Prev Chapter Numbers 31 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
2
Lakukanlah
1Mqn
<5358>
pembalasan
2tmqn
<5360>
orang
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
kepada
5tam
<853>
orang Midian
6Mynydmh
<4084>
Sesudah
7rxa
<310>
itu kamu akan
 
 
dikumpulkan
8Poat
<622>
dengan
9la
<413>
nenek moyangmu
10Kyme
<5971>
3
 
1rbdyw
<1696>
Musa
2hsm
<4872>
berkata
5rmal
<559>
kepada
3la
<413>
umat
4Meh
<5971>
itu Perlengkapi beberapa lelaki dari antaramu dengan
 
 
senjata
6wulxh
<2502>
untuk
8Mysna 7Mktam
<376> <853>
berperang
9abul
<6635>
Dengan demikian mereka dapat
10wyhyw
<1961>
melawan
11le
<5921>
orang
 
 
Midian
12Nydm
<4080>
untuk melakukan
13ttl
<5414>
pembalasan
14tmqn
<5360>
TUHAN
15hwhy
<3068>
terhadap
 
 
Midian
16Nydmb
<4080>
4
Pilihlah
 
 
seribu
1Pla
<505>
orang dari
4hjml 3Pla 2hjml
<4294> <505> <4294>
setiap
5lkl
<3605>
suku
6twjm
<4294>
Israel
7larvy
<3478>
untuk
 
 
berperang
9abul 8wxlst
<6635> <7971>
5
Setiap suku
 
 
mengirimkan
1wromyw
<4560>
seribu
4Pla 2yplam
<505> <505> ==>
orang Jumlah
 
 
keseluruhan
4Pla
<== <505>
dari
 
 
suku-suku
5hjml
<4294>
Israel
3larvy
<3478>
yang
 
 
berperang
10abu
<6635>
ada
 
 
dua
6Myns
<8147>
belas
7rve
<6240>
ribu
8Pla
<505>
orang
9yuwlx
<2502>
6
 
2Mta
<853>
Musa
3hsm
<4872>
mengutus
1xlsyw
<7971>
seribu
4Pla
<505>
orang dari setiap
 
 
suku
5hjml
<4294>
untuk
 
 
berperang
6abul
<6635>
bersama
8taw 7Mta
<853> <853>
Pinehas
9oxnyp
<6372>
anak
10Nb
<1121>
Imam
12Nhkh
<3548>
Eleazar
11rzela
<499>
dia
 
 
membawa
18wdyb
<3027>
perlengkapan
13abul
<6635>
perkakas
14ylkw
<3627>
kudus
15sdqh
<6944>
dan
 
 
trompet
16twruuxw
<2689>
tanda peringatan
17hewrth
<8643>
7
Kemudian bangsa Israel

melawan
1wabuyw
<6633>
orang
2le
<5921>
Midian
3Nydm
<4080>
sesuai
 
 
yang
4rsak
<834>
TUHAN
6hwhy
<3068>
perintahkan
5hwu
<6680>
kepada
7ta
<853>
Musa
8hsm
<4872>
Mereka
 
 
membunuh
9wgrhyw
<2026>
semua
10lk
<3605>
lelaki
11rkz
<2145>
Midian
 
 
8
Mereka
3Nydm 2yklm 1taw
<4080> <4428> <853>
membunuh
4wgrh
<2026>
lima
17tsmx
<2568>
raja
18yklm
<4428>
orang
 
 
Midian
19Nydm
<4080>

7ta 6Mhyllx 5le
<853> <2491> <5921>
Ewi
8ywa
<189>
 
9taw
<853>
Rekem
10Mqr
<7552>
 
11taw
<853>
Zur
12rwu
<6698>
 
13taw
<853>
Hur
14rwx
<2354>
dan
15taw
<853>
Reba
16ebr
<7254>
Mereka juga
 
 
membunuh
24wgrh
<2026>
 
20taw
<853>
Bileam
21Melb
<1109>
anak
22Nb
<1121>
Beor
23rweb
<1160>
dengan
 
 
pedang
25brxb
<2719>
9
Bangsa
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
menangkap
1wbsyw
<7617>
 
