Prev Chapter Joshua 10 Next Chapter
1
Segera
 
 
sesudah
1yhyw
<1961>
 
3ynda
<0>
Adoni-Zedek
4qdu
<139>
raja
5Klm
<4428>
Yerusalem
6Mlswry
<3389>
mendengar
2emsk
<8085>
bahwa
7yk
<3588>
Yosua
9eswhy
<3091>
sudah
 
 
merebut
8dkl
<3920>
 
10ta
<853>
Ai
11yeh
<5857>
dan
 
 
membinasakannya
12hmyrxyw
<2763>
seperti
 
 
yang
13rsak
<834>
dilakukannya
14hve
<6213>
terhadap
 
 
Yerikho
15wxyryl
<3405>
dan
 
 
rajanya
16hklmlw
<4428>
demikian
17Nk
<3651>
juga
 
 
dilakukannya
18hve
<6213>
terhadap
 
 
Ai
19yel
<5857>
dan
 
 
rajanya
20hklmlw
<4428>
dan
 
 
bagaimana
21ykw
<3588>
penduduk
23ybsy
<3427>
Gibeon
24Nwebg
<1391>
membuat
 
 
perdamaian
22wmylsh
<7999>
dengan
25ta
<854>
Israel
26larvy
<3478>
dan tinggal di tengah-tengah
27wyhyw
<1961>
mereka
28Mbrqb
<7130>
2
Mereka
 
 
sangat
2dam
<3966>
takut
1waryyw
<3372>
karena
3yk
<3588>
Gibeon
6Nwebg
<1391>
adalah
 
 
kota
4rye
<5892>
yang
 
 
besar
5hlwdg
<1419>
seperti salah
 
 
satu
7txak
<259>
dari
 
 
kota-kota
8yre
<5892>
kerajaan
9hklmmh
<4467>
bahkan
10ykw
<3588>
lebih
11ayh
<1931>
besar
12hlwdg
<1419>
dari
13Nm
<4480>
Ai
14yeh
<5857>
dan
 
 
semua
15lkw
<3605>
orangnya
16hysna
<376>
perkasa
17Myrbg
<1368>
3
 
2ynda
<0>
Adoni-Zedek
3qdu
<139>
raja
4Klm
<4428>
Yerusalem
5Mlswry
<3389>
mengutus
1xlsyw
<7971>
orang
 
 
kepada
6la
<413>
Hoham
7Mhwh
<1944>
raja
8Klm
<4428>
Hebron
9Nwrbx
<2275>
kepada
10law
<413>
Piream
11Marp
<6502>
raja
12Klm
<4428>
Yarmut
13twmry
<3412>
kepada
14law
<413>
Yafia
15eypy
<3309>
raja
16Klm
<4428>
Lakhis
17sykl
<3923>
dan
 
 
kepada
18law
<413>
Debir
19rybd
<1688>
raja
20Klm
<4428>
Eglon
21Nwlge
<5700>
dengan
 
 
pesan
22rmal
<559>
4
Datanglah
1wle
<5927>
kepadaku
2yla
<413>
dan
 
 
tolonglah
3ynrzew
<5826>
aku untuk
 
 
menyerang
4hknw
<5221>
 
5ta
<853>
Gibeon
6Nwebg
<1391>
karena
7yk
<3588>
mereka telah membuat
 
 
perdamaian
8hmylsh
<7999>
dengan
9ta
<854>
Yosua
10eswhy
<3091>
dan
11taw
<854>
orang
12ynb
<1121>
Israel
13larvy
<3478>
5
 
2wleyw
<5927>
Kelima
3tsmx
<2568>
raja
4yklm
<4428>
Amori
5yrmah
<567>
itu
 
 
berkumpul
1wpoayw
<622>
yaitu
 
 
raja
6Klm
<4428>
Yerusalem
7Mlswry
<3389>
raja
8Klm
<4428>
Hebron
9Nwrbx
<2275>
raja
10Klm
<4428>
Yarmut
11twmry
<3412>
raja
12Klm
<4428>
Lakhis
13sykl
<3923>
dan
 
