Prev Chapter Ezekiel 5 Next Chapter
1
Sedangkan
 
 
kamu
1htaw
<859>
hai
 
 
anak
2Nb
<1121>
manusia
3Mda
<120>
ambillah
4xq
<3947>
bagimu
5Kl
<0>
pedang
6brx
<2719>
yang
 
 
tajam
7hdx
<2299>
pakailah
10hnxqt
<3947>
itu sebagai
 
 
pisau cukur
8ret
<8593>
tukang pangkas
9Myblgh
<1532>
lalu
11Kl
<0>
cukurlah
12trbehw
<5674>
 
13le
<5921>
rambutmu
14Ksar
<7218>
dan
15lew
<5921>
jenggotmu
16Knqz
<2206>
Kemudian
 
 
ambillah
17txqlw
<3947>
 
18Kl
<0>
timbangan
19ynzam
<3976>
untuk
 
 
menimbang
20lqsm
<4948>
dan
 
 
bagilah
21Mtqlxw
<2505>
rambut itu
 
 
2
Sepertiga
1tysls
<7992>
bagian harus kamu
 
 
bakar
3ryebt
<1197>
dengan
 
 
api
2rwab
<217>
di
 
 
tengah-tengah
4Kwtb
<8432>
kota
5ryeh
<5892>
itu setelah
 
 
hari-hari
7ymy
<3117>
pengepungan
8rwumh
<4692>
berakhir
6talmk
<4390>
 
10ta
<853>
Sepertiga
11tyslsh
<7992>
bagian harus kamu
 
 
ambil
9txqlw
<3947>
dan kamu
 
 
pukul
12hkt
<5221>
dengan
 
 
pedang
13brxb
<2719>
di sekelilingnya
14hytwbybo
<5439>
Sepertiga
15tyslshw
<7992>
bagian harus kamu
 
 
hamburkan
16hrzt
<2219>
ke
 
 
udara
17xwrl
<7307>
dan Aku akan
 
 
menghunuskan
19qyra
<7324>
pedang
18brxw
<2719>
di belakang
20Mhyrxa
<310>
mereka
 
 
3
Ambillah
1txqlw
<3947>
juga
2Msm
<8033>
sedikit
4rpomb 3jem
<4557> <4592>
dari rambut itu dan

ikatlah
5truw
<6696>
dengan
6Mtwa
<853>
ujung-ujung jubahmu
7Kypnkb
<3671>
4
Lalu
 
 
ambillah
3xqt
<3947>
 
1Mhmw
<1992>
lagi
2dwe
<5750>
rambut itu dan
 
 
lemparkan
4tklshw
<7993>
 
5Mtwa
<853>
ke
6la
<413>
tengah-tengah
7Kwt
<8432>
api
8sah
<784>
dan
 
 
bakarlah
9tprvw
<8313>
di dalam
10Mta
<853>
api
11sab
<784>
Dari
12wnmm
<4480>
situ
 
 
api
14sa
<784>
akan
 
 
keluar
13aut
<3318>
ke
15la
<413>
seluruh
16lk
<3605>
keturunan
17tyb
<1004>
Israel
18larvy
<3478>
 
19P
<0>
5
Demikianlah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
Inilah
5taz
<2063>
Yerusalem
6Mlswry
<3389>
Aku telah menempatkannya di
 
 
tengah-tengah
7Kwtb
<8432>
bangsa-bangsa
8Mywgh
<1471>
dengan
9hytmv
<7760>
negeri-negeri
 
 
di
10hytwbybow
<5439>
sekelilingnya
11twura
<776>
6
Ia telah
 
 
memberontak
1rmtw
<4784>
terhadap
2ta
<853>
peraturan-peraturan-Ku
3yjpsm
<4941>
melebihi
5Nm
<4480>
kejahatan
4hesrl
<7564>
bangsa-bangsa lain
6Mywgh
<1471>
dan terhadap
7taw
<853>
ketetapan-ketetapan-Ku
8ytwqx
<2708>
dengan lebih
9Nm
<4480> ==>
jahat
 
 
dari
9Nm
<== <4480>
negeri-negeri
10twurah
<776>
 
11rsa
<834>
di sekitarnya
12hytwbybo
<5439>
Sebab
13yk
<3588>
mereka telah
 
 
menolak
15woam
<3988>
perintah-perintah-Ku
14yjpsmb
<4941>
dan
 
 
tidak
17al
<3808>
berjalan
18wklh
<1980>
dalam
 
 
ketetapan-ketetapan-Ku
16ytwqxw
<2708>
 
20o 19Mhb
<0> <0>
7
Oleh karena itu
1Nkl
<3651>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
Tuhan
4ynda
<136>
ALLAH
5hwhy
<3068>
Karena
6Ney
<3282>
kamu telah lebih
 
 
bergolak
7Mknmh
<1995>
daripada
8Nm
<4480>
bangsa-bangsa
9Mywgh
<1471>
 
10rsa
<834>
di sekelilingmu
11Mkytwbybo
<5439>
dan
 
 
tidak
13al
<3808>
berjalan
14Mtklh
<1980>
dalam
 
 
ketetapan-ketetapan-Ku
12ytwqxb
<2708>
tidak
17al
<3808>
melakukan
18Mtyve
<6213>
 
