Prev Chapter Ezekiel 10 Next Chapter
1
Kemudian aku
 
 
melihat
1haraw
<7200>
dan
 
 
tampaklah
2hnhw
<2009>
di
3la
<413>
langit
4eyqrh
<7549>
di
5rsa
<834>
atas
6le
<5921>
kepala
7sar
<7218>
kerub
8Mybrkh
<3742>
itu sesuatu seperti
 
 
batu
9Nbak
<68>
safir
10rypo
<5601>
dan
 
 
wujudnya
11harmk
<4758>
seperti
12twmd
<1823>
sebuah
 
 
takhta
13aok
<3678>
 
15Mhyle 14harn
<5921> <7200>
2
Dan Dia
 
 
berbicara
1rmayw
<559>
kepada
2la
<413>
orang
3syah
<376>
yang
 
 
berpakaian
4sbl
<3847>
linen
5Mydbh
<906>
itu dan
 
 
berkata
6rmayw
<559>
kepadanya
8la
<413>
Masuklah
7ab
<935>
di antara
9twnyb
<996>
roda yang berputar
10lglgl
<1534>
di
11la
<413>
bawah
12txt
<8478>
kerub
13bwrkl
<3742>
itu dan
 
 
isilah
14almw
<4390>
kedua
 
 
tanganmu
15Kynpx
<2651>
dengan
 
 
bara
16ylxg
<1513>
api
17sa
<784>
dari
 
 
antara
18twnybm
<996>
kerub
19Mybrkl
<3742>
tersebut dan
 
 
tebarkanlah
20qrzw
<2236>
itu
 
 
ke atas
21le
<5921>
kota
22ryeh
<5892>
Lalu dia
 
 
masuk
23abyw
<935>
ke
 
 
hadapanku
24ynyel
<5869>
3
Kerub-kerub
1Mybrkhw
<3742>
itu sedang
 
 
berdiri
2Mydme
<5975>
di
 
 
sebelah kanan
3Nymym
<3225>
Bait
4tybl
<1004>
Suci
 
 
ketika
5wabb
<935>
orang
6syah
<376>
itu masuk dan
 
 
awan
7Nnehw
<6051>
memenuhi
8alm
<4390>
 
9ta
<853>
halaman
10ruxh
<2691>
bagian
 
 
dalam
11tymynph
<6442>
4
Kemudian
1Mryw
<7311>
kemuliaan
2dwbk
<3519>
ALLAH
3hwhy
<3069>
naik dari
 
 
atas
4lem
<5921>
kerub
5bwrkh
<3742>
menuju
6le
<5921>
ambang
7Ntpm
<4670>
Bait
8tybh
<1004>
Allah dan
 
 
Bait
10tybh
<1004>
Suci
 
 
dipenuhi
9almyw
<4390>
dengan
11ta
<854>
awan
12Nneh
<6051>
dan
 
 
halaman
13ruxhw
<2691>
dipenuhi
14halm
<4390>
dengan
15ta
<854>
cahaya
16hgn
<5051>
kemuliaan
17dwbk
<3519>
ALLAH
18hwhy
<3069>
5
Suara
1lwqw
<6963>
sayap-sayap
2ypnk
<3671>
kerub
3Mybwrkh
<3742>
terdengar
4emsn
<8085>
sampai
5de
<5704>
ke
 
 
halaman
6ruxh
<2691>
luar
7hnuyxh
<2435>
seperti
 
 
suara
8lwqk
<6963>
Allah
9la
<410>
Yang Mahakuasa
10yds
<7706>
ketika Dia
 
 
berfirman
11wrbdb
<1696>
6
Saat
1yhyw
<1961>
Dia
 
 
memerintahkan
2wtwub
<6680>
 
3ta
<853>
orang
4syah
<376>
yang
 
 
berpakaian
5sbl
<3847>
linen
6Mydbh
<906>
 
7rmal
<559>
Ambillah
8xq
<3947>
api
9sa
<784>
dari
 
 
antara
10twnybm
<996>
roda-roda yang berputar
11lglgl
<1534>
itu dari
 
 
antara
12twnybm
<996>
kerub
13Mybwrkl
<3742>
maka orang itu
 
 
masuk
14abyw
<935>
dan
 
 
berdiri
15dmeyw
<5975>
di
 
 
samping
16lua
<681>
roda
17Npwah
<212>
7
Salah satu
1xlsyw
<7971>
kerub
2bwrkh
<3742>
merentangkan
3ta
<853>
tangannya
4wdy
<3027>
dari
 
