Prev Chapter Deuteronomy 33 Next Chapter
1
Inilah
1tazw
<2063>
berkat
2hkrbh
<1293>
yang
3rsa
<834>
diberikan
4Krb
<1288>
Musa
5hsm
<4872>
abdi
6sya
<376>
Allah
7Myhlah
<430>
kepada
8ta
<853>
orang
9ynb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
sebelum
11ynpl
<6440>
dia
 
 
mati
12wtwm
<4194>
2
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
TUHAN
2hwhy
<3068>
datang
4ab
<935>
dari
 
 
Sinai
3ynyom
<5514>
dan
 
 
bangkit
5xrzw
<2224>
bagi mereka dari
 
 
Seir
6ryevm
<8165>
Dia tampak
7wml
<0>
bersinar
8eypwh
<3313>
dari
 
 
Gunung
9rhm
<2022>
Paran
10Nrap
<6290>
Dia
 
 
datang
11htaw
<857>
dari antara
 
 
puluhan ribu
12tbbrm
<7233>
orang
 
 
kudus
13sdq
<6944>
Di
 
 
sebelah kanan-Nya
14wnymym
<3225>
ada
 
 
api yang bercahaya
15*td sa {tdsa}
<799>
bagi mereka
16wml
<0>
3
Sesungguhnya
1Pa
<637>
Dia
 
 
mengasihi
2bbx
<2245>
umat-Nya
3Myme
<5971>
Semua
4lk
<3605>
orang kudus-Mu
5wysdq
<6918>
ada di dalam
 
 
tangan-Mu
6Kdyb
<3027>
Mereka
7Mhw
<1992>
duduk
8wkt
<8497>
di kaki-Mu
9Klgrl
<7272>
dan setiap orang
 
 
menaati
10avy
<5375>
perintah-Mu
11Kytrbdm
<1703>
4
 
3wnl
<0>
Musa
4hsm
<4872>
memberikan
2hwu
<6680>
kepada kita
 
 
Taurat
1hrwt
<8451>
sebagai suatu
 
 
milik
5hsrwm
<4181>
bagi
 
 
jemaat
6tlhq
<6952>
Yakub
7bqey
<3290>
5
Dan dia
 
 
menjadi
1yhyw
<1961>
raja
3Klm
<4428>
Yesyurun
2Nwrsyb
<3484>
ketika para
 
 
pemimpin
5ysar
<7218>
umat
6Me
<5971>
berkumpul
4Poathb
<622>
yaitu seluruh
 
 
suku
8yjbs
<7626>
Israel
9larvy
<3478>
bersama-sama
7dxy
<3162>
6
Biarlah
 
 
Ruben
2Nbwar
<7205>
hidup
1yxy
<2421>
dan
 
 
jangan
3law
<408>
mati
4tmy
<4191>
tetapi
 
 
biarlah
5yhyw
<1961>
hanya
 
 
sedikit
7rpom
<4557>
orang laki-lakinya
6wytm
<4962>
 
8o
<0>
7
Inilah
1tazw
<2063>
tentang
 
 
Yehuda
2hdwhyl
<3063>
katanya
3rmayw
<559>
Dengarlah
4ems
<8085>
ya
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
dan
 
 
bawalah
10wnaybt
<935>
 
6lwq
<6963>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
kepada
8law
<413>
bangsanya
9wme
<5971>
Dengan
 
 
tangannya
11wydy
<3027>
ia
 
 
berjuang
12br
<7227>
bagi mereka Dan biarlah Engkau
13wl
<0>
membantunya
14rzew
<5828>
melawan
 
 
musuh-musuhnya
15wyrum
<6862>

17o 16hyht
<0> <1961>
8
Mengenai
 
 
Lewi
1ywllw
<3878>
dia
 
 
berkata
2rma
<559>
Biarlah
 
 
Tumim-Mu
3Kymt
<8550>
dan
 
 
Urim-Mu
4Kyrwaw
<224>
menjadi milik
 
 
orang
5syal
<376>
saleh-Mu
6Kdyox
<2623>
yang
7rsa
<834>
Engkau
 
 
uji
8wtyon
<5254>
di
 
 
Masa
9homb
<4532>
Dengannya Engkau
 
 
berselisih
10whbyrt
<7378>
di
11le
<5921>
mata air
12ym
<4325>
Meriba
13hbyrm
<4809>
9
Yang
 
