Prev Chapter Hosea 2 Next Chapter
1
Katakanlah
1wrma
<559>
kepada
 
 
saudara laki-lakimu
2Mkyxal
<251>
Ami
3yme
<5971>
dan kepada
 
 
saudari perempuanmu
4Mkytwxalw
<269>
Ruhama
5hmxr
<7355>
2
Mengadulah
1wbyr
<7378>
kepada
 
 
ibumu
2Mkmab
<517>
mengadulah
3wbyr
<7378>
kepadanya
 
 
sebab
4yk
<3588>
dia
5ayh
<1931>
bukan
6al
<3808>
istri-Ku
7ytsa
<802>
dan
 
 
Aku
8yknaw
<595>
bukan
9al
<3808>
suaminya
10hsya
<376>
Biarlah dia
 
 
membuang
11rotw
<5493>
sundal
12hynwnz
<2183>
dari
 
 
wajahnya
13hynpm
<6440>
dan
 
 
perzinahan
14hypwpanw
<5005>
dari
 
 
antara
15Nybm
<996>
buah dadanya
16hyds
<7699>
3
Jangan
1Np
<6435>
sampai Aku
 
 
menelanjanginya
3hmre 2hnjyspa
<6174> <6584>
dan
 
 
memperlihatkannya
4hytguhw
<3322>
seperti
 
 
saat
5Mwyk
<3117>
ia
 
 
dilahirkan
6hdlwh
<3205>
Aku akan
 
 
membuatnya
7hytmvw
<7760>
seperti
 
 
padang belantara
8rbdmk
<4057>
membuatnya
9htsw
<7896>
seperti
 
 
tanah
10Urak
<776>
yang
 
 
tandus
11hyu
<6723>
lalu
 
 
membunuhnya
12hytmhw
<4191>
dengan
 
 
kehausan
13amub
<6772>
4
Aku
 
 
tidak
3al
<3808>
akan
 
 
mengasihani
4Mxra
<7355>
 
1taw
<853>
anak-anaknya
2hynb
<1121>
sebab
5yk
<3588>
mereka
 
 
anak-anak
6ynb
<1121>
dari
 
 
persundalan
7Mynwnz
<2183>
 
8hmh
<1992>
5
Sebab
1yk
<3588>
ibu
3Mma
<517>
mereka telah
 
 
bersundal
2htnz
<2181>
dia yang
 
 
mengandung
5Mtrwh
<2029>
mereka telah
 
 
bertindak secara memalukan
4hsybh
<3001>
Sebab
6yk
<3588>
katanya
7hrma
<559>
Aku akan
 
 
pergi
8hkla
<1980>
kepada
9yrxa
<310>
kekasih-kekasihku
10ybham
<157>
yang
 
 
memberi
11yntn
<5414>
rotiku
12ymxl
<3899>
dan
 
 
airku
13ymymw
<4325>
bulu dombaku
14yrmu
<6785>
dan
 
 
kain linenku
15ytspw
<6593>
minyakku
16ynms
<8081>
dan
 
 
minumanku
17yywqsw
<8250>
6
Sebab itu
1Nkl
<3651>
Aku akan
2ynnh
<2005>
memagari
3Kv
<7753>
 
4ta
<853>
jalannya
5Kkrd
<1870>
dengan
 
 
duri-duri
6Myryob
<5518>
dan Aku akan
8ta
<853>
mendirikan tembok
9hrdg 7ytrdgw
<1448> <1443>
baginya supaya dia
 
 
tidak
11al
<3808>
dapat
 
 
menemukan
12aumt
<4672>
jalan-jalannya
10hytwbytnw
<5410>
7
Dia akan
 
 
mengejar
1hpdrw
<7291>
 
2ta
<853>
kekasih-kekasihnya
3hybham
<157>
tetapi dia
 
 
tidak
4alw
<3808>
akan
 
 
mendapatkan
5gyvt
<5381>
mereka ya dia akan
6Mta
<853>
mencari
7Mtsqbw
<1245>
mereka tetapi dia
 
 
tidak
8alw
<3808>
menemukan
9aumt
<4672>
mereka Lalu dia akan
 
 
berkata
10hrmaw
<559>
Aku akan
 
 
pergi
11hkla
<1980>
dan
 
 
kembali
12hbwsaw
<7725>
kepada
13la
<413>
suami
14ysya
<376>
pertamaku
15Nwsarh
<7223>
sebab
16yk
<3588>
saat itu
 
 
lebih baik
17bwj
<2896>
untukku
18yl
<0>
daripada
19za
<227>
sekarang
20htem
<6258>
8
Dia
1ayhw
<1931>
tidak
2al
<3808>
tahu
3hedy
<3045>
bahwa
4yk
<3588>
Akulah
5ykna
<595>
yang memberinya
7hl 6yttn
<0> <5414>
gandum
8Ngdh
<1715>
air
 
