Prev Chapter Genesis 25 Next Chapter
1
Kemudian
1Poyw
<3254>
Abraham
2Mhrba
<85>
mengambil
3xqyw
<3947>
seorang
 
 
istri
4hsa
<802>
lagi
 
 
bernama
5hmsw
<8034>
Ketura
6hrwjq
<6989>
2
Ketura
 
 
melahirkan
1dltw
<3205>
 
3ta 2wl
<853> <0>
Zimran
4Nrmz
<2175>
 
5taw
<853>
Yoksan
6Nsqy
<3370>
 
7taw
<853>
Medan
8Ndm
<4091>
 
9taw
<853>
Midian
10Nydm
<4080>
 
11taw
<853>
Isybak
12qbsy
<3435>
dan
13taw
<853>
Suah
14xws
<7744>
bagi Abraham
 
 
3
Bagi
 
 
Yoksan
1Nsqyw
<3370>
lahirlah
2dly
<3205>
 
3ta
<853>
Syeba
4abs
<7614>
dan
5taw
<853>
Dedan
6Ndd
<1719>
Keturunan
7ynbw
<1121>
Dedan
8Ndd
<1719>
adalah
9wyh
<1961>
orang
 
 
Asyur
10Mrwsa
<805>
orang
 
 
Letush
11Myswjlw
<3912>
dan orang
 
 
Leum
12Mymalw
<3817>
4
Keturunan
1ynbw
<1121>
Midian
2Nydm
<4080>
adalah
 
 
Efa
3hpye
<5891>
Efer
4rpew
<6081>
Henokh
5Knxw
<2585>
Abida
6edybaw
<28>
dan
 
 
Eldaa
7hedlaw
<420>
Mereka
 
 
semua
8lk
<3605>
adalah
9hla
<428>
keturunan
10ynb
<1121>
Ketura
11hrwjq
<6989>
5
Abraham
2Mhrba
<85>
memberikan
1Ntyw
<5414>
 
3ta
<853>
segala
4lk
<3605>
sesuatu
 
 
yang
5rsa
<834>
dimilikinya kepada
6wl
<0>
Ishak
7qxuyl
<3327>
6
Akan tetapi kepada
 
 
anak-anak
1ynblw
<1121>
dari para
 
 
gundiknya
2Mysglyph
<6370>
 
3rsa
<834>
Abraham
4Mhrbal
<85>
memberikan
5Ntn
<5414>
banyak
 
 
hadiah
7tntm
<4979>
kepada mereka Selagi
 
 
Abraham
6Mhrba
<85>
masih
12wndweb
<5750>
hidup
13yx
<2416>
dia
 
 
menyuruh
8Mxlsyw
<7971>
mereka pergi
 
 
dari
9lem
<5921>
Ishak
10qxuy
<3327>
anaknya
11wnb
<1121>
ke sebelah
 
 
timur
14hmdq
<6924>
ke
15la
<413>
tanah
16Ura
<776>
timur
17Mdq
<6924>
7
Inilah
1hlaw
<428>
seluruh
2ymy
<3117>
tahun
3yns
<8141>
kehidupan
4yyx
<2416>
Abraham
5Mhrba
<85>
yang
6rsa
<834>
telah
 
 
dijalaninya
7yx
<2416>
yaitu
11hns 9hns
<8141> <8141>
175
12smxw 10Myebsw 8tam
<2568> <7657> <3967>
tahun
13Myns
<8141>
8
Abraham
3Mhrba
<85>
mengembuskan napas terakhirnya
1ewgyw
<1478>
dan
 
 
mati
2tmyw
<4191>
pada
 
 
usia yang
4hbyvb
<7872> ==>
sangat
5hbwj
<2896>
tua
4hbyvb
<== <7872>
genap
7ebvw
<7649>
tahun-tahunnya
6Nqz
<2205>
dan dia
 
 
dikumpulkan
8Poayw
<622>
bersama
9la
<413>
nenek moyangnya
10wyme
<5971>
9
Lalu
 
 
anak-anaknya
5wynb
<1121>
 
2wta
<853>
Ishak
3qxuy
<3327>
dan
 
 
Ismael
4laemsyw
<3458>
menguburkan
1wrbqyw
<6912>
dia
 
 
di
6la
<413>
Gua
7trem
<4631>
Makhpela
8hlpkmh
<4375>
yang
15rsa
<834>
terdapat
 
 
di
9la
<413>
ladang
10hdv
<7704>
Efron
11Nrpe
<6085>
anak
12Nb
<1121>
Zohar
13rxu
<6714>
orang Het
14ytxh
<2850>
 