 
berkata
1rmah
<559>
kepada
 
 
ayahnya
2wybal
<1>
dan
 
 
ibunya
3wmalw
<517>
Aku
 
 
mengabaikan
5wytyar 4al
<7200> <3808>
mereka Dia
 
 
tidak
8al
<3808>
mengakui
9rykh
<5234>
 
6taw
<853>
saudara-saudaranya
7wyxa
<251>
ia juga
 
 
tidak
12al
<3808>
menganggap
13edy
<3045>
 
10taw
<853>
anak-anaknya
11*wynb {wnb}
<1121>
Karena
14yk
<3588>
mereka
 
 
memegang teguh
15wrms
<8104>
firman-Mu
16Ktrma
<565>
dan
 
 
menjaga
18wruny
<5341>
perjanjian-Mu
17Ktyrbw
<1285>
10
Mereka akan
 
 
mengajarkan
1wrwy
<3384>
peraturan-Mu
2Kyjpsm
<4941>
kepada
 
 
Yakub
3bqeyl
<3290>
dan
 
 
Taurat-Mu
4Ktrwtw
<8451>
kepada
 
 
Israel
5larvyl
<3478>
Mereka akan
 
 
membakar
6wmyvy
<7760>
dupa
7hrwjq
<6988>
di hadapan-Mu dan
8Kpab
<639>
seluruh
9lylkw
<3632>
kurban bakaran
 
 
di
10le
<5921>
hadapan-Mu
11Kxbzm
<4196>
11
TUHAN
2hwhy
<3069>
berkatilah
1Krb
<1288>
segala sesuatunya
3wlyx
<2428>
dan
 
 
terimalah
6hurt
<7521>
pekerjaan
4lepw
<6467>
tangannya
5wydy
<3027>
Hancurkanlah
7Uxm
<4272>
pinggang
8Myntm
<4975>
orang-orang yang akan
 
 
bangkit
9wymq
<6965>
untuk melawannya dan orang-orang yang
 
 
membencinya
10wyanvmw
<8130>
sehingga
11Nm
<4480>
mereka tidak akan pernah
 
 
bangkit
12Nwmwqy
<6965>
lagi
13o
<0>
12
Mengenai
 
 
Benyamin
1Nmynbl
<1144>
dia
 
 
berkata
2rma
<559>
Biarlah
 
 
kekasih
3dydy
<3039>
TUHAN
4hwhy
<3068>
berada
5Nksy
<7931>
dengan
 
 
aman
6xjbl
<983>
oleh-Nya
7wyle
<5921>
yang
 
 
melindunginya
8Ppx
<2653>
 
9wyle
<5921>
sepanjang
10lk
<3605>
hari
11Mwyh
<3117>
dan
 
 
tinggallah
14Nks
<7931>
ia
 
 
di antara
12Nybw
<996>
bahu-Nya
13wypytk
<3802>
 
15o
<0>
13
Mengenai
 
 
Yusuf
1Powylw
<3130>
dia
 
 
berkata
2rma
<559>
Diberkatilah
3tkrbm
<1288>
negerinya
5wura
<776>
oleh
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
dengan yang
 
 
terbaik
6dgmm
<4022>
dari
 
 
surga
7Myms
<8064>
dengan
 
 
embun
8ljm
<2919>
dan dari
 
 
kedalaman
9Mwhtmw
<8415>
yang ada berada di
10tubr
<7257>
bawah
11txt
<8478>
14
Dengan
 
