Prev Chapter Amos 4 Next Chapter
1
Dengarlah
1wems
<8085>
firman
2rbdh
<1697>
ini
3hzh
<2088>
hai kamu
 
 
sapi-sapi
4twrp
<6510>
Basan
5Nsbh
<1316>
yang
6rsa
<834>
ada di
 
 
Gunung
7rhb
<2022>
Samaria
8Nwrms
<8111>
yang
 
 
menindas
9twqseh
<6231>
orang-orang lemah
10Myld
<1800>
yang
 
 
menginjak
11twuurh
<7533>
orang miskin
12Mynwyba
<34>
yang
 
 
berkata
13trmah
<559>
kepada
 
 
tuan-tuanmu
14Mhyndal
<113>
Bawalah
15haybh
<935>
kemari mari kita
 
 
minum
16htsnw
<8354>
2
Tuhan
2ynda
<136>
ALLAH
3hwhy
<3069>
telah
 
 
bersumpah
1ebsn
<7650>
demi
 
 
kekudusan-Nya
4wsdqb
<6944>
 
5yk
<3588>
Lihat
6hnh
<2009>
saatnya
7Mymy
<3117>
akan
 
 
datang
8Myab
<935>
bagimu
9Mkyle
<5921>
ketika Dia
 
 
mengambil
10avnw
<5375>
kamu dengan
11Mkta
<853>
kait
12twnub
<6793>
dan
 
 
sisamu
13Nktyrxaw
<319>
dengan
 
 
kail ikan
15hgwd 14twryob
<1729> <5518>
3
Kamu akan
 
 
keluar
2hnaut
<3318>
melalui
 
 
lubang-lubang tembok
1Myurpw
<6556>
setiap orang
3hsa
<802>
maju
 
 
ke depan
4hdgn
<5048>
dan kamu akan
 
 
diusir keluar
5hntklshw
<7993>
ke
 
 
Hermon
6hnwmrhh
<2038>
firman
7Man
<5002>
TUHAN
8hwhy
<3068>
4
Datanglah
1wab
<935>
ke
2tyb
<0>
Betel
3la
<1008>
dan
 
 
memberontaklah
4wespw
<6586>
ke
 
 
Gilgal
5lglgh
<1537>
lipatgandakan
6wbrh
<7235>
pemberontakan
7espl
<6586>
Bawalah
8waybhw
<935>
kurban persembahanmu
10Mkyxbz
<2077>
setiap
 
 
pagi
9rqbl
<1242>
dan
 
 
persembahan persepuluhanmu
13Mkytrvem
<4643>
setiap
 
 
tiga
11tslsl
<7969>
hari
12Mymy
<3117>
5
Persembahkanlah
1rjqw
<6999>
kurban syukur
3hdwt
<8426>
dengan
 
 
roti beragi
2Umxm
<2557>
dan
4warqw
<7121>
persembahan sukarela
5twbdn
<5071>
Umumkan
6weymsh
<8085>
persembahan sukarela
 
 
sebab
7yk
<3588>
bukankah
 
 
itu
8Nk
<3651>
yang kamu
 
 
sukai
9Mtbha
<157>
hai
 
 
orang
10ynb
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
firman
12Man
<5002>
Tuhan
13ynda
<136>
ALLAH
14hwhy
<3068>
6
Sekalipun
1Mgw
<1571>
Aku
2yna
<589>
berikan
3yttn
<5414>
kepadamu
 
 
gigi
6Myns
<8127>
yang
4Mkl
<0>
bersih
5Nwyqn
<5356>
di
 
 
seluruh
7lkb
<3605>
kotamu
8Mkyre
<5892>
dan
 
 
kekurangan
9roxw
<2640>
roti
10Mxl
<3899>
di
 
 
seluruh
11lkb
<3605>
tempat tinggalmu
12Mkytmwqm
<4725>
tetapi itu pun
 
 
tidak
13alw
<3808>
membuat
14Mtbs
<7725> ==>
kamu
 
 
kembali
14Mtbs
<== <7725>
kepada-Ku
15yde
<5704>
firman
16Man
<5002>
TUHAN
17hwhy
<3068>
7
Aku
2ykna
<595>
juga
1Mgw
<1571>
telah
 
 
menahan
3ytenm
<4513>
 
5ta 4Mkm
<853> <4480>
hujan
6Msgh
<1653>
dari padamu ketika
 
 
masih
7dweb
<5750>
tiga
8hsls
<7969>
bulan
9Mysdx
<2320>
sebelum
 
 
masa panen
10ryuql
<7105>
Aku menurunkan
 
 
hujan
11ytrjmhw
<4305>
ke
 
 
atas
12le
<5921>
satu
14txa
<259>
kota
13rye
<5892>
dan
 
 
menahan
18al
<3808>
hujan
19ryjma
<4305>
ke
 
 
atas
15lew
<5921>
kota
16rye
<5892>
yang
 
 
lain
17txa
<259>
Satu
21txa
<259>
ladang
20hqlx
<2513>
mendapat
 
 
hujan
22rjmt
<4305>
ladang
23hqlxw
<2513>
yang
24rsa
<834>
lain
 
 
tidak
25al
<3808>
mendapat
 
 
hujan
26ryjmt
<4305>
sehingga menjadi
27hyle
<5921>
kering
28sbyt
<3001>
8
Dua
2Myts
<8147>
tiga
3sls
<7969>
kota
4Myre
<5892>
mengembara
1wenw
<5128>
ke
5la
<413>
kota
6rye
<5892>
lain
7txa
<259>
untuk
 
