Prev Chapter Isaiah 48 Next Chapter
1
Dengarkanlah
1wems
<8085>
ini
2taz
<2063>
hai
 
 
keluarga
3tyb
<1004>
Yakub
4bqey
<3290>
yang
 
 
dipanggil
5Myarqnh
<7121>
dengan
 
 
nama
6Msb
<8034>
Israel
7larvy
<3478>
dan yang
 
 
datang
10wauy
<3318>
dari
 
 
keturunan
8ymmw
<4325>
Yehuda
9hdwhy
<3063>
yang
 
 
bersumpah
11Myebsnh
<7650>
demi
 
 
nama
12Msb
<8034>
TUHAN
13hwhy
<3068>
dan
 
 
memanggil
16wrykzy
<2142>
Allah
14yhlabw
<430>
Israel
15larvy
<3478>
tetapi
 
 
tidak
17al
<3808>
dalam
 
 
kebenaran
18tmab
<571>
dan
19alw
<3808>
keadilan
20hqdub
<6666>
2
Sebab
1yk
<3588>
mereka menyebut diri berasal dari
 
 
kota
2ryem
<5892>
kudus
3sdqh
<6944>
dan
4warqn
<7121>
bersandar
8wkmon
<5564>
pada
5lew
<5921>
Allah
6yhla
<430>
Israel
7larvy
<3478>
TUHAN
9hwhy
<3068>
semesta alam
10twabu
<6635>
adalah
 
 
nama-Nya
11wms
<8034>
 
12o
<0>
3
Aku telah
 
 
menyatakan
3ytdgh
<5046>
hal-hal
 
 
terdahulu
1twnsarh
<7223>
sejak
2zam
<227>
dahulu kala Semua itu
 
 
keluar
5wauy
<3318>
dari
 
 
mulut-Ku
4ypmw
<6310>
dan Aku telah
 
 
mengabarkannya
6Meymsaw
<8085>
Lalu
 
 
tiba-tiba
7Matp
<6597>
Aku
 
 
bertindak
8ytyve
<6213>
dan hal-hal itu
 
 
terjadi
9hnabtw
<935>
4
Karena Aku
 
 
mengetahui
1ytedm
<1847>
bahwa
2yk
<3588>
kamu
4hta
<859>
keras kepala
3hsq
<7186>
lehermu berurat
7Kpre 5dygw
<6203> <1517>
besi
6lzrb
<1270>
dan
 
 
keningmu
8Kxumw
<4696>
dari
 
 
tembaga
9hswxn
<5154>
5
Sebab Aku telah
 
 
menyatakan
1dygaw
<5046>
hal-hal itu kepadamu
2Kl
<0>
sejak dahulu
3zam
<227>
kala
 
 
sebelum
4Mrjb
<2962>
hal-hal itu
 
 
terjadi
5awbt
<935>
Aku
 
 
memberitahukannya
6Kytemsh
<8085>
kepadamu supaya kamu
 
 
tidak
7Np
<6435>
akan
 
 
berkata
8rmat
<559>
Patungkulah
9ybue
<6091>
yang telah
 
 
melakukannya
10Mve
<6213>
dan
 
 
berhala pahatan
11ylopw
<6459>
dan
 
 
patung tuangankulah
12ykonw
<5262>
yang
 
 
memerintahkan
13Mwu
<6680>
hal-hal itu
 
 
6
Kamu telah
 
 
mendengar
1tems
<8085>
dan
 
 
melihat
2hzx
<2372>
semua
3hlk
<3605>
ini
 
 
Tidakkah
5awlh
<3808>
kamu
4Mtaw
<859>
akan
 
 
mengakuinya
6wdygt
<5046>
Mulai sekarang
9htem
<6258>
Aku
 
 
menyatakan
7Kytemsh
<8085>
kepadamu
 
 
hal-hal baru
8twsdx
<2319>
hal-hal
 
 
tersembunyi
10twrunw
<5341>
yang
 
 
belum
11alw
<3808>
kamu
 
 
ketahui
12Mtedy
<3045>
7
Hal-hal itu baru
 
 
diciptakan
2warbn
<1254>
sekarang
1hte
<6258>
bukan
3alw
<3808>
sejak
4zam
<227>
dahulu kala dan
 
 
sebelum
5ynplw
<6440>
hari
6Mwy
<3117>
ini kamu
 
 
belum
7alw
<3808>
pernah
 
 
mendengar
8Mtems
<8085>
hal-hal itu supaya kamu
 
 
tidak
9Np
<6435>
akan
 
 
berkata
10rmat
<559>
Ah
11hnh
<2009>
aku sudah
 
 
tahu
12Nytedy
<3045>
hal-hal itu
 
 
8
Kamu
1Mg
<1571>
belum pernah
2al
<3808>
mendengar
3tems
<8085>
kamu
4Mg
<1571>
belum pernah
5al
<3808>
mengetahui
6tedy
<3045>
 
