Prev Chapter 1 Kings 21 Next Chapter
1
 
1yhyw
<1961>
Setelah
2rxa
<310>
peristiwa-peristiwa
3Myrbdh
<1697>
ini
4hlah
<428>
 
6hyh
<1961>
Nabot
7twbnl
<5022>
orang Yizreel
8ylaerzyh
<3158>
memiliki
 
 
kebun anggur
5Mrk
<3754>
yang
9rsa
<834>
berada di
 
 
Yizreel
10laerzyb
<3157>
di
 
 
samping
11lua
<681>
istana
12lkyh
<1964>
Ahab
13baxa
<256>
raja
14Klm
<4428>
Samaria
15Nwrms
<8111>
2
Ahab
2baxa
<256>
berkata
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Nabot
4twbn
<5022>
katanya
5rmal
<559>
Berikanlah
6hnt
<5414>
kepadaku
7yl
<0>
 
8ta
<853>
kebun anggurmu
9Kmrk
<3754>
supaya
 
 
menjadi
10yhyw
<1961>
 
11yl
<0>
kebun
12Ngl
<1588>
sayur
13qry
<3419>
untukku
 
 
karena
14yk
<3588>
kebun
 
 
itu
15awh
<1931>
dekat
16bwrq
<7138>
di
 
 
samping
17lua
<681>
istanaku dan aku akan
18ytyb
<1004>
memberikan
19hntaw
<5414>
kepadamu
20Kl
<0>
sebagai
21wytxt
<8478>
gantinya
 
 
kebun anggur
22Mrk
<3754>
yang lebih
 
 
baik
23bwj
<2896>
daripada
24wnmm
<4480>
itu atau
 
 
jika
25Ma
<518>
itu
 
 
baik
26bwj
<2896>
di
 
 
matamu
27Kynyeb
<5869>
aku akan
 
 
memberikan
28hnta
<5414>
 
29Kl
<0>
perak
30Pok
<3701>
sebagai
 
 
harga
31ryxm
<4242>
atasnya
32hz
<2088>
3
Namun
 
 
Nabot
2twbn
<5022>
menjawab
1rmayw
<559>
 
3la
<413>
Ahab
4baxa
<256>
Demi
6yl
<0>
TUHAN
7hwhym
<3068>
pantang bagiku
5hlylx
<2486>
untuk
 
 
memberikan
8yttm
<5414>
 
9ta
<853>
milik pusaka
10tlxn
<5159>
nenek moyangku
11ytba
<1>
kepadamu
12Kl
<0>
4
Ahab
2baxa
<256>
datang
1abyw
<935>
ke
3la
<413>
istananya
4wtyb
<1004>
dengan
 
 
kesal
5ro
<5620>
dan
 
 
geram
6Pezw
<2198>
atas
7le
<5921>
perkataan
8rbdh
<1697>
yang
9rsa
<834>
 
11wyla 10rbd
<413> <1696>
Nabot
12twbn
<5022>
orang Yizreel
13ylaerzyh
<3158>
jawab kepadanya
 
 
katanya
14rmayw
<559>
Aku
 
 
tidak
15al
<3808>
akan
 
 
memberikan
16Nta
<5414>
kepadamu
17Kl
<0>
 
18ta
<853>
milik pusaka
19tlxn
<5159>
nenek moyangku
20ytwba
<1>
Lalu dia
 
 
berbaring
21bksyw
<7901>
di
22le
<5921>
tempat tidurnya
23wtjm
<4296>
dan
 
 
memalingkan
24boyw
<5437>
 
25ta
<853>
wajahnya
26wynp
<6440>
serta
 
 
tidak
27alw
<3808>
mau
 
 
makan
28lka
<398>
roti
29Mxl
<3899>
5
 
2wyla
<413>
Izebel
3lbzya
<348>
istrinya
4wtsa
<802>
datang
1abtw
<935>
kepadanya
6wyla
<413>
tanyanya
5rbdtw
<1696>
Mengapa
7hm
<4100>
 
8hz
<2088>
jiwamu
9Kxwr
<7307>
kesal
10hro
<5620>
dan
 
 
tidak
11Knyaw
<369>
mau
 
 
makan
12lka
<398>
roti
13Mxl
<3899>
6
Dia
 
 
menjawab
1rbdyw
<1696>
kepadanya
2hyla
<413>
Sebab
3yk
<3588>
aku telah
 
 
berkata
4rbda
<1696>
kepada
5la
<413>
Nabot
6twbn
<5022>
orang Yizreel
7ylaerzyh
<3158>
kataku
8rmaw
<559>
 
