Prev Chapter Malachi 2 Next Chapter
1
Sekarang
1htew
<6258>
hai para
 
 
Imam
5Mynhkh
<3548>
 
2Mkyla
<413>
perintah
3hwumh
<4687>
ini
4tazh
<2063>
adalah untuk kamu
 
 
2
Jika
1Ma
<518>
kamu
 
 
tidak
2al
<3808>
akan
 
 
mendengar
3wemst
<8085>
dan
 
 
jika
4Maw
<518>
kamu
 
 
tidak
5al
<3808>
akan
 
 
menaruhnya
6wmyvt
<7760>
dalam
7le
<5921>
hati
8bl
<3820>
untuk
 
 
memberikan
9ttl
<5414>
kemuliaan
10dwbk
<3519>
bagi
 
 
nama-Ku
11ymsl
<8034>
TUHAN
13hwhy
<3068>
semesta alam
14twabu
<6635>
berfirman
12rma
<559>
Aku akan
 
 
mengirim
15ytxlsw
<7971>
 
17ta 16Mkb
<853> <0>
kutuk
18hramh
<3994>
atas kamu dan Aku akan
 
 
mengutuk
19ytwraw
<779>
 
20ta
<853>
berkat-berkatmu
21Mkytwkrb
<1293>
bahkan
22Mgw
<1571>
Aku sudah
 
 
mengutuknya
23hytwra
<779>
karena
24yk
<3588>
kamu
 
 
tidak
25Mknya
<369>
menaruhnya
26Mymv
<7760>
dalam
27le
<5921>
hati
28bl
<3820>
3
Lihatlah
1ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
menghardik
2reg
<1605>
 
4ta 3Mkl
<853> <0>
keturunanmu
5erzh
<2233>
dan akan
 
 
menghamburkan
6ytyrzw
<2219>
kotoran
7srp
<6569>
di
8le
<5921>
wajahmu
9Mkynp
<6440>
dan kamu akan
11Mkygx
<2282>
diangkut
12avnw
<5375>
bersama
 
 
kotoran
10srp
<6569>
 
13Mkta
<853>
itu
14wyla
<413>
4
Lalu kamu akan
 
 
mengetahui
1Mtedyw
<3045>
bahwa
2yk
<3588>
Aku telah
 
 
mengirim
3ytxls
<7971>
 
5ta 4Mkyla
<853> <413>
perintah
6hwumh
<4687>
ini
7tazh
<2063>
kepadamu supaya
8twyhl
<1961>
perjanjian-Ku
9ytyrb
<1285>
dengan
10ta
<854>
Lewi
11ywl
<3878>
tetap ada
 
 
TUHAN
13hwhy
<3068>
semesta alam
14twabu
<6635>
berfirman
12rma
<559>
5
Perjanjian-Ku
1ytyrb
<1285>
dengannya
3wta
<854>
adalah
2htyh
<1961>
kehidupan
4Myyxh
<2416>
dan
 
 
kedamaian
5Mwlshw
<7965>
dan Aku
 
 
memberikannya
6Mntaw
<5414>
kepadanya sebagai suatu
7wl
<0>
kengerian
8arwm
<4172>
sehingga ia
 
 
takut
9ynaryyw
<3372>
terhadap-Ku dan
 
 
gentar
12txn
<2865>
di hadapan
10ynpmw
<6440>
nama-Ku
11yms
<8034>
 
13awh
<1931>
6
Hukum
1trwt
<8451>
kebenaran
2tma
<571>
ada
3htyh
<1961>
di dalam
 
 
mulutnya
4whypb
<6310>
dan
 
 
kecurangan
5hlwew
<5766>
tidak
6al
<3808>
didapati
7aumn
<4672>
di
 
 
bibirnya
8wytpvb
<8193>
Ia
 
 
berjalan
11Klh
<1980>
bersama-Ku
12yta
<854>
dalam
 
 
kedamaian
9Mwlsb
<7965>
dan
 
 
kejujuran
10rwsymbw
<4334>
dan ia
 
 
membalikkan
14bysh
<7725>
banyak
13Mybrw
<7227>
orang dari
 
 
kesalahannya
15Nwem
<5771>
7
Sebab
1yk
<3588>
bibir
2ytpv
<8193>
seorang
 
 
imam
3Nhk
<3548>
akan
 
 
memelihara
4wrmsy
<8104>
pengetahuan
5ted
<1847>
dan mereka akan
 
 
mencari
7wsqby
<1245>
hukum
6hrwtw
<8451>
dari
 
 
mulutnya
8whypm
<6310>
karena
9yk
<3588>
dialah
13awh
<1931>
utusan
10Kalm
<4397>
TUHAN
11hwhy
<3068>
semesta alam
12twabu
<6635>
8
Namun
 