7Mg
<1571>
sejak dahulu kala
8zam
<227>
telingamu
11Knza
<241>
belum
9al
<3808>
terbuka
10hxtp
<6605>
Sebab
12yk
<3588>
Aku
 
 
mengetahui
13ytedy
<3045>
bahwa kamu akan
 
 
bertindak tidak setia
15dwgbt
<898>
setia
14dwgb
<901>
dan bahwa kamu telah
 
 
disebut
18arq
<7121>
pemberontak
16espw
<6586>
sejak lahir
17Njbm
<990>
 
19Kl
<0>
9
Demi
1Neml
<4616>
nama-Ku
2yms
<8034>
Aku
 
 
menunda
3Kyraa
<748>
murka-Ku
4ypa
<639>
Demi
 
 
kemasyhuran-Ku
5ytlhtw
<8416>
Aku
 
 
menahannya
6Mjxa
<2413>
bagimu supaya Aku
7Kl
<0>
tidak
8ytlbl
<1115>
melenyapkan
9Ktyrkh
<3772>
kamu
 
 
10
Sesungguhnya
1hnh
<2009>
Aku telah
 
 
memurnikan
2Kytpru
<6884>
kamu tetapi
 
 
tidak
3alw
<3808>
seperti
 
 
perak
4Pokb
<3701>
Aku telah
 
 
memurnikan
5Kytrxb
<977>
kamu dalam
 
 
dapur api
6rwkb
<3564>
kesengsaraan
7yne
<6040>
11
Demi
1yneml
<4616>
diri-Ku sendiri ya
 
 
demi
2yneml
<4616>
diri-Ku sendiri Aku
 
 
melakukan
3hvea
<6213>
hal ini
 
 
Sebab
4yk
<3588>
bagaimana
5Kya
<349>
mungkin nama-Ku
 
 
dinajiskan
6lxy
<2490>
Aku
 
 
tidak
9al
<3808>
akan
 
 
memberikan
10Nta
<5414>
kemuliaan-Ku
7ydwbkw
<3519>
kepada yang
 
 
lain
8rxal
<312>
 
11o
<0>
12
Dengarkan
1ems
<8085>
Aku
2yla
<413>
hai
 
 
Yakub
3bqey
<3290>
hai
 
 
Israel
4larvyw
<3478>
yang Aku
 
 
panggil
5yarqm
<7121>
Akulah
6yna
<589>
Dia
7awh
<1931>
Akulah
8yna
<589>
yang
 
 
Awal
9Nwsar
<7223>
dan
10Pa
<637>
Akulah
11yna
<589>
yang
 
 
Akhir
12Nwrxa
<314>
13
 
1Pa
<637>
Tangan-Kulah
2ydy
<3027>
yang
 
 
meletakkan dasar
3hdoy
<3245>
bumi
4Ura
<776>
dan
 
 
tangan kanan-Kulah
5ynymyw
<3225>
yang
 
 
membentangkan
6hxpj
<2946>
langit
7Myms
<8064>
Ketika
 
 
Aku
9yna
<589>
memanggil
8arq
<7121>
mereka mereka akan
10Mhyla
<413>
datang
11wdmey
<5975>
bersama-sama
12wdxy
<3162>
14
Berkumpullah
1wubqh
<6908>
kamu
 
 
semua
2Mklk
<3605>
dan
 
 
dengarkanlah
3wemsw
<8085>
Siapakah
4ym
<4310>
di antara mereka yang telah
5Mhb
<0>
menyatakan
6dygh
<5046>
hal-hal
7ta
<853>
ini
8hla
<428>
TUHAN
9hwhy
<3069>
mengasihi
10wbha
<157>
dia dia akan
 
 
melakukan
11hvey
<6213>
kehendak-Nya
12wupx
<2656>
atas
 
 
Babel
13lbbb
<894>
dan
 
 
lengannya
14werzw
<2220>
akan melawan
 
 
orang-orang Kasdim
15Mydvk
<3778>
15
Aku
1yna
<589>
Akulah
2yna
<589>
yang telah
 
 
berfirman
3ytrbd
<1696>
Akulah yang telah
4Pa
<637>
memanggil
5wytarq
<7121>
dia Aku telah
 
