Prev Chapter Genesis 15 Next Chapter
1
Setelah
1rxa
<310>
semua
2Myrbdh
<1697>
ini
3hlah
<428>
firman
5rbd
<1697>
TUHAN
6hwhy
<3068>
datang
4hyh
<1961>
kepada
7la
<413>
Abram
8Mrba
<87>
dalam suatu
 
 
penglihatan
9hzxmb
<4236>
firman-Nya
10rmal
<559>
Jangan
11la
<408>
takut
12aryt
<3372>
Abram
13Mrba
<87>
Akulah
14ykna
<595>
perisaimu
15Ngm
<4043>
 
16Kl
<0>
pahalamu
17Krkv
<7939>
akan
 
 
sangat
18hbrh
<7235>
besar
19dam
<3966>
2
Lalu
 
 
Abram
2Mrba
<87>
berkata
1rmayw
<559>
Ya
 
 
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
apakah
5hm
<4100>
yang akan Engkau
 
 
berikan
6Ntt
<5414>
kepadaku sebab
7yl
<0>
aku
8yknaw
<595>
 
9Klwh
<1980>
tidak punya anak
10yryre
<6185>
dan
 
 
ahli waris
12qsm 11Nbw
<4943> <1121>
rumahku
13ytyb
<1004>
adalah
 
 
Eliezer
16rzeyla
<461>
 
14awh
<1931>
orang Damsyik
15qvmd
<1834>
itu
 
 
3
Kata
1rmayw
<559>
Abram
2Mrba
<87>
lagi
 
 
Lihatlah
3Nh
<2005>
karena Engkau
4yl
<0>
tidak
5al
<3808>
memberikan
6httn
<5414>
keturunan
7erz
<2233>
kepadaku
 
 
sesungguhnya
8hnhw
<2009>
orang
9Nb
<1121>
yang lahir di
 
 
rumahku
10ytyb
<1004>
adalah
 
 
ahli
11srwy
<3423>
warisku
12yta
<853>
4
Namun
 
 
lihatlah
1hnhw
<2009>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadanya
4wyla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
Orang itu
 
 
tidak
6al
<3808>
akan menjadi
 
 
ahli
7Ksryy
<3423>
warismu
8hz
<2088>
melainkan
9yk
<3588>
dia
10Ma
<518>
yang
11rsa
<834>
keluar
12auy
<3318>
dari
 
 
tubuhmu
13Kyemm
<4578>
sendirilah
 
 
yang
14awh
<1931>
akan menjadi ahli
 
 
warismu
15Ksryy
<3423>
5
Kemudian TUHAN
 
 
membawa
1auwyw
<3318>
Abram
2wta
<853>
ke luar
3huwxh
<2351>
dan
 
 
berfirman
4rmayw
<559>
Pandanglah
5jbh
<5027>
 
6an
<4994>
langit
7hmymsh
<8064>
dan
 
 
hitunglah
8rpow
<5608>
bintang-bintang
9Mybkwkh
<3556>
kalau
10Ma
<518>
kaudapat
11lkwt
<3201>
menghitungnya
12rpol
<5608>
Dia pun
13Mta
<853>
berfirman
14rmayw
<559>
lagi kepada Abram Seperti
15wl
<0>
itulah
16hk
<3541>
 
17hyhy
<1961>
keturunanmu
18Kerz
<2233>
nanti
 
 
6
Abram
 
 
percaya
1Nmahw
<539>
kepada
 
 
TUHAN
2hwhyb
<3068>
dan Dia
 
 
memperhitungkan
3hbsxyw
<2803>
hal itu sebagai
4wl
<0>
kebenaran
5hqdu
<6666>
7
Kemudian Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2wyla
<413>
Abram
 
 
Akulah
3yna
<589>
TUHAN
4hwhy
<3068>
yang
5rsa
<834>
membawamu
 
 
keluar
6Kytauwh
<3318>
dari
 
 
Ur-Kasdim
8Mydvk 7rwam
<3778> <218>
untuk
 
 
memberikan
9ttl
<5414>
 
11ta 10Kl
<853> <0>
negeri
12Urah
<776>
ini
13tazh
<2063>
menjadi
 
 
milikmu
14htsrl
<3423>
8
Namun Abram

berkata
1rmayw
<559>
Ya
 
 
Tuhan
2ynda
<136>
ALLAH
3hwhy
<3068>
bagaimana
4hmb
<4100>
aku
 
 
tahu
5eda
<3045>
kalau
6yk
<3588>
aku akan
 
 
memilikinya
7hnsrya
<3423>
9
TUHAN
 
 
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
2wyla
<413>
Abram
 
 
Bawalah
3hxq
<3947>
kepada-Ku seekor
4yl
<0>
sapi betina
5hlge
<5697>
yang
 
 
berumur 3 tahun
6tslsm
<8027>
seekor
 
 
kambing betina
7zew
<5795>
yang
 
 
berumur 3 tahun
8tslsm
<8027>
seekor
 
 
domba jantan
9lyaw
<352>
yang
 
 
berumur 3 tahun
10slsm
<8027>
seekor
 
 
burung tekukur
11rtw
<8449>
dan seekor
 
 
merpati muda
12lzwgw
<1469>
10
Kemudian Abram
 
 
mengambil
1xqyw
<3947>
 
3ta 2wl
<853> <0>
semua
4lk
<3605>
itu
5hla
<428>
untuk-Nya dan

membelahnya menjadi dua
6rtbyw
<1334>
dan
 
 
meletakkan
9Ntyw
<5414>
belahan-belahan
11wrtb
<1335>
itu
7Mta
<853>
berhadapan
8Kwtb
<8432>
satu
10sya
<376>
sama
12tarql
<7125>
lain
13wher
<7453>
Namun dia
 
 
tidak
16al
<3808>
membelah
17rtb
<1334>
 
14taw
<853>
burung-burung
15rpuh
<6833>
itu
 
 
11
Ketika
 
 
burung-burung pemangsa
2jyeh
<5861>
mendekati
1dryw
<3381>
 
3le
<5921>
daging-daging
4Myrgph
<6297>
itu
6Mta
<853>
Abram
7Mrba
<87>
menghalau
5bsyw
<5380>
mereka
 
