Prev Chapter Joshua 24 Next Chapter Show all verses
1
Yosua
2eswhy
<3091>
mengumpulkan
1Poayw
<622>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
suku
5yjbs
<7626>
Israel
6larvy
<3478>
di
 
 
Sikhem
7hmks
<7927>
dan
 
 
memanggil
8arqyw
<7121>
para
 
 
tua-tua
9ynqzl
<2205>
para
10larvy
<3478>
pemimpinnya
11wysarlw
<7218>
para
 
 
hakimnya
12wyjpslw
<8199>
dan para
 
 
pengatur pasukannya
13wyrjslw
<7860>
Mereka
 
 
berdiri
14wbuytyw
<3320>
di hadapan
15ynpl
<6440>
Allah
16Myhlah
<430>
2
Yosua
2eswhy
<3091>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
seluruh
4lk
<3605>
bangsa
5Meh
<5971>
itu
 
 
Inilah
6hk
<3541>
firman
7rma
<559>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allah
9yhla
<430>
Israel
10larvy
<3478>
Dahulu
15Mlwem
<5769>
di seberang
11rbeb
<5676>
Sungai
12rhnh
<5104>
Efrat
 
 
tinggallah
13wbsy
<3427>
nenek moyangmu
14Mkytwba
<1>
yaitu
 
 
Terah
16xrt
<8646>
ayah
17yba
<1>
Abraham
18Mhrba
<85>
dan
 
 
ayah
19ybaw
<1>
Nahor
20rwxn
<5152>
dan mereka
 
 
melayani
21wdbeyw
<5647>
ilah-ilah
22Myhla
<430>
lain
23Myrxa
<312>
3
Akan tetapi Aku
 
 
mengambil
1xqaw
<3947>
 
4ta
<853>
Abraham
5Mhrba
<85>
 
2ta
<853>
nenek moyangmu
3Mkyba
<1>
dari seberang
6rbem
<5676>
Sungai
7rhnh
<5104>
Efrat dan menuntunnya
 
 
menjelajahi
8Klwaw
<1980>
 
9wtwa
<853>
seluruh
10lkb
<3605>
tanah
11Ura
<776>
Kanaan
12Nenk
<3667>
memperbanyak
13*hbraw {braw}
<7235>
 
14ta
<853>
keturunannya
15werz
<2233>
dan
 
 
mengaruniakan
16Ntaw
<5414>
 
18ta 17wl
<853> <0>
Ishak
19qxuy
<3327>
kepadanya
 
 
4
Kepada
1Ntaw
<5414>
Ishak
2qxuyl
<3327>
Aku mengaruniakan
3ta
<853>
Yakub
4bqey
<3290>
dan
5taw
<853>
Esau
6wve
<6215>
Kepada
7Ntaw
<5414>
Esau
8wvel
<6215>
Aku mengaruniakan
9ta
<853>
Pegunungan
10rh
<2022>
Seir
11ryev
<8165>
menjadi kepunyaannya sedangkan
13wtwa 12tsrl
<853> <3423>
Yakub
14bqeyw
<3290>
dan
 
 
anak-anaknya
15wynbw
<1121>
pergi
16wdry
<3381>
ke
 
 
Mesir
17Myrum
<4714>
5
Kemudian Aku
 
 
mengutus
1xlsaw
<7971>
 
2ta
<853>
Musa
3hsm
<4872>
dan
4taw
<853>
Harun
5Nrha
<175>
Aku
 
 
menimpakan bencana
6Pgaw
<5062>
ke
7ta
<853>
Mesir
8Myrum
<4714>
seperti
 
 
yang
9rsak
<834>
telah Aku
 
 
lakukan
10ytyve
<6213>
di tengah-tengah
11wbrqb
<7130>
mereka
 
 
lalu
12rxaw
<310>
Aku
 
 
membawa
13ytauwh
<3318> ==>
kamu
 
 
keluar
13ytauwh
<== <3318>
 
14Mkta
<853>