Prev Chapter Malachi 3 Next Chapter
1
Lihat
1ynnh
<2005>
Aku
 
 
mengirim
2xls
<7971>
utusan-Ku
3ykalm
<4397>
dan akan
 
 
mempersiapkan
4hnpw
<6437>
jalan
5Krd
<1870>
di hadapan-Ku
6ynpl
<6440>
Dan
 
 
TUHAN
11Nwdah
<136>
yang
12rsa
<834>
kamu
13Mta
<859>
cari
14Mysqbm
<1245>
itu akan
 
 
datang
8awby
<935>
dengan
 
 
tiba-tiba
7Matpw
<6597>
di
9la
<413>
rumah-Nya
10wlkyh
<1964>
Dan
 
 
utusan
15Kalmw
<4397>
perjanjian
16tyrbh
<1285>
yang
17rsa
<834>
kamu
18Mta
<859>
rindukan
19Myupx
<2655>
itu
 
 
lihatlah
20hnh
<2009>
dia akan
 
 
datang
21ab
<935>
TUHAN
23hwhy
<3068>
semesta alam
24twabu
<6635>
berfirman
22rma
<559>
2
Namun
 
 
siapakah
1ymw
<4310>
yang
 
 
dapat tahan
2lklkm
<3557>
pada
3ta
<853>
hari
4Mwy
<3117>
kedatangan-Nya
5wawb
<935>
Dan
 
 
siapa
6ymw
<4310>
yang
 
 
sanggup berdiri
7dmeh
<5975>
ketika Dia
 
 
menampakkan
8wtwarhb
<7200>
diri
 
 
Sebab
9yk
<3588>
Dia
10awh
<1931>
seperti
 
 
api
11sak
<784>
pemurni emas
12Prum
<6884>
dan seperti
 
 
sabun
13tyrbkw
<1287>
orang yang
 
 
mencuci
14Myobkm
<3526>
3
Dia akan
 
 
duduk
1bsyw
<3427>
bagaikan orang yang
 
 
memurnikan
2Prum
<6884>
dan
 
 
membersihkan
3rhjmw
<2891>
perak
4Pok
<3701>
lalu Dia akan
 
 
membersihkan
5rhjw
<2891>
 
6ta
<853>
keturunan
7ynb
<1121>
Lewi
8ywl
<3878>
dan
 
 
memurnikan
9qqzw
<2212>
mereka seperti
10Mta
<853>
emas
11bhzk
<2091>
dan
 
 
perak
12Pokkw
<3701>
supaya mereka dapat
 
 
mempersembahkan
15ysygm
<5066>
persembahan
16hxnm
<4503>
dalam
 
 
kebenaran
17hqdub
<6666>
kepada
13wyhw
<1961>
TUHAN
14hwhyl
<3068>
4
Dengan demikian
 
 
persembahan
3txnm
<4503>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
dan
 
 
Yerusalem
5Mlswryw
<3389>
akan
 
 
menyenangkan
1hbrew
<6149>
bagi
 
 
TUHAN
2hwhyl
<3068>
seperti pada
 
 
zaman
6ymyk
<3117>
dahulu
7Mlwe
<5769>
dan seperti pada
 
 
tahun-tahun
8Mynskw
<8141>
sebelumnya
9twynmdq
<6931>
5
Kemudian Aku akan
 
 
datang
2Mkyla
<413>
mendekatimu
1ytbrqw
<7126>
dalam
 
 
penghakiman
3jpsml
<4941>
dan Aku
 
 
akan
4ytyyhw
<1961>
segera
6rhmm
<4116>
bersaksi
5de
<5707>
menentang para
 
 
tukang sihir
7Mypskmb
<3784>
dan menentang para
 
 
pezina
8Mypanmbw
<5003>
dan menentang orang-orang
 
 
bersumpah
9Myebsnbw
<7650>
palsu
10rqsl
<8267>
dan menentang orang-orang yang
 
 
memeras
11yqsebw
<6231>
upah
12rkv
<7939>
pekerja upahan
13rykv
<7916>
janda
14hnmla
<490>
dan
 
 
anak yatim
15Mwtyw
<3490>
dan yang
 
 
memutarbalikkan hak
16yjmw
<5186>
orang asing
17rg
<1616>
dan yang
 
 
tidak
18alw
<3808>
takut
19ynwary
<3372>
kepada-Ku
 
 
TUHAN
21hwhy
<3068>
semesta alam
22twabu
<6635>
berfirman
20rma
<559>
6
Sebab
1yk
<3588>
Akulah
2yna
<589>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Aku
 
