Prev Chapter 2 Kings 20 Next Chapter
1
Pada
 
 
waktu
1Mymyb
<3117>
itu
2Mhh
<1992>
Hizkia
4whyqzx
<2396>
sakit
3hlx
<2470>
dan hampir
 
 
mati
5twml
<4191>
Lalu
 
 
Nabi
11aybnh
<5030>
 
7wyla
<413>
Yesaya
8whyesy
<3470>
anak
9Nb
<1121>
Amos
10Uwma
<531>
datang
6abyw
<935>
dan
 
 
berkata
12rmayw
<559>
 
13wyla
<413>
Inilah
14hk
<3541>
firman
15rma
<559>
TUHAN
16hwhy
<3068>
Aturlah urusan
17wu
<6680>
keluargamu
18Ktybl
<1004>
sebab
19yk
<3588>
kamu akan
 
 
mati
20tm
<4191>
kamu
21hta
<859>
tidak
22alw
<3808>
akan
 
 
sembuh
23hyxt
<2421>
2
Lalu Hizkia
 
 
memalingkan
1boyw
<5437>
 
2ta
<853>
mukanya
3wynp
<6440>
ke
4la
<413>
dinding
5ryqh
<7023>
dan
 
 
berdoa
6llptyw
<6419>
kepada
7la
<413>
TUHAN
8hwhy
<3068>
demikian
9rmal
<559>
3
Ya
1hna
<577>
TUHAN
2hwhy
<3068>
ingatlah
3rkz
<2142>
kiranya
4an
<4994>
bahwa aku
5ta
<853>
telah
6rsa
<834>
hidup
7ytklhth
<1980>
di hadapan-Mu
8Kynpl
<6440>
dalam
 
 
kebenaran
9tmab
<571>
dan
 
 
ketulusan
11Mls
<8003>
hati
10bblbw
<3824>
dan
 
 
melakukan
14ytyve
<6213>
apa yang
 
 
baik
12bwjhw
<2896>
di
 
 
mata-Mu
13Kynyeb
<5869>
Kemudian
 
 
Hizkia
16whyqzx
<2396>
menangis tersedu-sedu
18lwdg 17ykb 15Kbyw
<1419> <1058> <1058>
 
19o
<0>
4
Sebelum
3al
<3808>
 
1yhyw
<1961>
Yesaya
2whyesy
<3470>
keluar
4auy
<3318>
meninggalkan
 
 
pelataran
5*rux {ryeh}
<5892>
tengah
6hnkyth
<8484>
firman
7rbdw
<1697>
TUHAN
8hwhy
<3068>
datang
9hyh
<1961>
kepadanya
10wyla
<413>
bunyinya
11rmal
<559>
5
Kembalilah
1bws
<7725>
dan
 
 
katakan
2trmaw
<559>
kepada
3la
<413>
Hizkia
4whyqzx
<2396>
pemimpin
5dygn
<5057>
umat-Ku
6yme
<5971>
Inilah
7hk
<3541>
firman
8rma
<559>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Allah
10yhla
<430>
Daud
11dwd
<1732>
nenek moyangmu
12Kyba
<1>
Aku telah
 
 
mendengar
13ytems
<8085>
 
14ta
<853>
doamu
15Ktlpt
<8605>
dan melihat
 
 
lihat
16ytyar
<7200>
 
17ta
<853>
air matamu
18Ktemd
<1832>
Ketahuilah
19ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
menyembuhkanmu
20apr
<7495>
Pada
21Kl
<0>
hari
22Mwyb
<3117>
ketiga
23ysylsh
<7992>
kamu akan
 
 
pergi
24hlet
<5927>
ke
 
 
Bait
25tyb
<1004>
TUHAN
26hwhy
<3068>
6
Aku akan
 
 
menambah
1ytpohw
<3254>
 
2le
<5921>
umurmu
3Kymy
<3117>
15
5hrve 4smx
<6240> <2568>
tahun
6hns
<8141>
lagi dan Aku akan
 