 
raja
14Klm
<4428>
Eglon
15Nwlge
<5700>
lalu bergerak maju
 
 
mereka
16Mh
<1992>
dan
 
 
seluruh
17lkw
<3605>
tentaranya
18Mhynxm
<4264>
Mereka
 
 
berkemah
19wnxyw
<2583>
mengepung
20le
<5921>
Gibeon
21Nwebg
<1391>
dan
 
 
berperang
22wmxlyw
<3898>
melawannya
23hyle
<5921>
6
Orang-orang
2ysna
<376>
Gibeon
3Nwebg
<1391>
mengutus
1wxlsyw
<7971>
orang
 
 
kepada
4la
<413>
Yosua
5eswhy
<3091>
ke
6la
<413>
tempat perkemahannya
7hnxmh
<4264>
di
 
 
Gilgal
8hlglgh
<1537>
dengan
 
 
pesan
9rmal
<559>
Janganlah
10la
<408>
menarik
11Prt
<7503>
tanganmu
12Kydy
<3027>
dari
 
 
hamba-hambamu
13Kydbem
<5650>
ini
 
 
Datanglah
14hle
<5927>
dengan
15wnyla
<413>
segera
16hrhm
<4120>
kepada kami
 
 
selamatkanlah
17heyswhw
<3467>
dan
18wnl
<0>
tolonglah
19wnrzew
<5826>
kami
 
 
sebab
20yk
<3588>
semua
23lk
<3605>
raja
24yklm
<4428>
orang Amori
25yrmah
<567>
yang
 
 
tinggal
26ybsy
<3427>
di
 
 
pegunungan
27rhh
<2022>
telah
 
 
bersatu
21wubqn
<6908>
melawan
22wnyla
<413>
kami
 
 
7
Lalu
 
 
Yosua
2eswhy
<3091>
bergerak maju
1leyw
<5927>
dari
3Nm
<4480>
Gilgal
4lglgh
<1537>
ia
5awh
<1931>
dan
 
 
seluruh
6lkw
<3605>
 
7Me
<5971>
tentara
8hmxlmh
<4421>
yang
 
 
bersamanya
9wme
<5973>
semua
10lkw
<3605>
orang
11yrwbg
<1368>
yang
 
 
perkasa
12lyxh
<2428>
 
13P
<0>
8
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yosua
4eswhy
<3091>
Jangan
5la
<408>
takut
6aryt
<3372>
kepada
 
 
mereka
7Mhm
<1992>
sebab
8yk
<3588>
Aku menyerahkan mereka ke dalam
 
 
tanganmu
9Kdyb
<3027>
 
10Myttn
<5414>
Tidak
11al
<3808>
seorang pun dari
13sya
<376>
mereka
14Mhm
<1992>
dapat
 
 
bertahan
12dmey
<5975>
di
 
 
hadapanmu
15Kynpb
<6440>
9
 
2Mhyla
<413>
Yosua
3eswhy
<3091>
mendatangi
1abyw
<935>
mereka dengan
 
 
tiba-tiba
4Matp
<6597>
sesudah
 
 
semalaman
6hlylh 5lk
<3915> <3605>
berjalan
7hle
<5927>
dari
8Nm
<4480>
Gilgal
9lglgh
<1537>
10
Dan
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
mengacaukan
1Mmhyw
<2000>
mereka
 
 
di depan
3ynpl
<6440>
orang
 
 
Israel
4larvy
<3478>
menimbulkan
5Mkyw
<5221>
kekalahan
6hkm
<4347>
yang
 
 
hebat
7hlwdg
<1419>
di dekat
 
 
Gibeon
8Nwebgb
<1391>
mengejar
9Mpdryw
<7291>
mereka ke
 
 
arah
10Krd
<1870>
pendakian
11hlem
<4609>
 
12tyb
<0>
Bet-Horon
13Nrwx
<1032>
dan
 
 
memukul mundur
14Mkyw
<5221>
mereka
 
 
sampai ke
15de
<5704>
Azeka
16hqze
<5825>
dan
17dew
<5704>
Makeda
18hdqm
<4719>
11
Saat
1yhyw
<1961>
mereka
5Mh
<1992>
melarikan diri
2Monb
<5127>
dari hadapan
3ynpm
<6440>
orang
 