 
tidak
4al
<3808>
berubah
5ytyns
<8138>
Oleh sebab itu
 
 
kamu
6Mtaw
<859>
hai
 
 
Keturunan
7ynb
<1121>
Yakub
8bqey
<3290>
tidak
9al
<3808>
akan
 
 
dilenyapkan
10Mtylk
<3615>
7
Sejak
 
 
zaman
1ymyml
<3117>
nenek moyangmu
2Mkytba
<1>
kamu telah
 
 
menyimpang
3Mtro
<5493>
dari
 
 
ketetapan-ketetapan-Ku
4yqxm
<2706>
dan
 
 
tidak
5alw
<3808>
memeliharanya
6Mtrms
<8104>
Kembalilah
7wbws
<7725>
kepada-Ku
8yla
<413>
maka Aku akan
 
 
kembali
9hbwsaw
<7725>
kepadamu
10Mkyla
<413>
 
11rma
<559>
TUHAN
12hwhy
<3068>
semesta alam
13twabu
<6635>
berfirman Namun kamu
 
 
bertanya
14Mtrmaw
<559>
Bagaimana
15hmb
<4100>
kami harus
 
 
kembali
16bwsn
<7725>
8
Dapatkah
 
 
manusia
2Mda
<120>
merampok
1ebqyh
<6906>
Allah
3Myhla
<430>
Namun
4yk
<3588>
kamu
5Mta
<859>
sudah
 
 
merampok-Ku
6Myebq
<6906>
Akan tetapi kamu
7yta
<853>
bertanya
8Mtrmaw
<559>
Bagaimana
9hmb
<4100>
kami telah
 
 
merampok
10Kwnebq
<6906>
Engkau Dalam hal
 
 
persepuluhan
11rvemh
<4643>
dan
 
 
persembahan
12hmwrthw
<8641>
9
Kamu
2Mta
<859>
dikutuk
3Myran
<779>
dengan
 
 
kutukan
1hramb
<3994>
tetapi
4ytaw
<853>
kamu
5Mta
<859>
masih
 
 
menipu
6Myebq
<6906>
Aku bahkan
 
 
seluruh
8wlk
<3605>
bangsa
7ywgh
<1471>
ini
 
 
10
Bawalah
1waybh
<935>
 
2ta
<853>
seluruh
3lk
<3605>
persepuluhan
4rvemh
<4643>
itu
 
 
ke
5la
<413>
rumah
6tyb
<1004>
perbendaharaan
7ruwah
<214>
supaya
 
 
ada
8yhyw
<1961>
makanan
9Prj
<2964>
di
 
 
rumah-Ku
10ytybb
<1004>
Kemudian
 
 
ujilah
11ynwnxbw
<974>
Aku
 
 
sekarang
12an
<4994>
dalam hal
 
 
ini
13tazb
<2063>
TUHAN
15hwhy
<3068>
semesta alam
16twabu
<6635>
berfirman
14rma
<559>
apakah
17Ma
<518>
Aku
 
 
tidak
18al
<3808>
akan
 
 
membukakan
19xtpa
<6605>
 
21ta 20Mkl
<853> <0>
tingkap-tingkap
22twbra
<699>
langit
23Mymsh
<8064>
untukmu dan
 
 
mencurahkan
24ytqyrhw
<7324>
 
25Mkl
<0>
berkat
26hkrb
<1293>
kepadamu
 
 
sampai
27de
<5704>
penyimpanannya
 
 
tidak
28ylb
<1097>
cukup
29yd
<1767>
11
Lalu Aku akan
 
 
menghardik
1ytregw
<1605>
 
2Mkl
<0>
hama pelahap
3lkab
<398>
bagimu supaya ia
 
 
tidak
4alw
<3808>
merusak
5txsy
<7843>
 
7ta 6Mkl
<853> <0>
hasil
8yrp
<6529>
tanahmu
9hmdah
<127>
demikian juga
12Mkl
<0>
anggurmu
13Npgh
<1612>
di
 
 
ladang
14hdvb
<7704>
tidak
10alw
<3808>
akan
 
 
gugur
11lkst
<7921>
TUHAN
16hwhy
<3068>
semesta alam
17twabu
<6635>
berfirman
15rma
<559>
12
 