 
melepaskan
10Klyua
<5337>
kamu dan
11taw
<853>
kota
12ryeh
<5892>
ini
13tazh
<2063>
dari
 
 
tangan
7Pkmw
<3709>
raja
8Klm
<4428>
Asyur
9rwsa
<804>
Aku akan
 
 
melindungi
14ytwngw
<1598>
 
15le
<5921>
kota
16ryeh
<5892>
ini
17tazh
<2063>
demi
18yneml
<4616>
Aku dan
 
 
demi
19Nemlw
<4616>
Daud
20dwd
<1732>
hamba-Ku
21ydbe
<5650>
7
Kemudian
 
 
Yesaya
2whyesy
<3470>
berkata
1rmayw
<559>
Ambillah
3wxq
<3947>
sekepal
 
 
kue
4tlbd
<1690>
ara
5Mynat
<8384>
Mereka
 
 
mengambilnya
6wxqyw
<3947>
dan
 
 
menaruhnya
7wmyvyw
<7760>
pada
8le
<5921>
barah
9Nyxsh
<7822>
itu maka dia pun
 
 
sembuh
10yxyw
<2421>
8
Sebelumnya
 
 
Hizkia
2whyqzx
<2396>
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yesaya
4whyesy
<3470>
Apakah
5hm
<4100>
tandanya
6twa
<226>
bahwa
7yk
<3588>
TUHAN
9hwhy
<3068>
akan
 
 
menyembuhkan
8apry
<7495>
aku
10yl
<0>
sehingga aku akan
 
 
pergi
11ytylew
<5927>
ke
 
 
Bait
14tyb
<1004>
TUHAN
15hwhy
<3068>
pada
 
 
hari
12Mwyb
<3117>
yang
 
 
ketiga
13ysylsh
<7992>
9
Yesaya
2whyesy
<3470>
menjawab
1rmayw
<559>
Ini
3hz
<2088>
akan menjadi
4Kl
<0>
tanda
5twah
<226>
bagimu dari
6tam
<853>
TUHAN
7hwhy
<3068>
bahwa
8yk
<3588>
TUHAN
10hwhy
<3068>
akan
 
 
melakukan
9hvey
<6213>
 
11ta
<853>
apa
12rbdh
<1697>
yang
13rsa
<834>
telah
 
 
dijanjikan-Nya
14rbd
<1696>
Apakah
 
 
bayang-bayang
16luh
<6738>
itu akan
 
 
maju
15Klh
<1980>
sepuluh
17rve
<6235>
langkah
18twlem
<4609>
atau
19Ma
<518>
mundur
20bwsy
<7725>
sepuluh
21rve
<6235>
langkah
22twlem
<4609>
10
Hizkia
2whyqzxy
<2396>
menjawab
1rmayw
<559>
Adalah
 
 
perkara yang mudah
3lqn
<7043>
bagi
 
 
bayang-bayang
4lul
<6738>
untuk
 
 
memanjang
5twjnl
<5186>
sepuluh
6rve
<6235>
langkah
7twlem
<4609>
Sebaliknya
 
 
biarlah
8al
<3808>
bayang-bayang
11luh
<6738>
itu
9yk
<3588>
mundur
10bwsy
<7725>
sepuluh
13rve
<6235>
langkah
14twlem
<4609>
ke
 
 
belakang
12tynrxa
<322>
11
Lalu
 
 
Nabi
3aybnh
<5030>
Yesaya
2whyesy
<3470>
berseru
1arqyw
<7121>
kepada
4la
<413>
TUHAN
5hwhy
<3068>
sehingga
 
 
dibuat-Nya
6bsyw
<7725> ==>
 
7ta
<853>
bayang-bayang
8luh
<6738>
itu
 
 
mundur
6bsyw
<== <7725>
sepuluh
15rve
<6235>
langkah
16twlem
<4609>
ke
 
 
belakang
14tynrxa
<322>
Bayang-bayang itu
10rsa 9twlemb
<834> <4600>
mundur
11hdry
<3381>
pada
 
