Prev Chapter Ezekiel 15 Next Chapter
1
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
2
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
apakah
3hm
<4100>
kelebihan
4hyhy
<1961>
pohon
5Ue
<6086>
anggur
6Npgh
<1612>
dari
7lkm
<3605>
pohon-pohon
8Ue
<6086>
atau
 
 
cabang
9hrwmzh
<2156>
pohon anggur di antara
11hyh 10rsa
<1961> <834>
pohon-pohon
12yueb
<6086>
di
 
 
hutan
13reyh
<3293>
3
Dapatkah
 
 
kayu
3Ue
<6086>
diambil
1xqyh
<3947>
darinya
2wnmm
<4480>
untuk
 
 
membuat
4twvel
<6213>
sesuatu
5hkalml
<4399>
Apakah
6Ma
<518>
orang-orang
 
 
membuat
7wxqy
<3947>
pasak
9dty
<3489>
darinya
8wnmm
<4480>
untuk
 
 
menggantungkan
10twltl
<8518>
 
12lk
<3605>
bejana
13ylk
<3627>
padanya
11wyle
<5921>
4
Lihatlah
1hnh
<2009>
kayu itu

dilemparkan
3Ntn
<5414>
ke dalam
 
 
api
2sal
<784>
sebagai
 
 
bahan bakar
4hlkal
<402>
Ketika
 
 
api
9sah
<784>
telah
 
 
membakar
8hlka
<398>
 
5ta
<853>
kedua
6yns
<8147>
ujungnya
7wytwuq
<7098>
dan
 
 
bagian tengahnya
10wkwtw
<8432>
hangus
11rxn
<2787>
apakah itu
 
 
berguna
12xluyh
<6743>
untuk
 
 
sesuatu
13hkalml
<4399>
5
Lihatlah
1hnh
<2009>
ketika
2wtwyhb
<1961>
masih utuh
3Mymt
<8549>
kayu itu

tidak
4al
<3808>
dapat dipakai
5hvey
<6213>
untuk
 
 
apa-apa
6hkalml
<4399>
Apalagi
7Pa
<637>
ketika
8yk
<3588>
api
9sa
<784>
telah
 
 
membakarnya
10whtlka
<398>
dan kayu itu

hangus
11rxyw
<2787>
dapatkah
12hvenw
<6213>
itu
 
 
digunakan
14hkalml
<4399>
untuk sesuatu
13dwe
<5750>
 
15o
<0>
6
Oleh sebab itu
1Nkl
<3651>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
Tuhan
4ynda
<136>
ALLAH
5hwhy
<3069>
Seperti
6rsak
<834>
kayu
7Ue
<6086>
pohon anggur
8Npgh
<1612>
di antara
 
 
pohon-pohon
9Ueb
<6086>
di
 
 
hutan
10reyh
<3293>
yang
11rsa
<834>
telah Aku
 
 
serahkan
12wyttn
<5414>
ke dalam
 
 
api
13sal
<784>
sebagai
 
 
bahan bakar
14hlkal
<402>
demikian
15Nk
<3651>
juga Aku telah
 
 
menyerahkan
16yttn
<5414>
 
17ta
<853>
penduduk
18ybsy
<3427>
Yerusalem
19Mlswry
<3389>
7
Aku
 
 
menghadapkan
1yttnw
<5414>
 
2ta
<853>
wajah-Ku
3ynp
<6440>
melawan mereka Meskipun mereka
 
 
lolos
6wauy
<3318>
dari
4Mhb
<0>
api
5sahm
<784>
tetapi
 
 
api
7sahw
<784>
itu akan
 
 
menghanguskan
8Mlkat
<398>
mereka dan kamu akan
 
 
mengetahui
9Mtedyw
<3045>
bahwa
10yk
<3588>
Akulah
11yna
<589>
TUHAN
12hwhy
<3069>
ketika Aku
 
 
menghadapkan
13ymwvb
<7760>
 
14ta
<853>
wajah-Ku
15ynp
<6440>
melawan mereka
16Mhb
<0>
8
Dan Aku akan
 
 
membuat
1yttnw
<5414>
 
2ta
<853>
negeri
3Urah
<776>
itu
 
 
menjadi sunyi
4hmms
<8077>
karena
5Ney
<3282>
mereka telah
 
 
bertindak tidak setia
7lem 6wlem
<4604> <4603>
firman
8Man
<5002>
Tuhan
9ynda
<136>
ALLAH
10hwhy
<3069>
 
11P
<0>