 
hasil
2tawbt
<8393>
yang
 
 
terbaik
1dgmmw
<4022>
dari
 
 
matahari
3sms
<8121>
dan dengan
 
 
hasil yang terbaik
4dgmmw
<4022>
yang
 
 
dihasilkan
5srg
<1645>
dari
 
 
bulan
6Myxry
<3391>
15
Dengan hal-hal yang
 
 
terbaik
1sarmw
<7218>
dari
 
 
pegunungan
2yrrh
<2042>
kuno
3Mdq
<6924>
dan dengan hal-hal yang
 
 
terbaik
4dgmmw
<4022>
dari
 
 
bukit-bukit
5twebg
<1389>
yang
 
 
kekal
6Mlwe
<5769>
16
Dengan
 
 
hal-hal yang terbaik
1dgmmw
<4022>
dari
 
 
bumi
2Ura
<776>
serta
 
 
segala isinya
3halmw
<4393>
dan
 
 
perkenan-Nya
4Nwurw
<7522>
yang
 
 
berdiam
5ynks
<7931>
di
 
 
semak-semak
6hno
<5572>
Biarlah semua
 
 
masuk
7htawbt
<935>
ke atas
 
 
kepala
8sarl
<7218>
Yusuf
9Powy
<3130>
dan ke atas
 
 
mahkota kepala
10dqdqlw
<6936>
orang yang
 
 
teristimewa
11ryzn
<5139>
di antara
 
 
saudara-saudaranya
12wyxa
<251>
17
Anak
1rwkb
<1060> ==>
sapi
2wrws
<7794>
sulung
1rwkb
<== <1060>
adalah
 
 
kehormatannya
3rdh
<1926>
 
4wl
<0>
tanduk-tanduknya
5ynrqw
<7161>
seperti
 
 
tanduk
7wynrq
<7161>
sapi liar
6Mar
<7214>
Dengan itu ia akan
 
 
menanduk
10xgny
<5055>
 
8Mhb
<0>
bangsa-bangsa
9Myme
<5971>
sampai
11wdxy
<3162>
ke
 
 
ujung
12yopa
<657>
bumi
13Ura
<776>
Itulah
14Mhw
<1992>
orang
 
 
Efraim
16Myrpa
<669>
yang berjumlah
 
 
puluhan ribu
15twbbr
<7233>
dan orang
 
 
Manasye
19hsnm
<4519>
yang berjumlah
17Mhw
<1992>
ribuan
18ypla
<505>
 
20o
<0>
18
Mengenai
 
 
Zebulon
1Nlwbzlw
<2074>
dia
 
 
berkata
2rma
<559>
Bersukacitalah
3xmv
<8055>
Zebulon
4Nlwbz
<2074>
pada saat kamu dalam perjalanan-perjalananmu dan
5Ktaub
<3318>
Isakhar
6rsvyw
<3485>
dalam kemah
 
 
rumahmu
7Kylhab
<168>
19
Mereka akan
 
 
memanggil
3warqy
<7121>
bangsa-bangsa
1Myme
<5971>
ke
 
 
gunungnya
2rh
<2022>
Di sana
4Ms
<8033>
mereka akan
 
 
memberikan kurban
5wxbzy
<2076>
persembahan
6yxbz
<2077>
yang
 
 
benar
7qdu
<6664>
Mereka akan
 
 
mengambil
11wqnyy
<3243>
 
8yk
<3588>
kekayaan
9eps
<8228>
dari
 
 
laut
10Mymy
<3220>
dan
 
 
harta karun
12ynwpvw
<8226>
yang
 
 
tersembunyi
13ynwmj
<2934>
dari
 
 
pasir
14lwx
<2344>
 
15o
<0>
20
Mengenai
 
 
Gad
1dglw
<1410>
dia
 
 
berkata
2rma
<559>
Berbahagialah
3Kwrb
<1288>
orang yang
 
 
memperluas
4byxrm
<7337>
tanah
 
 
Gad
5dg
<1410>
Ia
 
 
berbaring
7Nks
<7931>
seperti
 
 
singa
6ayblk
<3833>
yang hendak
 
 
mengoyakkan
8Prjw
<2963>
lengan
9ewrz
<2220>
dan
10Pa
<637>
batok kepala
11dqdq
<6936>
21
Kemudian ia
 
 
memilih
1aryw
<7200>
bagian yang

pertama
2tysar
<7225>
untuk dirinya sendiri
3wl
<0>
karena
4yk
<3588>
di sana
5Ms
<8033>
terdapat
8Nwpo
<5603>
bagian
6tqlx
<2513>
pemimpin
7qqxm
<2710>
Dan
 
 
datanglah
9atyw
<857>
para
 
 
pemimpin
10ysar
<7218>
umat
11Me
<5971>
kepadanya Ia
 
 
melaksanakan
14hve
<6213>
keadilan
12tqdu
<6666>
TUHAN
13hwhy
<3068>
dan
 
 
hukum-hukum-Nya
15wyjpsmw
<4941>
dengan
16Me
<5973>
Israel
17larvy
<3478>
 
18o
<0>
22
Mengenai
 
 
Dan
1Ndlw
<1835>
dia
 
 
berkata
2rma
<559>
Dan
3Nd
<1835>
adalah
 
 
singa
5hyra
<738>
muda
4rwg
<1482>
yang
 
 
melompat
6qnzy
<2187>
keluar
 
 
dari
7Nm
<4480>
Basan
8Nsbh
<1316>
23
Mengenai
 
 
Naftali
1yltpnlw
<5321>
dia
 
 
berkata
2rma
<559>
Ya
 
 
Naftali
3yltpn
<5321>
dilimpahkan
4ebv
<7649>
dengan
 
 
perkenanan
5Nwur
<7522>
dan
 
 
penuh
6almw
<4392>
berkat
7tkrb
<1293>
dari
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
milikilah
11hsry
<3423>
wilayah
 
