Prev Chapter Jeremiah 4 Next Chapter Show all verses
1
Jika
1Ma
<518>
kamu hendak
 
 
kembali
2bwst
<7725>
hai
 
 
Israel
3larvy
<3478>
firman
4Man
<5002>
TUHAN
5hwhy
<3068>
kembalilah
7bwst
<7725>
kepada-Ku
6yla
<413>
Jika
8Maw
<518>
kamu
 
 
membuang
9ryot
<5493>
kenajisan
10Kyuwqs
<8251>
dari
 
 
hadapan-Ku
11ynpm
<6440>
dan
 
 
tidak
12alw
<3808>
bimbang
13dwnt
<5110>
2
dan jika kamu
 
 
bersumpah
1tebsnw
<7650>
demi
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
yang
 
 
hidup
2yx
<2416>
dalam
 
 
kebenaran
4tmab
<571>
dalam
 
 
keadilan
5jpsmb
<4941>
dan dalam
 
 
kebajikan
6hqdubw
<6666>
 
8wb
<0>
bangsa-bangsa
9Mywg
<1471>
akan
 
 
memberkati
7wkrbthw
<1288>
diri mereka sendiri di dalam Dia dan di dalam Dia mereka akan
10wbw
<0>
bermegah
11wllhty
<1984>
 
12o
<0>
3
Sebab
1yk
<3588>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
kepada
 
 
orang-orang
5syal
<376>
Yehuda
6hdwhy
<3063>
dan kepada
 
 
Yerusalem
7Mlswrylw
<3389>
Bajaklah
8wryn
<5214>
 
9Mkl
<0>
ladang-ladangmu
10ryn
<5215> ==>
yang
 
 
kosong
10ryn
<== <5215>
dan
 
 
janganlah
11law
<408>
menanam
12werzt
<2232>
di
13la
<413>
antara semak
 
 
duri
14Myuwq
<6975>
4
Sunatlah
1wlmh
<4135>
dirimu sendiri bagi
 
 
TUHAN
2hwhyl
<3068>
dan
3wrohw
<5493>
buanglah
 
 
kulit khatan
4twlre
<6190>
hatimu
5Mkbbl
<3824>
hai
 
 
orang-orang
6sya
<376>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
dan
 
 
penghuni
8ybsyw
<3427>
Yerusalem
9Mlswry
<3389>
supaya
 
 
kemarahan-Ku
13ytmx
<2534>
tidak
10Np
<6435>
datang seperti
11aut
<3318>
api
12sak
<784>
dan
 
 
membakar
14hrebw
<1197>
tanpa
15Nyaw
<369>
ada yang dapat
 
 
memadamkannya
16hbkm
<3518>
karena
17ynpm
<6440>
jahatnya
18er
<7455>
perbuatan-perbuatanmu
19Mkyllem
<4611>
5
Nyatakanlah
1wdygh
<5046>
di
 
 
Yehuda
2hdwhyb
<3063>
dan serukanlah di
 
 
Yerusalem
3Mlswrybw
<3389>
dan
4weymsh
<8085>
katakanlah
5wrmaw
<559>
Tiuplah
6*weqt {weqtw}
<8628>
trompet
7rpws
<7782>
di
 
 
negeri
8Urab
<776>
berteriaklah dengan keras
 
 
dan
9warq
<7121>
 
10walm
<4390>
katakan
11wrmaw
<559>
Berkumpullah
12wpoah
<622>
dan marilah kita
 
 
masuk
13hawbnw
<935>
ke
14la
<413>
kota-kota
15yre
<5892>
yang
 
 
berkubu
16rubmh
<4013>