Prev Chapter 1 Samuel 27 Next Chapter Show all verses
1
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
dalam
3la
<413>
hatinya
4wbl
<3820>
Bagaimanapun
5hte
<6258>
juga pada
 
 
suatu
8dxa
<259>
hari
7Mwy
<3117>
nanti aku akan
 
 
binasa
6hpoa
<5595>
oleh
 
 
tangan
9dyb
<3027>
Saul
10lwas
<7586>
Tidak ada
11Nya
<369>
yang
12yl
<0>
lebih baik
13bwj
<2896>
bagiku
14yk
<3588>
selain
 
 
melarikan diri
16jlma 15jlmh
<4422> <4422>
ke
17la
<413>
tanah
18Ura
<776>
orang Filistin
19Mytslp
<6430>
Tidak ada harapan
20sawnw
<2976>
bagi
21ynmm
<4480>
Saul
22lwas
<7586>
untuk
 
 
mencari
23ynsqbl
<1245>
aku
 
 
lagi
24dwe
<5750>
di
 
 
seluruh
25lkb
<3605>
wilayah
26lwbg
<1366>
Israel
27larvy
<3478>
dan aku akan
 
 
lolos
28ytjlmnw
<4422>
dari
 
 
tangannya
29wdym
<3027>
2
Daud
2dwd
<1732>
bangkit
1Mqyw
<6965>
dan
 
 
menyeberang
3rbeyw
<5674>
dia
4awh
<1931>
dan
 
 
enam
5ssw
<8337>
ratus
6twam
<3967>
orang
7sya
<376>
yang
8rsa
<834>
menyertainya
9wme
<5973>
kepada
10la
<413>
Akhis
11syka
<397>
anak
12Nb
<1121>
Maokh
13Kwem
<4582>
raja
14Klm
<4428>
Gat
15tg
<1661>
3
Daud
2dwd
<1732>
beserta
3Me
<5973>
orang-orangnya
 
 
tinggal
1bsyw
<3427>
dengan
 
 
Akhis
4syka
<397>
di
 
 
Gat
5tgb
<1661>
 
7wysnaw 6awh
<376> <1931>
masing-masing
8sya
<376>
dengan
 
 
keluarganya
9wtybw
<1004>
Daud
10dwd
<1732>
dan
 
 
kedua
11ytsw
<8147>
istrinya
12wysn
<802>
yaitu
 
 
Ahinoam
13Menyxa
<293>
perempuan
 
 
Yizreel
14tylaerzyh
<3159>
dan
 
 
Abigail
15lygybaw
<26>
istri
16tsa
<802>
Nabal
17lbn
<5037>
perempuan
 
 
Karmel
18tylmrkh
<3762>
4
Setelah
 
 
Saul
2lwasl
<7586>
diberi tahu
1dgyw
<5046>
bahwa
3yk
<3588>
Daud
5dwd
<1732>
melarikan
4xrb
<1272>
diri ke
 
 
Gat
6tg
<1661>
dia
 
 
tidak
7alw
<3808>
 
8*Poy {Powy}
<3254>
lagi
9dwe
<5750>
mencarinya
10wsqbl
<1245>
 
11o
<0>
5
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Akhis
4syka
<397>
Jika
5Ma
<518>
sekarang
6an
<4994>
aku
 
 
mendapat
7ytaum
<4672>
belas kasihan
8Nx
<2580>
dalam
 
 
pandanganmu
9Kynyeb
<5869>
berikanlah
10wnty
<5414>
 
11yl
<0>
tempat
12Mwqm
<4725>
kepadaku di salah
 
 
satu
13txab
<259>
kota
14yre
<5892>
di
 
 
daerahmu
15hdvh
<7704>
supaya aku dapat
 
 
tinggal
16hbsaw
<3427>
di sana
17Ms
<8033>
Mengapa
18hmlw
<4100>
hambamu
20Kdbe
<5650>
ini
 
 
tinggal
19bsy
<3427>
di
 
 
kota
21ryeb
<5892>
kerajaan
22hklmmh
<4467>
ini
 
 
bersamamu
23Kme
<5973>