16le
<5921>
berseberangan
17ynp
<6440>
dengan
 
 
Mamre
18armm
<4471>
10
Di
 
 
ladang
1hdvh
<7704>
yang
2rsa
<834>
dibelinya
3hnq
<7069>
dari
5tam 4Mhrba
<853> <85>
orang-orang
6ynb
<1121>
Het
7tx
<2845>
inilah
8hms
<8033>
Abraham
10Mhrba
<85>
dikuburkan
9rbq
<6912>
bersama dengan
 
 
istrinya
12wtsa
<802>
Sara
11hrvw
<8283>
11
 
1yhyw
<1961>
Setelah
2yrxa
<310>
kematian
3twm
<4194>
Abraham
4Mhrba
<85>
Allah
6Myhla
<430>
memberkati
5Krbyw
<1288>
 
7ta
<853>
Ishak
8qxuy
<3327>
anaknya
9wnb
<1121>
Kemudian
 
 
Ishak
11qxuy
<3327>
menetap
10bsyw
<3427>
di
12Me
<5973>
 
14yxl 13rab
<0> <0>
Sumur Lahai-Roi
15yar
<883>
 
16o
<0>
12
Inilah
1hlaw
<428>
keturunan
2tdlt
<8435>
dari
 
 
Ismael
3laemsy
<3458>
anak
4Nb
<1121>
Abraham
5Mhrba
<85>
yang
6rsa
<834>
dilahirkan
7hdly
<3205>
bagi
 
 
Abraham
12Mhrbal
<85>
dari
 
 
Hagar
8rgh
<1904>
wanita Mesir
9tyrumh
<4713>
hamba
10txps
<8198>
Sara
11hrv
<8283>
itu
 
 
13
Inilah
1hlaw
<428>
nama
2twms
<8034>
anak-anak laki-laki
3ynb
<1121>
Ismael
4laemsy
<3458>
sesuai
 
 
nama-nama
5Mtmsb
<8034>
mereka
 
 
Nebayot
9tybn
<5032>
 
6Mtdlwtl
<8435>
anak sulung
7rkb
<1060>
Ismael
8laemsy
<3458>
lalu
 
 
Kedar
10rdqw
<6938>
Adbeel
11labdaw
<110>
Mibsam
12Mvbmw
<4017>
14
Misyma
1emsmw
<4927>
Duma
2hmwdw
<1746>
Masa
3avmw
<4854>
15
Hadad
1ddx
<2301>
Tema
2amytw
<8485>
Yetur
3rwjy
<3195>
Nafish
4sypn
<5305>
dan
 
 
Kedma
5hmdqw
<6929>
16
Itulah
1hla
<428>
 
2Mh
<1992>
keturunan
3ynb
<1121>
Ismael
4laemsy
<3458>
dan
 
 
itulah
5hlaw
<428>
nama-nama
6Mtms
<8034>
mereka sesuai
 
 
kampung
7Mhyruxb
<2691>
dan
 
 
pemukiman
8Mtryjbw
<2918>
mereka masing-masing
 
 
dua
9Myns
<8147>
belas
10rve
<6240>
pemimpin
11Mayvn
<5387>
menurut
 
 
suku-suku
12Mtmal
<523>
mereka
 
 
17
Inilah
1hlaw
<428>
tahun-tahun
2yns
<8141>
dari
 
 
kehidupan
3yyx
<2416>
Ismael
4laemsy
<3458>
yaitu
8hns 6hns
<8141> <8141>
137
9ebsw 7Myslsw 5tam
<7651> <7970> <3967>
tahun
10Myns
<8141>
Kemudian dia
 
 
mengembuskan napasnya yang terakhir
11ewgyw
<1478>
dan
 
 
mati
12tmyw
<4191>
lalu
 
 
dikumpulkan
13Poayw
<622>
bersama
14la
<413>
nenek moyangnya
15wyme
<5971>
18
Keturunannya
 