 
minum
8twtsl
<8354>
air
9Mym
<4325>
tetapi mereka
 
 
tidak
10alw
<3808>
menjadi
 
 
puas
11webvy
<7646>
tetapi itupun
 
 
tidak
12alw
<3808>
membuat kamu
 
 
kembali
13Mtbs
<7725>
kepada-Ku
14yde
<5704>
firman
15Man
<5002>
TUHAN
16hwhy
<3068>
9
Aku
 
 
memukulmu
1ytykh
<5221>
dengan
2Mkta
<853>
hama
3Nwpdsb
<7711>
dan
 
 
penyakit gandum
4Nwqrybw
<3420>
memperbanyak
5twbrh
<7235>
belalang melahap
 
 
taman-tamanmu
6Mkytwng
<1593>
dan
 
 
kebun-kebun anggurmu
7Mkymrkw
<3754>
pohon-pohon ara
8Mkynatw
<8384>
dan
 
 
pohon-pohon zaitunmu
9Mkytyzw
<2132>
dimakan habis
10lkay
<398>
oleh
 
 
belalang
11Mzgh
<1501>
tetapi itu pun
 
 
tidak
12alw
<3808>
membuat kamu
 
 
kembali
13Mtbs
<7725>
kepada-Ku
14yde
<5704>
firman
15Man
<5002>
TUHAN
16hwhy
<3068>
 
17o
<0>
10
Aku
 
 
mengirimkan
1ytxls
<7971>
 
2Mkb
<0>
penyakit sampar
3rbd
<1698>
di antaramu seperti
 
 
cara
4Krdb
<1870>
yang diterima orang
 
 
Mesir
5Myrum
<4714>
Dengan
 
 
pedang
7brxb
<2719>
Aku
 
 
membunuh
6ytgrh
<2026>
pemuda-pemudamu
8Mkyrwxb
<970>
bersama dengan
9Me
<5973>
kuda-kuda
11Mkyowo
<5483>
tawananmu
10ybs
<7628>
Aku
 
 
membuat
12hleaw
<5927> ==>
bau busuk
13sab
<889>
perkemahan
14Mkynxm
<4264>
tercium
12hleaw
<== <5927>
oleh
 
 
hidungmu
15Mkpabw
<639>
tetapi itu pun
 
 
tidak
16alw
<3808>
membuat
17Mtbs
<7725> ==>
kamu
 
 
kembali
17Mtbs
<== <7725>
kepada-Ku
18yde
<5704>
firman
19Man
<5002>
TUHAN
20hwhy
<3068>
11
Aku
 
 
menjungkirbalikkan
1ytkph
<2015>
sebagian kamu seperti
 
 
Allah
4Myhla
<430>
 
2Mkb
<0>
menjungkirbalikkan
3tkphmk
<4114>
 
5ta
<853>
Sodom
6Mdo
<5467>
dan
7taw
<853>
Gomora
8hrme
<6017>
Kamu
 
 
seperti
9wyhtw
<1961>
puntung terbakar
10dwak
<181>
yang
 
 
diambil
11lum
<5337>
dari
 
 
pembakaran
12hprvm
<8316>
tetapi itu pun
 
 
tidak
13alw
<3808>
membuat
14Mtbs
<7725> ==>
kamu
 
 
kembali
14Mtbs
<== <7725>
kepada-Ku
15yde
<5704>
firman
16Man
<5002>
TUHAN
17hwhy
<3068>
 
18o
<0>
12
Oleh sebab
 
 
itu
1Nkl
<3651>
beginilah
2hk
<3541>
yang akan
 
 
Kulakukan
3hvea
<6213>
kepadamu
4Kl
<0>
hai
 
 
Israel
5larvy
<3478>
Sebab
6bqe
<6118>
Aku
7yk
<3588>
akan
 
 
melakukan
9hvea
<6213>
hal
 
 
ini
8taz
<2063>
kepadamu
10Kl
<0>
maka
 
 
bersiaplah
11Nwkh
<3559>
untuk
 
 
bertemu
12tarql
<7125>
dengan
 
 
Allahmu
13Kyhla
<430>
hai
 
 
Israel
14larvy
<3478>
13
 
1yk
<3588>
Lihat
2hnh
<2009>
Dia yang
 
 
membentuk
3ruwy
<3335>
gunung-gunung
4Myrh
<2022>
dan
 
 
menciptakan
5arbw
<1254>
angin
6xwr
<7307>
yang
 
 
menyatakan
7dygmw
<5046>
kepada
 
 
manusia
8Mdal
<120>
apa
9hm
<4100>
pikiran-Nya
10wxv
<7808>
Dia yang
 
 
membuat
11hve
<6213>
fajar
12rxs
<7837>
menjadi
 
 
kegelapan
13hpye
<5890>
dan yang
 
 
menginjak
14Krdw
<1869>
 
15le
<5921>
tempat-tempat tinggi
16ytmb
<1116>
di
 
 
bumi
17Ura
<776>
TUHAN
18hwhy
<3068>
Allah
19yhla
<430>
semesta alam
20twabu
<6635>
adalah
 
 
nama-Nya
21wms
<8034>
 
22o
<0>