 
mendatangkan
6wytaybh
<935>
dia dan dia akan
 
 
berhasil
7xyluhw
<6743>
dalam
 
 
jalannya
8wkrd
<1870>
16
Mendekatlah
1wbrq
<7126>
kepada-Ku
2yla
<413>
dengarkanlah
3wems
<8085>
ini
4taz
<2063>
Sejak
 
 
semula
6sarm
<7218>
Aku
 
 
tidak
5al
<3808>
pernah
 
 
berfirman
8ytrbd
<1696>
dengan sembunyi-sembunyi
7rtob
<5643>
pada
 
 
waktu
9tem
<6256>
hal itu
 
 
terjadi
10htwyh
<1961>
Aku
12yna
<589>
ada di
 
 
sana
11Ms
<8033>
Dan
 
 
sekarang
13htew
<6258>
TUHAN
15hwhy
<3069>
Allah
14ynda
<136>
mengutus
16ynxls
<7971>
aku dengan
 
 
Roh-Nya
17wxwrw
<7307>
 
18P
<0>
17
Beginilah
1hk
<3541>
perkataan
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Penebusmu
4Klag
<1350>
Yang Kudus
5swdq
<6918>
dari
 
 
Israel
6larvy
<3478>
Akulah
7yna
<589>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allahmu
9Kyhla
<430>
yang
 
 
mengajarmu
10Kdmlm
<3925>
untuk
 
 
mendapatkan faedah
11lyewhl
<3276>
yang
 
 
menuntunmu
12Kkyrdm
<1869>
di
 
 
jalan
13Krdb
<1870>
yang harus kamu
 
 
lalui
14Klt
<1980>
18
Seandainya
1awl
<3863>
dahulu kamu
 
 
memerhatikan
2tbsqh
<7181>
perintah-perintah-Ku
3ytwuml
<4687>
kesejahteraanmu
6Kmwls
<7965>
akan
 
 
seperti
4yhyw
<1961>
sungai
5rhnk
<5104>
dan
 
 
kebenaranmu
7Ktqduw
<6666>
seperti
 
 
ombak
8ylgk
<1530>
laut
9Myh
<3220>
19
Keturunanmu
3Kerz
<2233>
akan
 
 
seperti
1yhyw
<1961>
pasir
2lwxk
<2344>
dan
 
 
anak cucumu
5Kyem 4yauauw
<4578> <6631>
seperti
 
 
butiran-butirannya
6wytemk
<4579>
Nama
11wms
<8034>
mereka
 
 
tidak
7al
<3808>
akan
 
 
dilenyapkan
8trky
<3772>
atau
9alw
<3808>
dihancurkan
10dmsy
<8045>
dari
 
 
hadapan-Ku
12ynplm
<6440>
20
Keluarlah
1wau
<3318>
dari
 
 
Babel
2lbbm
<894>
Larilah
3wxrb
<1272>
dari
 
 
Kasdim
4Mydvkm
<3778>
Beritahukanlah
7wdygh
<5046>
hal ini dengan
5lwqb
<6963>
sorak-sorai
6hnr
<7440>
kabarkanlah
8weymsh
<8085>
itu
9taz
<2063>
 
10hwayuwh
<3318>
ke
11de
<5704>
ujung
12huq
<7097>
bumi
13Urah
<776>
Katakanlah
14wrma
<559>
TUHAN
16hwhy
<3068>
telah
 
 
menebus
15lag
<1350>
hamba-Nya
17wdbe
<5650>
Yakub
18bqey
<3290>
21
Mereka
 
 
tidak
1alw
<3808>
akan
 
 
haus
2wamu
<6770>
saat Dia
 
 
menuntun
4Mkylwh
<1980>
mereka melewati
 
 
padang-padang gurun
3twbrxb
<2723>
Dia membuat
 
 
air
5Mym
<4325>
mengalir
7lyzh
<5140>
dari
 
 
bukit batu
6rwum
<6697>
bagi mereka Dia
8wml
<0>
membelah
9eqbyw
<1234>
bukit batu
10rwu
<6697>
itu dan
 
 
air
12Mym
<4325>
memancar
11wbzyw
<2100>
keluar
 
 
22
Tidak
1Nya
<369>
ada
 
 
kesejahteraan
2Mwls
<7965>
kata
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
bagi
 
 
orang fasik
5Myesrl
<7563>
 
6o
<0>