 
berdiam
1wnksyw
<7931>
mulai dari
 
 
Hawila
2hlywxm
<2341>
sampai
3de
<5704>
ke
 
 
Syur
4rws
<7793>
yang
5rsa
<834>
letaknya
 
 
di
6le
<5921>
sebelah
 
 
timur
7ynp
<6440>
Mesir
8Myrum
<4714>
ke
9hkab
<935>
arah
 
 
Asyur
10hrwsa
<804>
Di
11le
<5921>
sana mereka hidup
 
 
berseberangan
12ynp
<6440>
dengan
13lk
<3605>
saudara-saudaranya
14wyxa
<251>

16P 15lpn
<0> <5307>
19
Inilah
1hlaw
<428>
keturunan
2tdlwt
<8435>
Ishak
3qxuy
<3327>
anak
4Nb
<1121>
Abraham
5Mhrba
<85>
Abraham
6Mhrba
<85>
adalah
 
 
ayah
7dylwh
<3205>
 
8ta
<853>
Ishak
9qxuy
<3327>
20
 
1yhyw
<1961>
Ishak
2qxuy
<3327>
berumur
3Nb
<1121>
40
4Myebra
<705>
tahun
5hns
<8141>
ketika dia
 
 
mengambil
6wtxqb
<3947>
 
7ta
<853>
Ribka
8hqbr
<7259>
anak perempuan
9tb
<1323>
Betuel
10lawtb
<1328>
orang Aram
11ymrah
<761>
dari
12Ndpm
<0>
Padan-Aram
13Mra
<6307>
dan
 
 
adik perempuan
14twxa
<269>
Laban
15Nbl
<3837>
orang Aram
16ymrah
<761>
itu
 
 
menjadi
17wl
<0>
istrinya
18hsal
<802>
21
Ishak
2qxuy
<3327>
berdoa
1rteyw
<6279>
kepada
 
 
TUHAN
3hwhyl
<3068>
bagi
4xknl
<5227>
istrinya
5wtsa
<802>
karena
6yk
<3588>
istrinya
14wtsa
<802>
itu
 
 
mandul
7hrqe
<6135>
dan
10wl
<0>
TUHAN
11hwhy
<3068>
 
8awh
<1931>
mendengar doa
9rteyw
<6279>
Ishak sehingga

Ribka
13hqbr
<7259>
mengandung
12rhtw
<2029>
22
Akan tetapi
 
 
anak-anak
2Mynbh
<1121>
itu
 
 
saling bergulat
1wuurtyw
<7533>
dalam rahim
3hbrqb
<7130>
Ribka sehingga dia

berkata
4rmatw
<559>
 
6Nk 5Ma
<3651> <518>
Mengapa
7hml
<4100>
hal ini
8hz
<2088>
terjadi
 
 
kepadaku
9ykna
<595>
Lalu dia
 
 
pergi
10Kltw
<1980>
untuk
 
 
mencari
11srdl
<1875>
 
12ta
<853>
TUHAN
13hwhy
<3068>
23
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
3hl
<0>
Dua
4yns
<8147>
bangsa
5*Mywg {Myyg}
<1471>
ada dalam
 
 
rahimmu
6Knjbb
<990>
Dua
7ynsw
<8147>
orang
8Mymal
<3816>
yang
 
 
berasal darimu
9Kyemm
<4578>
itu akan
 
 
dipisahkan
10wdrpy
<6504>
Yang satu akan lebih
12Malm 11Malw
<3816> <3816>
kuat
13Umay
<553>
daripada yang lain dan yang

lebih tua
14brw
<7227>
akan
 
 
melayani
15dbey
<5647>
yang
 
 
lebih muda
16ryeu
<6810>
24
Ketika tiba
1walmyw
<4390>
waktunya
2hymy
<3117>
untuk
 
 
melahirkan
3tdll
<3205>
ternyata
4hnhw
<2009>
memang ada anak
 
 
kembar
5Mmwt
<8380>
dalam
 
 
rahimnya
6hnjbb
<990>
25
Yang
 
 
pertama
2Nwsarh
<7223>
lahir
1auyw
<3318>
warnanya
 
 
merah
3ynwmda
<132>
seluruh
4wlk
<3605>
tubuhnya seperti

jubah
5trdak
<155>
berbulu
6rev
<8181>
dan mereka
 
 
menamainya
8wms 7warqyw
<8034> <7121>
Esau
9wve
<6215>
26
Setelah
1yrxaw
<310>
itu
2Nk
<3651>
lahirlah
3auy
<3318>
saudaranya
4wyxa
<251>
dengan
 
 
tangannya
5wdyw
<3027>
yang sedang
 
 
memegang
6tzxa
<270>
tumit
7bqeb
<6119>
Esau
8wve
<6215>
Jadi
9arqyw
<7121>
dia
 
 
dinamai
10wms
<8034>
Yakub
11bqey
<3290>
Ishak
12qxuyw
<3327>
berumur
13Nb
<1121>
60
14Myss
<8346>
tahun
15hns
<8141>
ketika Ribka
 
