Prev Chapter Ezekiel 3 Next Chapter
1
Dia
 
 
berfirman
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Anak
3Nb
<1121>
manusia
4Mda
<120>
makanlah
8lwka
<398>
apa
5ta
<853>
yang
6rsa
<834>
kamu
 
 
dapati
7aumt
<4672>
Makanlah
9lwka
<398>
 
10ta
<853>
gulungan
11hlgmh
<4039>
ini
12tazh
<2063>
dan
 
 
pergilah
13Klw
<1980>
Berbicaralah
14rbd
<1696>
kepada
15la
<413>
keturunan
16tyb
<1004>
Israel
17larvy
<3478>
2
Jadi aku
 
 
membuka
1xtpaw
<6605>
 
2ta
<853>
mulutku
3yp
<6310>
dan diberi-Nya
5ta
<853>
gulungan
6hlgmh
<4039>
itu untuk
 
 
dimakan
4ynlkayw
<398>
 
7tazh
<2063>
3
Dia
 
 
berfirman
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Anak
3Nb
<1121>
manusia
4Mda
<120>
 
5Knjb
<990>
makanlah
6lkat
<398>
dan
 
 
isilah
8almt
<4390>
perutmu
7Kyemw
<4578>
dengan
9ta
<854>
gulungan
10hlgmh
<4039>
 
11tazh
<2063>
yang
12rsa
<834>
Aku
13yna
<589>
berikan
14Ntn
<5414>
kepadamu
15Kyla
<413>
Lalu aku
 
 
memakannya
16hlkaw
<398>
dan gulungan itu

terasa semanis
20qwtml
<4966>
madu
19sbdk
<1706>
di dalam
17yhtw
<1961>
mulutku
18ypb
<6310>
 
21P
<0>
4
Dia
 
 
berfirman
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Anak
3Nb
<1121>
manusia
4Mda
<120>
pergilah
5Kl
<1980>
 
6ab
<935>
kepada
7la
<413>
keturunan
8tyb
<1004>
Israel
9larvy
<3478>
dan
 
 
sampaikanlah
10trbdw
<1696>
firman-Ku
11yrbdb
<1697>
kepada
 
 
mereka
12Mhyla
<413>
5
Sebab
1yk
<3588>
kamu
 
 
tidak
2al
<3808>
 
9hta
<859>
diutus
10xwls
<7971>
kepada
3la
<413>
suatu
 
 
bangsa
4Me
<5971>
yang
 
 
berbahasa
6hpv
<8193>
asing
5yqme
<6012>
dan
 
 
berat
7ydbkw
<3515>
bahasanya
8Nwsl
<3956>
tetapi
 
 
kepada
11la
<413>
keturunan
12tyb
<1004>
Israel
13larvy
<3478>
6
bukan
1al
<3808>
kepada
2la
<413>
banyak
4Mybr
<7227>
bangsa
3Myme
<5971>
yang
 
 
berbahasa
6hpv
<8193>
asing
5yqme
<6012>
atau
 
 
berat
7ydbkw
<3515>
bahasanya
8Nwsl
<3956>
yang
9rsa
<834>
tidak dapat
10al
<3808>
kamu
 
 
mengerti
11emst
<8085>
bahasanya
12Mhyrbd
<1697>
Sungguh
 
 
jika
13Ma
<518>
Aku
 
 
mengutusmu
16Kytxls
<7971>
 
14al
<3808>
kepada
15Mhyla
<413>
bangsa seperti itu

mereka
17hmh
<1992>
akan
 
 
mendengarkan
18wemsy
<8085>
kamu
19Kyla
<413>
7
Namun
 
 
keturunan
1tybw
<1004>
Israel
2larvy
<3478>
tidak
3al
<3808>
akan
 
 
mau
4wbay
<14>
mendengarkan
5emsl
<8085>
kamu
6Kyla
<413>
karena
7yk
<3588>
mereka
 
 
tidak
8Mnya
<369>
mau
9Myba
<14>
mendengarkan
10emsl
<8085>
Aku
11yla
<413>
Sebab
12yk
<3588>
semua
13lk
<3605>
keturunan
14tyb
<1004>
Israel
15larvy
<3478>
keras
16yqzx
<2389>
kepala
17xum
<4696>
dan
 
 
keras
18ysqw
<7186>
hati
19bl
<3820>
 
20hmh
<1992>
8
Ketahuilah
1hnh
<2009>
Aku telah
 
 
membuat
2yttn
<5414>
 
3ta
<853>
wajahmu
4Kynp
<6440>
sekeras
5Myqzx
<2389>
 
6tmel
<5980>
wajah
7Mhynp
<6440>
mereka dan
11tmel
<5980>
dahimu
12Mxum
<4696>
sekeras
10qzx
<2389>
 