 
anggur
9swrythw
<8492>
dan
 
 
minyak
10rhuyhw
<3323>
dan yang mencurahi
 
 
perak
11Pokw
<3701>
dan
12ytybrh
<7235>
 
13hl
<0>
emasnya
14bhzw
<2091>
yang digunakannya
 
 
untuk
15wve
<6213>
Baal
16lebl
<1168>
9
Oleh sebab
 
 
itu
1Nkl
<3651>
Aku akan
 
 
mengambil
3ytxqlw
<3947>
kembali
2bwsa
<7725>
gandum-Ku
4yngd
<1715>
pada
 
 
waktunya
5wteb
<6256>
dan
 
 
air
6yswrytw
<8492>
anggur-Ku
 
 
pada
7wdewmb
<4150>
musimnya Aku akan
 
 
mengambil
8ytluhw
<5337>
kembali kain
 
 
bulu domba-Ku
9yrmu
<6785>
dan
 
 
kain
10ytspw
<6593>
linen-Ku yang
 
 
menutupi
11twokl
<3680>
 
12ta
<853>
ketelanjangannya
13htwre
<6172>
10
Sekarang
1htew
<6258>
Aku akan
 
 
mengungkapkan
2hlga
<1540>
 
3ta
<853>
kelemahannya
4htlbn
<5040>
di hadapan
5ynyel
<5869>
para
 
 
kekasihnya
6hybham
<157>
dan
 
 
tidak ada
8al
<3808>
seorang
7syaw
<376>
pun yang akan
 
 
menyelamatkannya
9hnlyuy
<5337>
dari
 
 
tangan-Ku
10ydym
<3027>
11
Aku akan
 
 
mengakhiri
1ytbshw
<7673>
semua
2lk
<3605>
kegembiraannya
3hvwvm
<4885>
hari rayanya
4hgx
<2282>
bulan barunya
5hsdx
<2320>
hari Sabatnya
6htbsw
<7676>
dan
 
 
semua
7lkw
<3605>
perayaan yang ditetapkan
8hdewm
<4150>
12
Aku akan
 
 
menghancurkan
1ytmshw
<8074>
pohon anggurnya
2hnpg
<1612>
dan
 
 
pohon aranya
3htnatw
<8384>
yang
4rsa
<834>
tentangnya dia
 
 
berkata
5hrma
<559>
Semuanya ini adalah
 
 
upahku
6hnta
<866>
 
8yl 7hmh
<0> <1992>
yang
9rsa
<834>
diberikan
10wntn
<5414>
 
11yl
<0>
kekasih-kekasihku
12ybham
<157>
kepadaku Aku akan
 
 
membuatnya
13Mytmvw
<7760>
menjadi
 
 
hutan
14reyl
<3293>
dan
 
 
binatang-binatang
16tyx
<2416>
buas di padang
17hdvh
<7704>
akan
 
 
memakannya
15Mtlkaw
<398>
13
Aku akan menghukumnya
1ytdqpw
<6485>
karena
2hyle
<5921>
 
3ta
<853>
hari-hari
4ymy
<3117>
perayaan
 
 
Baal
5Mylebh
<1168>
yang
6rsa
<834>
dia lakukan dengan
 
 
membakar
7ryjqt
<6999>
kurban bagi
 
 
mereka
8Mhl
<1992>
dan
 
 
menghiasi
9detw
<5710>
dirinya dengan
 
 
anting-anting
10hmzn
<5141>
dan
 
 
perhiasannya
11htylxw
<2484>
dan
 
 
pergi
12Kltw
<1980>
mengikuti
13yrxa
<310>
kekasih-kekasihnya
14hybham
<157>
dan
15ytaw
<853>
melupakan
16hxks
<7911>
Aku
 
 
firman
17Man
<5002>
Tuhan
18hwhy
<3068>
 
19P
<0>
14
Oleh sebab itu
1Nkl
<3651>
lihatlah
2hnh
<2009>
Aku
3ykna
<595>
akan
 
 
memikatnya
4hytpm
<6601>
dan
 
 
membawanya
5hytklhw
<1980>
ke dalam
 
 
padang belantara
6rbdmh
<4057>
dan
 
 
berbicara
7ytrbdw
<1696>
dengan
8le
<5921>
lemah lembut
9hbl
<3820>
kepadanya
 
 
15
Di sana
5Msm
<8033>
Aku akan
 
 
memberikan
1yttnw
<5414>
kepadanya
3ta 2hl
<853> <0>
kebun anggurnya
4hymrk
<3754>
dan membuat
6taw
<853>
Lembah
7qme
<6010>
Akhor
8rwke
<5911>
menjadi
 
 
pintu gerbang
9xtpl
<6607>
pengharapan
10hwqt
<8615>
Di sana
12hms
<8033>
dia akan
 