4ta
<853>
perempuan
5ysn
<802>
Midian
6Nydm
<4080>
dan
7taw
<853>
anak-anaknya
8Mpj
<2945>
sebagai tawanan Mereka juga mengambil
9taw
<853>
semua
10lk
<3605>
hewan
11Mtmhb
<929>
 
13lk 12taw
<3605> <853>
ternak
14Mhnqm
<4735>
dan
15taw
<853>
seluruh
16lk
<3605>
harta
18wzzb 17Mlyx
<962> <2428>
bendanya
 
 
10
Mereka
 
 
membakar
8wprv
<8313>
 
1taw
<853>
seluruh
2lk
<3605>
kota
3Mhyre
<5892>
tempat tinggalnya
4Mtbswmb
<4186>
dan
6lk 5taw
<3605> <853>
perkemahannya
7Mtryj
<2918>
 
9sab
<784>
11
Mereka
 
 
mengambil
1wxqyw
<3947>
 
2ta
<853>
seluruh
3lk
<3605>
rampasan
4llsh
<7998>
baik
7xwqlmh 6lk 5taw
<4455> <3605> <853>
manusia
8Mdab
<120>
maupun
 
 
hewan ternak
9hmhbbw
<929>
12
Lalu mereka
 
 
membawa
1wabyw
<935>
 
11ta
<853>
tawanan
12ybsh
<7628>
 
13taw
<853>
rampasan
14xwqlmh
<4455>
dan
15taw
<853>
jarahan
16llsh
<7998>
ke
17la
<413>
perkemahan
18hnxmh
<4264>
kepada
2la
<413>
Musa
3hsm
<4872>
Imam
6Nhkh
<3548>
 
4law
<413>
Eleazar
5rzela
<499>
dan
7law
<413>
seluruh
 
 
umat
8tde
<5712>
 
9ynb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
yang ada
 
 
di
19la
<413>
dataran
20tbre
<6160>
Moab
21bawm
<4124>
di
22rsa
<834>
tepi
23le
<5921>
Sungai Yordan
24Ndry
<3383>
di seberang
 
 
Yerikho
25wxry
<3405>
 
26o
<0>
13
Musa
2hsm
<4872>
Imam
4Nhkh
<3548>
Eleazar
3rzelaw
<499>
dan para
5lkw
<3605>
pemimpin
6yayvn
<5387>
umat
7hdeh
<5712>
pergi
1wauyw
<3318>
ke
9la
<413>
luar
10Uwxm
<2351>
perkemahan
11hnxml
<4264>
untuk
 
 
menyambut
8Mtarql
<7125>
mereka
 
 
14
Musa
2hsm
<4872>
sangat
 
 
marah
1Puqyw
<7107>
kepada para pemimpin
4ydwqp 3le
<6485> <5921>
tentara
5lyxh
<2428>
kepala
6yrv
<8269>
pasukan
 
 
seribu
7Myplah
<505>
dan
 
 
kepala
8yrvw
<8269>
pasukan
11abum
<6635>
seratus
9twamh
<3967>
yang
 
 
kembali
10Myabh
<935>
dari
 
 
peperangan
12hmxlmh
<4421>
15
Musa
3hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka Mengapa kamu
 
 
membiarkan
4Mtyyxh
<2421> ==>
 
5lk
<3605>
perempuan-perempuan
6hbqn
<5347>
itu
 
 
hidup
4Mtyyxh
<== <2421>
16
Bukankah
1Nh
<2005>
mereka
2hnh
<2007>
adalah
3wyh
<1961>
perempuan-perempuan yang