8taw
<853>
dahi
9Kxum
<4696>
mereka
 
 
9
Aku telah
 
 
membuat
4yttn
<5414>
dahimu
5Kxum
<4696>
seperti
 
 
batu intan
1rymsk
<8068>
yang
 
 
lebih keras
2qzx
<2389>
daripada
 
 
batu api
3rum
<6864>
Jangan
6al
<3808>
takut
7aryt
<3372>
terhadap mereka atau
9alw 8Mtwa
<3808> <853>
gentar
10txt
<2865>
karena
 
 
wajah
11Mhynpm
<6440>
mereka
 
 
meskipun
12yk
<3588>
mereka
15hmh
<1992>
adalah
 
 
keturunan
13tyb
<1004>
yang
 
 
memberontak
14yrm
<4805>
 
16P
<0>
10
Firman-Nya
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Anak
3Nb
<1121>
manusia
4Mda
<120>
terimalah
11xq
<3947>
dengan
 
 
hatimu
12Kbblb
<3824>
 
5ta
<853>
semua
6lk
<3605>
firman
7yrbd
<1697>
yang
8rsa
<834>
akan
 
 
Kufirmankan
9rbda
<1696>
kepadamu
10Kyla
<413>
dan
 
 
berikanlah telingamu
14ems
<8085>
telingamu
13Kynzabw
<241>
11
Pergilah
1Klw
<1980>
 
2ab
<935>
kepada
3la
<413>
orang-orang buangan
4hlwgh
<1473>
kepada
5la
<413>
 
6ynb
<1121>
bangsamu
7Kme
<5971>
dan
 
 
berbicaralah
8trbdw
<1696>
kepada
9Mhyla
<413>
mereka dan
 
 
katakan
10trmaw
<559>
kepada
11Mhyla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
12hk
<3541>
firman
13rma
<559>
Tuhan
14ynda
<136>
ALLAH
15hwhy
<3069>
baik
16Ma
<518>
mereka akan
 
 
mendengar
17wemsy
<8085>
ataupun menolak untuk
18Maw
<518>
mendengar
19wldxy
<2308>
12
Kemudian
 
 
Roh
2xwr
<7307>
mengangkat
1ynavtw
<5375>
aku dan aku
 
 
mendengar
3emsaw
<8085>
 
4yrxa
<310>
suara
5lwq
<6963>
yang sangat
 
 
gemuruh
6ser
<7494>
di belakangku
7lwdg
<1419>
Terpujilah
8Kwrb
<1288>
kemuliaan
9dwbk
<3519>
TUHAN
10hwhy
<3068>
di
 
 
tempat-Nya
11wmwqmm
<4725>
13
Aku juga mendengar

suara
1lwqw
<6963>
sayap
2ypnk
<3671>
makhluk-makhluk hidup
3twyxh
<2416>
yang
 
 
menyentuh
4twqysm
<5401>
satu
5hsa
<802>
sama
6la
<413>
lain
7htwxa
<269>
itu dan
 
 
suara
8lwqw
<6963>
roda-roda
9Mynpwah
<212>
di samping
10Mtmel
<5980>
mereka dan
 
 
suara
11lwqw
<6963>
gemuruh
12ser
<7494>
yang
 
 
sangat besar
13lwdg
<1419>
14
Roh
1xwrw
<7307>
itu
 
 
mengangkat
2yntavn
<5375>
aku dan
 
 
membawaku
3ynxqtw
<3947>
pergi
4Klaw
<1980>
Aku pergi dalam
 
 
kepahitan
5rm
<4751>
dalam
 
 
panas
6tmxb
<2534>
hati
7yxwr
<7307>
dan
 
 
tangan
8dyw
<3027>
TUHAN
9hwhy
<3068>
menjadi
 
 
kuat
11hqzx
<2388>
atasku
10yle
<5921>
15
Kemudian aku
 
 
pergi
1awbaw
<935>
kepada
2la
<413>
orang-orang buangan
3hlwgh
<1473>
di
4lt
<0>
Tel-Abib
5byba
<8512>
yang
 
 
tinggal
6Mybsyh
<3427>
di
 
 
dekat
7la
<413>
Sungai
8rhn
<5104>
Kebar
9rbk
<3529>
 
11hmh 10*bsaw {rsaw}
<1992> <834>
Di
12Mybswy
<3427>
sanalah
13Ms
<8033>
aku
 
 
duduk
14bsaw
<3427>
tertegun
18Mymsm
<8074>
di
 
 
tengah-tengah
19Mkwtb
<8432>
mereka selama
15Ms
<8033>
tujuh
16tebs
<7651>
hari
17Mymy
<3117>
di tempat di mana mereka tinggal
 
