Prev Chapter Obadiah 1 Next Chapter Show all verses
1
Penglihatan
1Nwzx
<2377>
Obaja
2hydbe
<5662>
Inilah
3hk
<3541>
firman
4rma
<559>
Tuhan
5ynda
<136>
ALLAH
6hwhy
<3068>
mengenai
 
 
Edom
7Mwdal
<123>
Kami telah
 
 
mendengar
9wnems
<8085>
kabar
8hewms
<8052>
dari
10tam
<853>
TUHAN
11hwhy
<3069>
dan seorang
 
 
utusan
12ryuw
<6735>
telah dikirim di antara
 
 
bangsa-bangsa
13Mywgb
<1471>
katanya
14xls
<7971>
Bangkitlah
15wmwq
<6965>
dan mari kita
 
 
bangkit
16hmwqnw
<6965>
 
17hyle
<5921>
berperang
18hmxlml
<4421>
melawannya
 
 
2
Lihat
1hnh
<2009>
Aku akan membuatmu
 
 
kecil
2Njq
<6996>
di antara
3Kyttn
<5414>
bangsa-bangsa
4Mywgb
<1471>
kamu
6hta
<859>
akan
 
 
sangat
7dam
<3966>
dihina
5ywzb
<959>
3
Keangkuhan
1Nwdz
<2087>
hatimu
2Kbl
<3820>
telah
 
 
menipumu
3Kaysh
<5377>
kamu yang
 
 
tinggal
4ynks
<7931>
di
 
 
celah-celah
5ywgxb
<2288>
batu
6elo
<5553>
di
 
 
tempat kediaman
8wtbs
<7674>
yang
 
 
tinggi
7Mwrm
<4791>
Kamu
 
 
berkata
9rma
<559>
dalam
 
 
hatimu
10wblb
<3820>
Siapa
11ym
<4310>
yang akan
 
 
menurunkan
12yndrwy
<3381>
aku ke
 
 
tanah
13Ura
<776>
4
Sekalipun
1Ma
<518>
kamu terbang
 
 
tinggi
2hybgt
<1361>
seperti
 
 
burung rajawali
3rsnk
<5404>
sekalipun
4Maw
<518>
kamu
 
 
meletakkan
7Myv
<7760>
sarangmu
8Knq
<7064>
di
 
 
antara
5Nyb
<996>
bintang-bintang
6Mybkwk
<3556>
dari
 
 
sana
9Msm
<8033>
pun Aku akan membawamu
 
 
turun
10Kdyrwa
<3381>
Firman
11Man
<5002>
TUHAN
12hwhy
<3068>
5
Kalau
1Ma
<518>
perampok
2Mybng
<1590>
datang
3wab
<935>
kepadamu pada
6yddws 5Ma 4Kl
<7703> <518> <0>
malam hari
7hlyl
<3915>
betapa
8Kya
<349>
kamu akan
 
 
dibinasakan
9htymdn
<1820>
Akankah mereka hanya
10awlh
<3808>
mencuri
11wbngy
<1589>
secukupnya
12Myd
<1767>
saja
 
 
Jika
13Ma
<518>
pemetik buah anggur
14Myrub
<1219>
datang
15wab
<935>
kepadamu
16Kl
<0>
bukankah
17awlh
<3808>
mereka akan
 
 
meninggalkan
18wryasy
<7604>
sisa-sisa petikan
19twlle
<5955>