Prev Chapter Nahum 1 Next Chapter
1
Petaka
1avm
<4853>
Niniwe
2hwnyn
<5210>
Kitab
3rpo
<5612>
penglihatan
4Nwzx
<2377>
Nahum
5Mwxn
<5151>
orang
 
 
Elkosh
6ysqlah
<512>
2
TUHAN
6hwhy
<3069>
adalah
 
 
Allah
1la
<410>
yang
 
 
cemburu
2awnq
<7072>
dan
 
 
pembalas
3Mqnw
<5358>
TUHAN
4hwhy
<3069>
itu
 
 
pembalas
5Mqn
<5358>
dan
 
 
penuh dengan
7lebw
<1167>
murka
8hmx
<2534>
TUHAN
10hwhy
<3069>
akan
 
 
melakukan pembalasan
9Mqn
<5358>
kepada
 
 
lawan-lawannya
11wyrul
<6862>
dan
 
 
menyimpan murka
12rjwnw
<5201>
untuk
13awh
<1931>
musuh-musuhnya
14wybyal
<341>
3
TUHAN
1hwhy
<3068>
itu
 
 
panjang sabar
3Mypa 2Kra
<639> <750>
dan
 
 
besar kuasa
5xk 4*ldgw {lwdgw}
<1419> <1419>
Ia
 
 
tidak
7al
<3808>
sekali-kali
 
 
membebaskan
8hqny 6hqnw
<5352> <5352> ==>
orang bersalah dari

hukuman
8hqny 6hqnw
<== <5352> <5352>
Ia
 
 
berjalan
12wkrd
<1870>
dalam
9hwhy
<3068>
angin puting beliung
10hpwob
<5492>
dan
 
 
badai
11hrevbw
<8183>
dan
 
 
awan
13Nnew
<6051>
adalah
 
 
debu
14qba
<80>
kaki-Nya
15wylgr
<7272>
4
Ia
 
 
menghardik
1rewg
<1605>
laut
2Myb
<3220>
dan
 
 
mengeringkannya
3whsbyw
<3001>
segala
4lkw
<3605>
sungai
5twrhnh
<5104>
dijadikan-Nya kering
6byrxh
<2717>
Basan
8Nsb
<1316>
dan
 
 
Karmel
9lmrkw
<3760>
merana
7llma
<536>
dan
 
 
bunga-bunga
10xrpw
<6525>
Lebanon
11Nwnbl
<3844>
menjadi
 
 
layu
12llma
<536>
5
Gunung-gunung
1Myrh
<2022>
berguncang
2wser
<7493>
di hadapan Dia dan
3wnmm
<4480>
bukit-bukit
4twebghw
<1389>
meleleh
5wggmth
<4127>
 
6avtw
<5375>
Bumi
7Urah
<776>
menjadi sunyi
 
 
di
8wynpm
<6440>
hadirat-Nya
 
 
dunia
9lbtw
<8398>
dan
 
 
semua
10lkw
<3605>
yang
 
 
tinggal
11ybsy
<3427>
di
 
 
dalamnya
12hb
<0>
6
Siapakah
3ym
<4310>
yang dapat tahan
 
 
berdiri
4dwmey
<5975>
di
 
 
hadapan
1ynpl
<6440>
murka-Nya
2wmez
<2195>
Siapakah
5ymw
<4310>
yang
 
 
bertahan
6Mwqy
<6965>
dari
 
 
kemarahan-Nya
7Nwrxb
<2740>
yang
 
 
menyala-nyala
8wpa
<639>
Murka-Nya
9wtmx
<2534>
tercurah
10hktn
<5413>
seperti
 
 
api
11sak
<784>
gunung-gunung batu
12Myruhw
<6697>
roboh
13wutn
<5422>
karena Dia
14wnmm
<4480>
7
TUHAN
2hwhy
<3068>
itu
 
 
baik
1bwj
<2896>
Ia adalah tempat
 
 
perlindungan
3zweml
<4581>
pada
 
 
waktu
4Mwyb
<3117>
kesesakan
5hru
<6869>
Ia
 
 
mengenal
6edyw
<3045>
orang-orang yang
 
 
berlindung
7yox
<2620>
kepada-Nya
8wb
<0>
8
Akan tetapi dengan
 
 
banjir
1Pjsbw
<7858>
yang
 
 
melanda
2rbe
<5674>
Ia akan
 
 
menghabisi
5hmwqm 4hvey 3hlk
<4725> <6213> <3617>
mereka dan akan
 
 
mengejar
7Pdry
<7291>
musuh-musuh-Nya
6wybyaw
<341>
ke dalam
 
 
kegelapan
8Ksx
<2822>
9
Apakah
1hm
<4100>
kamu
 
 
bermaksud
2Nwbsxt
<2803>
menentang
3la
<413>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Ia
6awh
<1931>
akan
 
