Prev Chapter Exodus 19 Next Chapter Show all verses
1
Pada
 
 
bulan
1sdxb
<2320>
ketiga
2ysylsh
<7992>
sejak
 
 
keturunan
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
keluar
3taul
<3318>
dari
 
 
tanah
6Uram
<776>
Mesir
7Myrum
<4714>
pada
 
 
hari
8Mwyb
<3117>
itu
9hzh
<2088>
juga mereka
 
 
tiba
10wab
<935>
di
 
 
Padang Belantara
11rbdm
<4057>
Sinai
12ynyo
<5514>
2
Mereka
 
 
berangkat
1weoyw
<5265>
dari
 
 
Rafidim
2Mydyprm
<7508>
dan
 
 
tiba
3wabyw
<935>
di
 
 
Padang Belantara
4rbdm
<4057>
Sinai
5ynyo
<5514>
lalu
 
 
mendirikan
6wnxyw
<2583>
tendanya di
 
 
padang belantara
7rbdmb
<4057>
itu Orang
 
 
Israel
10larvy
<3478>
berkemah
8Nxyw
<2583>
di
 
 
sana
9Ms
<8033>
di
 
 
depan
11dgn
<5048>
gunung
12rhh
<2022>
3
Kemudian
 
 
Musa
1hsmw
<4872>
naik
2hle
<5927>
menghadap
3la
<413>
Allah
4Myhlah
<430>
dan
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
berseru
5arqyw
<7121>
kepadanya
6wyla
<413>
dari
8Nm
<4480>
gunung
9rhh
<2022>
itu
 
 
firman-Nya
10rmal
<559>
Inilah
11hk
<3541>
yang harus kamu
 
 
katakan
12rmat
<559>
kepada
 
 
keluarga
13tybl
<1004>
Yakub
14bqey
<3290>
dan
 
 
ceritakan
15dygtw
<5046>
kepada
 
 
keturunan
16ynbl
<1121>
Israel
17larvy
<3478>
4
Kamu
1Mta
<859>
telah
 
 
melihat
2Mtyar
<7200>
yang
3rsa
<834>
Aku
 
 
lakukan
4ytyve
<6213>
terhadap
 
 
orang Mesir
5Myruml
<4713>
dan bagaimana Aku menopangmu di
7Mkta 6avaw
<853> <5375>
atas
8le
<5921>
sayap
9ypnk
<3671>
rajawali
10Myrsn
<5404>
dan
 
 
membawamu
11abaw
<935>
 
12Mkta
<853>
kepada-Ku
13yla
<413>
5
Oleh sebab itu
 
 
sekarang
1htew
<6258>
jika
2Ma
<518>
kamu
 
 
sungguh-sungguh
3ewms
<8085>
menaati
4wemst
<8085>
suara-Ku
5ylqb
<6963>
dan
 
 
memelihara
6Mtrmsw
<8104>
 
7ta
<853>
perjanjian-Ku
8ytyrb
<1285>
kamu akan
 
 
menjadi
9Mtyyhw
<1961>
 
10yl
<0>
harta
11hlgo
<5459>
kesayangan-Ku di atas
 
 
segala
12lkm
<3605>
bangsa
13Mymeh
<5971>
sebab
14yk
<3588>
 
15yl
<0>
seluruh
16lk
<3605>
bumi
17Urah
<776>
ini adalah milik-Ku