Prev Chapter Jeremiah 38 Next Chapter Show all verses
1
 
1emsyw
<8085>
Sefaca
2hyjps
<8203>
anak
3Nb
<1121>
Matan
4Ntm
<4977>
dan
 
 
Gedalya
5whyldgw
<1436>
anak
6Nb
<1121>
Pasyhur
7rwxsp
<6583>
dan
 
 
Yukhal
8lkwyw
<3116>
anak
9Nb
<1121>
Selemya
10whymls
<8018>
dan
 
 
Pasyhur
11rwxspw
<6583>
anak
12Nb
<1121>
Malkia
13hyklm
<4441>
mendengar
14ta
<853>
perkataan
15Myrbdh
<1697>
yang
16rsa
<834>
Yeremia
17whymry
<3414>
sampaikan
18rbdm
<1696>
kepada
19la
<413>
seluruh
20lk
<3605>
rakyat
21Meh
<5971>
itu
23o 22rmal
<0> <559>
2
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Dia yang tetap
 
 
tinggal
4bsyh
<3427>
di
 
 
kota
5ryeb
<5892>
ini
6tazh
<2063>
akan
 
 
mati
7twmy
<4191>
oleh
 
 
pedang
8brxb
<2719>
oleh
 
 
kelaparan
9berb
<7458>
dan oleh
 
 
penyakit sampar
10rbdbw
<1698>
tetapi dia yang
 
 
keluar
11auyhw
<3318>
kepada
12la
<413>
orang-orang
 
 
Kasdim
13Mydvkh
<3778>
itu akan
 
 
hidup
14*hyxw {hyxy}
<2421>
Dia akan mendapatkan hidupnya seperti
17wspn 16wl 15htyhw
<5315> <0> <1961>
jarahan
18llsl
<7998>
dan akan
 
 
hidup
19yxw
<2421>
 
20o
<0>
3
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
 
5Ntnt 4Ntnh
<5414> <5414>
Kota
6ryeh
<5892>
ini
7tazh
<2063>
pasti akan diserahkan ke
 
 
tangan
8dyb
<3027>
pasukan
9lyx
<2428>
Raja
10Klm
<4428>
Babel
11lbb
<894>
yang akan
 
 
merebutnya
12hdklw
<3920>
4
Karena itu para
 
 
pejabat
2Myrvh
<8269>
berkata
1wrmayw
<559>
kepada
3la
<413>
raja
4Klmh
<4428>
Biarkan
6an
<4994>
 
7ta
<853>
orang
8syah
<376>
ini
9hzh
<2088>
dihukum
 
 
mati
5tmwy
<4191>
karena
10yk
<3588>
 
12Nk 11le
<3651> <5921>
dia
13awh
<1931>
melemahkan
14aprm
<7503>
 
15ta
<853>
tangan
16ydy
<3027>
para
17ysna
<376>
prajurit
18hmxlmh
<4421>
yang masih
 
 
tersisa
19Myrasnh
<7604>
di
 
 
kota
20ryeb
<5892>
ini
21tazh
<2063>
dan
22taw
<853>
tangan
23ydy
<3027>
seluruh
24lk
<3605>
rakyat
25Meh
<5971>
dengan
 
 
menyampaikan
26rbdl
<1696>
 
27Mhyla
<413>
perkataan
28Myrbdk
<1697>
semacam
 
 
itu
29hlah
<428>
kepada mereka
 
 
Sebab
30yk
<3588>
orang
31syah
<376>
ini
32hzh
<2088>
tidak
33wnnya
<369>
mencari
34srd
<1875>
kesejahteraan
35Mwlsl
<7965>
bangsa
36Mel
<5971>
ini
37hzh
<2088>
tetapi
38yk
<3588>
 
39Ma
<518>
malapetaka
40herl
<7451>
5
Lalu
 
 
Raja
2Klmh
<4428>
Zedekia
3whyqdu
<6667>
berkata
1rmayw
<559>
Dengarlah
4hnh
<2009>
dia
5awh
<1931>
ada dalam
 
 
kuasamu
6Mkdyb
<3027>
karena
7yk
<3588>
raja
9Klmh
<4428>
tidak
8Nya
<369>
dapat
10lkwy
<3201>
melakukan
11Mkta
<854>
apa pun menentangmu
12rbd
<1697>