Prev Chapter Genesis 18 Next Chapter
1
TUHAN
3hwhy
<3068>
menampakkan
1aryw
<7200>
diri
 
 
kepada
2wyla
<413>
Abraham di dekat pohon-pohon
 
 
tarbantin
4ynlab
<436>
Mamre
5armm
<4471>
ketika
 
 
dia
6awhw
<1931>
duduk
7bsy
<3427>
di
 
 
pintu
8xtp
<6607>
tendanya
9lhah
<168>
pada suatu
 
 
hari
11Mwyh
<3117>
yang
 
 
panas
10Mxk
<2527>
terik
 
 
2
Abraham
 
 
mengarahkan
1avyw
<5375>
matanya
2wynye
<5869>
dan
 
 
melihat
3aryw
<7200>
lihatlah
4hnhw
<2009>
ada
 
 
tiga
5hsls
<7969>
orang
6Mysna
<376>
yang
 
 
berdiri
7Mybun
<5324>
di depannya
8wyle
<5921>
Ketika dia
 
 
melihat
9aryw
<7200>
mereka dia
 
 
berlari
10Uryw
<7323>
dari
 
 
pintu
12xtpm
<6607>
tendanya
13lhah
<168>
untuk
 
 
menyambut
11Mtarql
<7125>
mereka lalu dia
 
 
membungkukkan
14wxtsyw
<7812>
dirinya ke
 
 
tanah
15hura
<776>
3
dan
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Tuanku
2ynda
<113>
jika
3Ma
<518>
pada saat ini
 
 
aku
4an
<4994>
mendapat
5ytaum
<4672>
perkenanan
6Nx
<2580>
di
 
 
matamu
7Kynyeb
<5869>
janganlah
8la
<408>
 
9an
<4994>
berlalu
10rbet
<5674>
dari
11lem
<5921>
hambamu
12Kdbe
<5650>
ini begitu saja
 
 
4
Aku
 
 
mohon
2an
<4994>
kepadamu biarlah
 
 
diambil
1xqy
<3947>
sedikit
3jem
<4592>
air
4Mym
<4325>
dan
 
 
cucilah
5wuxrw
<7364>
kakimu
6Mkylgr
<7272>
lalu
 
 
beristirahatlah
7wneshw
<8172>
di
 
 
bawah
8txt
<8478>
pohon
9Ueh
<6086>
ini
 
 
5
Aku akan
 
 
mengambil
1hxqaw
<3947>
sepotong
2tp
<6595>
roti
3Mxl
<3899>
dan akan
 
 
menyegarkan
4wdeow
<5582>
hatimu
5Mkbl
<3820>
Setelah
6rxa
<310>
itu Tuan-tuan dapat
 
 
berlalu
7wrbet
<5674>
sebab
8yk
<3588>
Tuan-tuan telah singgah kepada
12le 11Mtrbe 10Nk 9le
<5921> <5674> <3651> <5921>
hambamu
13Mkdbe
<5650>
ini Mereka
 
 
berkata
14wrmayw
<559>
Jadi
15Nk
<3651>
lakukanlah
16hvet
<6213>
seperti
 
 
yang
17rsak
<834>
telah kaukatakan
 
 
itu
18trbd
<1696>
6
Abraham
2Mhrba
<85>
cepat-cepat
1rhmyw
<4116>
masuk ke dalam
 
 
tenda
3hlhah
<168>
kepada
4la
<413>
Sara
5hrv
<8283>
dan
 
 
berkata
6rmayw
<559>
Cepat
7yrhm
<4116>
Ambillah
 
 
3
8sls
<7969>
sukat
9Myao
<5429>
tepung yang baik
11tlo 10xmq
<5560> <7058>
remaslah
12yswl
<3888>
dan
 
 
buatlah
13yvew
<6213>
roti-roti bundar
14twge
<5692>
7
Kemudian
 
 
Abraham
4Mhrba
<85>
berlari
3Ur
<7323>
menuju
1law
<413>
kawanan sapinya
2rqbh
<1241>
dan
 