 
Israel
4larvy
<3478>
di
 
 
lereng
6drwmb
<4174>
 
7tyb
<0>
Bet-Horon
8Nrwx
<1032>
TUHAN
9hwhyw
<3068>
menghujani
10Kylsh
<7993>
mereka
 
 
dengan
11Mhyle
<5921>
batu-batu
12Mynba
<68>
besar
13twldg
<1419>
dari
14Nm
<4480>
langit
15Mymsh
<8064>
sampai ke
16de
<5704>
Azeka
17hqze
<5825>
sehingga mereka
 
 
mati
18wtmyw
<4191>
Yang
20rsa
<834>
mati
21wtm
<4191>
karena ditimpa

hujan batu
23drbh 22ynbab
<1259> <68>
itu
 
 
lebih banyak
19Mybr
<7227>
daripada
 
 
yang
24rsam
<834>
dibunuh
25wgrh
<2026>
oleh
 
 
orang
26ynb
<1121>
Israel
27larvy
<3478>
dengan
 
 
pedang
28brxb
<2719>
 
29o
<0>
12
Yosua
3eswhy
<3091>
 
1za
<227>
berbicara
2rbdy
<1696>
kepada
 
 
TUHAN
4hwhyl
<3068>
pada
 
 
hari
5Mwyb
<3117>
TUHAN
7hwhy
<3068>
menyerahkan
6tt
<5414>
 
8ta
<853>
orang Amori
9yrmah
<567>
kepada
10ynpl
<6440>
orang
11ynb
<1121>
Israel
12larvy
<3478>
Yosua
 
 
berkata
13rmayw
<559>
di
 
 
hadapan
14ynyel
<5869>
orang
 
 
Israel
15larvy
<3478>
Matahari
16sms
<8121>
berhentilah di atas
 
 
Gibeon
17Nwebgb
<1391>
dan
18Mwd
<1826>
bulan
19xryw
<3394>
di atas
 
 
Lembah
20qmeb
<6010>
Ayalon
21Nwlya
<357>
13
Matahari
2smsh
<8121>
berhenti
4dme
<5975>
dan
 
 
bulan
3xryw
<3394>
pun
 
 
tidak bergerak
1Mdyw
<1826>
sampai
5de
<5704>
bangsa
7ywg
<1471>
itu
 
 
membalaskan dendamnya
6Mqy
<5358>
kepada
 
 
musuhnya
8wybya
<341>
Bukankah
9alh
<3808>
itu
10ayh
<1931>
telah
 
 
tertulis
11hbwtk
<3789>
dalam
12le
<5921>
Kitab
13rpo
<5612>
Yasar
14rsyh
<3477>
Matahari
16smsh
<8121>
pun
 
 
berhenti
15dmeyw
<5975>
di tengah-tengah
17yuxb
<2677>
langit
18Mymsh
<8064>
dan
 
 
tidak
19alw
<3808>
tergesa-gesa
20Ua
<213>
untuk
 
 
terbenam
21awbl
<935>
sekitar
 
 
sehari
22Mwyk
<3117>
penuh
23Mymt
<8549>
14
Tidak
1alw
<3808>
ada
2hyh
<1961>
hari
3Mwyk
<3117>
seperti
 
 
itu
4awhh
<1931>
sebelum
5wynpl
<6440>
maupun
 
 
sesudahnya
6wyrxaw
<310>
bahwa
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
mendengarkan
7emsl
<8085>
permohonan
9lwqb
<6963>
seorang
 
 
manusia
10sya
<376>
seperti ini
 
 
sebab
11yk
<3588>
TUHANlah
12hwhy
<3068>
yang
 
 
berperang
13Mxln
<3898>
untuk
 
 
Israel
14larvyl
<3478>
 
15P
<0>
15
 
1bsyw
<7725>
Yosua
2eswhy
<3091>
dan
 
 
seluruh
3lkw
<3605>
orang
 
 
Israel
4larvy
<3478>
yang
 
 
menyertainya
5wme
<5973>
kembali
 
 
ke
6la
<413>
perkemahan
7hnxmh
<4264>
di
 
 
Gilgal
8hlglgh
<1537>
16
Kelima
2tsmx
<2568>
raja
3Myklmh
<4428>
itu
4hlah
<428>
melarikan diri
1wonyw
<5127>
dan
 
