Prev Chapter 1 Samuel 6 Next Chapter
1
 
1yhyw
<1961>
Tabut
2Nwra
<727>
Allah
3hwhy
<3068>
itu berada di
 
 
daerah
4hdvb
<7704>
orang
 
 
Filistin
5Mytslp
<6430>
selama
 
 
tujuh
6hebs
<7651>
bulan
7Mysdx
<2320>
2
Orang
 
 
Filistin
2Mytslp
<6430>
memanggil
1warqyw
<7121>
para
 
 
imam
3Mynhkl
<3548>
dan
 
 
tukang-tukang tenung
4Mymoqlw
<7080>
lalu
 
 
berkata
5rmal
<559>
Apa
6hm
<4100>
yang harus kami
 
 
lakukan
7hven
<6213>
dengan
 
 
Tabut
8Nwral
<727>
Allah
9hwhy
<3068>
itu
 
 
Beritahukanlah
10wnedwh
<3045>
kepada kami
 
 
bagaimana
11hmb
<4100>
kami harus
 
 
mengirimkannya
12wnxlsn
<7971>
ke
 
 
tempatnya
13wmwqml
<4725>
3
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
Apabila
2Ma
<518>
kamu
 
 
mengirim
3Myxlsm
<7971>
 
4ta
<853>
Tabut
5Nwra
<727>
Allah
6yhla
<430>
Israel
7larvy
<3478>
itu
 
 
janganlah
8la
<408>
mengirimnya
9wxlst
<7971>
dengan
10wta
<853>
tangan hampa
11Mqyr
<7387>
Akan
 
 
tetapi
12yk
<3588>
kamu
 
 
harus mengembalikannya
14wbyst 13bsh
<7725> <7725>
dengan membawa
15wl
<0>
kurban penebus salah
16Msa
<817>
Dengan
 
 
demikian
17za
<227>
kamu akan
 
 
menjadi sembuh
18waprt
<7495>
dan
 
 
mengetahui
19edwnw
<3045>
 
20Mkl
<0>
mengapa
21hml
<4100>
tangan-Nya
24wdy
<3027>
tidak
22al
<3808>
undur
23rwot
<5493>
darimu
25Mkm
<4480>
4
Orang Filistin
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
Apakah
2hm
<4100>
kurban penebus salah
3Msah
<817>
yang
4rsa
<834>
harus
 
 
dibayar
5bysn
<7725>
Mereka
6wl
<0>
menjawab
7wrmayw
<559>
Sesuai
 
 
jumlah
8rpom
<4557>
raja-raja
9ynro
<5633>
kota orang
 
 
Filistin
10Mytslp
<6430>
lima
11hsmx
<2568>
patung
 
 
borok
12*yrxj {ylpe}
<6076>
emas
13bhz
<2091>
dan
 
 
lima
14hsmxw
<2568>
patung
 
 
tikus
15yrbke
<5909>
emas
16bhz
<2091>
sebab
17yk
<3588>
tulah
18hpgm
<4046>
yang
 
 
sama
19txa
<259>
menimpa kamu
 
 
semua
20Mlkl
<3605>
dan
 
 
raja-raja
21Mkynrolw
<5633>
kotamu
 
 
5
Buatlah
1Mtyvew
<6213>
patung
2ymlu
<6754>
borokmu
3*Mkyrxj {Mkylpe}
<6076>
dan
 
 
patung
4ymluw
<6754>
tikus-tikus
5Mkyrbke
<5909>
yang
 
 
merusak
6Mtyxsmh
<7843>
 
7ta
<853>
tanahmu
8Urah
<776>
dan
 
 
berikan
9Mttnw
<5414>
hormat
12dwbk
<3519>
kepada
 
 
Allah
10yhlal
<430>
Israel
11larvy
<3478>
Mungkin
13ylwa
<194>
Dia akan
 
 
mengangkat
14lqy
<7043>
 
15ta
<853>
tangan-Nya
16wdy
<3027>
darimu dari
18lemw 17Mkylem
<5921> <5921>
ilahmu
19Mkyhla
<430>
dan
 
 
dari
20lemw
<5921>
tanahmu
21Mkura
<776>
6
Mengapa
1hmlw
<4100>
kamu membuat
3ta 2wdbkt
<853> <3513>
hatimu
4Mkbbl
<3824>
keras sama
 