 
mengambil
5xqyw
<3947>
seekor
 
 
anak
6Nb
<1121>
sapi
7rqb
<1241>
yang
 
 
empuk
8Kr
<7390>
dan
 
 
baik
9bwjw
<2896>
lalu dia
 
 
menyerahkannya
10Ntyw
<5414>
kepada
11la
<413>
seorang muda
12renh
<5288>
dan orang itu
 
 
segera
13rhmyw
<4116>
mengolahnya
14twvel
<6213>
 
15wta
<853>
8
Lalu dia
 
 
mengambil
1xqyw
<3947>
dadih
2hamx
<2529>
dan
 
 
susu
3blxw
<2461>
serta
4Nbw
<1121>
sapi
5rqbh
<1241>
yang
6rsa
<834>
sudah diolah itu kemudian dia
7hve
<6213>
meletakkannya
8Ntyw
<5414>
di
 
 
hadapan
9Mhynpl
<6440>
ketiga orang
 
 
itu
10awhw
<1931>
Dia
 
 
berdiri
11dme
<5975>
di
 
 
dekat
12Mhyle
<5921>
mereka di
 
 
bawah
13txt
<8478>
pohon
14Ueh
<6086>
lalu mereka pun
 
 
makan
15wlkayw
<398>
9
Setelah itu mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Di mana
3hya
<346>
Sara
4hrv
<8283>
istrimu
5Ktsa
<802>
Dia
 
 
berkata
6rmayw
<559>
Di sana di dalam
7hnh
<2009>
tenda
8lhab
<168>
10
Lalu Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Kelak
5tek
<6256>
Aku pasti
 
 
kembali
2bws
<7725>
lagi
3bwsa
<7725>
kepadamu
4Kyla
<413>
 
6hyx
<2416>
Lihatlah
7hnhw
<2009>
Sara
9hrvl
<8283>
istrimu
10Ktsa
<802>
akan mempunyai seorang
 
 
anak laki-laki
8Nb
<1121>
Sara
11hrvw
<8283>
mendengarnya
12tems
<8085>
dari
 
 
pintu
13xtp
<6607>
tenda
14lhah
<168>
di
 
 
belakang
16wyrxa
<310>
orang itu
15awhw
<1931>
11
Abraham
1Mhrbaw
<85>
dan
 
 
Sara
2hrvw
<8283>
sudah
 
 
tua
3Mynqz
<2205>
mereka telah
 
 
lanjut
4Myab
<935>
umur
5Mymyb
<3117>
 
7twyhl
<1961>
Sara
8hrvl
<8283>
pun
 
 
sudah tidak
6ldx
<2308>
haid
10Mysnk 9xra
<802> <734>
12
Jadi
 
 
Sara
2hrv
<8283>
tertawa
1qxutw
<6711>
dalam
3hbrqb
<7130>
hatinya dan

berkata
4rmal
<559>
Setelah
5yrxa
<310>
aku
 
 
begini tua
6ytlb
<1086>
apakah aku akan
8yl 7htyh
<0> <1961>
berahi
9hnde
<5730>
sementara
 
 
suamiku
10yndaw
<113>
juga
 
 
sudah tua
11Nqz
<2204>
13
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Abraham
4Mhrba
<85>
Mengapa
5hml
<4100>
Sara
8hrv
<8283>
 