mendengarkan
6rbdb
<1697>
Bileam
7Melb
<1109>
dan
 
 
menyebabkan
12rbd
<1697>
umat
4ynbl
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
meninggalkan
9lem 8roml
<4604> <4560>
TUHAN
10hwhyb
<3068>
di
11le
<5921>
Peor
13rwep
<6465>
sehingga
 
 
umat
16tdeb
<5712>
TUHAN
17hwhy
<3068>
mendapatkan
14yhtw
<1961>
tulah
15hpgmh
<4046>
17
Sekarang
1htew
<6258>
bunuhlah
2wgrh
<2026>
semua
3lk
<3605>
anak
5Pjb
<2945>
lelaki
4rkz
<2145>
dan
 
 
semua
6lkw
<3605>
perempuan
7hsa
<802>
yang pernah
 
 
berhubungan
10bksml 8tedy
<4904> <3045>
dengan
 
 
lelaki
9sya
<376>
 
12wgrh 11rkz
<2026> <2145>
18
Akan tetapi
 
 
semua
1lkw
<3605>
perempuan
3Mysnb
<802>
muda
2Pjh
<2945>
yang
4rsa
<834>
belum
5al
<3808>
pernah
 
 
berhubungan
7bksm 6wedy
<4904> <3045>
dengan
 
 
lelaki
8rkz
<2145>
jangan dibunuh
9wyxh
<2421>
 
10Mkl
<0>
19
Kemudian
 
 
kamu
1Mtaw
<859>
harus
 
 
tinggal
2wnx
<2583>
di luar
3Uwxm
<2351>
perkemahan
4hnxml
<4264>
selama
 
 
tujuh
5tebs
<7651>
hari
6Mymy
<3117>
Setiap
7lk
<3605>
orang
9spn
<5315>
yang telah
 
 
membunuh
8grh
<2026>
dan
10lkw
<3605>
menyentuh
11egn
<5060>
mayat
12llxb
<2491>
harus
 
 
menahirkan
13wajxtt
<2398>
dirinya pada
 
 
hari
14Mwyb
<3117>
ketiga
15ysylsh
<7992>
dan
16Mwybw
<3117>
ketujuh
17yeybsh
<7637>
Hal ini berlaku baik
 
 
bagimu
18Mta
<859>
maupun
 
 
tawananmu
19Mkybsw
<7628>
20
Semua
1lkw
<3605>
pakaianmu
2dgb
<899>
dan
3lkw
<3605>
barang
4ylk
<3627>
yang
6lkw
<3605>
terbuat
7hvem
<4639>
dari
 
 
kulit
5rwe
<5785>
dari bulu

kambing
8Myze
<5795>
dan
10ylk 9lkw
<3627> <3605>
kayu
11Ue
<6086>
harus
 
 
ditahirkan
12wajxtt
<2398>
 
13o
<0>
21
Imam
3Nhkh
<3548>
Eleazar
2rzela
<499>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
4la
<413>
para
5ysna
<582>
tentara
6abuh
<6635>
yang telah
 
 
pulang
7Myabh
<935>
dari
 
 
peperangan
8hmxlml
<4421>
Inilah
9taz
<2063>
ketetapan
10tqx
<2708>
hukum
11hrwth
<8451>
yang
12rsa
<834>
TUHAN
14hwhy
<3069>
perintahkan
13hwu
<6680>
kepada
15ta
<853>
Musa
16hsm
<4872>
22
Hanya
1Ka
<389>
 