 
12
Ketika
 
 
matahari
2smsh
<8121>
mulai
1yhyw
<1961>
terbenam
3awbl
<935>
 
6le 5hlpn
<5921> <5307>
Abram
7Mrba
<87>
tertidur lelap
4hmdrtw
<8639>
Lihatlah
8hnhw
<2009>
kegelapan
10hksx
<2825>
yang
 
 
mengerikan
9hmya
<367>
dan
 
 
dahsyat
11hldg
<1419>
meliputinya
12tlpn
<5307>
 
13wyle
<5921>
13
TUHAN
 
 
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Abram
2Mrbal
<87>
Ketahuilah
3edy
<3045>
dengan sungguh-sungguh
 
 
bahwa
5yk 4edt
<3588> <3045>
keturunanmu
8Kerz
<2233>
akan
 
 
menjadi
7hyhy
<1961>
orang asing
6rg
<1616>
di
 
 
negeri
9Urab
<776>
yang
 
 
bukan
10al
<3808>
milik mereka Di
11Mhl
<0>
sana
12Mwdbew
<5647>
mereka
13wnew
<6031>
akan diperbudak dan ditindas selama
14Mta
<853>
400
16twam 15ebra
<3967> <702>
tahun
17hns
<8141>
14
Namun
1Mgw
<1571>
Aku
7ykna
<595>
akan
 
 
menghukum
6Nd
<1777>
 
2ta
<853>
bangsa
3ywgh
<1471>
yang
4rsa
<834>
memperbudak
5wdbey
<5647>
mereka
 
 
Setelah
8yrxaw
<310>
itu
9Nk
<3651>
mereka akan
 
 
keluar
10wauy
<3318>
dari tanah itu dengan membawa

banyak
12lwdg
<1419>
harta
11skrb
<7399>
15
Lalu
 
 
kamu
1htaw
<859>
sendiri akan
 
 
pergi
2awbt
<935>
kepada
3la
<413>
nenek moyangmu
4Kytba
<1>
dalam
 
 
damai
5Mwlsb
<7965>
dan
 
 
dikuburkan
6rbqt
<6912>
pada
 
 
masa tuamu
7hbyvb
<7872>
 
8hbwj
<2896>
16
Keturunanmu
1rwdw
<1755>
yang
 
 
keempat
2yeybr
<7243>
akan
 
 
kembali
3wbwsy
<7725>
ke tempat ini
4hnh
<2008>
sebab
5yk
<3588>
kejahatan
8Nwe
<5771>
orang Amori
9yrmah
<567>
belum
6al
<3808>
genap
7Mls
<8003>
 
11hnh 10de
<2008> <5704>
17
Setelah
1yhyw
<1961>
matahari
2smsh
<8121>
terbenam
3hab
<935>
dan hari
 
 
sangat gelap
4hjlew
<5939>
 
5hyh
<1961>
lihat
6hnhw
<2009>
perapian
7rwnt
<8574>
yang
 
 
berasap
8Nse
<6227>
dan
 
 
obor
9dyplw
<3940>
yang
11rsa
<834>
menyala-nyala
10sa
<784>
berjalan
12rbe
<5674>
di antara
13Nyb
<996>
potongan-potongan
14Myrzgh
<1506>
daging
 
 
itu
15hlah
<428>
18
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
 
3trk
<3772>
TUHAN
4hwhy
<3068>
membuat suatu
 
 
perjanjian
7tyrb
<1285>
dengan
5ta
<854>
Abram
6Mrba
<87>
firman-Nya
8rmal
<559>
Aku akan
 
 
memberikan
10yttn
<5414>
 
11ta
<853>
tanah
12Urah
<776>
ini
13tazh
<2063>
kepada
 
 
keturunanmu
9Kerzl
<2233>
dari
 
 
sungai
14rhnm
<5104>
Mesir
15Myrum
<4714>
sampai
16de
<5704>
ke
 
 
sungai
17rhnh
<5104>
besar
18ldgh
<1419>
yaitu
 
 
Sungai
19rhn
<5104>
Efrat
20trp
<6578>
19
yaitu
1ta
<853>
tanah
 
 
orang Keni
2ynyqh
<7017>
orang
3taw
<853>
Kenas
4yznqh
<7074>
orang
5taw
<853>
Kadmon
6ynmdqh
<6935>
20
 
1taw
<853>
orang Het
2ytxh
<2850>
 
3taw
<853>
orang Feris
4yzrph
<6522>
 
5taw
<853>
orang Refaim
6Myaprh
<7497>
21
 
1taw
<853>
orang Amori
2yrmah
<567>
 
3taw
<853>
orang Kanaan
4ynenkh
<3669>
orang
5taw
<853>
Girgasi
6ysgrgh
<1622>
dan
7taw
<853>
orang Yebus
8yowbyh
<2983>
 
9o
<0>