6hz
<2088>
tertawa
7hqxu
<6711>
dan
 
 
berkata
9rmal
<559>
Apakah
10Pah
<637>
aku
 
 
benar-benar
11Mnma
<552>
akan
 
 
melahirkan
12dla
<3205>
anak padahal
 
 
aku
13ynaw
<589>
sudah tua
14ytnqz
<2204>
14
Adakah
 
 
sesuatu
3rbd
<1697>
yang
 
 
mustahil
1alpyh
<6381>
bagi
 
 
TUHAN
2hwhym
<3068>
Pada
 
 
waktu yang
4dewml
<4150> ==>
telah
 
 
ditetapkan
4dewml
<== <4150>
Aku akan
 
 
kembali
5bwsa
<7725>
kepadamu
6Kyla
<413>
dan pada
 
 
waktu
7tek
<6256>
itu
8hyx
<2416>
Sara
9hrvlw
<8283>
akan mempunyai

laki-laki
10Nb
<1121>
15
Akan
 
 
tetapi
1sxktw
<3584>
Sara
2hrv
<8283>
menyangkalnya dan
 
 
berkata
3rmal
<559>
Aku
 
 
tidak
4al
<3808>
tertawa
5ytqxu
<6711>
karena
6yk
<3588>
dia
 
 
takut
7hary
<3372>
Namun Dia
 
 
berkata
8rmayw
<559>
Tidak
9al
<3808>
Kamu
10yk
<3588>
memang
 
 
tertawa
11tqxu
<6711>
16
Kemudian orang-orang itu
 
 
bangun
1wmqyw
<6965>
dari
 
 
situ
2Msm
<8033>
dan mereka
3Mysnah
<582>
memandang ke
4wpqsyw
<8259>
arah
6ynp 5le
<6440> <5921>
Sodom
7Mdo
<5467>
dan
 
 
Abraham
8Mhrbaw
<85>
berjalan
9Klh
<1980>
bersama
10Mme
<5973>
mereka untuk mengantar mereka
11Mxlsl
<7971>
17
TUHAN
1hwhyw
<3068>
berkata
2rma
<559>
Apakah
 
 
Aku
4yna
<589>
harus
 
 
merahasiakan
3hokmh
<3680>
kepada
 
 
Abraham
5Mhrbam
<85>
tentang apa
 
 
yang
6rsa
<834>
akan
 
 
Aku
7yna
<589>
lakukan
8hve
<6213>
18
sedangkan
2wyh
<1961>
Abraham
1Mhrbaw
<85>
pasti
 
 
akan menjadi
3hyhy
<1961>
bangsa
4ywgl
<1471>
yang
 
 
besar
5lwdg
<1419>
dan
 
 
berkuasa
6Mwuew
<6099>
dan melaluinya
8wb
<0>
seluruh
9lk
<3605>
bangsa
10yywg
<1471>
di
 
 
bumi
11Urah
<776>
akan
 
 
diberkati
7wkrbnw
<1288>
19
Sebab
1yk
<3588>
Aku telah
 
 
mengenalnya
2wytedy
<3045>
dia akan
4rsa 3Neml
<834> <4616>
memerintahkan
5hwuy
<6680>
kepada
6ta
<853>
anak-anaknya
7wynb
<1121>
dan seisi
8taw
<853>
rumahnya
9wtyb
<1004>
sesudah
10wyrxa
<310>
dia untuk
 
 
hidup sesuai
11wrmsw
<8104>
jalan
12Krd
<1870>
TUHAN
13hwhy
<3068>
dengan
 
 
melakukan
14twvel
<6213>
kebenaran
15hqdu
<6666>
dan
 
 
keadilan
16jpsmw
<4941>
sehingga
17Neml
<4616>
TUHAN
19hwhy
<3068>
akan
 
 
memberikan
18aybh
<935>
kepada
20le
<5921>
Abraham
21Mhrba
<85>
apa
22ta
<853>
yang
23rsa
<834>
telah
 
 
dijanjikan-Nya
24rbd
<1696>
kepadanya
25wyle
<5921>
20
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
Karena
 
 
teriakan
3tqez
<2201>
tentang
 
 
Sodom
4Mdo
<5467>
dan
 
 
Gomora
5hrmew
<6017>
 
6yk
<3588>
sangat keras
7hbr
<7227>
dan karena
 
 
dosa
8Mtajxw
<2403>
mereka
 
 
terlampau
11dam
<3966>
 
9yk
<3588>
berat
10hdbk
<3513>
21
Aku akan
 
 
turun
1hdra
<3381>
sekarang
2an
<4994>
untuk
 
 
melihat
3haraw
<7200>
apakah mereka
 
 
benar-benar
8hlk
<3617>
telah
6yla
<413>
melakukan
7wve
<6213>
semua itu sesuai dengan
 
