Prev Chapter Isaiah 31 Next Chapter
1
Celakalah
1ywh
<1945>
mereka yang
 
 
pergi
2Mydryh
<3381>
ke
 
 
Mesir
3Myrum
<4714>
untuk meminta
 
 
pertolongan
4hrzel
<5833>
yang
 
 
mengandalkan
7wnesy
<8172>
 
5le
<5921>
kuda-kuda
6Myowo
<5483>
dan
 
 
memercayakan
8wxjbyw
<982>
diri
 
 
pada
9le
<5921>
kereta
10bkr
<7393>
karena
11yk
<3588>
jumlahnya
 
 
banyak
12br
<7227>
yang mengandalkan
13lew
<5921>
pasukan berkuda
14Mysrp
<6571>
karena
15yk
<3588>
mereka
 
 
sangat
17dam
<3966>
kuat
16wmue
<6105>
tetapi
 
 
tidak
18alw
<3808>
memandang
19wes
<8159>
kepada
20le
<5921>
Yang Mahakudus
21swdq
<6918>
dari
 
 
Israel
22larvy
<3478>
ataupun
25al
<3808>
meminta
 
 
petunjuk
26wsrd
<1875>
 
23taw
<853>
TUHAN
24hwhy
<3068>
2
Akan tetapi
1Mgw
<1571>
Dia
2awh
<1931>
bijaksana
3Mkx
<2450>
dan akan
 
 
mendatangkan
4abyw
<935>
bencana
5er
<7451>
Dia
 
 
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
menarik kembali
9ryoh
<5493>
 
6taw
<853>
firman-Nya
7wyrbd
<1697>
Dia akan
 
 
bangkit
10Mqw
<6965>
melawan
11le
<5921>
keluarga
12tyb
<1004>
penjahat
13Myerm
<7489>
dan
 
 
melawan
14lew
<5921>
penolong
15trze
<5833>
para
 
 
pelaku
16ylep
<6466>
kejahatan
17Nwa
<205>
3
Orang-orang
 
 
Mesir
1Myrumw
<4714>
hanyalah
 
 
manusia
2Mda
<120>
bukan
3alw
<3808>
Allah
4la
<410>
Kuda-kuda
5Mhyowow
<5483>
mereka hanyalah
 
 
daging
6rvb
<1320>
bukan
7alw
<3808>
roh
8xwr
<7307>
Jika
 
 
TUHAN
9hwhyw
<3068>
merentangkan
10hjy
<5186>
tangan-Nya
11wdy
<3027>
penolong itu akan
 
 
tersandung
12lskw
<3782>
dan orang yang
 
 
ditolong
15rze 13rzwe
<5826> <5826>
akan
 
 
terjatuh
14lpnw
<5307>
Mereka
 
 
semua
17Mlk
<3605>
akan binasa
 
 
bersama-sama
16wdxyw
<3162>
 
19o 18Nwylky
<0> <3615>
4
Sebab
1yk
<3588>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
kepadaku
5yla
<413>
Seperti
6rsak
<834>
singa
8hyrah
<738>
atau
 
 
singa muda
9rypkhw
<3715>
menggeram
7hghy
<1897>
atas
10le
<5921>
mangsanya
11wprj
<2964>
sekalipun
 
 
sekelompok
15alm
<4393>
gembala
16Myer
<7462>
 
12rsa
<834>
dipanggil keluar
13arqy
<7121>
untuk
 
 
melawan
14wyle
<5921>
dia dia
 
 
tidak
18al
<3808>
akan
 
 
takut
19txy
<2865>
pada
 
 
suara
17Mlwqm
<6963>
mereka
 
 
ataupun
21al
<3808>
terganggu
22hney
<6031>
oleh
 
 
keributan
20Mnwmhmw
<1995>
mereka
 
 
Demikianlah
23Nk
<3651>
TUHAN
25hwhy
<3068>
semesta alam
26twabu
<6635>
akan
 
 
turun
24dry
<3381>
untuk
 
 
berperang
27abul
<6633>
di
28le
<5921>
Gunung
29rh
<2022>
Sion
30Nwyu
<6726>
dan
 
 
di
31lew
<5921>
bukitnya
32htebg
<1389>
5
Sama seperti
 
 
burung
1Myrpuk
<6833>
terbang melayang
2twpe
<5774>
demikianlah
3Nk
<3651>
TUHAN
5hwhy
<3068>
semesta alam
6twabu
<6635>
akan
 
 
melindungi
4Ngy
<1598>
 
7le
<5921>
Yerusalem
8Mlswry
<3389>
Dia akan
 
 
melindungi
9Nwng
<1598>
dan
 
 
membebaskannya
10lyuhw
<5337>
Dia akan
 
 
meluputkan
11xop
<6452>
dan
 
 
menyelamatkannya
12jylmhw
<4422>
6
Kembalilah
1wbws
<7725>
kepada Dia
 
 
yang
2rsal
<834>
kepada-Nya kamu telah
 
 
sangat
3wqymeh
<6009>
memberontak
4hro
<5627>
hai
 
 
anak-anak
5ynb
<1121>
Israel
6larvy
<3478>
7
Sebab
1yk
<3588>
pada
 
 
hari
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
setiap orang akan
 
 
membuang
4Nwoamy
<3988>
 
5sya
<376>
berhala-berhala
6ylyla
<457>
peraknya
7wpok
<3701>
dan
 
 
berhala-berhala
8ylylaw
<457>
emasnya
9wbhz
<2091>
yang
10rsa
<834>
telah
 
 
dibuat
11wve
<6213>
bagimu
12Mkl
<0>
oleh
 
 
tanganmu
13Mkydy
<3027>
yang
 
 
berdosa
14ajx
<2399>
8
Asyur
2rwsa
<804>
akan
 
 
runtuh
1lpnw
<5307>
oleh
 
 
pedang
3brxb
<2719>
tetapi
 
 
bukan
4al
<3808>
oleh pedang

manusia
5sya
<376>
Pedang
6brxw
<2719>
yang
 
 
bukan
7al
<3808>
pedang
 
 
manusia
8Mda
<120>
akan
 
 
melahapnya
9wnlkat
<398>
Dia akan
 
 
melarikan diri
10onw
<5127>
 
11wl
<0>
dari
12ynpm
<6440>
pedang
13brx
<2719>
itu dan para
 
 
pemudanya
14wyrwxbw
<970>
akan
 
 
menjadi
16wyhy
<1961>
pekerja paksa
15oml
<4522>
9
Tempat perlindungan
1welow
<5553>
mereka akan
 
 
binasa
3rwbey
<5674>
karena
 
 
rasa takut
2rwgmm
<4032>
para
 
 
pemimpinnya
6wyrv
<8269>
akan
 
 
ketakutan
4wtxw
<2865>
terhadap
 
 
panji-panji
5onm
<5251>
itu Demikianlah
 
 
firman
7Man
<5002>
TUHAN
8hwhy
<3069>
yang
9rsa
<834>
api-Nya
10rwa
<217>
berada di
11wl
<0>
Sion
12Nwyub
<6726>
dan
 
 
tungku pembakaran-Nya
13rwntw
<8574>
di
14wl
<0>
Yerusalem
15Mlswryb
<3389>
 
16o
<0>