 
menghabisi semuanya
7hve 5hlk
<6213> <3617>
Kesusahan
11hru
<6869>
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
timbul
9Mwqt
<6965>
dua kali
10Mymep
<6471>
10
Sebab
1yk
<3588>
sebagaimana
2de
<5704>
duri
3Myryo
<5518>
yang
 
 
membelit
4Mykbo
<5440>
dan saat mereka
 
 
mabuk
5Mabokw
<5435>
sebagai
 
 
peminum
6Myawbo
<5433>
mereka akan
 
 
dilahap
7wlka
<398>
seperti
 
 
tunggul jerami
8sqk
<7179>
kering
9sby
<3002>
 
10alm
<4390>
11
Dari
1Kmm
<4480>
tengah-tengahmu
 
 
muncul
2auy
<3318>
orang yang
 
 
merancang
3bsx
<2803>
kejahatan
6her
<7451>
terhadap
4le
<5921>
TUHAN
5hwhy
<3068>
seorang
 
 
penasihat
7Uey
<3289>
jahat
8leylb
<1100>
 
9o
<0>
12
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Sekalipun
4Ma
<518>
mereka
 
 
kuat
5Mymls
<8003>
dan
6Nkw
<3651>
sangat banyak
7Mybr
<7227>
tetapi mereka akan
8Nkw
<3651>
dihancurkan
9wzgn
<1494>
dan
 
 
lenyap
10rbew
<5674>
Sekalipun Aku
 
 
merendahkan
11Ktnew
<6031>
dirimu Aku
 
 
tidak
12al
<3808>
akan
 
 
merendahkan
13Knea
<6031>
kamu
 
 
lagi
14dwe
<5750>
13
Sekarang
1htew
<6258>
Aku akan
 
 
meremukkan
2rbsa
<7665>
gandarnya
3whjm
<4132>
dari
 
 
atasmu
4Kylem
<5921>
dan
 
 
memutuskan
6qtna
<5423>
tali-tali pengikatmu
5Kytrowmw
<4147>
14
Inilah
 
 
perintah
1hwuw
<6680>
 
2Kyle
<5921>
TUHAN
3hwhy
<3068>
atasmu
 
 
Tidak akan ada
4al
<3808>
lagi
7dwe
<5750>
keturunan
5erzy
<2232>
dengan
 
 
namamu
6Kmsm
<8034>
Dari
 
 
rumah
8tybm
<1004>
ilahmu
9Kyhla
<430>
Aku akan
 
 
melenyapkan
10tyrka
<3772>
patung pahatan
11lop
<6459>
dan
 
 
patung tuangan
12hkomw
<4541>
Aku akan
 
 
menyediakan
13Myva
<7760>
kuburmu
14Krbq
<6913>
sebab
15yk
<3588>
kamu
 
 
terkutuk
16twlq
<7043>
 
17P
<0>
15
Lihatlah
1hnh
<2009>
Di atas
2le
<5921>
gunung-gunung
3Myrhh
<2022>
berjalan
4ylgr
<7272>
orang yang
 
 
membawa kabar baik
5rvbm
<1319>
yang
 
 
mengabarkan
6eymsm
<8085>
damai sejahtera
7Mwls
<7965>
Rayakanlah
8ygx
<2287>
hari-hari rayamu
10Kygx
<2282>
hai
 
 
Yehuda
9hdwhy
<3063>
bayarlah
11ymls
<7999>
nazarmu
12Kyrdn
<5088>
Sebab
13yk
<3588>
tidak
14al
<3808>
akan
 
 
datang
17*rbel {rwbel}
<5674>
lagi
16dwe 15Pyowy
<5750> <3254>
orang-orang
 
 
dursila
19leylb
<1100>
yang
 
 
melewatimu
18Kb
<5674>
mereka sudah
20hlk
<3605>
dilenyapkan habis
21trkn
<3772>