9wl
<0>
Berikanlah
10hnt
<5414>
kepadaku
12ta 11yl
<853> <0>
kebun anggurmu
13Kmrk
<3754>
dengan
 
 
perak
14Pokb
<3701>
atau
15wa
<176>
jika
16Ma
<518>
kamu
18hta
<859>
lebih suka
17Upx
<2655>
aku akan
 
 
memberikan
19hnta
<5414>
kepadamu
20Kl
<0>
kebun anggur
21Mrk
<3754>
sebagai gantinya
22wytxt
<8478>
Namun dia
 
 
berkata
23rmayw
<559>
Aku
 
 
tidak
24al
<3808>
akan
 
 
memberikan
25Nta
<5414>
kepadamu
27ta 26Kl
<853> <0>
kebun anggurku
28ymrk
<3754>
itu
 
 
7
Izebel
3lbzya
<348>
istrinya
4wtsa
<802>
berkata
1rmatw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Bukankah
 
 
engkau
5hta
<859>
sekarang
6hte
<6258>
memerintah sebagai
7hvet
<6213>
raja
8hkwlm
<4410>
atas
9le
<5921>
Israel
10larvy
<3478>
Bangun
11Mwq
<6965>
makanlah
12lka
<398>
roti
13Mxl
<3899>
dan biarlah
14bjyw
<3190>
hatimu
15Kbl
<3820>
bergembira
 
 
Aku
16yna
<589>
akan
 
 
memberikan
17Nta
<5414>
kepadamu
18Kl
<0>
 
19ta
<853>
kebun anggur
20Mrk
<3754>
Nabot
21twbn
<5022>
orang Yizreel
22ylaerzyh
<3158>
itu
 
 
8
Kemudian dia
 
 
menulis
1btktw
<3789>
banyak
 
 
surat
2Myrpo
<5612>
atas
 
 
nama
3Msb
<8034>
Ahab
4baxa
<256>
dan
 
 
memeteraikan
6wmtxb
<2856>
mereka dengan
 
 
meterai
5Mtxtw
<2368>
raja serta
 
 
mengirim
7xlstw
<7971>
surat-surat
8*Myrpo {Myrpoh}
<5612>
itu
 
 
kepada
9la
<413>
para
 
 
tua-tua
10Mynqzh
<2205>
dan
 
 
kepada
11law
<413>
para
 
 
pemuka
12Myrxh
<2715>
yang
13rsa
<834>
tinggal
15Mybsyh
<3427>
sekota
14wryeb
<5892>
dengan
16ta
<854>
Nabot
17twbn
<5022>
9
Dia
 
 
menulis
1btktw
<3789>
dalam
 
 
surat-surat
2Myrpob
<5612>
itu
 
 
katanya
3rmal
<559>
Serukanlah
4warq
<7121>
puasa
5Mwu
<6685>
dan
 
 
dudukkanlah
6wbyswhw
<3427>
 
7ta
<853>
Nabot
8twbn
<5022>
di
 
 
depan
9sarb
<7218>
rakyat
10Meh
<5971>
ini
 
 
10
Dudukkanlah
1wbyswhw
<3427>
dua
2Myns
<8147>
orang
3Mysna
<582>
keturunan
4ynb
<1121>
orang
 
 
dursila
5leylb
<1100>
di hadapannya
6wdgn
<5048>
dan mereka harus
 
 
bersaksi
7whdeyw
<5749>
terhadap dia dengan
 
 
berkata
8rmal
<559>
Kamu telah
 
 
mengutuki
9tkrb
<1288>
Allah
10Myhla
<430>
dan
 
 
raja
11Klmw
<4428>
Bawalah
12whayuwhw
<3318> ==>
dia
 
 
keluar
12whayuwhw
<== <3318>
dan
 
 
lemparilah dengan batu
13whlqow
<5619>
sampai
 
 
mati
14tmyw
<4191>
11
Demikianlah
1wveyw
<6213>
orang-orang
2ysna
<376>
yang ada di
 