 
kamu
1Mtaw
<859>
telah
 
 
berbalik
2Mtro
<5493>
dari
3Nm
<4480>
jalan
4Krdh
<1870>
itu Kamu membuat
 
 
banyak orang
6Mybr
<7227>
tersandung
5Mtlskh
<3782>
pada
 
 
hukum
7hrwtb
<8451>
itu Kamu telah
 
 
merusak
8Mtxs
<7843>
perjanjian
9tyrb
<1285>
Lewi
10ywlh
<3878>
TUHAN
12hwhy
<3068>
semesta alam
13twabu
<6635>
berfirman
11rma
<559>
9
Karena itu
 
 
Aku
2yna
<589>
juga
1Mgw
<1571>
akan
 
 
membuat
3yttn
<5414>
kamu
4Mkta
<853>
dihina
5Myzbn
<959>
dan
 
 
direndahkan
6Mylpsw
<8217>
di hadapan
 
 
seluruh
7lkl
<3605>
bangsa
8Meh
<5971>
ini
9ypk
<6310>
karena
10rsa
<834>
kamu
 
 
tidak
11Mknya
<369>
memelihara
12Myrms
<8104>
 
13ta
<854>
jalan-jalan-Ku
14ykrd
<1870>
tetapi
 
 
pandang bulu
16Mynp 15Myavnw
<6440> <5375>
dalam hal
 
 
hukum
17hrwtb
<8451>
 
18P
<0>
10
Bukankah kita
 
 
semua
4wnlkl
<3605>
tidak
1awlh
<3808>
memiliki
 
 
satu
3dxa
<259>
ayah
2ba
<1>
Bukankah
5awlh
<3808>
hanya
 
 
satu
7dxa
<259>
Allah
6la
<410>
yang
 
 
menciptakan
8wnarb
<1254>
kita
 
 
Mengapa
9ewdm
<4069>
kita
 
 
masing-masing
11sya
<376>
berkhianat
10dgbn
<898>
terhadap
 
 
saudaranya
12wyxab
<251>
dengan
 
 
mencemari
13llxl
<2490>
perjanjian
14tyrb
<1285>
nenek moyang
15wnytba
<1>
kita
 
 
11
Yehuda
2hdwhy
<3063>
telah
 
 
berkhianat
1hdgb
<898>
dan
 
 
kekejian
3hbewtw
<8441>
dilakukan
4htven
<6213>
di
 
 
Israel
5larvyb
<3478>
dan di
 
 
Yerusalem
6Mlswrybw
<3389>
sebab
7yk
<3588>
Yehuda
9hdwhy
<3063>
telah
 
 
mencemarkan
8llx
<2490>
kekudusan
10sdq
<6944>
TUHAN
11hwhy
<3068>
yang
12rsa
<834>
dikasihi-Nya
13bha
<157>
dan telah
 
 
mengawini
14lebw
<1166>
anak perempuan
15tb
<1323>
ilah
16la
<410>
lain
17rkn
<5236>
12
TUHAN
2hwhy
<3069>
akan
 
 
melenyapkan
1trky
<3772>
orang
3syal
<376>
yang
4rsa
<834>
melakukannya
5hnvey
<6213>
yang
 
