Prev Chapter John 20 Next Chapter Show all verses
1
Pada
4twn
<3588>
hari
5sabbatwn
<4521> ==>
 
1th 2de
<3588> <1161>
pertama
3mia
<1520>
minggu
5sabbatwn
<== <4521>
itu
 
 
Maria
6maria
<3137>
 
7h
<3588>
Magdalena
8magdalhnh
<3094>
pergi
9ercetai
<2064>
 
13oushv
<1510>
ke
14eiv
<1519>
 
15to
<3588>
kubur
16mnhmeion
<3419>
Yesus
 
 
pagi-pagi sekali
10prwi
<4404>
ketika hari
 
 
masih
12eti
<2089>
gelap
11skotiav
<4653>
dan
17kai
<2532>
melihat
18blepei
<991>
 
19ton
<3588>
batu
20liyon
<3037>
penutup kubur telah

digeser
21hrmenon
<142>
dari
22ek
<1537>
kubur
24mnhmeiou
<3419>
itu
23tou
<3588>
2
Maka
2oun
<3767>
ia
 
 
berlari
1trecei
<5143>
dan
3kai
<2532>
menemui
4ercetai 5prov
<2064> <4314>
Simon
6simwna
<4613>
Petrus
7petron
<4074>
dan
8kai
<2532>
murid
12mayhthn
<3101>
 
9prov 10ton
<4314> <3588>
lain
11allon
<243>
yang
13on
<3739>
dikasihi
14efilei
<5368>
 
15o
<3588>
Yesus
16ihsouv
<2424>
dan
17kai
<2532>
berkata
18legei
<3004>
kepada
 
 
mereka
19autoiv
<846>
Mereka telah
 
 
mengambil
20hran
<142>
 
21ton
<3588>
Tuhan
22kurion
<2962>
dari
23ek
<1537>
 
24tou
<3588>
kubur
25mnhmeiou
<3419>
dan
26kai
<2532>
kami
 
 
tidak
27ouk
<3756>
tahu
28oidamen
<1492>
di mana
29pou
<4226>
mereka
 
 
meletakkan-Nya
30eyhkan
<5087>
 
31auton
<846>
3
 
1exhlyen
<1831>
Maka
2oun
<3767>
 
3o
<3588>
Petrus
4petrov
<4074>
dan
5kai
<2532>
murid
8mayhthv
<3101>
 
6o
<3588>
yang lain
7allov
<243>
itu
9kai
<2532>
pergi
10hrconto
<2064>
ke
11eiv
<1519>
 
12to
<3588>
kubur
13mnhmeion
<3419>
4
 
2de 3oi
<1161> <3588>
Keduanya
4duo
<1417>
berlari
1etrecon
<5143>
bersama-sama
5omou
<3674>
tetapi
6kai
<2532>
murid
9mayhthv
<3101>
 
7o
<3588>
yang lain
8allov
<243>
itu
 
 
berlari
10proedramen
<4390>
lebih cepat daripada
11tacion
<5032>
 
12tou
<3588>
Petrus
13petrou
<4074>
sehingga
14kai
<2532>
ia
 
 
sampai
15hlyen
<2064>
lebih dahulu
16prwtov
<4413>
ke
17eiv
<1519>
 
18to
<3588>
kuburan
19mnhmeion
<3419>
5
Ia
1kai
<2532>
melongok dan melihat ke dalam
2parakuqav
<3879>
dan
 
 
melihat
3blepei
<991>
 
5ta
<3588>
kain linen pembungkus
6oyonia
<3608>
mayat Yesus
 
 
tergeletak di sana
4keimena
<2749>
namun
8mentoi
<3305>
ia
 
 
tidak
7ou
<3756>
masuk ke dalam
9eishlyen
<1525>