 
bersembunyi
5wabxyw
<2244>
di dalam
 
 
gua
6hremb
<4631>
di
 
 
Makeda
7hdqmb
<4719>
17
Kepada
 
 
Yosua
2eswhyl
<3091>
diberitahukan
1dgyw
<5046>
Kelima
5tsmx
<2568>
raja
6Myklmh
<4428>
itu
3rmal
<559>
ditemukan
4waumn
<4672>
bersembunyi
7Myabxn
<2244>
di dalam
 
 
gua
8hremb
<4631>
di
 
 
Makeda
9hdqmb
<4719>
18
Yosua
2eswhy
<3091>
berkata
1rmayw
<559>
Gulingkanlah
3wlg
<1556>
batu-batu
4Mynba
<68>
yang
 
 
besar
5twldg
<1419>
ke
6la
<413>
mulut
7yp
<6310>
gua
8hremh
<4631>
dan tempatkanlah
10hyle 9wdyqphw
<5921> <6485>
orang-orang
11Mysna
<582>
di sana untuk
 
 
menjaga
12Mrmsl
<8104>
mereka
 
 
19
Akan tetapi
 
 
kamu
1Mtaw
<859>
jangan
2la
<408>
berhenti
3wdmet
<5975>
mengejar
4wpdr
<7291>
 
5yrxa
<310>
musuh-musuhmu
6Mkybya
<341>
dan seranglah barisan
 
 
belakangnya
7Mtbnzw
<2179>
 
8Mtwa
<853>
Jangan
9la
<408>
biarkan
10Mwntt
<5414>
mereka
 
 
masuk
11awbl
<935>
ke
12la
<413>
dalam
 
 
kota-kota
13Mhyre
<5892>
mereka
 
 
karena
14yk
<3588>
TUHAN
16hwhy
<3068>
Allahmu
17Mkyhla
<430>
telah
 
 
menyerahkan
15Mntn
<5414>
mereka ke dalam
 
 
tanganmu
18Mkdyb
<3027>
20
Yosua
3eswhy
<3091>
dan
 
 
orang-orang
4ynbw
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
 
1yhyw
<1961>
menghabisi
2twlkk
<3615>
dan
 
 
memukul
6Mtwkhl
<5221>
kalah
7hkm
<4347>
mereka dengan
 
 
sangat
9dam
<3966>
hebat
8hlwdg
<1419>
sampai
10de
<5704>
habis binasa
11Mmt
<8552>
Beberapa orang
12Mydyrvhw
<8300> ==>
dari
 
 
mereka
14Mhm
<1992>
pun
 
 
lolos
13wdrv 12Mydyrvhw
<== <8277> <8300>
dan
 
 
masuk
15wabyw
<935>
ke
16la
<413>
kota-kota
17yre
<5892>
berkubu
18rubmh
<4013>
21
Seluruh
2lk
<3605>
bangsa
3Meh
<5971>
itu
 
 
kembali
1wbsyw
<7725>
kepada
6la
<413>
Yosua
7eswhy
<3091>
di
4la
<413>
perkemahan
5hnxmh
<4264>
Makeda
8hdqm
<4719>
dengan
 
 
selamat
9Mwlsb
<7965>
Tidak ada
10al
<3808>
seorang
14syal
<376>
pun yang
 
 
berani melemparkan
11Urx
<2782>
 
15ta
<853>
kata-kata
16wnsl
<3956>
ancaman kepada
 
 
orang
12ynbl
<1121>
Israel
13larvy
<3478>
22
Lalu
 
 
Yosua
2eswhy
<3091>
berkata
1rmayw
<559>
Bukalah
3wxtp
<6605>
 
4ta
<853>
mulut
5yp
<6310>
gua
6hremh
<4631>
dan bawalah
 
 
keluar
7wayuwhw
<3318>
 
9ta 8yla
<853> <413>
kelima
10tsmx
<2568>
raja
11Myklmh
<4428>
 
12hlah
<428>
dari
13Nm
<4480>
gua
14hremh
<4631>
untuk dibawa kepadaku
 
 
23
Mereka
 
 
melakukannya
1wveyw
<6213>
dan
2Nk
<3651>
membawa
3wayuyw
<3318> ==>
 
5ta 4wyla
<853> <413>
kelima
6tsmx
<2568>
raja
7Myklmh
<4428>
itu
8hlah
<428>
keluar
3wayuyw
<== <3318>
dari
9Nm
<4480>
gua
10hremh
<4631>
 
