Prev Chapter 2 Chronicles 2 Next Chapter Show all verses
1
 
1rmayw
<559>
Salomo
2hmls
<8010>
memberi perintah untuk
 
 
membangun
3twnbl
<1129>
bait
4tyb
<1004>
bagi
 
 
nama
5Msl
<8034>
Tuhan
6hwhy
<3068>
dan
 
 
istana
7tybw
<1004>
kerajaan
8wtwklml
<4438>
bagi dirinya
 
 
2
Dia
 
 
mengerahkan
1rpoyw
<5608>
 
2hmls
<8010>
70.000
4Pla 3Myebs
<505> <7657>
 
5sya
<376>
pemikul beban
6lbo
<5449>
80.000
8Pla 7Mynwmsw
<505> <8084>
orang
9sya
<376>
untuk
 
 
memahat
10bux
<2672>
di
 
 
pegunungan
11rhb
<2022>
serta
13Mhyle
<5921>
3.600
17twam 16ssw 15Mypla 14tsls
<3967> <8337> <505> <7969>
orang untuk
 
 
mengawasi
12Myxunmw
<5329>
mereka
18P
<0>
3
Salomo
2hmls
<8010>
mengutus
1xlsyw
<7971>
orang
 
 
kepada
3la
<413>
Huram
4Mrwx
<2361>
raja
5Klm
<4428>
Tirus
6ru
<6865>
dengan
 
 
pesan
7rmal
<559>
Lakukanlah terhadapku seperti
 
 
yang
8rsak
<834>
telah
 
 
kaulakukan
9tyve
<6213>
terhadap
10Me
<5973>
Daud
11dywd
<1732>
ayahku
12yba
<1>
ketika engkau
 
 
mengirim
13xlstw
<7971>
kepadanya
14wl
<0>
kayu aras
15Myzra
<730>
sehingga dia dapat
 
 
membangun
16twnbl
<1129>
 
17wl
<0>
istana
18tyb
<1004>
tempat
19tbsl
<3427>
tinggalnya
20wb
<0>
4
Lihatlah
1hnh
<2009>
aku
2yna
<589>
akan
 
 
membangun
3hnwb
<1129>
bait
4tyb
<1004>
bagi
 
 
nama
5Msl
<8034>
TUHAN
6hwhy
<3069>
Allahku
7yhla
<430>
dan
 
 
menguduskannya
8sydqhl
<6942>
untuk dapat
9wl
<0>
membakar
10ryjqhl
<6999>
dupa
12trjq
<7004>
harum
13Mymo
<5561>
di hadapan-Nya
11wynpl
<6440>
menyediakan
 
 
roti sajian
14tkremw
<4635>
terus menerus
15dymt
<8548>
mempersembahkan
 
 
kurban bakaran
16twlew
<5930>
pada
 
 
waktu pagi
17rqbl
<1242>
dan
 
 
petang
18brelw
<6153>
pada hari-hari
 
 
Sabat
19twtbsl
<7676>
pada
 
 
bulan-bulan baru
20Mysdxlw
<2320>
dan pada
 
 
perayaan-perayaan tertentu yang ditetapkan
21ydewmlw
<4150>
TUHAN
22hwhy
<3069>
Allah
23wnyhla
<430>
kami Itu adalah kewajiban orang
26le 25taz
<5921> <2063>
Israel
27larvy
<3478>
untuk
 
 
selama-lamanya
24Mlwel
<5769>
5
Bait
1tybhw
<1004>
yang
2rsa
<834>
akan
3yna
<589>
kubangun
4hnwb
<1129>
haruslah
 
 
besar
5lwdg
<1419>
sebab
6yk
<3588>
Allah
8wnyhla
<430>
kami lebih
 
 
besar
7lwdg
<1419>
dari
 
 
semua
9lkm
<3605>
ilah
10Myhlah
<430>