 
antara
5twnybm
<996>
kerub-kerub
6Mybwrkl
<3742>
hingga
 
 
ke
7la
<413>
api
8sah
<784>
yang
9rsa
<834>
ada di
 
 
antara
10twnyb
<996>
kerub-kerub
11Mybrkh
<3742>
itu dan
 
 
mengambil
12avyw
<5375>
beberapa darinya serta
 
 
meletakkannya
13Ntyw
<5414>
ke
14la
<413>
tangan
15ynpx
<2651>
orang yang
 
 
berpakaian
16sbl
<3847>
linen
17Mydbh
<906>
itu yang
 
 
menerimanya
18xqyw
<3947>
dan pergi
 
 
keluar
19auyw
<3318>
8
Kerub-kerub
2Mybrkl
<3742>
itu
 
 
tampak
1aryw
<7200>
memiliki
 
 
bentuk
3tynbt
<8403>
seperti
 
 
tangan
4dy
<3027>
manusia
5Mda
<120>
di bawah
6txt
<8478>
sayap-sayap
7Mhypnk
<3671>
mereka
 
 
9
Kemudian aku
 
 
melihat
1haraw
<7200>
dan
 
 
tampaklah
2hnhw
<2009>
empat
3hebra
<702>
roda
4Mynpwa
<212>
di samping
5lua
<681>
kerub-kerub
6Mybwrkh
<3742>
itu
 
 
satu
8dxa
<259>
roda
7Npwa
<212>
di samping
9lua
<681>
masing-masing
11dxa
<259>
kerub
10bwrkh
<3742>
dan
16dxa 15bwrkh 14lua 13dxa 12Npwaw
<259> <3742> <681> <259> <212>
rupa
17harmw
<4758>
roda-roda
18Mynpwah
<212>
itu seperti
 
 
batu
20Nba
<68>
tarsis
21sysrt
<8658>
yang
 
 
berkilauan
19Nyek
<5869>
10
Mengenai
 
 
wujudnya
1Mhyarmw
<4758>
keempat
4Mtebral
<702>
roda itu
 
 
memiliki keserupaan
3dxa 2twmd
<259> <1823>
seolah-olah
5rsak
<834>
satu roda
7Npwah
<212>
ada
6hyhy
<1961>
di dalam
8Kwtb
<8432>
roda
9Npwah
<212>
yang lain
 
 
11
Ketika
 
 
berjalan
1Mtklb
<1980>
mereka dapat
 
 
pergi
5wkly
<1980>
ke arah
2la
<413>
empat
3tebra
<702>
jurusan
4Mhyebr
<7253>
tanpa
6al
<3808>
berbalik
7wboy
<5437>
saat
 
 
berjalan
8Mtklb
<1980>
tetapi
9yk
<3588>
ke mana
10Mwqmh
<4725>
pun
 
 
kepala
13sarh
<7218>
itu
11rsa
<834>
menuju
12hnpy
<6437>
mereka
 
 
mengikutinya
15wkly 14wyrxa
<1980> <310>
Mereka
 
 
tidak
16al
<3808>
berbalik
17wboy
<5437>
saat mereka
 
 
berjalan
18Mtklb
<1980>
12
Seluruh
1lkw
<3605>
tubuh
2Mrvb
<1320>
mereka
 
 
punggung
3Mhbgw
<1354>
mereka
 
 
tangan
4Mhydyw
<3027>
mereka
 
 
sayap-sayap
5Mhypnkw
<3671>
mereka dan
 
 
roda-roda
6Mynpwahw
<212>
mereka
 
 
penuh
7Myalm
<4392>
dengan
 
 
mata
8Mynye
<5869>
di
 
 
sekelilingnya
9bybo
<5439>
roda-roda
11Mhynpwa
<212>
yang mereka
 
 
berempat
10Mtebral
<702>
miliki
 
 
13
Mengenai
 
 
roda-roda
1Mynpwal
<212>
itu
 
 
aku
2Mhl
<0>
mendengar pada
 
 
telingaku
5ynzab
<241>
disebut
3arwq
<7121>
roda-roda yang berputar
4lglgh
<1534>
14
Masing-masing mempunyai
 
 
empat
1hebraw
<702>
wajah
2Mynp
<6440>
 
3dxal
<259>
wajah
4ynp
<6440>
pertama
5dxah
<259>
adalah
 
 
wajah
6ynp
<6440>
kerub
7bwrkh
<3742>
wajah
8ynpw
<6440>
kedua
9ynsh
<8145>
adalah
 
 
wajah
10ynp
<6440>
manusia
11Mda
<120>
wajah
 
 
ketiga
12ysylshw
<7992>
adalah
 
 
wajah
13ynp
<6440>
singa
14hyra
<738>
dan wajah
 
 
keempat
15yeybrhw
<7243>
adalah
 
 
wajah
16ynp
<6440>
burung elang
17rsn
<5404>
15
Kerub-kerub
2Mybwrkh
<3742>
itu
3ayh
<1931>
terangkat
1wmryw
<7426>
Merekalah
 