15taw
<853>
peraturan-peraturan-Ku
16yjpsm
<4941>
ataupun
 
 
tidak
23al
<3808>
bertindak
24Mtyve
<6213>
sesuai
 
 
peraturan
19yjpsmkw
<4941>
bangsa-bangsa
20Mywgh
<1471>
yang
21rsa
<834>
ada
 
 
di sekelilingmu
22Mkytwbybo
<5439>
 
25o
<0>
8
maka
1Nkl
<3651>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
Tuhan
4ynda
<136>
ALLAH
5hwhy
<3069>
Ketahuilah
6ynnh
<2005>
Aku
7Kyle
<5921>
bahkan
8Mg
<1571>
Aku
9yna
<589>
akan melawanmu Aku akan menjatuhkan
 
 
hukuman
12Myjpsm
<4941>
kepadamu
10ytyvew
<6213>
di
11Kkwtb
<8432>
depan
 
 
mata
13ynyel
<5869>
bangsa-bangsa
14Mywgh
<1471>
9
Karena
13Ney
<3282>
semua
14lk
<3605>
kekejianmu
15Kytbewt
<8441>
akan
 
 
Kulakukan
1ytyvew
<6213>
terhadapmu sesuatu
3ta 2Kb
<853> <0>
yang
4rsa
<834>
belum
5al
<3808>
pernah Aku
 
 
lakukan
6ytyve
<6213>
dan
7taw
<853>
yang
8rsa
<834>
takkan
9al
<3808>
 
10hvea
<6213>
pernah
11whmk
<3644>
lagi
12dwe
<5750>
Aku lakukan
16o
<0>
10
Karena
1Nkl
<3651>
itu para
 
 
ayah
2twba
<1>
akan
 
 
memakan
3wlkay
<398>
anak-anak
4Mynb
<1121>
lelaki mereka di
 
 
tengah-tengahmu
5Kkwtb
<8432>
dan
 
 
anak-anak
6Mynbw
<1121>
lelaki akan
 
 
memakan
7wlkay
<398>
ayah
8Mtwba
<1>
mereka Dan Aku akan menjatuhkan
10Kb 9ytyvew
<0> <6213>
hukuman
11Myjps
<8201>
atasmu dan
13ta 12ytyrzw
<853> <2219>
semua
14lk
<3605>
yang
 
 
tersisa
15Ktyras
<7611>
darimu akan Aku cerai-beraikan ke
 
 
seluruh
16lkl
<3605>
penjuru mata
 
 
angin
17xwr
<7307>
 
18P
<0>
11
Oleh sebab itu
1Nkl
<3651>
demi
 
 
Aku
3yna
<589>
yang
 
 
hidup
2yx
<2416>
firman
4Man
<5002>
Tuhan
5ynda
<136>
ALLAH
6hwhy
<3069>
sesungguhnya
8al 7Ma
<3808> <518>
karena
9Ney
<3282>
kamu telah
 
 
menajiskan
12tamj
<2930>
 
10ta
<853>
tempat kudus-Ku
11ysdqm
<4720>
dengan
 
 
semua
13lkb
<3605>
dewamu yang menjijikkan
14Kyuwqs
<8251>
dan dengan
 
 
semua
15lkbw
<3605>
kekejianmu
16Kytbewt
<8441>
karena
17Mgw
<1571>
itu
 
 
Aku
18yna
<589>
akan
 
 
menarik
19erga
<1639>
diri
 
 
Mata-Ku
22ynye
<5869>
tidak
20alw
<3808>
akan
 
 
berbelaskasihan
21owxt
<2347>
dan
23Mgw
<1571>
Aku
24yna
<589>
tidak
25al
<3808>
akan
 
 
menyayangkan
26lwmxa
<2550>
12
Sepertiga
1Kytsls
<7992>
darimu akan
 
 
mati
3wtwmy
<4191>
oleh
 
 
penyakit sampar
2rbdb
<1698>
dan
 
 
binasa
5wlky
<3615>
oleh
 
 
kelaparan
4berbw
<7458>
di tengah-tengahmu
6Kkwtb
<8432>
Sepertiga
7tyslshw
<7992>
akan
 