 
bernyanyi
11htnew
<6030>
seperti pada
 
 
masa mudanya
14hyrwen 13ymyk
<5271> <3117>
seperti
 
 
saat
15Mwykw
<3117>
dia
 
 
keluar
16htle
<5927>
dari
 
 
tanah
17Uram
<776>
Mesir
18Myrum
<4714>
 
19o
<0>
16
Pada
1hyhw
<1961>
hari
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
kata
 
 
firman
4Man
<5002>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Kamu akan
 
 
memanggil
6yarqt
<7121>
Aku
 
 
Suamiku
7ysya
<376>
dan
 
 
tidak
8alw
<3808>
 
10yl
<0>
lagi
11dwe
<5750>
memanggilku
9yarqt
<7121>
Baalku
12yleb
<1180>
17
Sebab Aku
 
 
akan
1ytrohw
<5493>
menghapus
2ta
<853>
nama
3twms
<8034>
para
 
 
Baal
4Mylebh
<1168>
dari
 
 
mulutnya
5hypm
<6310>
sehingga mereka
 
 
tidak
6alw
<3808>
akan
 
 
diingat
7wrkzy
<2142>
dengan
 
 
namanya
9Mmsb
<8034>
lagi
8dwe
<5750>
18
Aku akan
 
 
mengikat
1ytrkw
<3772>
 
2Mhl
<0>
perjanjian
3tyrb
<1285>
untuk mereka pada
 
 
hari
4Mwyb
<3117>
itu
5awhh
<1931>
dengan
6Me
<5973>
binatang-binatang
7tyx
<2416>
liar
8hdvh
<7704>
di
9Mew
<5973>
padang
 
 
burung-burung
10Pwe
<5775>
di
 
 
langit
11Mymsh
<8064>
dan
 
 
binatang-binatang melata
12vmrw
<7431>
di
 
 
bumi
13hmdah
<127>
Aku akan
 
 
mematahkan
17rwbsa
<7665>
busur
14tsqw
<7198>
panah
 
 
pedang
15brxw
<2719>
dan
 
 
pertempuran
16hmxlmw
<4421>
dari
18Nm
<4480>
negeri
19Urah
<776>
dan Aku akan membaringkanmu dengan
20Mytbkshw
<7901>
aman
21xjbl
<983>
19
Aku akan
 
 
menjadikanmu istri-Ku
1Kytvraw
<781>
untuk
2yl
<0>
selama-lamanya
3Mlwel
<5769>
Aku akan
 
 
menjadikanmu istri-Ku
4Kytvraw
<781>
dalam
5yl
<0>
kebenaran
6qdub
<6664>
dan dalam
 
 
keadilan
7jpsmbw
<4941>
dalam
 
 
kasih setia
8doxbw
<2617>
dan dalam
 
 
belas kasih
9Mymxrbw
<7356>
20
Aku akan
 
 
menjadikanmu istri-Ku
1Kytvraw
<781>
dalam
2yl
<0>
kesetiaan
3hnwmab
<530>
sehingga kamu akan
 
 
mengenal
4tedyw
<3045>
 
5ta
<853>
TUHAN
6hwhy
<3068>
 
7o
<0>
21
Pada
1hyhw
<1961>
hari
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
Aku akan
 
 
menjawab
4hnea
<6030>
firman
5Man
<5002>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Aku akan
 
 
menjawab
7hnea
<6030>
 
8ta
<853>
langit
9Mymsh
<8064>
dan
 
 
mereka
10Mhw
<1992>
akan
 
 
menjawab
11wney
<6030>
 
12ta
<853>
bumi
13Urah
<776>
22
Bumi
1Urahw
<776>
akan
 
 
menjawab
2hnet
<6030>
 
3ta
<853>
gandum
4Ngdh
<1715>
 
5taw
<853>
anggur
6swryth
<8492>
baru dan
7taw
<853>
minyak
8rhuyh
<3323>
dan
 
 
mereka
9Mhw
<1992>
akan
 
 
menjawab
10wney
<6030>
 
11ta
<853>
Yizreel
12laerzy
<3157>
23
Aku akan
 
 
menabur
1hyterzw
<2232>
dia bagi-Ku di
2yl
<0>
negeri
3Urab
<776>
dan Aku akan
 
 
menunjukkan kasih
4ytmxrw
<7355>
kepada
5ta
<853>
Lo-Ruhama
7hmxr 6al
<7355> <3808>
dan Aku akan
 
 
berkata
8ytrmaw
<559>
kepada
 
 
Lo-Ami
10yme 9all
<5971> <3808>
Kamu
12hta
<859>
umat-Ku
11yme
<5971>
dan
 
 
ia
13awhw
<1931>
akan
 
 
berkata
14rmay
<559>
Engkau adalah
 
 
Allahku
15yhla
<430>
 
16P
<0>