11ta
<853>
raja
12Klm
<4428>
Yerusalem
13Mlswry
<3389>
 
14ta
<853>
raja
15Klm
<4428>
Hebron
16Nwrbx
<2275>
 
17ta
<853>
raja
18Klm
<4428>
Yarmut
19twmry
<3412>
 
20ta
<853>
raja
21Klm
<4428>
Lakhis
22sykl
<3923>
dan
23ta
<853>
raja
24Klm
<4428>
Eglon
25Nwlge
<5700>
24
 
3ta 2Mayuwhk 1yhyw
<853> <3318> <1961>
Raja-raja
4Myklmh
<4428>
itu
5hlah
<428>
dibawa
 
 
menghadap
6la
<413>
Yosua
9eswhy
<3091>
Yosua
7eswhy
<3091>
pun
 
 
memanggil
10la 8arqyw
<413> <7121>
seluruh
11lk
<3605>
orang
12sya
<376>
Israel
13larvy
<3478>
dan
 
 
berkata
14rmayw
<559>
kepada
15la
<413>
para
 
 
panglima
16ynyuq
<7101>
yang ikut
17ysna
<582>
berperang
18hmxlmh
<4421>
 
19awklhh
<1980>
bersamanya
20wta
<854>
Mendekatlah
21wbrq
<7126>
taruhlah
22wmyv
<7760>
 
23ta
<853>
kakimu
24Mkylgr
<7272>
ke
 
 
atas
25le
<5921>
tengkuk
26yrawu
<6677>
raja-raja
27Myklmh
<4428>
ini
28hlah
<428>
Lalu datang
 
 
mendekatlah
29wbrqyw
<7126>
mereka dan
 
 
menaruh
30wmyvyw
<7760>
 
31ta
<853>
kakinya
32Mhylgr
<7272>
di
 
 
atas
33le
<5921>
tengkuk
34Mhyrawu
<6677>
raja-raja itu
 
 
25
Kemudian
 
 
Yosua
3eswhy
<3091>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka
 
 
Jangan
4la
<408>
takut
5waryt
<3372>
dan
 
 
jangan
6law
<408>
gentar
7wtxt
<2865>
jadilah
 
 
kuat
8wqzx
<2388>
dan
 
 
berani
9wumaw
<553>
sebab
10yk
<3588>
inilah
11hkk
<3602>
yang akan
 
 
dilakukan
12hvey
<6213>
TUHAN
13hwhy
<3068>
kepada
 
 
semua
14lkl
<3605>
musuhmu
15Mkybya
<341>
yang
16rsa
<834>
kamu
17Mta
<859>
perangi
18Mymxln
<3898>
 
19Mtwa
<853>
26
Sesudah
3yrxa
<310>
itu
4Nk
<3651>
Yosua
2eswhy
<3091>
pun
 
 
membunuh
1Mkyw
<5221>
mati
5Mtymyw
<4191>
raja-raja itu dan
 
 
menggantung
6Mltyw
<8518>
mereka
 
 
pada
7le
<5921>
lima
8hsmx
<2568>
pohon
9Myue
<6086>
Mereka tinggal
10wyhyw
<1961>
tergantung
11Mywlt
<8518>
pada
12le
<5921>
pohon-pohon
13Myueh
<6086>
itu
 
 
sampai
14de
<5704>
matahari terbenam
15breh
<6153>
27
Lalu
1yhyw
<1961>
saat
2tel
<6256>
matahari
4smsh
<8121>
terbenam
3awb
<935>
atas
 
 
perintah
5hwu
<6680>
Yosua
6eswhy
<3091>
mayat mereka

diturunkan
7Mwdyryw
<3381>
dari
8lem
<5921>
pohon-pohon
9Myueh
<6086>
itu dan
 
 
dilemparkan
10Mklsyw
<7993>
ke dalam
11la
<413>
gua
12hremh
<4631>
tempat
15Ms
<8033>
mereka
13rsa
<834>
bersembunyi
14wabxn
<2244>
Kemudian
 