 
jatuh
9wlpy
<5307>
oleh
 
 
pedang
8brxb
<2719>
di sekelilingmu
10Kytwbybo
<5439>
Sepertiga
11tysylshw
<7992>
akan Aku
 
 
cerai-beraikan
14hrza
<2219>
ke
 
 
seluruh
12lkl
<3605>
penjuru
 
 
mata angin
13xwr
<7307>
dan Aku akan
 
 
menghunus
16qyra
<7324>
pedang
15brxw
<2719>
di belakang
17Mhyrxa
<310>
mereka
 
 
13
Akan
 
 
Kulampiaskan
1hlkw
<3615>
amarah-Ku
2ypa
<639>
dan
 
 
menimpakan
3ytwxnhw
<5117>
murka-Ku
4ytmx
<2534>
dan Aku akan
5Mb
<0>
merasa puas
6ytmxnhw
<5162>
Maka mereka akan
 
 
tahu
7wedyw
<3045>
bahwa
8yk
<3588>
Aku
9yna
<589>
TUHAN
10hwhy
<3068>
telah
 
 
berfirman
11ytrbd
<1696>
dalam
 
 
kecemburuan-Ku
12ytanqb
<7068>
ketika Aku
 
 
meluapkan
13ytwlkb
<3615>
murka-Ku
14ytmx
<2534>
ke atas mereka
15Mb
<0>
14
Aku akan
 
 
membuatmu
1Kntaw
<5414>
menjadi
 
 
reruntuhan
2hbrxl
<2723>
dan
 
 
bahan cemoohan
3hprxlw
<2781>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
4Mywgb
<1471>
 
5rsa
<834>
di sekelilingmu
6Kytwbybo
<5439>
di depan
 
 
mata
7ynyel
<5869>
setiap orang
8lk
<3605>
yang
 
 
melintas
9rbwe
<5674>
15
Kamu akan
 
 
menjadi
1htyhw
<1961>
bahan celaan
2hprx
<2781>
dan
 
 
ejekan
3hpwdgw
<1422>
suatu
 
 
peringatan
4rowm
<4148>
dan
 
 
kengerian
5hmsmw
<4923>
bagi
 
 
bangsa-bangsa
6Mywgl
<1471>
 
7rsa
<834>
di sekitarmu
8Kytwbybo
<5439>
ketika Aku
 
 
menjatuhkan
9ytwveb
<6213>
 
10Kb
<0>
hukuman
11Myjps
<8201>
terhadapmu dalam
 
 
kemarahan
12Pab
<639>
dan
 
 
murka
13hmxbw
<2534>
serta dalam
 
 
teguran
14twxktbw
<8433>
yang keras
15hmx
<2534>
Aku
16yna
<589>
TUHAN
17hwhy
<3068>
telah
 
 
berfirman
18ytrbd
<1696>
16
Ketika Aku
 
 
mengirimkan
1yxlsb
<7971>
atasmu
2ta
<853>
panah-panah
3yux
<2671>
kelaparan
4berh
<7458>
yang
 
 
mematikan
5Myerh
<7451>
 
6Mhb
<0>
yang
7rsa
<834>
akan
 
 
menjadi
8wyh
<1961>
kehancuranmu
9tyxsml
<4889>
dan
 
 
yang
10rsa
<834>
Aku
 
 
kirimkan
11xlsa
<7971>
untuk
12Mtwa
<853>
menghancurkanmu
13Mktxsl
<7843>
Aku juga akan mengirimkan
 
 
lebih banyak
15Poa
<3254>
kelaparan
14berw
<7458>
ke atasmu
16Mkyle
<5921>
dan
 
 
menghabiskan
17ytrbsw
<7665>
 
18Mkl
<0>
persediaan
19hjm
<4294>
rotimu
20Mxl
<3899>
17
Aku akan
 
 
mendatangkan
1ytxlsw
<7971>
 
2Mkyle
<5921>
kelaparan
3ber
<7458>
dan
 
 
binatang-binatang
4hyxw
<2416>
buas
5her
<7451>
dan mereka akan
 
 
memunahkanmu dari anak-anakmu
6Klksw
<7921>
Penyakit sampar
7rbdw
<1698>
dan
 
 
darah
8Mdw
<1818>
akan
 
 
melewatimu
9rbey
<5674>
dan Aku akan
 
 
mendatangkan
12ayba
<935>
 
10Kb
<0>
pedang
11brxw
<2719>
ke atasmu
13Kyle
<5921>
Aku
14yna
<589>
TUHAN
15hwhy
<3068>
telah
 
 
berfirman
16ytrbd
<1696>
 
17P
<0>