2Mkta
<853>
Semua
3lk
<3605>
bangsa
4Mywgh
<1471>
akan
 
 
menyebutmu diberkati
1wrsaw
<833>
sebab
5yk
<3588>
 
6wyht
<1961>
kamu
7Mta
<859>
akan menjadi
 
 
negeri
8Ura
<776>
kesukaan
9Upx
<2656>
 
10rma
<559>
TUHAN
11hwhy
<3068>
semesta alam
12twabu
<6635>
berfirman
13o
<0>
13
 
2yle 1wqzx
<5921> <2388>
Perkataanmu
3Mkyrbd
<1697>
kurang ajar terhadap Aku
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
berfirman
4rma
<559>
Namun kamu
 
 
bertanya
6Mtrmaw
<559>
Apa
7hm
<4100>
yang sudah kami
 
 
katakan
8wnrbdn
<1696>
terhadap Engkau
9Kyle
<5921>
14
Kamu
 
 
berkata
1Mtrma
<559>
Sia-sia
2aws
<7723>
saja
 
 
melayani
3dbe
<5647>
Allah
4Myhla
<430>
dan
 
 
apakah
5hmw
<4100>
untungnya
6eub
<1215>
bagi kita untuk
7yk
<3588>
memelihara
9wtrmsm 8wnrms
<4931> <8104>
ketetapan-Nya dan
10ykw
<3588>
berjalan
11wnklh
<1980>
seperti orang yang
 
 
berkabung
12tynrdq
<6941>
di
 
 
hadapan
13ynpm
<6440>
TUHAN
14hwhy
<3069>
semesta alam
15twabu
<6635>
15
Sekarang
1htew
<6258>
kita
2wnxna
<587>
menyebut
3Myrsam
<833> ==>
orang-orang yang angkuh
4Mydz
<2086>
itu
 
 
diberkati
3Myrsam
<== <833>
Mereka yang
 
 
melakukan
7yve
<6213>
kejahatan
8hesr
<7564>
itu
5Mg
<1571>
bermegah
6wnbn
<1129>
dan mereka
 
 
juga
9Mg
<1571>
mencobai
10wnxb
<974>
Allah
11Myhla
<430>
itu dapat
 
 
meluputkan diri
12wjlmyw
<4422>
16
Kemudian
1za
<227>
orang-orang yang
 
 
takut
3yary
<3372>
akan
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
berbicara
2wrbdn
<1696>
satu
5sya
<376>
sama
6ta
<854>
lainTUHAN
9hwhy 7wher
<3068> <7453>
memperhatikan
8bsqyw
<7181>
dan
 
 
mendengarnya
10emsyw
<8085>
dan sebuah
 
 
kitab
12rpo
<5612>
pengingat
13Nwrkz
<2146>
telah
 
 
ditulis
11btkyw
<3789>
di hadapan-Nya
14wynpl
<6440>
bagi orang-orang yang
 
 
takut
15yaryl
<3372>
akan
 
 
TUHAN
16hwhy
<3068>
dan yang
 
 
menghormati
17ybsxlw
<2803>
nama-Nya
18wms
<8034>
17
Mereka akan
 
 
menjadi
1wyhw
<1961>
milik-Ku
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
semesta alam
5twabu
<6635>
 
2yl
<0>
berfirman
3rma
<559>
Pada
 
 
hari
6Mwyl
<3117>
 
7rsa
<834>
Aku
8yna
<589>
menyiapkan
9hve
<6213>
milik-Ku yang berharga
10hlgo
<5459>
Aku akan
 
 
mengasihani
11ytlmxw
<2550>
mereka
12Mhyle
<5921>
sebagaimana
13rsak
<834>
seorang laki-laki
15sya
<376>
mengasihani
14lmxy
<2550>
 
16le
<5921>
anaknya
17wnb
<1121>
yang telah
 
 
melayaninya
18dbeh
<5647>
 
19wta
<853>
18
Kemudian kamu akan
 
 
kembali
1Mtbsw
<7725>
dan
 
 
melihat
2Mtyarw
<7200>
perbedaan
 
 
antara
3Nyb
<996>
orang
 
 
benar
4qydu
<6662>
dengan
 
 
orang jahat
5esrl
<7563>
antara
6Nyb
<996>
orang yang
 
 
melayani
7dbe
<5647>
Allah
8Myhla
<430>
dengan orang
 
 
yang
9rsal
<834>
tidak
10al
<3808>
melayani-Nya
11wdbe
<5647>
 
12o
<0>