Prev Chapter Amos 8 Next Chapter
1
Inilah
1hk
<3541>
yang
 
 
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
perlihatkan
2ynarh
<7200>
kepadaku
 
 
Lihat
5hnhw
<2009>
sebuah
 
 
keranjang
6bwlk
<3619>
berisi
 
 
buah-buahan musim panas
7Uyq
<7019>
2
Dia
 
 
bertanya
1rmayw
<559>
Apa
2hm
<4100>
yang
3hta
<859>
kaulihat
4har
<7200>
Amos
5owme
<5986>
Aku
 
 
menjawab
6rmaw
<559>
Sebuah
 
 
keranjang
7bwlk
<3619>
berisi
 
 
buah-buahan musim panas
8Uyq
<7019>
Lalu
 
 
TUHAN
10hwhy
<3068>
berkata
9rmayw
<559>
kepadaku
11yla
<413>
Kesudahannya
13Uqh
<7093>
telah
 
 
datang
12ab
<935>
atas
14la
<413>
umat-Ku
15yme
<5971>
Israel
16larvy
<3478>
Aku
 
 
tidak
17al
<3808>
akan
 
 
menyayangkan
20rwbe
<5674>
mereka
 
 
lagi
19dwe 18Pyowa
<5750> <3254>
 
21wl
<0>
3
Nyanyian-nyanyian
2twrys
<7892>
di
 
 
tempat suci
3lkyh
<1964>
akan
 
 
menjadi ratapan
1wlylyhw
<3213>
pada
 
 
hari
4Mwyb
<3117>
itu
5awhh
<1931>
firman
6Man
<5002>
Tuhan
7ynda
<136>
ALLAH
8hwhy
<3068>
Ada
 
 
begitu banyak
9br
<7227>
mayat
10rgph
<6297>
mereka
 
 
dilemparkan
13Kylsh
<7993>
ke mana-mana
12Mwqm 11lkb
<4725> <3605>
secara
 
 
diam-diam
14oh
<2013>
 
15P
<0>
4
Dengarkanlah
1wems
<8085>
ini
2taz
<2063>
hai kamu yang
 
 
menginjak-injak
3Mypash
<7602>
orang melarat
4Nwyba
<34>
dan
 
 
menghabisi
5tybslw
<7673>
orang-orang miskin
7Ura
<6041>
dan
 
 
lemah
6*yyne {ywne}
<6035>
di negeri
 
 
5
yang
 
 
berkata
1rmal
<559>
Kapankah
2ytm
<4970>
bulan baru
4sdxh
<2320>
akan
 
 
berlalu
3rbey
<5674>
supaya kita dapat
 
 
menjual
5hrybsnw
<7666>
gandum
6rbs
<7668>
dan kapan hari
 
 
Sabat
7tbshw
<7676>
berlalu supaya kita dapat

menawarkan
8hxtpnw
<6605>
terigu
9rb
<1250>
untuk dijual dengan

memperkecil
10Nyjqhl
<6994>
efa
11hpya
<374>
memperbesar
12lydghlw
<1431>
syikal
13lqs
<8255>
berlaku curang
14twelw
<5791>
dengan
 
 
neraca
15ynzam
<3976>
palsu
16hmrm
<4820>
6
supaya kita dapat
 
 
membeli
1twnql
<7069>
orang miskin
4Nwybaw
<34>
untuk
5rwbeb
<5668>
mendapatkan
 
 
perak
2Pokb
<3701>
dan
 
 
orang lemah
3Myld
<1800>
untuk mendapatkan
 
 
sepasang sandal
6Mylen
<5275>
dan
 
 
menjual
9rybsn
<7666>
terigu
8rb
<1250>
campuran
7lpmw
<4651>
7
TUHAN
2hwhy
<3068>
telah
 
 
bersumpah
1ebsn
<7650>
dengan
 
 
kesombongan
3Nwagb
<1347>
Yakub
4bqey
<3290>
Sesungguhnya
5Ma
<518>
Aku tidak akan
 
 
pernah
7xunl
<5331>
melupakan
6xksa
<7911>
setiap
8lk
<3605>
perbuatan
9Mhyvem
<4639>
mereka
 
