Prev Chapter Genesis 7 Next Chapter
1
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Nuh
3xnl
<5146>
Masuklah
4ab
<935>
ke
8la
<413>
dalam
 
 
bahtera
9hbth
<8392>
kamu
5hta
<859>
dan seisi
6lkw
<3605>
rumahmu
7Ktyb
<1004>
sebab
10yk
<3588>
aku telah
11Kta
<853>
melihat
12ytyar
<7200>
bahwa kamulah yang
 
 
benar
13qydu
<6662>
di
 
 
hadapan-Ku
14ynpl
<6440>
dalam
 
 
generasi
15rwdb
<1755>
ini
16hzh
<2088>
2
Bawalah
4xqt
<3947>
 
5Kl
<0>
tujuh pasang
7hebs 6hebs
<7651> <7651>
 
1lkm
<3605>
binatang
2hmhbh
<929>
yang
 
 
halal
3hrwhjh
<2889>
jantan
8sya
<376>
dan
 
 
betinanya
9wtsaw
<802>
dan
15awh
<1931>
sepasang
16Myns
<8147>
dari
10Nmw
<4480>
setiap jenis
 
 
binatang
11hmhbh
<929>
yang
12rsa
<834>
haram
14hrhj 13al
<2889> <3808>
jantan
17sya
<376>
dan
 
 
betinanya
18wtsaw
<802>
3
juga
1Mg
<1571>
tujuh pasang
5hebs 4hebs
<7651> <7651>
burung
2Pwem
<5775>
di
 
 
udara
3Mymsh
<8064>
jantan
6rkz
<2145>
dan
 
 
betina
7hbqnw
<5347>
untuk
 
 
menjaga
8twyxl
<2421>
keturunan
9erz
<2233>
mereka
 
 
di
10le
<5921>
seluruh
12lk
<3605>
muka
11ynp
<6440>
bumi
13Urah
<776>
4
Sebab
1yk
<3588>
dalam
3dwe
<5750>
tujuh
4hebs
<7651>
hari
2Mymyl
<3117>
Aku
5ykna
<595>
akan
 
 
menurunkan hujan
6ryjmm
<4305>
ke
7le
<5921>
bumi
8Urah
<776>
selama
 
 
empat puluh
9Myebra
<705>
hari
10Mwy
<3117>
dan
 
 
empat puluh
11Myebraw
<705>
malam
12hlyl
<3915>
dan
14ta
<853>
segala
15lk
<3605>
yang
 
 
hidup
16Mwqyh
<3351>
yang
17rsa
<834>
telah Aku
 
 
buat
18ytyve
<6213>
itu akan Aku
 
 
musnahkan
13ytyxmw
<4229>
dari
19lem
<5921>
muka
20ynp
<6440>
bumi
21hmdah
<127>
5
Lalu
 
 
Nuh
2xn
<5146>
melaksanakan
1veyw
<6213>
semua
3lkk
<3605>
yang
4rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
perintahkan
5whwu
<6680>
kepadanya
 
 
6
Nuh
1xnw
<5146>
berumur
2Nb
<1121>
600
4twam 3ss
<3967> <8337>
tahun
5hns
<8141>
ketika
7hyh
<1961>
air
8Mym
<4325>
bah
6lwbmhw
<3999>
itu melanda
9le
<5921>
bumi
10Urah
<776>
7
Lalu
 
 
Nuh
2xn
<5146>
beserta
 
 
anak-anaknya
3wynbw
<1121>
dan
 
 
istrinya
4wtsaw
<802>
dan para
 
 
istri
5ysnw
<802>
anak-anaknya
6wynb
<1121>
masuk
1abyw
<935>
ke dalam
7wta
<854>
 
8la
<413>
bahtera
9hbth
<8392>
karena
10ynpm
<6440>
air
11ym
<4325>
bah
12lwbmh
<3999>
itu
 
 
8
Dari
1Nm
<4480>
binatang
2hmhbh
<929>
yang
7hnnya
<369>
halal
8hrhj 3hrwhjh
<2889> <2889>
dan
4Nmw
<4480>
binatang
5hmhbh
<929>
yang
6rsa
<834>
haram dan
9Nmw
<4480>
burung-burung
10Pweh
<5775>
dan
 
 
segala
11lkw
<3605>
yang
12rsa
<834>
merayap
13vmr
<7430>
di
14le
<5921>
tanah
15hmdah
<127>
9
sepasang
1Myns
<8147>
demi
 
