Prev Chapter 2 Samuel 9 Next Chapter
1
Daud
2dwd
<1732>
bertanya
1rmayw
<559>
Masih
5dwe
<5750>
 
3ykh
<3588>
adakah
4sy
<3426>
orang
 
 
yang
6rsa
<834>
tersisa
7rtwn
<3498>
dari
 
 
keluarga
8tybl
<1004>
Saul
9lwas
<7586>
supaya aku dapat menunjukkan
11wme 10hveaw
<5973> <6213>
kebaikan
12dox
<2617>
kepadanya
 
 
demi
13rwbeb
<5668>
Yonatan
14Ntnwhy
<3083>
2
Keluarga
1tyblw
<1004>
Saul
2lwas
<7586>
mempunyai seorang
 
 
hamba
3dbe
<5650>
yang
 
 
bernama
4wmsw
<8034>
Ziba
5abyu
<6717>
Mereka
 
 
memanggilnya
6warqyw
<7121>
untuk
7wl
<0>
menghadap
8la
<413>
Daud
9dwd
<1732>
lalu
 
 
raja
11Klmh
<4428>
bertanya
10rmayw
<559>
kepadanya
12wyla
<413>
Kamukah
13htah
<859>
Ziba
14abyu
<6717>
Jawabnya
15rmayw
<559>
Hamba
16Kdbe
<5650>
tuanku
 
 
3
Lalu
 
 
raja
2Klmh
<4428>
bertanya
1rmayw
<559>
Apakah tidak ada
3opah
<657>
lagi
4dwe
<5750>
orang
5sya
<376>
dari
 
 
keluarga
6tybl
<1004>
Saul
7lwas
<7586>
supaya aku dapat
 
 
menunjukkan
8hveaw
<6213>
kebaikan
10dox
<2617>
Allah
11Myhla
<430>
kepadanya
9wme
<5973>
Ziba
13abyu
<6717>
berkata
12rmayw
<559>
kepada
14la
<413>
raja
15Klmh
<4428>
Masih
16dwe
<5750>
ada seorang
 
 
anak laki-laki
17Nb
<1121>
Yonatan
18Ntnwhyl
<3083>
yang
 
 
kakinya
20Mylgr
<7272>
cacat
19hkn
<5223>
4
 
2wl
<0>
Raja
3Klmh
<4428>
bertanya
1rmayw
<559>
Di manakah
4hpya
<375>
dia
5awh
<1931>
Ziba
7abyu
<6717>
menjawab
6rmayw
<559>
 
8la
<413>
raja
9Klmh
<4428>
 
10hnh
<2009>
Dia
11awh
<1931>
ada di
 
 
rumah
12tyb
<1004>
Makhir
13rykm
<4353>
anak
14Nb
<1121>
Amiel
15layme
<5988>
di
16wlb
<0>
Lo-Debar
17rbd
<3810>
5
Lalu
 
 
Raja
2Klmh
<4428>
Daud
3dwd
<1732>
menyuruh
1xlsyw
<7971>
mengambil
4whxqyw
<3947>
dia di
 
 
rumah
5tybm
<1004>
Makhir
6rykm
<4353>
anak
7Nb
<1121>
Amiel
8layme
<5988>
di
9wlm
<0>
Lo-Debar
10rbd
<3810>
6
 
1abyw
<935>
Mefiboset
2tsbypm
<4648>
anak
3Nb
<1121>
Yonatan
4Ntnwhy
<3083>
anak
5Nb
<1121>
Saul
6lwas
<7586>
datang
 
 
menghadap
7la
<413>
Daud
8dwd
<1732>
dia
 
 
sujud
9lpyw
<5307>
dan
11wynp 10le
<6440> <5921>
menyembah
12wxtsyw
<7812>
Daud
14dwd
<1732>
berkata
13rmayw
<559>
Mefiboset
15tsbypm
<4648>
Jawabnya
16rmayw
<559>
Inilah
17hnh
<2009>
hambamu
18Kdbe
<5650>
7
 
2wl
<0>
Daud
3dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
Jangan
4la
<408>
takut
5aryt
<3372>
sebab
6yk
<3588>
aku
 
 
pasti
8hvea 7hve
<6213> <6213> ==>
akan
 
 
menunjukkan
8hvea 7hve
<== <6213> <6213>
kebaikan
10dox
<2617>
kepadamu
9Kme
<5973>
karena
11rwbeb
<5668>
Yonatan
12Ntnwhy
<3083>
ayahmu
13Kyba
<1>
Aku akan
 
 
mengembalikan
14ytbshw
<7725>
kepadamu
16ta 15Kl
<853> <0>
semua
17lk
<3605>
ladang
18hdv
<7704>
Saul
19lwas
<7586>
kakekmu
20Kyba
<1>
dan
 
 
kamu
21htaw
<859>
akan
 
 
selalu
26dymt
<8548>
makan
23Mxl 22lkat
<3899> <398>
semeja
25ynxls
<7979>
denganku
24le
<5921>
8
Mefiboset
 
 
bersujud
1wxtsyw
<7812>
dan
 
 
berkata
2rmayw
<559>
Siapakah
3hm
<4100>
hambamu
4Kdbe
<5650>
ini
 
 
sehingga
5yk
<3588>
engkau
6tynp
<6437>
memperhatikan
7la
<413>
anjing
8blkh
<3611>
mati
9tmh
<4191>
 