 
8
Tidakkah bumi akan guncang
 
 
karena
1leh
<5921>
hal
2taz
<2063>
itu dan setiap penduduk yang
 
 
tinggal
8bswy
<3427>
di dalamnya
 
 
berkabung
6lbaw
<56>
Tidakkah
3al
<3808>
seluruh
7lk
<3605>
 
4zgrt
<7264>
tanah
5Urah
<776>
akan
9hb
<0>
naik
10htlew
<5927>
seperti
 
 
sungai
11rak
<2975>
akan pasang dan
13hsrgnw 12hlk
<1644> <3605>
surut
14*heqsnw {hqsnw}
<8257>
seperti
 
 
sungai
15rwayk
<2975>
di
 
 
Mesir
16Myrum
<4714>
 
17o
<0>
9
Sesungguhnya pada
 
 
hari
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
akan
 
 
terjadi
1hyhw
<1961>
kata firman
4Man
<5002>
Tuhan
5ynda
<136>
ALLAH
6hwhy
<3069>
bahwa Aku akan membuat
 
 
matahari
8smsh
<8121>
terbenam
7ytabhw
<935>
pada
 
 
tengah hari
9Myrhub
<6672>
dan membuat
 
 
bumi
11Ural
<776>
menjadi gelap
10ytksxhw
<2821>
pada
 
 
siang bolong
13rwa 12Mwyb
<216> <3117>
10
Aku akan
 
 
mengubah
1ytkphw
<2015>
pestamu
2Mkygx
<2282>
menjadi
 
 
perkabungan
3lbal
<60>
dan
 
 
semua
4lkw
<3605>
nyanyianmu
5Mkyrys
<7892>
menjadi
 
 
ratapan
6hnyql
<7015>
Aku akan
 
 
membawa
7ytylehw
<5927>
kain kabung
11qv
<8242>
pada
8le
<5921>
setiap
9lk
<3605>
pinggang
10Myntm
<4975>
dan membuat
 
 
gundul
15hxrq
<7144>
 
12lew
<5921>
setiap
13lk
<3605>
kepala
14sar
<7218>
Aku akan
 
 
membuatnya
16hytmvw
<7760>
seperti
 
 
perkabungan
17lbak
<60>
karena kematian
 
 
anak tunggal
18dyxy
<3173>
dan
 
 
akhirnya
19htyrxaw
<319>
seperti
 
 
hari
20Mwyk
<3117>
yang
 
 
pahit
21rm
<4751>
11
Lihatlah
1hnh
<2009>
saatnya akan
2Mymy
<3117>
datang
3Myab
<935>
kata
 
 
firman
4Man
<5002>
Tuhan
5ynda
<136>
ALLAH
6hwhy
<3069>
bahwa Aku akan
 
 
mengirim
7ytxlshw
<7971>
kelaparan
8ber
<7458>
ke
 
 
negeri
9Urab
<776>
ini
 
 
bukan
10al
<3808>
kelaparan
11ber
<7458>
akan
 
 
roti
12Mxll
<3899>
dan
 
 
bukan
13alw
<3808>
kehausan
14amu
<6772>
akan
 
 
air
15Myml
<4325>
tetapi
16yk
<3588>
kelaparan akan
17Ma
<518>
mendengarkan
18emsl
<8085>
 
19ta
<853>
firman
20yrbd
<1697>
TUHAN
21hwhy
<3068>
12
Mereka akan
 
 
mengembara
1wenw
<5128>
dari
 
 
laut
2Mym
<3220>
ke
3de
<5704>
laut
4My
<3220>
dan dari
 
 
utara
5Nwpumw
<6828>
ke
6dew
<5704>
timur
7xrzm
<4217>
mereka akan
 
 
ke sana kemari
8wjjwsy
<7751>
mencari
9sqbl
<1245>
 
10ta
<853>
firman
11rbd
<1697>
TUHAN
12hwhy
<3068>
tetapi mereka
 
 
tidak
13alw
<3808>
akan
 
 
mendapatkannya
14waumy
<4672>
13
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
anak-anak gadis
4tlwtbh
<1330>
yang
 
 
cantik
5twpyh
<3303>
dan
 
 
pemuda-pemuda yang kuat
6Myrwxbhw
<970>
akan
 
 
pingsan
3hnplett
<5968>
karena
 
 
kehausan
7amub
<6772>
14
Mereka yang
 
 
bersumpah
1Myebsnh
<7650>
demi
 
 
perbuatan dosa
2tmsab
<819>
Samaria
3Nwrms
<8111>
dan yang
 
 
berkata
4wrmaw
<559>
Demi
 
 
ilahmu
6Kyhla
<430>
yang
 
 
hidup
5yx
<2416>
hai
 
 
Dan
7Nd
<1835>
atau Demi dewa yang

hidup
8yxw
<2416>

10rab 9Krd
<0> <1870>
Bersyeba
11ebs
<884>
Mereka akan
 
 
jatuh
12wlpnw
<5307>
dan
 
 
tidak akan pernah
13alw
<3808>
bangkit
14wmwqy
<6965>
lagi
15dwe
<5750>
 
16o
<0>