 
seperti
5rsak
<834>
 
6wdbk
<3513>
orang Mesir
7Myrum
<4713>
dan
 
 
Firaun
8herpw
<6547>
membuat
9ta
<853>
hatinya
10Mbl
<3820>
keras
 
 
Bukankah
11awlh
<3808>
sesudah
 
 
Dia
12rsak
<834>
mempermainkan
13lleth
<5953>
mereka
14Mhb
<0>
mereka
 
 
membiarkan
15Mwxlsyw
<7971>
bangsa itu
 
 
pergi
16wklyw
<1980>
7
Karena itu
1htew
<6258>
ambil
2wxq
<3947>
dan
 
 
siapkanlah
3wvew
<6213>
kereta
4hlge
<5699>
baru
5hsdx
<2319>
dan
6txa
<259>
dua
7ytsw
<8147>
ekor
 
 
sapi
8twrp
<6510>
yang
 
 
menyusui
9twle
<5763>
yang
10rsa
<834>
belum
11al
<3808>
pernah
12hle
<5927>
dipasangi
13Mhyle
<5921>
kuk
14le
<5923>
Ikatkanlah
15Mtroaw
<631>
 
16ta
<853>
sapi-sapi
17twrph
<6510>
itu pada
 
 
kereta
18hlgeb
<5699>
dan
 
 
bawalah
19Mtbyshw
<7725>
anak-anaknya
20Mhynb
<1121>
kembali
21Mhyrxam
<310>
ke
 
 
rumah
22htybh
<1004>
8
Lalu
 
 
ambillah
1Mtxqlw
<3947>
 
2ta
<853>
Tabut
3Nwra
<727>
Allah
4hwhy
<3068>
dan
 
 
taruhlah
5Mttnw
<5414>
 
6wta
<853>
di atas
7la
<413>
kereta
8hlgeh
<5699>
serta
 
 
letakkanlah
13Mtbsh
<7725>
 
9taw
<853>
benda-benda
10ylk
<3627>
emas
11bhzh
<2091>
yang
12rsa
<834>
harus kamu bayar sebagai
14wl
<0>
tebusan salah
15Msa
<817>
pada
16wmyvt
<7760>
peti
17zgrab
<712>
di
 
 
sisinya
18wdum
<6654>
Lalu
 
 
biarkanlah
19Mtxlsw
<7971>
Tabut itu
20wta
<853>
pergi
21Klhw
<1980>
9
Perhatikan
1Mtyarw
<7200>
jika
2Ma
<518>
jalannya
3Krd
<1870>
bergerak
 
 
maju
5hley
<5927>
ke
 
 
daerah
4wlwbg
<1366>
 
6tyb
<0>
Bet-Semes
7sms
<1053>
Dialah
8awh
<1931>
yang
 
 
mendatangkan
9hve
<6213>
 
11ta 10wnl
<853> <0>
malapetaka
12herh
<7451>
yang
 
 
hebat
13hlwdgh
<1419>
ini
14tazh
<2063>
Jika
15Maw
<518>
tidak
16al
<3808>
akan kita
 
 
ketahui
17wnedyw
<3045>
bahwa
18yk
<3588>
bukanlah
19al
<3808>
tangan-Nya
20wdy
<3027>
yang
 
 
menimpa
21hegn
<5060>
kita
22wnb
<0>
melainkan
 
 
kebetulan
23hrqm
<4745>
saja hal
 
 
itu
24awh
<1931>
terjadi
25hyh
<1961>
kepada kita
26wnl
<0>
10
Orang-orang
2Mysnah
<376>
itu pun
3Nk
<3651>
melakukannya
1wveyw
<6213>
Mereka
 
 
mengambil
4wxqyw
<3947>
dua
5yts
<8147>
ekor
 
 
sapi
6twrp
<6510>
yang
 
 
menyusui
7twle
<5763>
dan
 
 
memasangnya
8Mwroayw
<631>
pada
 
 
kereta
9hlgeb
<5699>
Akan tetapi
10taw
<853>
anak-anaknya
11Mhynb
<1121>
ditahan
12wlk
<3607>
di
 
 
rumah
13tybb
<1004>
11
Mereka
 
 
meletakkan
1wmvyw
<7760>
 
2ta
<853>
Tabut
3Nwra
<727>
Allah
4hwhy
<3068>
ke
5la
<413>
atas
 
 
kereta
6hlgeh
<5699>
serta
7taw
<853>
peti
8zgrah
<712>
berisi
9taw
<853>
tikus-tikus
10yrbke
<5909>
emas
11bhzh
<2091>
dan
12taw
<853>
patung
13ymlu
<6754>
borok-borok
14Mhyrxj
<2914>
mereka
 