2ta
<853>
emas
3bhzh
<2091>
 
4taw
<853>
perak
5Pokh
<3701>
 
6ta
<853>
tembaga
7tsxnh
<5178>
 
8ta
<853>
besi
9lzrbh
<1270>
 
10ta
<853>
timah putih
11lydbh
<913>
 
12taw
<853>
timah hitam
13trpeh
<5777>
23
yaitu
 
 
segala
1lk
<3605>
benda
2rbd
<1697>
yang
3rsa
<834>
tahan
4aby
<935>
api
5sab
<784>
harus
 
 
ditahirkan
6wrybet
<5674>
menggunakan
 
 
api
7sab
<784>
Setelah itu harus
 
 
ditahirkan
12ajxty
<2398>
dengan
9Ka 8rhjw
<389> <2891>
api
10ymb
<4325>
penyucian
11hdn
<5079>
Namun
 
 
segala
13lkw
<3605>
benda
 
 
yang
14rsa
<834>
tidak
15al
<3808>
tahan
16aby
<935>
api
17sab
<784>
harus
 
 
ditahirkan
18wrybet
<5674>
menggunakan
 
 
air
19Mymb
<4325>
penyucian
 
 
24
Pada
 
 
hari
3Mwyb
<3117>
ketujuh
4yeybsh
<7637>
kamu harus
 
 
mencuci
1Mtobkw
<3526>
semua
 
 
pakaianmu
2Mkydgb
<899>
Dengan demikian kamu menjadi
 
 
tahir
5Mtrhjw
<2891>
dan boleh
6rxaw
<310>
kembali
7wabt
<935>
ke
8la
<413>
perkemahan
9hnxmh
<4264>
 
10P
<0>
25
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
26
Kamu
8hta
<859>
Imam
10Nhkh
<3548>
Eleazar
9rzelaw
<499>
dan
 
 
kepala
11ysarw
<7218>
keluarga
12twba
<1>
umat
13hdeh
<5712>
itu harus
 
 
menghitung
1av
<5375>
 
2ta
<853>
jumlah
3sar
<7218>
rampasan
4xwqlm
<4455>
baik
5ybsh
<7628>
manusia
6Mdab
<120>
atau
 
 
binatang ternak
7hmhbbw
<929>
27
Bagilah
1tyuxw
<2673> ==>
 
2ta
<853>
hasil rampasan
3xwqlmh
<4455>
itu
 
 
menjadi dua bagian
1tyuxw
<== <2673>
baik untuk
5yvpt 4Nyb
<8610> <996>
orang yang berperang
6hmxlmh
<4421>
maupun
10lk 9Nybw
<3605> <996>
lainnya
11hdeh
<5712>
yang tidak
7Myauyh
<3318>
berperang
8abul
<6635>
28
Kamu harus
 
 
mengkhususkan
1tmrhw
<7311>
bagi
 
 
TUHAN
3hwhyl
<3068>
sebagian
2okm
<4371>
dari milik
4tam
<853>
pasukan
6hmxlmh 5ysna
<4421> <376>
yang
 
 
pergi
7Myauyh
<3318>
berperang
8abul
<6635>
Satu
9dxa
<259>
dari setiap
10spn
<5315>
lima
11smxm
<2568>
ratus
12twamh
<3967>
baik
 
 
dari
13Nm
<4480>
manusia
14Mdah
<120>
 
15Nmw
<4480>
sapi
16rqbh
<1241>
 
17Nmw
<4480>
keledai
18Myrmxh
<2543>
dan
19Nmw
<4480>
domba
20Nauh
<6629>
29
Kemudian kamu
 
 
ambil
2wxqt
<3947>
setengahnya
1Mtyuxmm
<4276>
dan
 
 
berikan
3httnw
<5414>
kepada
 
 
Imam
5Nhkh
<3548>
Eleazar
4rzelal
<499>
sebagai
 
 
persembahan
6tmwrt
<8641>
khusus bagi
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
30
Sedangkan
 
 
bagian
1tuxmmw
<4276> ==>
umat
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
yang
 