 
penunjuk
12twlemb
<4609>
matahari buatan
 
 
Ahas
13zxa
<271>
 
17P
<0>
12
Sesudah
1teb
<6256>
itu
2ayhh
<1931>
 
4Kdarb
<0>
Merodakh-Baladan
5Ndalb
<1255>
anak
6Nb
<1121>
Baladan
7Ndalb
<1081>
raja
8Klm
<4428>
Babel
9lbb
<894>
mengirim
3xls
<7971>
surat
10Myrpo
<5612>
dan
 
 
hadiah
11hxnmw
<4503>
kepada
12la
<413>
Hizkia
13whyqzx
<2396>
karena
14yk
<3588>
dia
 
 
mendengar
15ems
<8085>
bahwa
16yk
<3588>
Hizkia
18whyqzx
<2396>
sakit
17hlx
<2470>
13
 
2Mhyle
<5921>
Hizkia
3whyqzx
<2396>
menyambut
1emsyw
<8085>
mereka dan
 
 
memperlihatkan
4Maryw
<7200>
kepada
5ta
<853>
mereka
 
 
semua
6lk
<3605>
rumah
7tyb
<1004>
harta bendanya
8*htkn
<5238>
 
11taw
<853>
emas
12bhzh
<2091>
dan
9ta
<853>
perak
10Pokh
<3701>
 
13taw
<853>
rempah-rempah
14Mymvbh
<1314>
dan
15taw
<853>
minyak
16Nms
<8081>
yang
 
 
berharga
17bwjh
<2896>
 
18taw
<853>
gudang
19tyb
<1004>
persenjataannya
20wylk
<3627>
dan
21taw
<853>
semua
22lk
<3605>
yang
23rsa
<834>
terdapat
24aumn
<4672>
dalam
 
 
perbendaharaannya
25wytruwab
<214>
Tidak
26al
<3808>
ada
27hyh
<1961>
barang
28rbd
<1697>
di
29rsa
<834>
 
32whyqzx
<2396>
istananya
33wtybb
<1004>
ataupun
30al
<3808>
di
 
 
seluruh
34lkbw
<3605>
daerah
 
 
kekuasaannya
35wtlsmm
<4474>
yang tidak dia
 
 
perlihatkan
31Marh
<7200>
kepada mereka
 
 
14
Lalu
 
 
Nabi
3aybnh
<5030>
Yesaya
2whyesy
<3470>
menghadap
4la 1abyw
<413> <935>
Raja
5Klmh
<4428>
Hizkia
6whyqzx
<2396>
dan
 
 
bertanya
7rmayw
<559>
kepadanya
8wyla
<413>
Apakah
9hm
<4100>
yang telah
 
 
dikatakan
10wrma
<559>
orang-orang
11Mysnah
<376>
ini
12hlah
<428>
dan
 
 
dari manakah
13Nyamw
<370>
mereka
 
 
datang
14waby
<935>
Hizkia
17whyqzx
<2396>
 
15Kyla
<413>
menjawab
16rmayw
<559>
Mereka
 
 
datang
20wab
<935>
dari
 
 
negeri
18Uram
<776>
yang
 
 
jauh
19hqwxr
<7350>
dari
 
 
Babel
21lbbm
<894>
15
Yesaya
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Apakah
2hm
<4100>
yang telah mereka
 
 
lihat
3war
<7200>
dalam
 
 
istanamu
4Ktybb
<1004>
Hizkia
6whyqzx
<2396>
menjawab
5rmayw
<559>
Mereka telah
 
 
melihat
11war
<7200>
 
7ta
<853>
semua
8lk
<3605>
yang
9rsa
<834>
ada di
 
 
istanaku
10ytybb
<1004>
Tidak
12al
<3808>
ada
13hyh
<1961>
satu pun
14rbd
<1697>
dari antara
 