 
teriakan
4htqeukh
<6818>
yang
 
 
sampai
5habh
<935>
kepada-Ku
 
 
Jika
9Maw
<518>
tidak
10al
<3808>
Aku akan
 
 
mengetahuinya
11heda
<3045>
22
Kemudian
 
 
orang-orang
3Mysnah
<376>
itu
 
 
berbalik
1wnpyw
<6437>
dari
 
 
sana
2Msm
<8033>
dan
 
 
berangkat
4wklyw
<1980>
menuju
 
 
Sodom
5hmdo
<5467>
tetapi
 
 
Abraham
6Mhrbaw
<85>
masih
7wndwe
<5750>
berdiri
8dme
<5975>
di hadapan
9ynpl
<6440>
TUHAN
10hwhy
<3068>
23
Lalu
 
 
Abraham
2Mhrba
<85>
mendekat
1sgyw
<5066>
dan
 
 
bertanya
3rmayw
<559>
Apakah
4Pah
<637>
Engkau benar-benar akan
 
 
membinasakan
5hpot
<5595>
orang-orang benar
6qydu
<6662>
bersama-sama
 
 
dengan
7Me
<5973>
orang jahat
8esr
<7563>
24
Seandainya
1ylwa
<194>
ada
2sy
<3426>
lima puluh
3Mysmx
<2572>
orang benar
4Mqydu
<6662>
di
5Kwtb
<8432>
kota
6ryeh
<5892>
itu
 
 
apakah
7Pah
<637>
Engkau akan benar-benar

membinasakan
8hpot
<5595>
dan
 
 
tidak
9alw
<3808>
menyayangkan
10avt
<5375>
kota
11Mwqml
<4725>
itu
 
 
demi
12Neml
<4616>
lima puluh
13Mysmx
<2572>
orang benar
14Mqyduh
<6662>
 
15rsa
<834>
di dalamnya
16hbrqb
<7130>
25
Kiranya jauh dari-Mu
1hllx
<2486>
untuk
2Kl
<0>
melakukan
3tvem
<6213>
hal
4rbdk
<1697>
itu
5hzh
<2088>
membinasakan
6tymhl
<4191>
lima puluh
 
 
orang benar
7qydu
<6662>
bersama-sama
 
 
dengan
8Me
<5973>
 
11qyduk 10hyhw
<6662> <1961>
orang jahat
12esrk 9esr
<7563> <7563>
Kiranya
13hllx
<2486> ==>
hal itu
 
 
jauh dari-Mu
13hllx
<== <2486>
Bukankah
18al
<3808>
 
14Kl
<0>
Hakim
15jpsh
<8199>
Semesta
16lk
<3605>
Bumi
17Urah
<776>
akan
 
 
berlaku
19hvey
<6213>
adil
20jpsm
<4941>
26
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
Jika
3Ma
<518>
Aku
 
 
mendapati
4auma
<4672>
lima puluh
6Mysmx
<2572>
orang benar
7Mqydu
<6662>
di
8Kwtb
<8432>
kota
9ryeh
<5892>
Sodom
5Mdob
<5467>
Aku akan
 
 
menyayangkan
10ytavnw
<5375>
seluruh
11lkl
<3605>
tempat
12Mwqmh
<4725>
itu
 
 
demi
13Mrwbeb
<5668>
mereka
 
 
27
Lalu
 
 
Abraham
2Mhrba
<85>
menjawab
1Neyw
<6030>
dan
 
 
berkata
3rmayw
<559>
Lihatlah
4hnh
<2009>
aku
5an
<4994>
telah
6ytlawh
<2974>
berbicara
7rbdl
<1696>
kepada
8la
<413>
Tuhan
9ynda
<136>
meskipun
 
 
aku
10yknaw
<595>
hanya
 
 
debu
11rpe
<6083>
dan
 
 
abu
12rpaw
<665>
28
seandainya
1ylwa
<194>
kurang
2Nwroxy
<2637>
lima
5hsmx
<2568>
saja dari
 
 
lima puluh
3Mysmx
<2572>
orang benar
4Mqyduh
<6662>
di kota itu apakah Engkau akan
 