 
kotanya
3wrye
<5892>
yaitu para
 
 
tua-tua
4Mynqzh
<2205>
dan para
 
 
pemuka
5Myrxhw
<2715>
yang
6rsa
<834>
tinggal
7Mybsyh
<3427>
di
 
 
kotanya
8wryeb
<5892>
melakukan seperti
 
 
yang
9rsak
<834>
Izebel
12lbzya
<348>
utus
10hxls
<7971>
kepada
11Mhyla
<413>
mereka seperti
 
 
yang
13rsak
<834>
tertulis
14bwtk
<3789>
dalam
 
 
surat-surat
15Myrpob
<5612>
yang
16rsa
<834>
dia
 
 
kirimkan
17hxls
<7971>
kepada
 
 
mereka
18Mhyla
<413>
12
Mereka
 
 
menyerukan
1warq
<7121>
puasa
2Mwu
<6685>
dan
 
 
mendudukkan
3wbyshw
<3427>
 
4ta
<853>
Nabot
5twbn
<5022>
di
 
 
depan
6sarb
<7218>
rakyat
7Meh
<5971>
13
Dua
2yns
<8147>
orang
3Mysnah
<376>
keturunan
4ynb
<1121>
orang
 
 
dursila
5leylb
<1100>
datang
1wabyw
<935>
dan
 
 
duduk
6wbsyw
<3427>
di hadapan
7wdgn
<5048>
Nabot
 
 
Orang-orang
9ysna
<376>
dursila
10leylbh
<1100>
itu
 
 
bersaksi
8whdeyw
<5749>
melawan dia
 
 
yaitu
11ta
<853>
Nabot
12twbn
<5022>
di depan
13dgn
<5048>
rakyat
14Meh
<5971>
dengan
 
 
berkata
15rmal
<559>
Nabot
17twbn
<5022>
telah
 
 
mengutuki
16Krb
<1288>
Allah
18Myhla
<430>
dan
 
 
raja
19Klmw
<4428>
Mereka
 
 
membawanya
20whauyw
<3318>
ke luar
21Uwxm
<2351>
kota
22ryel
<5892>
dan
 
 
melemparinya
23whlqoyw
<5619>
dengan
 
 
batu
24Mynbab
<68>
sampai
 
 
mati
25tmyw
<4191>
14
Kemudian mereka
 
 
mengutus
1wxlsyw
<7971>
orang
 
 
kepada
2la
<413>
Izebel
3lbzya
<348>
kata
4rmal
<559>
mereka
 
 
Nabot
6twbn
<5022>
sudah
 
 
dilempari dengan batu
5lqo
<5619>
sampai
 
 
mati
7tmyw
<4191>
15
Saat
1yhyw
<1961>
Izebel
3lbzya
<348>
mendengar
2emsk
<8085>
bahwa
4yk
<3588>
Nabot
6twbn
<5022>
sudah
 
 
dilempari dengan batu
5lqo
<5619>
sampai
 
 
mati
7tmyw
<4191>
Izebel
9lbzya
<348>
berkata
8rmatw
<559>
kepada
10la
<413>
Ahab
11baxa
<256>
Bangunlah
12Mwq
<6965>
milikilah
13sr
<3423>
 
14ta
<853>
kebun anggur
15Mrk
<3754>
Nabot
16twbn
<5022>
orang Yizreel
17ylaerzyh
<3158>
itu
 
 
yang
18rsa
<834>
telah
 
 
menolak
19Nam
<3985>
untuk
 
 
memberikan
20ttl
<5414>
kepadamu dengan bayaran
21Kl
<0>
perak
22Pokb
<3701>
karena
23yk
<3588>
Nabot
25twbn
<5022>
tidak
24Nya
<369>
lagi
 
 
hidup
26yx
<2416>
dia sudah
27yk
<3588>
mati
28tm
<4191>
16
Saat
1yhyw
<1961>
Ahab
3baxa
<256>
mendengar
2emsk
<8085>
bahwa
4yk
<3588>
Nabot
6twbn
<5022>
sudah
 
 
mati
5tm
<4191>
Ahab
8baxa
<256>
bangkit
7Mqyw
<6965>
untuk
 
 
pergi
9tdrl
<3381>
ke
10la
<413>
kebun anggur
11Mrk
<3754>
Nabot
12twbn
<5022>
orang Yizreel
13ylaerzyh
<3158>
itu untuk memilikinya
15o 14wtsrl
<0> <3423>
17
Kemudian
1yhyw
<1961>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
turun
 
 
kepada
4la
<413>
Elia
5whyla
<452>
orang Tisbe
6ybsth
<8664>
itu
 
 
firman-Nya
7rmal
<559>
18
Bangkitlah
1Mwq
<6965>
pergilah
2dr
<3381>
menemui
3tarql
<7125>
Ahab
4baxa
<256>
raja
5Klm
<4428>
Israel
6larvy
<3478>
yang
7rsa
<834>
berada di
 
