Prev Chapter Ezekiel 44 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian Dia
 
 
membawaku kembali
1bsyw
<7725>
 
2yta
<853>
ke
3Krd
<1870>
pintu gerbang
4res
<8179>
sebelah luar
6Nwuyxh
<2435>
Ruang Kudus
5sdqmh
<4720>
yang
 
 
menghadap
7hnph
<6437>
ke
 
 
timur
8Mydq
<6921>
dan pintu gerbang

itu
9awhw
<1931>
ditutup
10rwgo
<5462>
2
TUHAN
3hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Pintu gerbang
4resh
<8179>
ini
5hzh
<2088>
akan
 
 
ditutup
6rwgo
<5462>
itu
7hyhy
<1961>
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
dibuka
9xtpy
<6605>
dan
 
 
tidak
11al
<3808>
ada
 
 
orang
10syaw
<376>
yang akan
 
 
masuk
12aby
<935>
melaluinya
13wb
<0>
karena
14yk
<3588>
TUHAN
15hwhy
<3068>
 
16yhla
<430>
Israel
17larvy
<3478>
telah
 
 
masuk
18ab
<935>
melaluinya Karena itu pintu gerbang ini harus
20hyhw 19wb
<1961> <0>
ditutup
21rwgo
<5462>
3
Hanya
2ayvnh 1ta
<5387> <853>
pemimpin
3ayvn
<5387>
yang
4awh
<1931>
boleh
 
 
duduk
5bsy
<3427>
di pintu gerbang untuk
7*lkal {lwkal} 6wb
<398> <0>
makan
8Mxl
<398>
roti
 
 
di hadapan
9ynpl
<6440>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Dia akan
 
 
masuk
14awby
<935>
melalui
 
 
jalan
11Krdm
<1870>
serambi
12Mla
<197>
pintu gerbang
13resh
<8179>
dan akan
 
 
keluar
16auy
<3318>
melalui
 
 
jalan
15wkrdmw
<1870>
yang sama
 
 
4
Kemudian Dia
 
 
membawaku
1ynaybyw
<935>
melalui
 
 
jalan
2Krd
<1870>
pintu gerbang
3res
<8179>
utara
4Nwpuh
<6828>
ke
5la
<413>
depan
6ynp
<6440>
Bait
7tybh
<1004>
Suci dan aku
 
 
memandang
8araw
<7200>
dan
 
 
lihatlah
9hnhw
<2009>
kemuliaan
11dwbk
<3519>
TUHAN
12hwhy
<3068>
memenuhi
10alm
<4390>
 
13ta
<853>
Bait
14tyb
<1004>
Suci
 
 
TUHAN
15hwhy
<3068>
dan aku
 
 
bersujud
16lpaw
<5307>
dengan muka
 
 
ke
17la
<413>
tanah
18ynp
<6440>
5
TUHAN
3hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Anak
4Nb
<1121>
manusia
5Mda
<120>
perhatikan
6Myv
<7760>
dengan saksama
7Kbl
<3820>
lihatlah
8harw
<7200>
dengan
 
 
matamu
9Kynyeb
<5869>
dan
 
 
dengarkanlah
11ems
<8085>
dengan
 
 
telingamu
10Kynzabw
<241>
 
12ta
<853>
semua
13lk
<3605>
yang
14rsa
<834>
Aku
15yna
<589>
firmankan
16rbdm
<1696>
kepadamu tentang
17Kta
<853>
semua
18lkl
<3605>
ketetapan
19twqx
<2708>
Bait Suci
20tyb
<1004>
TUHAN
21hwhy
<3068>
dan tentang
 
 
semua
22lklw
<3605>
hukumnya
23*wytrwt {wtrwt}
<8451>
dan
 
 
perhatikan
24tmvw
<7760>
dengan saksama
25Kbl
<3820>
pintu masuk
26awbml
<3996>
Bait Suci
27tybh
<1004>
dan
 
 
semua
28lkb
<3605>
jalan keluar
29yauwm
<4161>
dari
 
 
Ruang Kudus
30sdqmh
<4720>