 
lain harus
1tuxmmw
<== <4276>
kamu
 
 
ambil
4xqt
<3947>
satu
5dxa
<259>
 
6zxa
<270>
dari
7Nm
<4480>
setiap
 
 
lima puluh
8Mysmxh
<2572>
baik itu
9Nm
<4480>
manusia
10Mdah
<120>
maupun
 
 
segala jenis
17lkm
<3605>
hewan
18hmhbh
<929>
 
11Nm
<4480>
sapi
12rqbh
<1241>
 
13Nm
<4480>
keledai
14Myrmxh
<2543>
dan
15Nmw
<4480>
domba
16Nauh
<6629>
Serahkanlah
19httnw
<5414>
semua itu kepada
20Mta
<853>
orang Lewi
21Mywll
<3881>
yang
 
 
mengurus
23trmsm 22yrms
<4931> <8104>
Kemah Suci
24Nksm
<4908>
TUHAN
25hwhy
<3068>
31
Lalu
 
 
Musa
2hsm
<4872>
dan
 
 
Eleazar
3rzelaw
<499>
melakukannya
1veyw
<6213>
 
4Nhkh
<3548>
sesuai
5rsak
<834>
dengan
 
 
perintah
6hwu
<6680>
TUHAN
7hwhy
<3068>
kepada
8ta
<853>
Musa
9hsm
<4872>
32
 
1yhyw
<1961>
Hasil rampasan
2xwqlmh
<4455>
 
4zbh 3rty
<957> <3499>
yang
5rsa
<834>
diperoleh
6wzzb
<962>
pasukan
7Me
<5971>
yang ikut
 
 
berperang
8abuh
<6635>
adalah
 
 
675
15tsmxw 13Myebsw 11twam 10ss
<2568> <7657> <3967> <8337>
ribu
16Mypla 14Pla 12Pla
<505> <505> <505>
ekor domba
9Nau
<6629>
33
72
3Myebsw 2Myns
<7657> <8147>
ribu
4Pla
<505>
ekor
 
 
sapi
1rqbw
<1241>
34
61
3Myssw 2dxa
<8346> <259>
ribu
4Pla
<505>
ekor
 
 
keledai
1Myrmxw
<2543>
35
Sedangkan
 
 
jumlah
10lk
<3605>
perempuan yang ditawan ada
11spn
<5315>
32
13Myslsw 12Myns
<7970> <8147>
ribu
14Pla
<505>
 
3Nm 2Mda 1spnw
<4480> <120> <5315>
perempuan
4Mysnh
<802>
yang
5rsa
<834>
belum
6al
<3808>
pernah
 
 
bersetubuh
8bksm 7wedy
<4904> <3045>
dengan
 
 
lelaki
9rkz
<2145>
36
Separuh
2huxmh
<4275>
bagian
3qlx
<2506> ==>
yang
 
 
menjadi
1yhtw
<1961>
hak milik
3qlx
<== <2506>
pasukan
5abub
<6635> ==>
yang
 
 
berperang
5abub
<== <6635>
berperang
4Myauyh
<3318>
adalah
 
 
337.500
16twam 15smxw 14Mypla 13tebsw 12Pla 11Myslsw 10Pla 9twam 8sls
<3967> <2568> <505> <7651> <505> <7970> <505> <3967> <7969>
ekor
6rpom
<4557>
domba
7Nauh
<6629>
37
Jadi
 
 
bagian
2okmh
<4371>
untuk
 
 
TUHAN
3hwhyl
<3068>
adalah
1yhyw
<1961>
675
9Myebsw 8smx 7twam 6ss
<7657> <2568> <3967> <8337>
ekor
4Nm
<4480>
domba
5Nauh
<6629>
38
Sapi
1rqbhw
<1241>
sejumlah
 