10rsa
<834>
seperti
11ynwmk
<3644>
aku
 
 
9
Lalu
1arqyw
<7121>
raja
2Klmh
<4428>
memanggil
3la
<413>
Ziba
4abyu
<6717>
hamba
5ren
<5288>
Saul
6lwas
<7586>
itu dan
 
 
berkata
7rmayw
<559>
kepadanya
8wyla
<413>
Segala
9lk
<3605>
sesuatu
 
 
yang
10rsa
<834>
menjadi
11hyh
<1961>
milik
 
 
Saul
12lwasl
<7586>
dan
 
 
seluruh
13lklw
<3605>
keluarganya
14wtyb
<1004>
aku
 
 
berikan
15yttn
<5414>
kepada
 
 
cucu
16Nbl
<1121>
tuanmu
17Kynda
<113>
10
Kamu
5hta
<859>
anak-anakmu
6Kynbw
<1121>
dan
 
 
hamba-hambamu
7Kydbew
<5650>
harus
 
 
mengerjakan
1tdbew
<5647>
 
3ta 2wl
<853> <0>
tanah
4hmdah
<127>
itu baginya dan
 
 
membawa
8tabhw
<935>
hasilnya supaya
9hyhw
<1961>
cucu
10Nbl
<1121>
tuanmu
11Kynda
<113>
itu dapat
12Mxl
<3899>
makan
13wlkaw
<398>
Mefiboset
14tsbypmw
<4648>
cucu
15Nb
<1121>
tuanmu
16Kynda
<113>
itu akan
 
 
selalu
18dymt
<8548>
makan
17lkay
<398>
makanan
19Mxl
<3899>
pada
20le
<5921>
mejaku
21ynxls
<7979>
Sekarang
 
 
Ziba
22abyulw
<6717>
mempunyai
 
 
lima
23hsmx
<2568>
belas
24rve
<6240>
orang
 
 
anak laki-laki
25Mynb
<1121>
dan
 
 
dua puluh
26Myrvew
<6242>
orang
 
 
hamba
27Mydbe
<5650>
11
Ziba
2abyu
<6717>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
raja
4Klmh
<4428>
Sesuai dengan
 
 
semua
5lkk
<3605>
yang
6rsa
<834>
diperintahkan
7hwuy
<6680>
Tuanku
8ynda
<113>
Raja
9Klmh
<4428>
kepada
10ta
<853>
hambanya
11wdbe
<5650>
hambamu
14Kdbe
<5650>
akan
12Nk
<3651>
melakukannya
13hvey
<6213>
Mefiboset
15tsbypmw
<4648>
pun
 
 
makan
16lka
<398>
 
17le
<5921>
semeja
18ynxls
<7979>
dengan raja sebagai
 
 
salah seorang
19dxak
<259>
anak
20ynbm
<1121>
raja
21Klmh
<4428>
12
Mefiboset
1tsbypmlw
<4648>
mempunyai seorang
 
 
anak
2Nb
<1121>
laki-laki
 
 
kecil
3Njq
<6996>
bernama
4wmsw
<8034>
Mikha
5akym
<4316>
Semua
6lkw
<3605>
orang yang
 
 
tinggal
7bswm
<4186>
di
 
 
rumah
8tyb
<1004>
Ziba
9abyu
<6717>
adalah
 
 
hamba-hamba
10Mydbe
<5650>
Mefiboset
11tsbypml
<4648>
13
Demikianlah
 
 
Mefiboset
1tsbypmw
<4648>
yang
 
 
kedua
13yts
<8147>
kakinya
14wylgr
<7272>
 
11awhw
<1931>
timpang
12xop
<6455>
tinggal
2bsy
<3427>
di
 
 
Yerusalem
3Mlswryb
<3389>
dan dia
 
 
selalu
8dymt
<8548>
 
9awh
<1931>
makan
10lka
<398>
 
5le 4yk
<5921> <3588>
semeja
6Nxls
<7979>
dengan
 
 
raja
7Klmh
<4428>
 
15P
<0>