 
12
Sapi-sapi
2twrph
<6510>
langsung mengikuti
1hnrsyw
<3474>
jalan
3Krdb
<1870>
ke
4le
<5921>

6tyb 5Krd
<0> <1870>
Bet-Semes
7sms
<1053>
Mereka
9txa 8hlomb
<259> <4546>
pergi
10wklh
<1980>
berjalan
11Klh
<1980>
sambil
 
 
melenguh
12wegw
<1600>
dan
 
 
tanpa
13alw
<3808>
menyimpang
14wro
<5493>
ke kanan
15Nymy
<3225>
atau
 
 
ke kiri
16lwamvw
<8040>
Sementara itu
 
 
raja-raja
17ynrow
<5633>
kota
 
 
orang Filistin
18Mytslp
<6430>
berjalan
19Myklh
<1980>
di belakangnya
20Mhyrxa
<310>
sampai
21de
<5704>
ke
 
 
perbatasan
22lwbg
<1366>
 
23tyb
<0>
Bet-Semes
24sms
<1053>
13
Orang
1tybw
<0>
Bet-Semes
2sms
<1053>
sedang
 
 
menuai
3Myruq
<7114>
panen
4ryuq
<7105>
gandum
5Myjx
<2406>
di
 
 
lembah
6qmeb
<6010>
Ketika mereka
 
 
mengangkat
7wavyw
<5375>
 
8ta
<853>
matanya
9Mhynye
<5869>
tampaklah
10waryw
<7200>
 
11ta
<853>
Tabut
12Nwrah
<727>
itu sehingga mereka pun
 
 
bersukacita
13wxmvyw
<8055>
melihatnya
14twarl
<7200>
14
Kereta
1hlgehw
<5699>
itu
 
 
masuk
2hab
<935>
ke
3la
<413>
ladang
4hdv
<7704>
Yosua
5eswhy
<3091>
 
6tyb
<0>
orang Bet-Semes
7ysmsh
<1030>
dan
 
 
berhenti
8dmetw
<5975>
di sana
9Ms
<8033>
Di situ
10Msw
<8033>
ada
 
 
batu
11Nba
<68>
besar
12hlwdg
<1419>
kemudian mereka
 
 
membelah
13weqbyw
<1234>
 
14ta
<853>
kayu
15yue
<6086>
dari
 
 
kereta
16hlgeh
<5699>
dan
 
 
mempersembahkan
19wleh
<5927>
 
17taw
<853>
sapi-sapi
18twrph
<6510>
itu sebagai
 
 
kurban bakaran
20hle
<5930>
kepada
 
 
TUHAN
21hwhyl
<3068>
 
22o
<0>
15
Orang-orang Lewi
1Mywlhw
<3881>
menurunkan
2wdyrwh
<3381>
 
3ta
<853>
Tabut
4Nwra
<727>
Allah
5hwhy
<3068>
dengan
6taw
<853>
peti
7zgrah
<712>
yang
8rsa
<834>
ada
 
 
di dekatnya
9wta
<854>
yang
10rsa
<834>
berisi
11wb
<0>
benda-benda
12ylk
<3627>
emas
13bhz
<2091>
lalu
 
 
meletakkannya
14wmvyw
<7760>
di atas
15la
<413>
batu
16Nbah
<68>
besar
17hlwdgh
<1419>
Pada
 
 
hari
25Mwyb
<3117>
itu
 
 
orang-orang
18ysnaw
<376>
 
19tyb
<0>
Bet-Semes
20sms
<1053>
mempersembahkan
21wleh
<5927>
kurban bakaran
22twle
<5930>
dan
 
 
mempersembahkan
23wxbzyw
<2076>
kurban sembelihan
24Myxbz
<2077>
kepada
26awhh
<1931>
TUHAN
27hwhyl
<3068>
16
Kelima
1hsmxw
<2568>
raja
2ynro
<5633>
kota orang
 
 
Filistin
3Mytslp
<6430>
melihat
4war
<7200>
hal itu lalu mereka
 
 
pulang
5wbsyw
<7725>
ke
 
 
Ekron
6Nwrqe
<6138>
pada
 
 
hari
7Mwyb
<3117>
itu
9o 8awhh
<0> <1931>
17
Itulah
1hlaw
<428>
borok-borok
2yrxj
<2914>
emas
3bhzh
<2091>
yang
4rsa
<834>
dibayar
5wbysh
<7725>
orang
 