 
36
3Myslsw 2hss
<7970> <8337>
ribu
4Pla
<505>
ekor dan
 
 
bagian
5Mokmw
<4371>
untuk
 
 
TUHAN
6hwhyl
<3068>
berjumlah
 
 
72
8Myebsw 7Myns
<7657> <8147>
ekor
 
 
39
Keledai
1Myrmxw
<2543>
sejumlah
 
 
30.500
5twam 4smxw 3Pla 2Mysls
<3967> <2568> <505> <7970>
ekor dan
 
 
bagian
6Mokmw
<4371>
untuk
 
 
TUHAN
7hwhyl
<3068>
berjumlah
 
 
61
9Myssw 8dxa
<8346> <259>
ekor
 
 
40
Perempuan
2Mda
<120>
sejumlah
 
 
16
4rve 3hss
<6240> <8337>
ribu
5Pla
<505>
orang
1spnw
<5315>
dan
 
 
bagian
6Mokmw
<4371>
untuk
 
 
TUHAN
7hwhyl
<3068>
berjumlah
 
 
32
9Myslsw 8Myns
<7970> <8147>
orang
10spn
<5315>
41
Lalu
 
 
Musa
2hsm
<4872>
memberikan
1Ntyw
<5414>
semua itu
 
 
persembahan
5tmwrt
<8641>
 
3ta
<853>
unjukan
4okm
<4371>
bagi
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
kepada
 
 
Imam
8Nhkh
<3548>
Eleazar
7rzelal
<499>
sesuai dengan
 
 
yang
9rsak
<834>
TUHAN
11hwhy
<3068>
perintahkan
10hwu
<6680>
 
12ta
<853>
kepadanya
13hsm
<4872>
42
Kemudian
 
 
Musa
6hsm
<4872>
menghitung bagian yang menjadi milik
1tyuxmmw
<4276>
umat
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
lainnya yang telah
4rsa
<834>
dipisahkan
5hux
<2673>
dari
7Nm
<4480>
bagian
 
 
pasukan
8Mysnah
<376>
yang
 
 
berperang
9Myabuh
<6633>
43
Inilah
1yhtw
<1961>
setengah
2tuxm
<4275>
bagian
 
 
dari
4Nm
<4480>
pasukan
3hdeh
<5712>
yang pergi berperang yaitu

337.500
14twam 13smxw 12Mypla 11tebs 10Pla 9Myslsw 8Pla 7twam 6sls
<3967> <2568> <505> <7651> <505> <7970> <505> <3967> <7969>
ekor
 
 
domba
5Nauh
<6629>
44
36
3Myslsw 2hss
<7970> <8337>
ribu
4Pla
<505>
ekor
 
 
sapi
1rqbw
<1241>
45
30.500
5twam 4smxw 3Pla 2Mysls
<3967> <2568> <505> <7970>
ekor
 
 
keledai
1Myrmxw
<2543>
46
dan
 
 
16
4rve 3hss
<6240> <8337>
ribu
5Pla
<505>
 
1spnw
<5315>
perempuan
2Mda
<120>
47
Dari
 
 
setengah
3tuxmm
<4276>
 
6ta
<853>
bagian milik
7zxah
<270>
 
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
itu
 
 
Musa
2hsm
<4872>
mengambil
1xqyw
<3947>
satu
 
 
dari
9Nm
<4480>
setiap
8dxa
<259>
lima puluh
10Mysmxh
<2572>
 
11Nm
<4480>
orang
12Mdah
<120>
dan
13Nmw
<4480>
hewan ternak
14hmhbh
<929>
Dia
 
 
berikan
15Ntyw
<5414>
kepada
16Mta
<853>
orang Lewi
17Mywll
<3881>
yang
 
 
mengurus
19trmsm 18yrms
<4931> <8104>
Tenda Suci
20Nksm
<4908>
TUHAN
21hwhy
<3068>
sesuai
 
 
yang
22rsak
<834>
TUHAN
24hwhy
<3068>
perintahkan
23hwu
<6680>
kepada
25ta
<853>
Musa
26hsm
<4872>
48
Kemudian para
4Mydqph
<6485>
kepala
5rsa
<834>
pasukan
7abuh
<6635>
yaitu
 