 
perbendaharaanku
18ytruab
<214>
yang
15rsa
<834>
tidak
16al
<3808>
aku
 
 
perlihatkan
17Mtyarh
<7200>
kepada mereka
 
 
16
Lalu
 
 
Yesaya
2whyesy
<3470>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Hizkia
4whyqzx
<2396>
Dengarlah
5ems
<8085>
firman
6rbd
<1697>
TUHAN
7hwhy
<3068>
17
Ketahuilah
1hnh
<2009>
akan
 
 
datang
3Myab
<935>
suatu masa
2Mymy
<3117>
ketika
 
 
semua
5lk
<3605>
yang
6rsa
<834>
ada dalam
 
 
istanamu
7Ktybb
<1004>
dan
 
 
yang
8rsaw
<834>
disimpan
9wrua
<686>
oleh
 
 
nenek moyangmu
10Kytba
<1>
sampai
11de
<5704>
hari
12Mwyh
<3117>
ini
13hzh
<2088>
akan
 
 
diangkut
4avnw
<5375>
ke
 
 
Babel
14hlbb
<894>
Tidak akan ada
15al
<3808>
yang
 
 
ditinggalkan
16rtwy
<3498>
 
17rbd
<1697>
firman
18rma
<559>
TUHAN
19hwhy
<3068>
18
Beberapa
 
 
anak
1Kynbmw
<1121>
laki-laki
 
 
yang
2rsa
<834>
akan
5rsa 4Kmm 3wauy
<834> <4480> <3318>
dilahirkan
6dylwt
<3205>
bagimu yaitu keturunanmu akan
 
 
dibawa
7*wxqy {xqy}
<3947>
pergi dan mereka akan
 
 
menjadi
8wyhw
<1961>
kasim
9Myoyro
<5631>
di
 
 
istana
10lkyhb
<1964>
raja
11Klm
<4428>
Babel
12lbb
<894>
19
Lalu
 
 
Hizkia
2whyqzx
<2396>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yesaya
4whyesy
<3470>
Firman
6rbd
<1697>
TUHAN
7hwhy
<3068>
yang
8rsa
<834>
engkau
 
 
sampaikan
9trbd
<1696>
itu
 
 
baik
5bwj
<2896>
Sebab
 
 
pikirnya
10rmayw
<559>
 
11awlh
<3808>
Asal
12Ma
<518>
ada
 
 
damai
13Mwls
<7965>
dan
 
 
keamanan
14tmaw
<571>
 
15hyhy
<1961>
seumur
16ymyb
<3117>
hidupku
 
 
20
Selebihnya
1rtyw
<3499>
dari
 
 
riwayat
2yrbd
<1697>
Hizkia
3whyqzx
<2396>
seluruh
4lkw
<3605>
kepahlawanannya
5wtrwbg
<1369>
dan
 
 
bagaimana
6rsaw
<834>
dia telah
 
 
membuat
7hve
<6213>
 
8ta
<853>
kolam
9hkrbh
<1295>
dan
10taw
<853>
saluran
11hleth
<8585>
air yang mengalirkan
13ta 12abyw
<853> <935>
air
14Mymh
<4325>
ke dalam
 
 
kota
15hryeh
<5892>
apakah semuanya itu
 
 
tidak
16alh
<3808>
 
17Mh
<1992>
dituliskan
18Mybwtk
<3789>
dalam
19le
<5921>
kitab
20rpo
<5612>
 
21yrbd
<1697>
sejarah
22Mymyh
<3117>
raja-raja
23yklml
<4428>
Yehuda
24hdwhy
<3063>
21
Kemudian
 
 
Hizkia
2whyqzx
<2396>
dibaringkan
1bksyw
<7901>
beserta
3Me
<5973>
nenek moyangnya
4wytba
<1>
Kemudian
 
 
Manasye
6hsnm
<4519>
anaknya
7wnb
<1121>
menjadi raja
5Klmyw
<4427>
sebagai
8wytxt
<8478>
penggantinya
9P
<0>