 
batu-batu
17Mynba
<68>
besar
18twldg
<1419>
diletakkan
16wmvyw
<7760>
di
19le
<5921>
mulut
20yp
<6310>
gua
21hremh
<4631>
itu yang masih ada
 
 
sampai
22de
<5704>
 
23Mue
<6106>
hari
24Mwyh
<3117>
ini
25hzh
<2088>
 
26P
<0>
28
Pada
 
 
hari
5Mwyb
<3117>
itu
6awhh
<1931>
Yosua
4eswhy
<3091>
merebut
3dkl
<3920>
 
1taw
<853>
Makeda
2hdqm
<4719>
dan
 
 
mengalahkannya
7hkyw
<5221>
berserta
10taw
<853>
rajanya
11hklm
<4428>
dengan
 
 
mata
8ypl
<6310>
pedang
9brx
<2719>
 
14taw 13Mtwa 12Mrxh
<853> <853> <2763>
Setiap
15lk
<3605>
orang
16spnh
<5315>
yang
17rsa
<834>
ada ditumpasnya
18hb
<0>
Tidak
19al
<3808>
ada
 
 
seorang
20ryash
<7604>
pun yang
 
 
dibiarkannya lolos
21dyrv
<8300>
Ia
 
 
memperlakukan
22veyw
<6213>
Raja
23Klml
<4428>
Makeda
24hdqm
<4719>
seperti
25rsak
<834>
ia
 
 
memperlakukan
26hve
<6213>
raja
27Klml
<4428>
Yerikho
28wxyry
<3405>
29
Yosua
2eswhy
<3091>
beserta
 
 
seluruh
3lkw
<3605>
orang
 
 
Israel
4larvy
<3478>
berjalan
1rbeyw
<5674>
dari
5wme
<5973>
Makeda
6hdqmm
<4719>
ke
 
 
Libna
7hnbl
<3841>
lalu
 
 
berperang
8Mxlyw
<3898>
melawan
9Me
<5973>
kota itu
10hnbl
<3841>
30
TUHAN
2hwhy
<3068>
menyerahkan
1Ntyw
<5414>
kota itu beserta
7taw
<853>
rajanya
8hklm
<4428>
ke
4htwa 3Mg
<853> <1571>
tangan
5dyb
<3027>
orang
 
 
Israel
6larvy
<3478>
Ia
 
 
mengalahkan
9hkyw
<5221>
kota itu dan
12taw
<853>
setiap
13lk
<3605>
orang yang ada di dalamnya dengan
 
 
mata
10ypl
<6310>
pedang
11brx
<2719>
 
16hb 15rsa 14spnh
<0> <834> <5315>
Tidak
17al
<3808>
seorang
18ryash
<7604>
pun
19hb
<0>
dibiarkannya
20dyrv
<8300>
hidup Ia
 
 
memperlakukan
21veyw
<6213>
rajanya
22hklml
<4428>
seperti
23rsak
<834>
memperlakukan
24hve
<6213>
raja
25Klml
<4428>
Yerikho
26wxyry
<3405>
 
27o
<0>
31
Lalu
1rbeyw
<5674>
Yosua
2eswhy
<3091>
bersama
 
 
semua
3lkw
<3605>
orang
 
 
Israel
4larvy
<3478>
berjalan
 
 
dari
5wme
<5973>
Libna
6hnblm
<3841>
ke
 
 
Lakhis
7hsykl
<3923>
lalu
 
 
berkemah
8Nxyw
<2583>
mengepung
9hyle
<5921>
kota
 
 
dan
10Mxlyw
<3898>
memeranginya
11hb
<0>
32
TUHAN
2hwhy
<3068>
menyerahkan
1Ntyw
<5414>
 
