Prev Chapter Joshua 7 Next Chapter Show all verses
1
Namun
 
 
orang-orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
berbuat tidak setia
4lem 1wlemyw
<4604> <4603>
dengan
 
 
barang-barang yang dikhususkan
5Mrxb
<2764>
sebab
 
 
Akhan
7Nke
<5912>
anak
8Nb
<1121>
Karmi
9ymrk
<3756>
anak
10Nb
<1121>
Zabdi
11ydbz
<2067>
anak
12Nb
<1121>
Zerah
13xrz
<2226>
dari
 
 
suku
14hjml
<4294>
Yehuda
15hdwhy
<3063>
mengambil
6xqyw
<3947>
dari
16Nm
<4480>
barang-barang yang dikhususkan
17Mrxh
<2764>
itu
 
 
Murka
19Pa
<639>
TUHAN
20hwhy
<3068>
bangkit
18rxyw
<2734>
terhadap
 
 
orang-orang
21ynbb
<1121>
Israel
22larvy
<3478>
2
Yosua
2eswhy
<3091>
mengutus
1xlsyw
<7971>
orang
3Mysna
<376>
dari
 
 
Yerikho
4wxyrym
<3405>
ke
 
 
Ai
5yeh
<5857>
yang
6rsa
<834>
terletak di
 
 
dekat
7Me
<5973>
 
8tyb
<0>
Bet-Awen
9Nwa
<1007>
di sebelah
 
 
timur
10Mdqm
<6924>
 
11tybl
<0>
Betel
12la
<1008>
dan
 
 
berkata
13rmayw
<559>
kepada
14Mhyla
<413>
mereka
15rmal
<559>
Naiklah
16wle
<5927>
dan
 
 
intailah
17wlgrw
<7270>
 
18ta
<853>
negeri
19Urah
<776>
itu Lalu
 
 
orang
21Mysnah
<376>
itu
 
 
pergi
20wleyw
<5927>
dan
 
 
mengintai
22wlgryw
<7270>
 
23ta
<853>
Ai
24yeh
<5857>
3
Kemudian mereka
 
 
kembali
1wbsyw
<7725>
kepada
2la
<413>
Yosua
3eswhy
<3091>
dan
 
 
berkata
4wrmayw
<559>
kepadanya
5wyla
<413>
Semua
8lk
<3605>
orang
9Meh
<5971>
tidak
6la
<408>
usah pergi ke
7ley
<5927>
sana biarlah
 
 
dua
10Myplak
<505>
 
11sya
<376>
atau
12wa
<176>
tiga
13tslsk
<7969>
ribu
14Mypla
<505>
orang
15sya
<376>
pergi
16wley
<5927>
untuk
 
 
menyerang
17wkyw
<5221>
 
18ta
<853>
Ai
19yeh
<5857>
Jangan
20la
<408>
membuat
24lk 23ta
<3605> <853>
bangsa
25Meh
<5971>
itu
 
 
susah
21egyt
<3021>
dengan berjalan
 
 
ke sana
22hms
<8033>
sebab
26yk
<3588>
jumlah
 
 
mereka
28hmh
<1992>
sedikit
27jem
<4592>
4
Jadi kira-kira
 
 
tiga
5tslsk
<7969>
ribu
6Mypla
<505>
orang
7sya
<376>
pergi
1wleyw
<5927>
ke
3Meh 2Nm
<5971> <4480>
sana
4hms
<8033>
tetapi mereka
 
 
melarikan diri
8wonyw
<5127>
dari
 
 
hadapan
9ynpl
<6440>
orang-orang
10ysna
<376>
Ai
11yeh
<5857>
5
 
2Mhm
<1992>
Orang-orang
3ysna
<582>
Ai
4yeh
<5857>
membunuh
1wkyw
<5221>
kira-kira
 
 
tiga puluh
5Myslsk
<7970>
enam
6hssw
<8337>
orang
7sya
<376>
dari antara mereka dan
 
 
mengejar
8Mwpdryw
<7291>
mereka dari
 
 
depan
9ynpl
<6440>
pintu gerbang
10resh
<8179>
kota
 
 
sampai
11de
<5704>
ke
 
 
Syebarim
12Myrbsh
<7671>
dan
 
 
memukul
13Mwkyw
<5221>
mereka di
 
 
lereng
14drwmb
<4174>
Lalu
 
 
hati
16bbl
<3824>
bangsa
17Meh
<5971>
itu
 
 
tawar
15omyw
<4549>
dan
 
 
menjadi
18yhyw
<1961>
seperti
 
 
air
19Myml
<4325>