Prev Chapter Zechariah 13 Next Chapter
1
Pada
 
 
waktu
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
akan
 
 
ada
3hyhy
<1961>
mata air
4rwqm
<4726>
yang
 
 
terbuka
5xtpn
<6605>
bagi
 
 
keturunan
6tybl
<1004>
Daud
7dywd
<1732>
dan
 
 
penduduk
8ybsylw
<3427>
Yerusalem
9Mlswry
<3389>
untuk
 
 
menghapus dosa
10tajxl
<2403>
dan
 
 
kecemaran
11hdnlw
<5079>
2
Pada
1hyhw
<1961>
waktu
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
demikianlah
 
 
firman
4Man
<5002>
Tuhan
5hwhy
<3068>
semesta alam
6twabu
<6635>
Aku akan
 
 
melenyapkan
7tyrka
<3772>
 
8ta
<853>
nama-nama
9twms
<8034>
berhala
10Mybueh
<6091>
dari
11Nm
<4480>
negeri
12Urah
<776>
itu sehingga mereka
 
 
tidak
13alw
<3808>
mengingatnya
14wrkzy
<2142>
lagi
15dwe
<5750>
Aku
 
 
pun
16Mgw
<1571>
akan mengusir para
17ta
<853>
nabi
18Myaybnh
<5030>
dan
19taw
<853>
roh
20xwr
<7307>
kecemaran
21hamjh
<2932>
 
22rybea
<5674>
dari
23Nm
<4480>
negeri
24Urah
<776>
itu
 
 
3
 
1hyhw
<1961>
Apabila
2yk
<3588>
seseorang
4sya
<376>
bernubuat
3abny
<5012>
lagi
5dwe
<5750>
ayah
8wyba
<1>
dan
 
 
ibunya
9wmaw
<517>
yang telah
 
 
melahirkan
10wydly
<3205>
dia akan
 
 
berkata
6wrmaw
<559>
kepadanya
7wyla
<413>
Kamu
 
 
tidak
11al
<3808>
akan
 
 
hidup
12hyxt
<2421>
lagi
 
 
karena
13yk
<3588>
kamu
 
 
berdusta
14rqs
<8267>
demi
15trbd
<1696>
nama
16Msb
<8034>
TUHAN
17hwhy
<3068>
Ayah
19whyba
<1>
dan
 
 
ibunya
20wmaw
<517>
yang telah
 
 
melahirkan
21wydly
<3205>
dia akan
 
 
menikam
18whrqdw
<1856>
dia ketika dia
 
 
bernubuat
22wabnhb
<5012>
4
Pada
1hyhw
<1961>
waktu
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
para
 
 
nabi
5Myaybnh
<5030>
akan
 
 
mendapat malu
4wsby
<954>
oleh karena
6sya
<376>
penglihatannya
7wnyzxm
<2384>
sebagai
 
 
nabi
8wtabnhb
<5012>
Mereka
 
 
tidak
9alw
<3808>
lagi
 
 
mengenakan
10wsbly
<3847>
jubah
11trda
<155>
berbulu
12rev
<8181>
untuk
13Neml
<4616>
berbohong
14sxk
<3584>
5
Namun mereka akan
 
 
berkata
1rmaw
<559>
Aku
4ykna
<595>
bukan
2al
<3808>
seorang
 
 
nabi
3aybn
<5030>
melainkan
 
 
aku
8ykna
<595>
seorang
5sya
<376>
penggarap
6dbe
<5647>
tanah
7hmda
<127>
karena
9yk
<3588>
tanah adalah
10Mda
<120>
harta kepunyaanku
11ynnqh
<7069>
sejak kecil
12yrwenm
<5271>
6
Apabila ada orang yang
 
 
bertanya
1rmaw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Luka
4twkmh
<4347>
apakah
3hm
<4100>
yang ada
5hlah
<428>
di
6Nyb
<996>
badanmu
7Kydy
<3027>
itu Dia akan
 
 
menjawab
8rmaw
<559>
Itulah luka
 
 
yang
9rsa
<834>
aku dapat di
10ytykh
<5221>
rumah
11tyb
<1004>
sahabat-sahabatku
12ybham
<157>
 
13o
<0>
7
Hai
 
 
pedang
1brx
<2719>
bangkitlah
2yrwe
<5782>
terhadap
3le
<5921>
gembala-Ku
4yer
<7473>
terhadap
5lew
<5921>
orang
6rbg
<1397>
yang
 
 
paling karib
7ytyme
<5997>
denganku
 
 
firman
8Man
<5002>
TUHAN
9hwhy
<3069>
semesta alam
10twabu
<6635>
Bunuhlah
11Kh
<5221>
 
12ta
<853>
sang gembala
13herh
<7462>
sehingga
 
 
domba-domba
15Nauh
<6629>
akan
 
 
tercerai-berai
14Nyuwptw
<6327>
Aku akan
 
 
mengenakan
16ytbshw
<7725>
tangan-Ku
17ydy
<3027>
terhadap
18le
<5921>
yang
 
 
lemah
19Myreuh
<6819>
8
Oleh sebab itu akan
 
 
terjadi
1hyhw
<1961>
di
 
 
seluruh
2lkb
<3605>
negeri
3Urah
<776>
firman
4Man
<5002>
TUHAN
5hwhy
<3068>
 
6yp
<6310>
dua
7Myns
<8147>
pertiga darinya akan
8hb
<0>
dilenyapkan
9wtrky
<3772>
semuanya
 
 
mati binasa
10wewgy
<1478>
tetapi
 
 
sepertiga
11tyslshw
<7992>
darinya akan
 
 
tinggal hidup
12rtwy
<3498>
 
13hb
<0>
9
Aku menaruh
2ta 1ytabhw
<853> <935>
sepertiganya
3tyslsh
<7992>
itu dalam
 
 
api
4sab
<784>
dan akan
 
 
memurnikan
5Mytpruw
<6884>
mereka seperti orang
 
 
memurnikan
6Pruk
<6884>
 
7ta
<853>
perak
8Pokh
<3701>
Aku akan
 
 
menguji
9Mytnxbw
<974>
mereka seperti orang
 
 
menguji
10Nxbk
<974>
 
11ta
<853>
emas
12bhzh
<2091>
Mereka
 
 
akan
13awh
<1931>
memanggil
14arqy
<7121>
nama-Ku
15ymsb
<8034>
dan
 
 
Aku
16ynaw
<589>
akan
 
 
menjawab
17hnea
<6030>
mereka Aku akan
18wta
<853>
berkata
19ytrma
<559>
Mereka adalah
 
 
umat-Ku
20yme
<5971>
dan
21awh
<1931>
mereka
 
 
akan
22awhw
<1931>
menjawab
23rmay
<559>
TUHAN
24hwhy
<3068>
adalah
 
 
Allahku
25yhla
<430>
 
26o
<0>