 
melahirkan
16tdlb
<3205>
mereka
17Mta
<853>
27
Ketika kedua
 
 
anak
2Myrenh
<5288>
itu tumbuh
 
 
besar
1wldgyw
<1431>
 
3yhyw
<1961>
Esau
4wve
<6215>
menjadi
6edy 5sya
<3045> <376>
pemburu
7dyu
<6718>
yang terampil
 
 
orang
8sya
<376>
yang senang tinggal di
 
 
padang
9hdv
<7704>
Akan tetapi
 
 
Yakub
10bqeyw
<3290>
adalah
 
 
orang
11sya
<376>
yang
 
 
tenang
12Mt
<8535>
yang suka
 
 
tinggal
13bsy
<3427>
di
 
 
tenda
14Mylha
<168>
28
Ishak
2qxuy
<3327>
menyayangi
1bhayw
<157>
 
3ta
<853>
Esau
4wve
<6215>
karena
5yk
<3588>
dia
 
 
suka makan
7wypb
<6310>
hasil buruan
6dyu
<6718>
Esau Namun

Ribka
8hqbrw
<7259>
menyayangi
9tbha
<157>
 
10ta
<853>
Yakub
11bqey
<3290>
29
Pada suatu hari ketika
 
 
Yakub
2bqey
<3290>
sedang
 
 
memasak
1dzyw
<2102>
suatu
 
 
rebusan
3dyzn
<5138>
datanglah
4abyw
<935>
Esau
5wve
<6215>
dari
6Nm
<4480>
padang
7hdvh
<7704>
dan
 
 
dia
8awhw
<1931>
kelelahan
9Pye
<5889>
30
Lalu
 
 
Esau
2wve
<6215>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yakub
4bqey
<3290>
Aku
 
 
mohon
6an
<4994>
kepadamu biarkanlah aku
 
 
makan
5ynjyelh
<3938>
sedikit
 
 
dari
7Nm
<4480>
yang
 
 
merah-merah
9Mdah 8Mdah
<122> <122>
itu
10hzh
<2088>
sebab
11yk
<3588>
aku
13ykna
<595>
sangat lelah
12Pye
<5889>
Oleh
14le
<5921>
sebab itu
15Nk
<3651>
orang
16arq
<7121>
menamakannya
17wms
<8034>
Edom
18Mwda
<123>
31
Akan tetapi
 
 
Yakub
2bqey
<3290>
berkata
1rmayw
<559>
Jual
3hrkm
<4376>
dahulu
5ta 4Mwyk
<853> <3117>
hak kesulunganmu
6Ktrkb
<1062>
kepadaku
7yl
<0>
32
Kata
1rmayw
<559>
Esau
2wve
<6215>
Sebentar lagi
3hnh
<2009>
aku
4ykna
<595>
 
5Klwh
<1980>
mati
6twml
<4191>
Apakah
7hmlw
<4100>
gunanya
9yl
<0>
hak kesulungan
10hrkb
<1062>
itu
8hz
<2088>
bagiku
 
 
33
Namun
 
 
Yakub
2bqey
<3290>
berkata
1rmayw
<559>
Bersumpahlah
3hebsh
<7650>
dahulu
 
 
kepadaku
4yl
<0>
Jadi Esau
5Mwyk
<3117>
bersumpah
6ebsyw
<7650>
kepadanya
7wl
<0>
dan
 
 
menjual
8rkmyw
<4376>
 
9ta
<853>
hak kesulungannya
10wtrkb
<1062>
kepada
 
 
Yakub
11bqeyl
<3290>
34
Kemudian
 
 
Yakub
1bqeyw
<3290>
memberikan
2Ntn
<5414>
roti
4Mxl
<3899>
dan
 
 
rebusan
5dyznw
<5138>
kacang merah
6Mysde
<5742>
itu kepada
 
 
Esau
3wvel
<6215>
Esau
 
 
memakannya
7lkayw
<398>
dan
 
 
minum
8tsyw
<8354>
lalu
9Mqyw
<6965>
pergi
10Klyw
<1980>
Demikianlah
 
 
Esau
12wve
<6215>
meremehkan
11zbyw
<959>
 
13ta
<853>
hak kesulungannya
14hrkbh
<1062>
 
15o
<0>