 
bangkit
6re
<5782>
dan yang
 
 
menjawab
7hnew
<6030>
dari
 
 
kemah-kemah
8ylham
<168>
Yakub
9bqey
<3290>
dan dia yang
 
 
mempersembahkan
10sygmw
<5066>
persembahan
11hxnm
<4503>
kepada
 
 
TUHAN
12hwhyl
<3069>
semesta alam
13twabu
<6635>
 
14P
<0>
13
Inilah
1tazw
<2063>
hal-hal yang telah kamu
 
 
lakukan
3wvet
<6213>
lagi
2tyns
<8145>
kamu
 
 
menudungi
4twok
<3680>
 
6ta
<853>
mazbah
7xbzm
<4196>
TUHAN
8hwhy
<3068>
dengan
 
 
air mata
5hemd
<1832>
dengan
 
 
tangisan
9ykb
<1065>
dan dengan
 
 
keluhan
10hqnaw
<603>
karena Dia
 
 
tidak
11Nyam
<369>
lagi
12dwe
<5750>
mengindahkan
13twnp
<6437>
 
14la
<413>
persembahanmu
15hxnmh
<4503>
atau
 
 
menerimanya
16txqlw
<3947>
dengan
 
 
kesukaan
17Nwur
<7522>
dari
 
 
tanganmu
18Mkdym
<3027>
14
Namun kamu
 
 
bertanya
1Mtrmaw
<559>
 
2le
<5921>
Mengapa
3hm
<4100>
 
4le
<5921>
Sebab
5yk
<3588>
TUHAN
6hwhy
<3068>
telah
 
 
menjadi saksi
7dyeh
<5749>
antara
8Knyb
<996>
kamu
 
 
dan
9Nybw
<996>
istri
10tsa
<802>
masa mudamu
11Kyrwen
<5271>
yang
12rsa
<834>
kepadanya
 
 
kamu
13hta
<859>
telah
 
 
berkhianat
14htdgb
<898>
kepadanya padahal
15hb
<0>
dialah
16ayhw
<1931>
pasanganmu
17Ktrbx
<2278>
dan
 
 
istri
18tsaw
<802>
perjanjianmu
19Ktyrb
<1285>
15
Bukankah
1alw
<3808>
Dia yang telah
 
 
menjadikan
3hve
<6213>
satu
2dxa
<259>
Bahkan kamu memiliki
 
 
sisa
4rasw
<7605>
roh
5xwr
<7307>
 
6wl
<0>
Mengapa
7hmw
<4100>
satu
8dxah
<259>
Supaya dia dapat
 
 
mencari
9sqbm
<1245>
keturunan
10erz
<2233>
ilahi
11Myhla
<430>
Sebab itu
 
 
peliharalah
12Mtrmsnw
<8104>
rohmu
13Mkxwrb
<7307>
dan
 
 
jangan
16la
<408>
berkhianat
17dgby
<898>
terhadap
 
 
istri
14tsabw
<802>
masa mudamu
15Kyrwen
<5271>
16
Sebab
1yk
<3588>
Aku
 
 
membenci
2anv
<8130>
perceraian
3xls
<7971>
 
4rma
<559>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Allah
6yhla
<430>
Israel
7larvy
<3478>
berfirman Dan orang yang
 
 
menutupi
8hokw
<3680>
kekerasan
9omx
<2555>
dengan
10le
<5921>
pakaiannya
11wswbl
<3830>
 
12rma
<559>
TUHAN
13hwhy
<3068>
semesta alam
14twabu
<6635>
berfirman Oleh sebab itu
 
 
peliharalah
15Mtrmsnw
<8104>
rohmu
16Mkxwrb
<7307>
dan
 
 
jangan
17alw
<3808>
berkhianat
18wdgbt
<898>
 
19o
<0>
17
Kamu telah
 
 
menyusahkan
1Mtegwh
<3021>
TUHAN
2hwhy
<3068>
dengan
 
 
perkataanmu
3Mkyrbdb
<1697>
tetapi kamu
 
 
bertanya
4Mtrmaw
<559>
Bagaimanakah
5hmb
<4100>
kami
 
 
menyusahkan-Nya
6wnegwh
<3021>
Dengan
 
 
berkata
7Mkrmab
<559>
Setiap
8lk
<3605>
orang yang
 
 
berbuat
9hve
<6213>
jahat
10er
<7451>
adalah
 
 
baik
11bwj
<2896>
di
 
 
mata
12ynyeb
<5869>
TUHAN
13hwhy
<3068>
dan
14Mhbw
<0>
Dia
15awh
<1931>
berkenan
16Upx
<2654>
kepada mereka
 
 
atau
17wa
<176>
Di manakah
18hya
<346>
Allah
19yhla
<430>
yang
 
 
Mahaadil
20jpsmh
<4941>
itu