Prev Chapter Zechariah 10 Next Chapter Show all verses
1
Mintalah
1wlas
<7592>
hujan
3rjm
<4306>
kepada
 
 
TUHAN
2hwhym
<3069>
pada
 
 
saat
4teb
<6256>
hujan akhir musim
5swqlm
<4456>
TUHAN
6hwhy
<3069>
yang
 
 
membuat
7hve
<6213>
awan-awan guntur
8Myzyzx
<2385>
dan akan
 
 
memberikan
11Nty
<5414>
hujan lebat
10Msg 9rjmw
<1653> <4306>
kepada
 
 
mereka
12Mhl
<1992>
dan
 
 
tumbuh-tumbuhan
14bve
<6212>
di
 
 
padang
15hdvb
<7704>
kepada
 
 
setiap orang
13syal
<376>
2
Sebab
1yk
<3588>
terafim
2Myprth
<8655>
mengatakan
3wrbd
<1696>
kejahatan
4Nwa
<205>
juru-juru tenung
5Mymowqhw
<7080>
melihat
6wzx
<2372>
penglihatan dusta
7rqs
<8267>
dan
 
 
menceritakan
10wrbdy
<1696>
mimpi-mimpi
8twmlxw
<2472>
palsu
9awsh
<7723>
serta
 
 
memberi penghiburan
12Nwmxny
<5162>
yang
 
 
sia-sia
11lbh
<1892>
Oleh
13le
<5921>
sebab itu
14Nk
<3651>
bangsa itu

berkeliaran
15weon
<5265>
seperti
16wmk
<3644>
kawanan domba
17Nau
<6629>
dan
 
 
menderita
18wney
<6031>
karena
19yk
<3588>
tidak ada
20Nya
<369>
gembala
21her
<7462>
 
22P
<0>
3
Murka-Ku
4ypa
<639>
menyala-nyala
3hrx
<2734>
terhadap
1le
<5921>
para
 
 
gembala
2Myerh
<7462>
dan Aku akan
 
 
menghukum
7dwqpa
<6485>
 
5lew
<5921>
kambing-kambing jantan
6Mydwteh
<6260>
TUHAN
10hwhy
<3068>
semesta alam
11twabu
<6635>
akan
8yk
<3588>
memperhatikan
9dqp
<6485>
 
12ta
<853>
kawanan domba-Nya
13wrde
<5739>
yaitu
14ta
<853>
kaum keturunan
15tyb
<1004>
Yehuda
16hdwhy
<3063>
dan akan
 
 
menjadikan
17Mvw
<7760>
mereka sebagai
18Mtwa
<853>
kuda-kuda
19owok
<5483>
keagungan-Nya
20wdwh
<1935>
dalam
 
 
peperangan
21hmxlmb
<4421>
4
Dari
1wnmm
<4480>
mereka akan muncul
 
 
batu penjuru
2hnp
<6438>
dan
 
 
dari
3wnmm
<4480>
mereka akan muncul
 
 
patok
4dty
<3489>
kemah
 
 
dari
5wnmm
<4480>
mereka akan muncul
 
 
busur
6tsq
<7198>
perang
7hmxlm
<4421>
dari
8wnmm
<4480>
mereka akan
 
 
muncul
9auy
<3318>
semua
10lk
<3605>
penguasa
11vgwn
<5065>
bersama-sama
12wdxy
<3162>
5
Mereka akan
 
 
menjadi
1wyhw
<1961>
seperti
 
 
pahlawan-pahlawan
2Myrbgk
<1368>
yang
 
 
menginjak-injak
3Myowb
<947>
musuh di
 
 
jalan-jalan
5twuwx
<2351>
berlumpur
4jyjb
<2916>
dalam
 
 
peperangan
6hmxlmb
<4421>
Mereka akan
 
 
berperang
7wmxlnw
<3898>
karena
8yk
<3588>
TUHAN
9hwhy
<3068>
menyertai
10Mme
<5973>
mereka dan mereka akan
 
 
membuat malu
11wsybhw
<3001>
para
 
 
penunggang
12ybkr
<7392>
kuda
13Myowo
<5483>