 
16
 
1yhyw
<1961>
Sesudah
2huqm
<7097>
tujuh
3tebs
<7651>
hari
4Mymy
<3117>
 
5yhyw P
<1961>
firman
6rbd
<1697>
TUHAN
7hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
8yla
<413>
firman-Nya
9rmal
<559>
17
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
Aku telah
 
 
menjadikanmu
4Kyttn
<5414>
pengawas
3hpu
<6822>
keturunan
5tybl
<1004>
Israel
6larvy
<3478>
Dengarkanlah
7temsw
<8085>
firman
9rbd
<1697>
dari
 
 
mulut-Ku
8ypm
<6310>
dan
 
 
berikan
10trhzhw
<2094> ==>
kepada mereka
 
 
peringatan
10trhzhw
<== <2094>
 
11Mtwa
<853>
dari-Ku
12ynmm
<4480>
18
Jika Aku
 
 
berfirman
1yrmab
<559>
kepada
 
 
orang jahat
2esrl
<7563>
Kamu
 
 
pasti
4twmt 3twm
<4191> <4191> ==>
akan
 
 
mati
4twmt 3twm
<== <4191> <4191>
dan kamu
 
 
tidak
5alw
<3808>
memperingatkan
6wtrhzh
<2094>
dia atau
 
 
tidak
7alw
<3808>
mengatakan
8trbd
<1696>
apa pun untuk
 
 
memperingatkan
9ryhzhl
<2094>
orang jahat
10esr
<7563>
itu dari
 
 
jalannya
11wkrdm
<1870>
yang
 
 
jahat
12hesrh
<7563>
untuk
 
 
menyelamatkan hidupnya
13wtyxl
<2421>
 
14awh
<1931>
orang jahat
15esr
<7563>
itu akan
 
 
mati
17twmy
<4191>
karena
 
 
kejahatannya
16wnweb
<5771>
tetapi
 
 
darahnya
18wmdw
<1818>
akan Aku
 
 
tuntut
20sqba
<1245>
dari
 
 
tanganmu
19Kdym
<3027>
19
Namun
 
 
jika
2yk
<3588>
kamu
1htaw
<859>
memperingatkan
3trhzh
<2094>
orang jahat
4esr
<7563>
tetapi dia
 
 
tidak
5alw
<3808>
berbalik
6bs
<7725>
dari
 
 
kejahatannya
7wesrm
<7562>
atau dari
 
 
jalannya
8wkrdmw
<1870>
yang
 
 
jahat
9hesrh
<7563>
dia
10awh
<1931>
akan
 
 
mati
12twmy
<4191>
karena
 
 
kejahatannya
11wnweb
<5771>
tetapi
 
 
kamu
13htaw
<859>
telah
 
 
menyelamatkan
16tluh
<5337>
 
14ta
<853>
hidupmu
15Kspn
<5315>
 
17o
<0>
20
Ketika orang
 
 
benar
2qydu
<6662>
berbalik
1bwsbw
<7725>
dari
 
 
kebenarannya
3wqdum
<6664>
dan
 
 
melakukan
4hvew
<6213>
kejahatan
5lwe
<5766>
dan Aku
 
 
menaruh
6yttnw
<5414>
batu sandungan
7lwskm
<4383>
di depannya
8wynpl
<6440>
dia
9awh
<1931>
akan
 
 
mati
10twmy
<4191>
Oleh
 
 
karena
11yk
<3588>
kamu
 
 
tidak
12al
<3808>
memperingatkannya
13wtrhzh
<2094>
dia akan
 
 
mati
15twmy
<4191>
karena
 
 
dosanya
14wtajxb
<2403>
dan
 
 
perbuatan-perbuatannya
18*wtqdu
<6666> ==>
yang
19rsa
<834>
benar
18*wtqdu
<== <6666>
tidak
16alw
<3808>
akan
 
 
diingat
17Nrkzt
<2142>
tetapi
20hve
<6213>
darahnya
21wmdw
<1818>
akan Aku
 
 
tuntut
23sqba
<1245>
dari
 
 
tanganmu
22Kdym
<3027>
21
Akan
 
 
tetapi jika
2yk
<3588>
kamu
1htaw
<859>
telah
 
 
memperingatkan
3wtrhzh
<2094>
orang benar
4qydu
<6662>
itu supaya dia
 
 
tidak
5ytlbl
<1115>
berbuat dosa
6ajx
<2398>
dan
7qydu
<6662>
dia
8awhw
<1931>
tidak
9al
<3808>
berbuat dosa
10ajx
<2398>
dia
 