3ta
<853>
Lakhis
4sykl
<3923>
kepada
5dyb
<3027>
orang
 
 
Israel
6larvy
<3478>
dan Yosua
 
 
merebut
7hdklyw
<3920>
kota itu pada
 
 
hari
8Mwyb
<3117>
kedua
9ynsh
<8145>
Ia
 
 
mengalahkannya
10hkyw
<5221>
dan
13taw
<853>
setiap
14lk
<3605>
orang
15spnh
<5315>
yang
16rsa
<834>
ada di
 
 
dalamnya
17hb
<0>
dengan
 
 
mata
11ypl
<6310>
pedang
12brx
<2719>
seperti
18lkk
<3605>
yang
19rsa
<834>
ia
 
 
lakukan
20hve
<6213>
terhadap
 
 
Libna
21hnbll
<3841>
 
22P
<0>
33
Lalu
 
 
Horam
3Mrh
<2036>
raja
4Klm
<4428>
Gezer
5rzg
<1507>
 
1za
<227>
datang
2hle
<5927>
untuk
 
 
membantu
6rzel
<5826>
 
7ta
<853>
Lakhis
8sykl
<3923>
Namun
 
 
Yosua
10eswhy
<3091>
menewaskan
9whkyw
<5221>
dia dan
11taw
<853>
rakyatnya
12wme
<5971>
dan
13de
<5704>
tidak ada seorang pun
14ytlb
<1115>
dibiarkannya
15ryash
<7604>
 
16wl
<0>
lolos
17dyrv
<8300>
34
Lalu
1rbeyw
<5674>
Yosua
2eswhy
<3091>
dan
 
 
semua
3lkw
<3605>
orang
 
 
Israel
4larvy
<3478>
berjalan
 
 
dari
5wme
<5973>
Lakhis
6syklm
<3923>
ke
 
 
Eglon
7hnlge
<5700>
Kemudian mereka
 
 
berkemah
8wnxyw
<2583>
mengepung
9hyle
<5921>
kota itu dan
 
 
berperang
10wmxlyw
<3898>
melawannya
11hyle
<5921>
35
Pada hari itu juga mereka
 
 
merebut
1hwdklyw
<3920>
kota
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
dan
 
 
dikalahkan
4hwkyw
<5221>
dengan
 
 
mata
5ypl
<6310>
pedang
6brx
<2719>
 
7taw
<853>
Setiap
8lk
<3605>
orang
9spnh
<5315>
yang
10rsa
<834>
ada di
 
 
dalamnya
11hb
<0>
ditumpasnya
14Myrxh
<2763>
pada
 
 
hari
12Mwyb
<3117>
itu
13awhh
<1931>
seperti
15lkk
<3605>
yang
16rsa
<834>
dilakukannya
17hve
<6213>
terhadap
 
 
Lakhis
18sykll
<3923>
 
19P
<0>
36
 
1leyw
<5927>
Yosua
2eswhy
<3091>
dan
 
 
semua
3lkw
<3605>
orang
 
 
Israel
4larvy
<3478>
maju
 
 
dari
5wme
<5973>
Eglon
6hnwlgem
<5700>
ke
 
 
Hebron
7hnwrbx
<2275>
dan
 
 
berperang
8wmxlyw
<3898>
melawannya
9hyle
<5921>
37
Mereka
 
 
merebut
1hwdklyw
<3920>
dan
 
 
mengalahkan
2hwkyw
<5221>
negeri itu dengan
 
 
mata
3ypl
<6310>
pedang
4brx
<2719>
 
5taw
<853>
Raja
6hklm
<4428>
dan
7taw
<853>
seluruh
8lk
<3605>
negerinya
9hyre
<5892>
serta
10taw
<853>
setiap
11lk
<3605>
orang
12spnh
<5315>
yang
13rsa
<834>
ada di
 
 
dalamnya
14hb
<0>
tidak
15al
<3808>
seorang
16ryash
<7604>
pun
 
 
dibiarkannya lolos
17dyrv
<8300>
Seperti
18lkk
<3605>
yang
19rsa
<834>
ia
 
 
lakukan
20hve
<6213>
terhadap
 
 
Eglon
21Nwlgel
<5700>
ditumpasnya
22Mrxyw
<2763>
 
24taw 23htwa
<853> <853>
setiap
25lk
<3605>
orang
26spnh
<5315>
yang
27rsa
<834>
ada di
28hb
<0>
dalamnya
29o
<0>
38
 
