Prev Chapter Hebrews 2 Next Chapter Show all verses
1
Karena
1dia
<1223>
itu
2touto
<5124>
kita
 
 
harus
3dei
<1163>
lebih teliti
4perissoterwv
<4056>
memperhatikan
5prosecein
<4337>
apa yang sudah
 
 
kita
6hmav
<2248>
 
7toiv
<3588>
dengar
8akousyeisin
<191>
supaya
9mhpote
<3379> ==>
kita
 
 
tidak
9mhpote
<== <3379>
terseret arus
10pararuwmen
<3901>
2
Sebab
2gar
<1063>
bila
1ei
<1487>
ajaran
7logov
<3056>
yang
3o
<3588>
disampaikan
6lalhyeiv
<2980>
oleh
4di
<1223>
para malaikat
5aggelwn
<32>
terbukti
8egeneto
<1096>
tidak dapat diubah
9bebaiov
<949>
dan
10kai
<2532>
setiap
11pasa
<3956>
pelanggaran
12parabasiv
<3847>
atau
13kai
<2532>
ketidaktaatan
14parakoh
<3876>
akan
 
 
menerima
15elaben
<2983>
hukuman
17misyapodosian
<3405>
yang
 
 
adil
16endikon
<1738>
3
bagaimana mungkin
1pwv
<4459>
kita
2hmeiv
<2249>
dapat
 
 
lolos
3ekfeuxomeya
<1628>
jika kita
 
 
mengabaikan
5amelhsantev
<272>
keselamatan
6swthriav
<4991>
yang
7htiv
<3748>
besar
4thlikauthv
<5082>
itu Yaitu keselamatan
 
 
yang
12tou
<3588>
pertama-tama
8archn
<746>
 
9labousa
<2983>
diberitakan
10laleisyai
<2980>
oleh
11dia
<1223>
Tuhan
13kuriou
<2962>
dan
 
 
dibuktikan
19ebebaiwyh
<950>
kebenarannya
 
 
kepada
17eiv
<1519>
kita
18hmav
<2248>
oleh
14upo
<5259>
orang-orang
15twn
<3588>
yang
 
 
mendengar-Nya
16akousantwn
<191>
4
Selain itu
2tou
<3588>
Allah
3yeou
<2316>
juga memberi kesaksian
1sunepimarturountov
<4901>
melalui
 
 
tanda-tanda
4shmeioiv
<4592>
 
5te
<5037>
dan
6kai
<2532>
hal-hal
 
 
ajaib
7terasin
<5059>
 
8kai
<2532>
berbagai
9poikilaiv
<4164>
mukjizat
10dunamesin
<1411>
serta
11kai
<2532>
karunia-karunia
 
 
Roh
12pneumatov
<4151>
Kudus
13agiou
<40>
yang
 
 
dibagikan
14merismoiv
<3311>
menurut
15kata
<2596>
 
16thn 17autou
<3588> <846>
kehendak-Nya
18yelhsin
<2308>
5
Allah
 
 
tidak
1ou
<3756>
menaklukkan
4upetaxen
<5293>
 
5thn
<3588>
dunia
6oikoumenhn
<3625>
yang
7thn
<3588>
akan
8mellousan
<3195>
datang
 
 
yaitu
9peri
<4012>
dunia
 
 
yang
10hv
<3739>
sedang kita
 
 
bicarakan
11laloumen
<2980>
kepada
2gar
<1063>
para malaikat
3aggeloiv
<32>