 
Filistin
6Mytslp
<6430>
sebagai
 
 
kurban penebus salah
7Msa
<817>
kepada
 
 
TUHAN
8hwhyl
<3068>
Dari
 
 
Asdod
9dwdsal
<795>
satu
10dxa
<259>
dari
 
 
Gaza
11hzel
<5804>
satu
12dxa
<259>
dari
 
 
Askelon
13Nwlqsal
<831>
satu
14dxa
<259>
dari
 
 
Gat
15tgl
<1661>
satu
16dxa
<259>
dan dari
 
 
Ekron
17Nwrqel
<6138>
satu
18dxa
<259>
 
19o
<0>
18
dan
 
 
tikus-tikus
1yrbkew
<5909>
emas
2bhzh
<2091>
sesuai
 
 
jumlah
3rpom
<4557>
seluruh
4lk
<3605>
kota
5yre
<5892>
orang Filistin
6Mytslp
<6430>
kepunyaan
 
 
kelima
7tsmxl
<2568>
raja kota
8Mynroh
<5633>
itu Baik
 
 
kota-kota
9ryem
<5892>
yang
 
 
berbenteng
10rubm
<4013>
maupun
11dew
<5704>
 
12rpk
<3724>
daerah pedusunan
13yzrph
<6521>
di dekat
14dew
<5704>
Abel
15lba
<59>
besar
16hlwdgh
<1419>
yang
17rsa
<834>
di atasnya
19hyle
<5921>
diletakkan
18wxynh
<3240>
 
20ta
<853>
Tabut
21Nwra
<727>
Allah
22hwhy
<3068>
adalah saksi

sampai
23de
<5704>
hari
24Mwyh
<3117>
ini
25hzh
<2088>
di
 
 
ladang
26hdvb
<7704>
Yosua
27eswhy
<3091>
 
28tyb
<0>
orang Bet-Semes
29ysmsh
<1030>
itu
 
 
19
Lalu Dia
 
 
membunuh
1Kyw
<5221>
beberapa orang
2ysnab
<582>
 
3tyb
<0>
Bet-Semes
4sms
<1053>
sebab
5yk
<3588>
mereka
 
 
melihat
6war
<7200>
ke dalam
 
 
Tabut
7Nwrab
<727>
Allah
8hwhy
<3068>
Dia juga
 
 
membunuh
9Kyw
<5221>

12sya 10Meb
<376> <5971>
50.070
14Pla 13Mysmx 11Myebs
<505> <2572> <7657>
orang
15sya
<376>
dari mereka
 
 
Rakyat
17Meh
<5971>
itu
 
 
berkabung
16wlbatyw
<56>
karena
18yk
<3588>
TUHAN
20hwhy
<3068>
menghajar
19hkh
<5221>
mereka
21Meb
<5971>
dengan
 
 
dahsyat
23hlwdg 22hkm
<1419> <4347>
20
Orang-orang
2ysna
<376>
 
3tyb
<0>
Bet-Semes
4sms
<1053>
berkata
1wrmayw
<559>
Siapakah
5ym
<4310>
yang
 
 
tahan
6lkwy
<3201>
berdiri
7dmel
<5975>
di
 
 
hadapan
8ynpl
<6440>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Allah
10Myhlah
<430>
yang
 
 
kudus
11swdqh
<6918>
ini
12hzh
<2088>
Kepada
13law
<413>
siapakah
14ym
<4310>
Dia akan
 
 
pergi
15hley
<5927>
meninggalkan kita
17o 16wnylem
<0> <5921>
21
Kemudian mereka
 
 
mengirim
1wxlsyw
<7971>
pesuruh
2Mykalm
<4397>
kepada
3la
<413>
penduduk
4ybswy
<3427>
 
5tyrq
<0>
Kiryat-Yearim
6Myrey
<7157>
dengan
 
 
pesan
7rmal
<559>
Orang
 
 
Filistin
9Mytslp
<6430>
telah
 
 
mengembalikan
8wbsh
<7725>
 
10ta
<853>
Tabut
11Nwra
<727>
Allah
12hwhy
<3068>
Datanglah
13wdr
<3381>
dan
 
 
bawalah
14wleh
<5927>
itu
15wta
<853>
kepadamu
16Mkyla
<413>