Prev Chapter Genesis 24 Next Chapter Show all verses
1
Sekarang
 
 
Abraham
1Mhrbaw
<85>
sudah tua
2Nqz
<2204>
dan lanjut umurnya
4Mymyb 3ab
<3117> <935>
TUHAN
5hwhyw
<3068>
memberkati
6Krb
<1288>
 
7ta
<853>
Abraham
8Mhrba
<85>
dalam
 
 
segala
9lkb
<3605>
hal
 
 
2
Abraham
2Mhrba
<85>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
hambanya
4wdbe
<5650>
yang
 
 
tertua
5Nqz
<2205>
dalam
 
 
rumahnya
6wtyb
<1004>
yaitu hambanya yang

bertanggung jawab
7lsmh
<4910>
atas
 
 
seluruh
8lkb
<3605>
harta miliknya
10wl 9rsa
<0> <834>
Letakkanlah
11Myv
<7760>
 
12an
<4994>
tanganmu
13Kdy
<3027>
di bawah
14txt
<8478>
pangkal pahaku
15ykry
<3409>
3
Aku mau supaya kamu
 
 
bersumpah
1Keybsaw
<7650>
demi
 
 
TUHAN
2hwhyb
<3068>
yaitu
 
 
Allah
3yhla
<430>
langit
4Mymsh
<8064>
dan
 
 
Allah
5yhlaw
<430>
bumi
6Urah
<776>
bahwa
 
 
kamu
7rsa
<834>
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
mengambil
9xqt
<3947>
istri
10hsa
<802>
bagi
 
 
anakku
11ynbl
<1121>
dari
 
 
anak-anak perempuan
12twnbm
<1323>
Kanaan
13ynenkh
<3669>
yang
14rsa
<834>
di
 
 
tengah-tengahnya
17wbrqb
<7130>
aku
15ykna
<595>
berdiam
16bswy
<3427>
ini
 
 
4
Namun
1yk
<3588>
kamu akan pergi
 
 
kepada
2la
<413>
negeriku
3yura
<776>
dan
 
 
kepada
4law
<413>
sanak
5ytdlwm
<4138>
saudaraku untuk
6Klt
<1980>
mengambil
7txqlw
<3947>
istri
8hsa
<802>
bagi
9ynbl
<1121>
Ishak
10qxuyl
<3327>
anakku
 
 
5
Hamba
3dbeh
<5650>
itu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Bagaimana jika
4ylwa
<194>
perempuan
7hsah
<802>
itu
 
 
tidak
5al
<3808>
mau
6hbat
<14>
ikut
9yrxa 8tkll
<310> <1980>
denganku
 
 
ke
10la
<413>
negeri
11Urah
<776>
ini
12tazh
<2063>
Haruskah
14bysa 13bshh
<7725> <7725> ==>
aku
 
 
membawa
14bysa 13bshh
<== <7725> <7725>
 
15ta
<853>
anakmu
16Knb
<1121>
ke
17la
<413>
negeri
18Urah
<776>
 
19rsa
<834>
asalmu
20tauy
<3318>
 
21Msm
<8033>