 
membinasakan
6tyxsth
<7843>
 
8ta
<853>
seluruh
9lk
<3605>
kota
10ryeh
<5892>
karena
 
 
lima
7hsmxb
<2568>
orang itu Tuhan

berkata
11rmayw
<559>
Aku
 
 
tidak
12al
<3808>
akan
 
 
membinasakan
13tyxsa
<7843>
kota itu
 
 
jika
14Ma
<518>
Aku
 
 
mendapati
15auma
<4672>
 
16Ms
<8033>
empat puluh
17Myebra
<705>
lima
18hsmxw
<2568>
orang benar di sana

29
Abraham
 
 
berbicara
3rbdl
<1696>
lagi
2dwe 1Poyw
<5750> <3254>
kepada-Nya
4wyla
<413>
katanya
5rmayw
<559>
Seandainya
6ylwa
<194>
hanya ada
 
 
empat puluh
9Myebra
<705>
orang benar yang

didapati
7Nwaumy
<4672>
di sana
8Ms
<8033>
TUHAN
 
 
berkata
10rmayw
<559>
lagi Aku
 
 
tidak
11al
<3808>
akan
 
 
membinasakan
12hvea
<6213>
kota itu

demi
13rwbeb
<5668>
empat puluh
14Myebrah
<705>
orang benar itu

30
Kemudian Abraham
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Oh
 
 
janganlah
2la
<408>
kiranya
3an
<4994>
Tuhan
5yndal
<136>
murka
4rxy
<2734>
maka aku akan
 
 
berbicara
6hrbdaw
<1696>
Seandainya
7ylwa
<194>
hanya ada
 
 
tiga puluh
10Mysls
<7970>
orang yang
 
 
didapati
8Nwaumy
<4672>
di sana
9Ms
<8033>
Tuhan
 
 
berkata
11rmayw
<559>
Aku
 
 
tidak
12al
<3808>
akan
 
 
membinasakan
13hvea
<6213>
kota itu
 
 
jika
14Ma
<518>
Aku
 
 
mendapati
15auma
<4672>
tiga puluh
17Mysls
<7970>
orang benar
 
 
di sana
16Ms
<8033>
31
Abraham
 
 
berkata
1rmayw
<559>
lagi Aku
3an 2hnh
<4994> <2009>
memberanikan diri
4ytlawh
<2974>
berbicara
5rbdl
<1696>
kepada
6la
<413>
Tuhan
7ynda
<136>
bagaimana jika
8ylwa
<194>
hanya ada
 
 
dua puluh
11Myrve
<6242>
orang benar yang

didapati
9Nwaumy
<4672>
di sana
10Ms
<8033>
Tuhan
 
 
menjawab
12rmayw
<559>
Demi
15rwbeb
<5668>
dua puluh
16Myrveh
<6242>
orang benar itu Aku

tidak
13al
<3808>
akan
 
 
membinasakan
14tyxsa
<7843>
kota itu

32
Akhirnya Abraham
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Kiranya
3an
<4994>
Tuhan
5yndal
<136>
jangan
2la
<408>
murka
4rxy
<2734>
terhadapku maka aku akan
 
 
berbicara
6hrbdaw
<1696>
sekali
8Meph
<6471>
lagi
7Ka
<389>
Seandainya
9ylwa
<194>
hanya ada
 
 
sepuluh
12hrve
<6235>
orang benar yang
 
 
didapati
10Nwaumy
<4672>
di sana
11Ms
<8033>
Jawab-Nya
13rmayw
<559>
Aku
 
 
tidak
14al
<3808>
akan
 
 
membinasakannya
15tyxsa
<7843>
demi
16rwbeb
<5668>
sepuluh
17hrveh
<6235>
orang itu

33
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
pergi
1Klyw
<1980>
setelah Dia
3rsak
<834>
selesai
4hlk
<3615>
berfirman
5rbdl
<1696>
kepada
6la
<413>
Abraham
7Mhrba
<85>
Abraham
8Mhrbaw
<85>
pun
 
 
kembali
9bs
<7725>
ke
 
 
tempatnya
10wmqml
<4725>