 
sepasang
2Myns
<8147>
jantan
8rkz
<2145>
dan
 
 
betina
9hbqnw
<5347>
datang
3wab
<935>
kepada
4la
<413>
Nuh
5xn
<5146>
ke
6la
<413>
dalam
 
 
bahtera
7hbth
<8392>
itu
 
 
sebagaimana
10rsak
<834>
yang telah
 
 
diperintahkan
11hwu
<6680>
ALLAH
12Myhla
<430>
kepada
13ta
<853>
Nuh
14xn
<5146>
10
Setelah
1yhyw
<1961>
tujuh
2tebsl
<7651>
hari
3Mymyh
<3117>
terjadilah
 
 
air
4ymw
<4325>
bah
5lwbmh
<3999>
itu pun melanda
7le 6wyh
<5921> <1961>
bumi
8Urah
<776>
11
Pada
 
 
tahun
1tnsb
<8141>
keenam
2ss
<8337>
ratus
3twam
<3967>
masa
4hns
<8141>
hidup
5yyxl
<2416>
Nuh
6xn
<5146>
pada
 
 
bulan
7sdxb
<2320>
kedua
8ynsh
<8145>
hari
11Mwy
<3117>
ketujuh
9hebsb
<7651>
belas
10rve
<6240>
bulan
12sdxl
<2320>
itu pada
 
 
hari
13Mwyb
<3117>
itu
14hzh
<2088>
semua
16lk
<3605>
mata air
17tnyem
<4599>
samudra raya
18Mwht
<8415>
terbelah
15weqbn
<1234>
dan
 
 
semua
19hbr
<7227>
pintu air
20tbraw
<699>
di
 
 
langit
21Mymsh
<8064>
terbuka
22wxtpn
<6605>
12
 
1yhyw
<1961>
Hujan
2Msgh
<1653>
turun
 
 
ke
3le
<5921>
bumi
4Urah
<776>
selama
 
 
empat puluh
5Myebra
<705>
hari
6Mwy
<3117>
dan
 
 
empat puluh
7Myebraw
<705>
malam
8hlyl
<3915>
13
Pada
 
 
hari
2Mwyh
<3117>
yang
3hzh
<2088>
sama
1Mueb
<6106>
Nuh
5xn
<5146>
dan
 
 
Sem
6Msw
<8035>
Ham
7Mxw
<2526>
dan
 
 
Yafet
8tpyw
<3315>
anak-anak
9ynb
<1121>
Nuh
10xn
<5146>
dan
 
 
istri
11tsaw
<802>
Nuh
12xn
<5146>
dan
 
 
tiga
13tslsw
<7969>
istri
14ysn
<802>
anak-anaknya
15wynb
<1121>
masuk
4ab
<935>
ke
16Mta
<854>
dalam
17la
<413>
bahtera
18hbth
<8392>
14
Mereka
1hmh
<1992>
dan
 
 
setiap
2lkw
<3605>
binatang
3hyxh
<2416>
menurut
 
 
jenisnya
4hnyml
<4327>
setiap
5lkw
<3605>
jenis
7hnyml
<4327>
ternak
6hmhbh
<929>
segala
8lkw
<3605>
yang
9vmrh
<7431>
merayap
10vmrh
<7430>
di
 
 
muka
11le
<5921>
bumi
12Urah
<776>
menurut
 
 
jenisnya
13whnyml
<4327>
dan
 
 
setiap
14lkw
<3605>
burung
15Pweh
<5775>
menurut
 
 
jenisnya
16whnyml
<4327>
 
18rwpu 17lk
<6833> <3605>
setiap
19lk
<3605>
yang
 
 
bersayap
20Pnk
<3671>
15
Mereka
 
 
masuk
1wabyw
<935>
ke
2la
<413>
dalam
4la
<413>
bahtera
5hbth
<8392>
bersama
 
 
Nuh
3xn
<5146>
sepasang
6Myns
<8147>
demi
 
 
sepasang
7Myns
<8147>
dari
 
 
segala
8lkm
<3605>
makhluk
9rvbh
<1320>
yang
10rsa
<834>
ada
11wb
<0>
napas
12xwr
<7307>
hidup
13Myyx
<2416>
di dalamnya
 