 
Samaria
8Nwrmsb
<8111>
Lihatlah
9hnh
<2009>
dia berada di
 
 
kebun anggur
10Mrkb
<3754>
Nabot
11twbn
<5022>
Dia
12rsa
<834>
pergi
13dry
<3381>
ke
 
 
sana
14Ms
<8033>
untuk
 
 
mengambilnya
15wtsrl
<3423>
menjadi miliknya
 
 
19
Kamu harus
 
 
berkata
1trbdw
<1696>
kepadanya
2wyla
<413>
demikian
3rmal
<559>
Beginilah
4hk
<3541>
TUHAN
6hwhy
<3068>
berfirman
5rma
<559>
Apakah kamu telah
 
 
membunuh
7txurh
<7523>
dan
 
 
juga
8Mgw
<1571>
merampasnya
9tsry
<3423>
Kamu harus
 
 
berkata
10trbdw
<1696>
kepadanya
11wyla
<413>
dengan
 
 
berkata
12rmal
<559>
Beginilah
13hk
<3541>
TUHAN
15hwhy
<3068>
berfirman
14rma
<559>
Di
 
 
tempat
16Mwqmb
<4725>
anjing-anjing
19Myblkh
<3611>
 
17rsa
<834>
menjilati
18wqql
<3952>
 
20ta
<853>
darah
21Md
<1818>
Nabot
22twbn
<5022>
anjing-anjing
24Myblkh
<3611>
akan
 
 
menjilati
23wqly
<3952>
 
25ta
<853>
darahmu
26Kmd
<1818>
bahkan
27Mg
<1571>
anjingmu sendiri
28hta
<859>
20
Lalu
 
 
Ahab
2baxa
<256>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Elia
4whyla
<452>
Apakah engkau telah
 
 
menemukanku
5yntaumh
<4672>
hai
 
 
musuhku
6ybya
<341>
Jawabnya
7rmayw
<559>
Aku telah
 
 
menemukanmu
8ytaum
<4672>
karena
9Ney
<3282>
engkau telah
 
 
menjual
10Krkmth
<4376>
dirimu untuk
 
 
melakukan
11twvel
<6213>
apa yang
 
 
jahat
12erh
<7451>
di
 
 
mata
13ynyeb
<5869>
TUHAN
14hwhy
<3068>
21
Lihatlah
1ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
mendatangkan
2*aybm {ybm}
<935>
malapetaka
4her
<7451>
kepadamu
3Kyla
<413>
dan Aku akan
 
 
menghapuskan
5ytrebw
<1197>
keturunanmu
6Kyrxa
<310>
dan
 
 
melenyapkan
7ytrkhw
<3772>
dari
 
 
Ahab
8baxal
<256>
setiap
 
 
laki-laki
10ryqb 9Nytsm
<7023> <8366>
seorang yang
 
 
tertawan
11rwuew
<6113>
dan seorang yang
 
 
ditinggalkan
12bwzew
<5800>
di
 
 
Israel
13larvyb
<3478>
22
Aku akan
 
 
membuat
1yttnw
<5414>
 
2ta
<853>
keluargamu
3Ktyb
<1004>
sama seperti
 
 
keluarga
4tybk
<1004>
Yerobeam
5Mebry
<3379>
anak
6Nb
<1121>
Nebat
7jbn
<5028>
dan seperti
 
 
keluarga
8tybkw
<1004>
Baesa
9aseb
<1201>
anak
10Nb
<1121>
Ahia
11hyxa
<281>
karena
12la
<413>
kekesalannya
13oekh
<3708>
sehingga
14rsa
<834>
membangkitkan murka-Ku
15toekh
<3707>
dan
 
