Prev Chapter Jeremiah 20 Next Chapter Show all verses
1
Ketika
 
 
Pasyhur
2rwxsp
<6583>
anak
3Nb
<1121>
imam
5Nhkh
<3548>
Imer
4rma
<564>
yang
6awhw
<1931>
menjadi
 
 
kepala
8dygn
<5057>
pengawas
7dyqp
<6496>
di
 
 
rumah
9tybb
<1004>
TUHAN
10hwhy
<3068>
mendengar
1emsyw
<8085>
 
11ta
<853>
Yeremia
12whymry
<3414>
menubuatkan
13abn
<5012>
 
14ta
<853>
hal-hal
15Myrbdh
<1697>
ini
16hlah
<428>
2
Pasyhur
2rwxsp
<6583>
memukul
1hkyw
<5221>
Nabi
5aybnh
<5030>
 
3ta
<853>
Yeremia
4whymry
<3414>
dan
 
 
memasukannya
6Ntyw
<5414>
ke
7wta
<853>
dalam
8le
<5921>
pasungan
9tkphmh
<4115>
yang
10rsa
<834>
berada di
 
 
bagian atas
13Nwyleh
<5945>
Pintu Gerbang
11resb
<8179>
Benyamin
12Nmynb
<1144>
di dekat
14rsa
<834>
rumah
15tybb
<1004>
TUHAN
16hwhy
<3068>
3
 
1yhyw
<1961>
Keesokan harinya
2trxmm
<4283>
ketika
 
 
Pasyhur
4rwxsp
<6583>
melepaskan
3auyw
<3318>
 
5ta
<853>
Yeremia
6whymry
<3414>
dari
7Nm
<4480>
pasung
8tkphmh
<4115>
Yeremia
11whymry
<3414>
berkata
9rmayw
<559>
kepadanya
10wyla
<413>
TUHAN
15hwhy
<3068>
tidak
12al
<3808>
lagi
 
 
memanggil
14arq
<7121>
namamu
16Kms
<8034>
Pasyhur
13rwxsp
<6583>
 
17yk
<3588>
tetapi
18Ma
<518>
 
19rwgm
<0>
Magor-Missabib
20bybom
<4036>
 
21P
<0>
4
Sebab
1yk
<3588>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Lihatlah
5ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
membuatmu
6Kntn
<5414>
menjadi
 
 
kengerian
7rwgml
<4032>
bagi dirimu sendiri dan bagi
8Kl
<0>
semua
9lklw
<3605>
temanmu
10Kybha
<157>
Mereka akan
 
 
jatuh
11wlpnw
<5307>
oleh
 
 
pedang
12brxb
<2719>
musuh-musuh
13Mhybya
<341>
mereka dan
 
 
matamu
14Kynyew
<5869>
akan
 
 
menyaksikannya
15twar
<7200>
Aku akan
 
 
menyerahkan
20dyb 19Nta
<3027> <5414>
 
16taw
<853>
seluruh
17lk
<3605>
Yehuda
18hdwhy
<3063>
kepada
 
 
Raja
21Klm
<4428>
Babel
22lbb
<894>
dan dia akan
 
 
membawa
23Mlghw
<1540> ==>
mereka ke
 
 
Babel
24hlbb
<894>
sebagai tawanan
23Mlghw
<== <1540>
dan akan
 
 
membunuh
25Mkhw
<5221>
mereka dengan
 
 
pedang
26brxb
<2719>
5
Aku akan
 
 
menyerahkan
1yttnw
<5414>
 
2ta
<853>
seluruh
3lk
<3605>
kekayaan
4Nox
<2633>
kota
5ryeh
<5892>
ini
6tazh
<2063>
 
7taw
<853>
semua
8lk
<3605>
hasil
 
 
jerih lelahnya
9heygy
<3018>
dan barang-barangnya yang
11lk 10taw
<3605> <853>
berharga
12hrqy
<3366>
dan
13taw
<853>
semua
14lk
<3605>
harta benda
15twruwa
<214>
raja-raja
16yklm
<4428>
Yehuda
17hdwhy
<3063>
akan Kuserahkan ke
18Nta
<5414>
tangan
19dyb
<3027>
musuh-musuh
20Mhybya
<341>
mereka yang akan
 
 
merampasnya
21Mwzzbw
<962>
mengambilnya
22Mwxqlw
<3947>
pergi
23Mwaybhw
<935>
dan mengangkutnya ke
 
 
Babel
24hlbb
<894>