Prev Chapter 2 Kings 11 Next Chapter Show all verses
1
Saat
 
 
Atalya
1hyltew
<6271>
ibu
2Ma
<517>
Ahazia
3whyzxa
<274>
melihat
4*htar {htarw}
<7200>
bahwa
5yk
<3588>
anaknya
7hnb
<1121>
telah
 
 
mati
6tm
<4191>
dia
 
 
bangkit
8Mqtw
<6965>
dan
 
 
membinasakan
9dbatw
<6>
 
10ta
<853>
semua
11lk
<3605>
keturunan
12erz
<2233>
raja
13hklmmh
<4467>
2
Namun
 
 
Yoseba
2ebswhy
<3089>
putri
3tb
<1323>
Raja
4Klmh
<4428>
Yoram
5Mrwy
<3141>
dan
 
 
saudara perempuan
6twxa
<269>
Ahazia
7whyzxa
<274>
mengambil
1xqtw
<3947>
 
8ta
<853>
Yoas
9sawy
<3101>
anak
10Nb
<1121>
Ahazia
11hyzxa
<274>
dan
 
 
membawanya pergi
12bngtw
<1589>
 
13wta
<853>
dari
14Kwtm
<8432>
antara
 
 
anak-anak
15ynb
<1121>
raja
16Klmh
<4428>
yang akan
 
 
dibunuh
17*Mytmwmh {Myttwmmh}
<4191>
itu Yoseba memasukkannya bersama
19taw 18wta
<853> <853>
pengasuhnya
20wtqnym
<3243>
ke
 
 
kamar
21rdxb
<2315>
tidur
22twjmh
<4296>
dan
 
 
menyembunyikannya
23wrtoyw
<5641>
dari
25ynpm 24wta
<6440> <853>
Atalya
26whylte
<6271>
supaya dia
 
 
tidak
27alw
<3808>
dibunuh
28tmwh
<4191>
3
Dia tetap
 
 
bersembunyi
5abxtm
<2244>
 
1yhyw
<1961>
dengannya
2hta
<854>
di
 
 
Bait
3tyb
<1004>
TUHAN
4hwhy
<3068>
selama
 
 
enam
6ss
<8337>
tahun
7Myns
<8141>
sementara
 
 
Atalya
8hyltew
<6271>
memerintah
9tklm
<4427>
 
10le
<5921>
negeri
11Urah
<776>
itu
12P
<0>
4
Pada
 
 
tahun
1hnsbw
<8141>
ketujuh
2tyeybsh
<7637>
Yoyada
4edywhy
<3077>
mengutus
3xls
<7971>
orang dan memanggil para
6ta 5xqyw
<853> <3947>
panglima
7yrv
<8269>
pasukan
 
 
seratus
8*twamh {twyamh}
<3967>
dari orang
 
 
Kari
9yrkl
<3746>
dan para
 
 
bentara
10Myurlw
<7323>
Mereka dibawa
 
 
masuk
11abyw
<935>
 
12Mta
<853>
menemui
13wyla
<413>
dia di
 
 
Bait
14tyb
<1004>
TUHAN
15hwhy
<3068>
lalu dia
 
 
mengikat
16trkyw
<3772>
 
17Mhl
<1992>
perjanjian
18tyrb
<1285>
dengan mereka dan menyuruh mereka
 
 
bersumpah
19ebsyw
<7650>
di
20Mta
<854>
hadapan
21tybb
<1004>
TUHAN
22hwhy
<3068>
Kemudian dia
 
 
memperlihatkan
23aryw
<7200>
 
25ta 24Mta
<853> <853>
anak
26Nb
<1121>
raja
27Klmh
<4428>
itu kepada mereka
 
 
5
Lalu dia
 
 
memberi perintah
1Mwuyw
<6680>
mereka dengan
 
 
berkata
2rmal
<559>
Inilah
3hz
<2088>
 
4rbdh
<1697>
yang
5rsa
<834>
harus kamu
 
 
lakukan
6Nwvet
<6213>
sepertiga
7tyslsh
<7992>
dari
8Mkm
<4480>
kamu yang
 
 
bertugas
9yab
<935>
pada
 
 
hari Sabat
10tbsh
<7676>
harus
 
 
menjaga
12trmsm 11yrmsw
<4931> <8104>
istana
13tyb
<1004>
raja
14Klmh
<4428>