1bsyw
<7725>
Yosua
2eswhy
<3091>
dan
 
 
semua
3lkw
<3605>
orang
 
 
Israel
4larvy
<3478>
kembali ke
5wme
<5973>
Debir
6hrbd
<1688>
dan
 
 
berperang
7Mxlyw
<3898>
melawannya
8hyle
<5921>
39
Ia
 
 
merebut
1hdklyw
<3920>
 
2taw
<853>
raja
3hklm
<4428>
dan
4taw
<853>
seluruh
5lk
<3605>
kotanya
6hyre
<5892>
dan
 
 
mengalahkannya
7Mwkyw
<5221>
dengan
 
 
mata
8ypl
<6310>
pedang
9brx
<2719>
 
11ta 10wmyrxyw
<853> <2763>
Setiap
12lk
<3605>
orang
13spn
<5315>
yang
14rsa
<834>
ada di
 
 
dalamnya
15hb
<0>
ditumpasnya
 
 
tidak
16al
<3808>
seorang
17ryash
<7604>
pun
 
 
dibiarkannya lolos
18dyrv
<8300>
Seperti
 
 
yang
19rsak
<834>
ia
 
 
lakukan
20hve
<6213>
terhadap
 
 
Hebron
21Nwrbxl
<2275>
demikian
22Nk
<3651>
juga ia
 
 
lakukan
23hve
<6213>
terhadap
 
 
Debir
24hrbdl
<1688>
dan
 
 
rajanya
25hklmlw
<4428>
seperti
 
 
yang
26rsakw
<834>
ia
 
 
lakukan
27hve
<6213>
terhadap
 
 
Libna
28hnbll
<3841>
dan
 
 
rajanya
29hklmlw
<4428>
40
Yosua
2eswhy
<3091>
pun
 
 
mengalahkan
1hkyw
<5221>
 
3ta
<853>
seluruh
4lk
<3605>
negeri
5Urah
<776>
itu
 
 
pegunungan
6rhh
<2022>
tanah Negeb
7bgnhw
<5045>
daerah bukit
8hlpshw
<8219>
dan
 
 
lereng gunung
9twdsahw
<794>
dan
10taw
<853>
semua
11lk
<3605>
raja
12Mhyklm
<4428>
mereka
 
 
Tidak seorang pun
13al
<3808>
dibiarkannya lolos
14ryash
<7604>
dan
 
 
ditinggalkannya hidup
15dyrv
<8300>
tetapi
 
 
ditumpasnya
19Myrxh
<2763>
 
16taw
<853>
semua
17lk
<3605>
yang
 
 
bernapas
18hmsnh
<5397>
seperti
 
 
yang
20rsak
<834>
diperintahkan
21hwu
<6680>
TUHAN
22hwhy
<3068>
Allah
23yhla
<430>
Israel
24larvy
<3478>
41
Yosua
2eswhy
<3091>
memukul
1Mkyw
<5221>
kalah
 
 
mereka
3sdqm
<0>
dari
 
 
Kadesh-Barnea
4enrb
<6947>
hingga
5dew
<5704>
ke
 
 
Gaza
6hze
<5804>
juga
7taw
<853>
seluruh
8lk
<3605>
tanah
9Ura
<776>
Gosyen
10Nsg
<1657>
hingga
11dew
<5704>
ke
 
 
Gibeon
12Nwebg
<1391>
42
Yosua
8eswhy
<3091>
mengalahkan
7dkl
<3920>
 
1taw
<853>
semua
2lk
<3605>
raja
3Myklmh
<4428>
ini
4hlah
<428>
dan
5taw
<853>
negerinya
6Mura
<776>
dalam
 
 
waktu
9Mep
<6471>
yang
 
 
sama
10txa
<259>
sebab
11yk
<3588>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Allah
13yhla
<430>
Israel
14larvy
<3478>
yang
 
 
berperang
15Mxln
<3898>
bagi
 
 
Israel
16larvyl
<3478>
43
Lalu
 
 
Yosua
2eswhy
<3091>
bersama
5wme
<5973>
seluruh
3lkw
<3605>
Israel
4larvy
<3478>
kembali
1bsyw
<7725>
ke
6la
<413>
perkemahan
7hnxmh
<4264>
mereka di
 
 
Gilgal
8hlglgh
<1537>
 
9P
<0>