 
barat
9My
<3220>
dan
 
 
selatan
10Mwrdw
<1864>
 
12o
<0>
24
Mengenai
 
 
Asyer
1rsalw
<836>
dia
 
 
berkata
2rma
<559>
Asyerlah
5rsa
<836>
yang paling
 
 
diberkati
3Kwrb
<1288>
dari antara
 
 
anak laki-laki
4Mynbm
<1121>
Biarlah ia
 
 
menjadi
6yhy
<1961>
kesayangan
7ywur
<7521>
di antara
 
 
saudara-saudaranya
8wyxa
<251>
dan biarlah
 
 
kakinya
11wlgr
<7272>
dicelupkan
9lbjw
<2881>
dalam
 
 
minyak
10Nmsb
<8081>
25
Besi
1lzrb
<1270>
dan
 
 
perunggu
2tsxnw
<5178>
akan menjadi
 
 
palang pintumu
3Kylenm
<4515>
Selama
 
 
hidupmu
4Kymykw
<3117>
kamu akan
 
 
mendapat ketenteraman
5Kabd
<1679>
26
Tidak ada
1Nya
<369>
yang seperti
 
 
Allah
2lak
<410>
Yesyurun
3Nwrsy
<3484>
yang
 
 
menunggangi
4bkr
<7392>
langit
5Myms
<8064>
untuk
 
 
menolongmu
6Krzeb
<5828>
dan melintasi

awan-awan
8Myqxs
<7834>
dalam
 
 
kemegahan-Nya
7wtwagbw
<1346>
27
Allah
2yhla
<430>
yang
 
 
kekal
3Mdq
<6924>
adalah
 
 
tempat perlindunganmu
1hnem
<4585>
dan
 
 
di bawahnya
4txtmw
<8478>
adalah
 
 
lengan
5terz
<2220>
yang
 
 
kekal
6Mlwe
<5769>
Dia
 
 
mengusir
7srgyw
<1644>
musuh
9bywa
<341>
dari
 
 
hadapanmu
8Kynpm
<6440>
dan
 
 
berkata
10rmayw
<559>
Hancurkanlah
11dmsh
<8045>
28
Israel
2larvy
<3478>
akan
 
 
tinggal
1Nksyw
<7931>
dengan
 
 
aman
3xjb
<983>
Mata air
5Nye
<5869>
Yakub
6bqey
<3290>
tinggal sendiri
4ddb
<910>
di
7la
<413>
ladang
8Ura
<776>
gandum
9Ngd
<1715>
dan ladang

anggur
10swrytw
<8492>
Langitnya
12wyms
<8064>
pun
11Pa
<637>
akan
 
 
memberikan
13wprey
<6201>
embun
14lj
<2919>
29
Berbahagialah
1Kyrsa
<835>
kamu hai
 
 
Israel
2larvy
<3478>
Siapa
3ym
<4310>
yang akan
 
 
sepertimu
4Kwmk
<3644>
Sebuah
 
 
bangsa
5Me
<5971>
yang
 
 
diselamatkan
6eswn
<3467>
oleh
 
 
TUHAN
7hwhyb
<3068>
sebagai
 
 
perisai
8Ngm
<4043>
penolongmu
9Krze
<5828>
dan
10rsaw
<834>
pedang
11brx
<2719>
kejayaanmu
12Ktwag
<1346>
Sehingga
 
 
musuh-musuhmu
14Kybya
<341>
takut
13wsxkyw
<3584>
terhadapmu
15Kl
<0>
kamu
16htaw
<859>
akan
 
 
menginjak
19Krdt
<1869>
 
17le
<5921>
tempat-tempat
18wmytwmb
<1116> ==>
mereka
 
 
yang tinggi
18wmytwmb
<== <1116>
 
20o
<0>