 
menyebabkan
16ajxtw
<2398> ==>
 
17ta
<853>
Israel
18larvy
<3478>
berdosa
16ajxtw
<== <2398>
23
Demikian
 
 
juga
1Mgw
<1571>
tentang
 
 
Izebel
2lbzyal
<348>
TUHAN
4hwhy
<3068>
telah
 
 
berfirman
3rbd
<1696>
firman-Nya
5rmal
<559>
Anjing-anjing
6Myblkh
<3611>
akan
 
 
memakan
7wlkay
<398>
 
8ta
<853>
Izebel
9lbzya
<348>
di
 
 
tembok
10lxb
<2428>
luar
 
 
Yizreel
11laerzy
<3157>
24
Setiap orang dari keluarga
 
 
Ahab
2baxal
<256>
yang
 
 
mati
1tmh
<4191>
di
 
 
kota
3ryeb
<5892>
anjing-anjing
5Myblkh
<3611>
akan
 
 
memakannya
4wlkay
<398>
dan setiap orang yang
 
 
mati
6tmhw
<4191>
di
 
 
padang
7hdvb
<7704>
burung-burung
9Pwe
<5775>
di
 
 
langit
10Mymsh
<8064>
akan
 
 
memakannya
8wlkay
<398>
25
Namun
1qr
<7535>
tidak
2al
<3808>
ada yang seperti
3hyh
<1961>
Ahab
4baxak
<256>
yang
5rsa
<834>
menjual
6rkmth
<4376>
dirinya untuk
 
 
melakukan
7twvel
<6213>
apa yang
 
 
jahat
8erh
<7451>
di
 
 
mata
9ynyeb
<5869>
TUHAN
10hwhy
<3068>
karena
11rsa
<834>
 
13wta
<853>
Izebel
14lbzya
<348>
istrinya
15wtsa
<802>
telah
 
 
menghasutnya
12htoh
<5496>
26
Dia melakukan perbuatan yang
 
 
sangat
2dam
<3966>
keji
1betyw
<8581>
dengan
 
 
mengikuti
4yrxa 3tkll
<310> <1980>
berhala-berhala
5Myllgh
<1544>
sama seperti
6lkk
<3605>
yang
7rsa
<834>
dilakukan
8wve
<6213>
oleh
 
 
orang Amori
9yrmah
<567>
yang
10rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
12hwhy
<3068>
usir
11syrwh
<3423>
dari
 
 
hadapan
13ynpm
<6440>
keturunan
14ynb
<1121>
Israel
15larvy
<3478>
 
16o
<0>
27
Saat
1yhyw
<1961>
Ahab
3baxa
<256>
mendengar
2emsk
<8085>
 
4ta
<853>
perkataan
5Myrbdh
<1697>
itu
6hlah
<428>
dia
 
 
mengoyakkan
7erqyw
<7167>
pakaiannya
8wydgb
<899>
dan
 
 
mengenakan
9Mvyw
<7760>
kain kabung
10qv
<8242>
pada
11le
<5921>
tubuhnya
12wrvb
<1320>
serta
 
 
berpuasa
13Mwuyw
<6684>
lalu dia
 
 
berbaring
14bksyw
<7901>
dengan
 
 
kain kabung
15qvb
<8242>
dan
 
 
berjalan
16Klhyw
<1980>
perlahan
17ja
<328>
 
18o
<0>
28
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
turun
 
 
kepada
4la
<413>
Elia
5whyla
<452>
orang Tisbe
6ybsth
<8664>
firman-Nya
7rmal
<559>
29
Apakah kamu pernah
 
 
melihat
1tyarh
<7200>
bahwa
2yk
<3588>
Ahab
4baxa
<256>
merendahkan diri
3enkn
<3665>
di hadapan-Ku
5ynplm
<6440>
Oleh
 
 
karena
6Ney
<3282>
dia
 
 
telah
7yk
<3588>
merendahkan diri
8enkn
<3665>
di hadapan-Ku
9ynpm
<6440>
Aku
 
 
tidak
10al
<3808>
akan
 
 
mendatangkan
11*ayba {yba}
<935>
malapetaka
12herh
<7451>
pada
 
 
zamannya
13wymyb
<3117>
melainkan Aku akan
 
 
mendatangkan
16ayba
<935>
malapetaka
17herh
<7451>
atas
18le
<5921>
keluarganya
19wtyb
<1004>
pada
 
 
zaman
14ymyb
<3117>
anaknya
15wnb
<1121>