 
pasti
12hyxy 11wyx
<2421> <2421> ==>
akan
 
 
tetap hidup
12hyxy 11wyx
<== <2421> <2421>
karena
13yk
<3588>
dia
 
 
menerima peringatan
14rhzn
<2094>
dan
 
 
kamu
15htaw
<859>
telah
 
 
menyelamatkan
18tluh
<5337>
 
16ta
<853>
hidupmu
17Kspn
<5315>
 
19o
<0>
22
Kemudian
1yhtw
<1961>
di
2yle
<5921>
sana
3Ms
<8033>
tangan
4dy
<3027>
TUHAN
5hwhy
<3068>
ada atasku Dan Dia
 
 
berfirman
6rmayw
<559>
kepadaku
7yla
<413>
Bangkit
8Mwq
<6965>
dan
 
 
pergilah
9au
<3318>
ke
10la
<413>
lembah
11heqbh
<1237>
dan di
 
 
sana
12Msw
<8033>
Aku akan
 
 
berfirman
13rbda
<1696>
kepadamu
14Ktwa
<854>
23
Jadi aku
 
 
berdiri
1Mwqaw
<6965>
dan
 
 
pergi
2auaw
<3318>
ke
3la
<413>
lembah
4heqbh
<1237>
dan
 
 
lihat
5hnhw
<2009>
kemuliaan
7dwbk
<3519>
TUHAN
8hwhy
<3068>
ada
9dme
<5975>
di sana
6Ms
<8033>
seperti
 
 
kemuliaan
10dwbkk
<3519>
yang
11rsa
<834>
aku
 
 
lihat
12ytyar
<7200>
di dekat
13le
<5921>
Sungai
14rhn
<5104>
Kebar
15rbk
<3529>
lalu aku
 
 
bersujud
18ynp 17le 16lpaw
<6440> <5921> <5307>
24
Kemudian
2yb
<0>
Roh
3xwr
<7307>
masuk
1abtw
<935>
ke dalamku dan
 
 
menegakkan
4yndmetw
<5975>
aku
 
 
di atas
5le
<5921>
kakiku
6ylgr
<7272>
Dia
 
 
berfirman
7rbdyw
<1696>
kepadaku
10yla
<413>
 
8yta
<854>
firman-Nya
9rmayw
<559>
Pergilah
11ab
<935>
kurunglah
12rgoh
<5462>
dirimu sendiri
 
 
di
13Kwtb
<8432>
rumahmu
14Ktyb
<1004>
25
Ketahuilah
4hnh
<2009>
hai
 
 
kamu
1htaw
<859>
anak
2Nb
<1121>
manusia
3Mda
<120>
kamu akan diikat
5wntn
<5414>
dengan
6Kyle
<5921>
tali-tali
7Mytwbe
<5688>
dan
 
 
dibelenggu
8Kwroaw
<631>
sehingga kamu
9Mhb
<0>
tidak
10alw
<3808>
dapat
 
 
keluar
11aut
<3318>
masuk di antara bangsa
 
 
itu
12Mkwtb
<8432>
26
Dan
 
 
lidahmu
1Knwslw
<3956>
akan
 
 
melekat
2qybda
<1692>
pada
3la
<413>
langit-langit mulutmu
4Kkx
<2441>
sehingga kamu akan
 
 
menjadi bisu
5tmlanw
<481>
dan
 
 
tidak dapat
6alw
<3808>
 
9syal 8Mhl 7hyht
<376> <0> <1961>
menghardik
10xykwm
<3198>
mereka
 
 
karena
11yk
<3588>
mereka
14hmh
<1992>
adalah
 
 
keturunan
12tyb
<1004>
orang-orang
 
 
pemberontak
13yrm
<4805>
27
Namun ketika Aku
 
 
berfirman
1yrbdbw
<1696>
kepadamu Aku akan
2Ktwa
<854>
membuka
3xtpa
<6605>
 
4ta
<853>
mulutmu
5Kyp
<6310>
dan kamu akan
 
 
berbicara
6trmaw
<559>
kepada
7Mhyla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
8hk
<3541>
firman
9rma
<559>
Tuhan
10ynda
<136>
ALLAH
11hwhy
<3068>
Yang mau
 
 
mendengar
12emsh
<8085>
biarlah dia
 
 
mendengar
13emsy
<8085>
dan dia yang
 
 
tidak mau mendengar
14ldxhw
<2310>
biarlah dia
 
 
tidak mendengar
15ldxy
<2308>
karena
16yk
<3588>
mereka
19hmh
<1992>
adalah
 
 
keturunan
17tyb
<1004>
yang
 
 
memberontak
18yrm
<4805>
 
20o
<0>