 
16
Mereka yang
 
 
masuk
1Myabhw
<935>
ke dalam
 
 
jantan
2rkz
<2145>
dan
 
 
betina
3hbqnw
<5347>
dari
 
 
segala
4lkm
<3605>
makhluk
5rvb
<1320>
mereka
 
 
masuk
6wab
<935>
sebagaimana
 
 
yang
7rsak
<834>
telah
 
 
diperintahkan
8hwu
<6680>
 
9wta
<853>
TUHAN
10Myhla
<430>
kepada Nuh Lalu
 
 
TUHAN
12hwhy
<3068>
menutupkan
11rgoyw
<5462>
bahtera itu

untuk
13wdeb
<1157>
Nuh
 
 
17
Banjir
2lwbmh
<3999>
itu
 
 
berlangsung
1yhyw
<1961>
selama
 
 
empat puluh
3Myebra
<705>
hari
4Mwy
<3117>
dan
 
 
air
8Mymh
<4325>
itu
6Urah 5le
<776> <5921>
bertambah-tambah
7wbryw
<7235>
dan
 
 
mengangkat
9wavyw
<5375>
 
10ta
<853>
bahtera
11hbth
<8392>
itu sehingga
 
 
naik tinggi
12Mrtw
<7311>
di atas
13lem
<5921>
bumi
14Urah
<776>
18
Air
2Mymh
<4325>
itu
 
 
semakin hebat
1wrbgyw
<1396>
dan
 
 
bertambah
3wbryw
<7235>
sangat besar
4dam
<3966>
di muka
5le
<5921>
bumi
6Urah
<776>
dan
 
 
bahtera
8hbth
<8392>
itu
 
 
terapung-apung
7Kltw
<1980>
di
9le
<5921>
permukaan
10ynp
<6440>
air
11Mymh
<4325>
19
Air
1Mymhw
<4325>
itu makin bertambah-tambah hebatnya
4dam 3dam 2wrbg
<3966> <3966> <1396>
di
5le
<5921>
bumi
6Urah
<776>
sehingga
7wokyw
<3680>
semua
8lk
<3605>
gunung
9Myrhh
<2022>
yang
 
 
tinggi
10Myhbgh
<1364>
yang
11rsa
<834>
ada di
 
 
kolong
12txt
<8478>
 
13lk
<3605>
langit
14Mymsh
<8064>
pun tertutup
 
 
20
Air
6Mymh
<4325>
itu
 
 
mencapai
5wrbg
<1396>
15
2hrve 1smx
<6240> <2568>
hasta
3hma
<520>
lebih tinggi
4hlemlm
<4605>
dan
 
 
gunung-gunung
8Myrhh
<2022>
ditutupinya
7wokyw
<3680>
21
Segala
2lk
<3605>
makhluk
3rvb
<1320>
yang
 
 
bergerak
4vmrh
<7430>
di
5le
<5921>
bumi
6Urah
<776>
pun
 
 
musnah
1ewgyw
<1478>
baik
 
 
burung-burung
7Pweb
<5775>
ternak
8hmhbbw
<929>
binatang liar
9hyxbw
<2416>
segala
10lkbw
<3605>
makhluk melata
11Ursh
<8318>
yang
 
 
merayap
12Ursh
<8317>
di atas
13le
<5921>
bumi
14Urah
<776>
dan
 
 
semua
15lkw
<3605>
manusia
16Mdah
<120>
22
Semua
7lkm
<3605>
yang
8rsa
<834>
di
 
 
darat
9hbrxb
<2724>
yang ada
2rsa 1lk
<834> <3605>
napas
4xwr 3tmsn
<7307> <5397>
kehidupan
5Myyx
<2416>
dalam
 
 
hidungnya
6wypab
<639>
mati
10wtm
<4191>
23
Dia
 
 
memusnahkan
1xmyw
<4229>
 
2ta
<853>
segala
3lk
<3605>
yang
 
 
hidup
4Mwqyh
<3351>
yang
5rsa
<834>
ada
 
 
di
6le
<5921>
muka
7ynp
<6440>
bumi
8hmdah
<127>
manusia
9Mdam
<120>
dan
10de
<5704>
binatang
11hmhb
<929>
dan
12de
<5704>
yang merayap
13vmr
<7431>
dan
14dew
<5704>
burung-burung
15Pwe
<5775>
di
 
 
langit
16Mymsh
<8064>
Mereka
 
 
dimusnahkan
17wxmyw
<4229>
dari
18Nm
<4480>
bumi
19Urah
<776>
Hanya
21Ka
<389>
Nuh
22xn
<5146>
yang
23rsaw
<834>
tertinggal
20rasyw
<7604>
serta mereka yang
 
 
bersama dengannya
24wta
<854>
dalam
 
 
bahtera
25hbtb
<8392>
24
 
1wrbgyw
<1396>
Air
2Mymh
<4325>
pun terus menguasai
3le
<5921>
bumi
4Urah
<776>
selama
 
 
150
6tamw 5Mysmx
<3967> <2572>
hari
7Mwy
<3117>