 
pemimpin
8yrv
<8269>
seribu
9Myplah 6yplal
<505> <505>
dan
 
 
pemimpin
10yrvw
<8269>
seratus
11twamh
<3967>
datang
1wbrqyw
<7126>
menghadap
2la
<413>
Musa
3hsm
<4872>
49
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepada
2la
<413>
Musa
3hsm
<4872>
Hambamu
4Kydbe
<5650>
ini telah
 
 
menghitung
5wavn
<5375>
 
6ta
<853>
jumlah
7sar
<7218>
pasukan
9hmxlmh 8ysna
<4421> <376>
kami
11wndyb 10rsa
<3027> <834>
Tidak
12alw
<3808>
seorang
15sya
<376>
pun
 
 
dari
14wnmm
<4480>
mereka yang
 
 
hilang
13dqpn
<6485>
50
Kami
 
 
membawa
1brqnw
<7126>
 
2ta
<853>
persembahan
3Nbrq
<7133>
bagi
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
dari apa
5sya
<376>
yang
6rsa
<834>
telah kami
 
 
peroleh
7aum
<4672>
yaitu
 
 
barang-barang yang terbuat
8ylk
<3627>
dari
 
 
emas
9bhz
<2091>
seperti
 
 
gelang tangan
11dymuw
<6781>
gelang kaki
10hdeua
<685>
cincin meterai
12tebj
<2885>
anting-anting
13lyge
<5694>
dan
 
 
kalung
14zmwkw
<3558>
agar
 
 
menjadi pendamaian
15rpkl
<3722>
bagi
16le
<5921>
nyawa
17wnytspn
<5315>
kami
 
 
di hadapan
18ynpl
<6440>
TUHAN
19hwhy
<3068>
51
Musa
2hsm
<4872>
dan
 
 
Imam
4Nhkh
<3548>
Eleazar
3rzelaw
<499>
menerima
1xqyw
<3947>
 
5ta
<853>
barang-barang emas
6bhzh
<2091>
itu
8lk 7Mtam
<3605> <853>
barang-barang
9ylk
<3627>
yang
 
 
ditempa
10hvem
<4639>
52
Berat
1yhyw
<1961>
seluruh
2lk
<3605>
emas
3bhz
<2091>
yang
5rsa
<834>
dipersembahkan
6wmyrh 4hmwrth
<7311> <8641>
oleh para
15tam
<853>
kepala pasukan
16yrv
<8269>
seribu
17Myplah
<505>
dan
19yrv 18tamw
<8269> <853>
seratus
20twamh
<3967>
kepada
 
 
TUHAN
7hwhyl
<3068>
adalah
 
 
16.750
13Mysmxw 12twam 11ebs 10Pla 9rve 8hss
<2572> <3967> <7651> <505> <6240> <8337>
syikal
14lqs
<8255>
53
Para
 
 
prajurit
2abuh 1ysna
<6635> <376>
telah
 
 
menyimpan sisa dari rampasan
3wzzb
<962>
bagi
 
 
diri mereka sendiri
4sya
<376>
 
5wl
<0>
54
 
1xqyw
<3947>
Musa
2hsm
<4872>
dan
 
 
Imam
4Nhkh
<3548>
Eleazar
3rzelaw
<499>
menerima
5ta
<853>
emas
6bhzh
<2091>
dari
7tam
<853>
kepala
8yrv
<8269>
pasukan
 
 
seribu
9Myplah
<505>
dan
 
 
seratus
10twamhw
<3967>
dan
 
 
membawanya
11wabyw
<935>
 
12wta
<853>
ke
13la
<413>
tenda
14lha
<168>
pertemuan
15dewm
<4150>
sebagai tanda
 
 
peringatan
16Nwrkz
<2146>
bagi
 
 
orang
17ynbl
<1121>
Israel
18larvy
<3478>
di
 
 
hadapan
19ynpl
<6440>
TUHAN
20hwhy
<3068>
 
21P
<0>