Prev Chapter Numbers 21 Next Chapter Show all verses
1
Raja
3Klm
<4428>
Arad
4dre
<6166>
 
1emsyw
<8085>
orang Kanaan
2ynenkh
<3669>
yang
 
 
tinggal
5bsy
<3427>
di
 
 
selatan
6bgnh
<5045>
mendengar
 
 
bahwa
7yk
<3588>
umat
 
 
Israel
9larvy
<3478>
datang
8ab
<935>
melalui
 
 
jalan
10Krd
<1870>
Atarim
11Myrtah
<871>
maka raja itu datang
 
 
menyerang
12Mxlyw
<3898>
orang
 
 
Israel
13larvyb
<3478>
dan
 
 
menangkap
14bsyw
<7617>
beberapa orang
 
 
dari
15wnmm
<4480>
mereka untuk dijadikan
 
 
tawanan
16ybs
<7628>
2
Umat
 
 
Israel
2larvy
<3478>
bernazar
3rdn 1rdyw
<5088> <5087>
kepada
 
 
TUHAN
4hwhyl
<3068>
 
5rmayw
<559>
Jika
6Ma
<518>
Engkau
 
 
menyerahkan
8Ntt 7Ntn
<5414> <5414>
 
9ta
<853>
bangsa
10Meh
<5971>
ini
11hzh
<2088>
kepada
12ydyb
<3027>
kami kami akan
 
 
menghancurkan
13ytmrxhw
<2763>
seluruh
14ta
<853>
kota
15Mhyre
<5892>
mereka
 
 
3
TUHAN
2hwhy
<3068>
mendengar
1emsyw
<8085>
umat
3lwqb
<6963>
Israel
4larvy
<3478>
dan
 
 
membuat
5Ntyw
<5414> ==>
mereka
 
 
mengalahkan
5Ntyw
<== <5414>
 
6ta
<853>
orang Kanaan
7ynenkh
<3669>
Mereka
 
 
benar-benar membinasakannya
8Mrxyw
<2763>
beserta
10taw 9Mhta
<853> <853>
kota-kota
11Mhyre
<5892>
mereka Kemudian
 
 
tempat
14Mwqmh
<4725>
itu
 
 
dinamakan
13Ms 12arqyw
<8034> <7121>
Horma
15hmrx
<2767>
 
16P
<0>
4
Bangsa Israel
 
 
meninggalkan
1weoyw
<5265>
Gunung
3rhh
<2022>
Hor
2rhm
<2023>
dan berjalan
 
 
menuju
4Krd
<1870>
Laut
5My
<3220>
Teberau
6Pwo
<5488>
untuk
 
 
mengelilingi
7bbol
<5437>
 
8ta
<853>
negeri
9Ura
<776>
Edom
10Mwda
<123>
Namun
12spn
<5315>
umat
13Meh
<5971>
itu
 
 
tidak sabar
11ruqtw
<7114>
selama dalam
 
 
perjalanan
14Krdb
<1870>
5
Mereka
 
 
mengeluh
1rbdyw
<1696>
terhadap
2Meh
<5971>
Allah
3Myhlab
<430>
dan
 
 
Musa
4hsmbw
<4872>
dengan berkata

Mengapa
5hml
<4100>
kamu
 
 
membawa
6wntyleh
<5927> ==>
kami
 
 
keluar
6wntyleh
<== <5927>
dari
 
 
Mesir
7Myrumm
<4714>
supaya kami
 
 
mati
8twml
<4191>
di
 
 
padang gurun
9rbdmb
<4057>
 
10yk
<3588>
Tidak ada
11Nya
<369>
roti
12Mxl
<3899>
dan
13Nyaw
<369>
air
14Mym
<4325>
Kami
15wnspnw
<5315>
muak
16huq
<6973>
dengan
 
 
makanan
17Mxlb
<3899>
yang
 
 
tidak enak
18lqlqh
<7052>
ini