 
makhluk hidup
4hyxh
<2416>
yang
5rsa
<834>
aku
 
 
lihat
6ytyar
<7200>
di tepi
 
 
Sungai
7rhnb
<5104>
Kebar
8rbk
<3529>
16
Ketika
 
 
kerub-kerub
2Mybwrkh
<3742>
itu
 
 
berjalan
1tklbw
<1980>
roda-roda
4Mynpwah
<212>
itu
 
 
berjalan
3wkly
<1980>
di samping
5Mlua
<681>
mereka Dan ketika
 
 
kerub-kerub
7Mybwrkh
<3742>
itu
 
 
mengangkat
6tavbw
<5375>
 
8ta
<853>
sayap-sayap
9Mhypnk
<3671>
mereka untuk
 
 
terangkat
10Mwrl
<7311>
dari
11lem
<5921>
bumi
12Urah
<776>
roda-roda
15Mynpwah
<212>
 
16Mg
<1571>
itu
17Mh
<1992>
tidak
13al
<3808>
berbelok
14wboy
<5437>
dari samping
18Mluam
<681>
mereka
 
 
17
Ketika kerub-kerub itu

berdiam
1Mdmeb
<5975>
diri roda-roda itu juga

berdiam
2wdmey
<5975>
diri dan ketika kerub-kerub itu

naik
3Mmwrbw
<7311>
roda-roda itu pun
 
 
naik
4wmwry
<7426>
bersama mereka
5Mtwa
<853>
karena
6yk
<3588>
roh
7xwr
<7307>
makhluk-makhluk hidup
8hyxh
<2416>
itu ada di dalam roda-roda tersebut
9Mhb
<0>
18
Kemudian
 
 
kemuliaan
2dwbk
<3519>
TUHAN
3hwhy
<3068>
beranjak
1auyw
<3318>
dari
4lem
<5921>
ambang
5Ntpm
<4670>
Bait Suci
6tybh
<1004>
dan
 
 
berhenti
7dmeyw
<5975>
di atas
8le
<5921>
kerub-kerub
9Mybwrkh
<3742>
itu
 
 
19
Kerub-kerub
2Mybwrkh
<3742>
itu
 
 
mengangkat
1wavyw
<5375>
 
3ta
<853>
sayap-sayap
4Mhypnk
<3671>
mereka dan
 
 
naik
5wmwryw
<7426>
dari
6Nm
<4480>
bumi
7Urah
<776>
di hadapan
 
 
mataku
8ynyel
<5869>
dengan
9Mtaub
<3318>
roda-roda
10Mynpwahw
<212>
itu di
 
 
samping
11Mtmel
<5980>
mereka Dan mereka
 
 
berdiri
12dmeyw
<5975>
di
 
 
pintu masuk
13xtp
<6607>
gerbang
14res
<8179>
sebelah
 
 
timur
17ynwmdqh
<6931>
rumah
15tyb
<1004>
TUHAN
16hwhy
<3068>
dan
 
 
kemuliaan
18dwbkw
<3519>
Allah
19yhla
<430>
Israel
20larvy
<3478>
ada di
 
 
atas
21Mhyle
<5921>
mereka
22hlemlm
<4605>
20
Inilah
1ayh
<1931>
makhluk-makhluk
 
 
hidup
2hyxh
<2416>
yang
3rsa
<834>
aku
 
 
lihat
4ytyar
<7200>
di
 
 
bawah
5txt
<8478>
Allah
6yhla
<430>
Israel
7larvy
<3478>
di tepi
 
 
Sungai
8rhnb
<5104>
Kebar
9rbk
<3529>
maka aku pun
 
 
tahu
10edaw
<3045>
bahwa
11yk
<3588>
mereka adalah para
 
 
kerub
12Mybwrk
<3742>
 
13hmh
<1992>
21
Masing-masing
4dxal
<259>
memiliki
1hebra
<702>
empat
2hebra
<702>
wajah
3Mynp
<6440>
dan
 
 
empat
5ebraw
<702>
sayap
6Mypnk
<3671>
dan
 
 
di bawah
11txt
<8478>
sayap-sayap
12Mhypnk
<3671>
mereka ada yang
7dxal
<259>
berbentuk menyerupai
8twmdw
<1823>
tangan
9ydy
<3027>
manusia
10Mda
<120>
22
Rupa
1twmdw
<1823>
wajah
2Mhynp
<6440>
mereka
3hmh
<1992>
sama dengan
 
 
wajah
4Mynph
<6440>
yang
5rsa
<834>
aku
 
 
lihat
6ytyar
<7200>
di tepi
7le
<5921>
Sungai
8rhn
<5104>
Kebar
9rbk
<3529>
 
11Mtwaw 10Mhyarm
<853> <4758>
Masing-masing
12sya
<376>
berjalan
16wkly
<1980>
lurus
14rbe
<5676>
ke
13la
<413>
depan
15wynp
<6440>