Prev Chapter 2 Kings 21 Next Chapter
1
Manasye
5hsnm
<4519>
berumur
1Nb
<1121>
dua
2Myts
<8147>
belas
3hrve
<6240>
tahun
4hns
<8141>
ketika
 
 
menjadi raja
6wklmb
<4427>
dan
 
 
memerintah
10Klm
<4427>
selama
 
 
55
8smxw 7Mysmxw
<2568> <2572>
tahun
9hns
<8141>
di
 
 
Yerusalem
11Mlswryb
<3389>
Ibunya
13wma
<517>
bernama
12Msw
<8034>
 
14yupx
<0>
Hefzibah
15hb
<2657>
2
Dia
 
 
melakukan
1veyw
<6213>
apa yang
 
 
jahat
2erh
<7451>
di
 
 
mata
3ynyeb
<5869>
TUHAN
4hwhy
<3068>
seperti
 
 
kekejian
5tbewtk
<8441>
bangsa-bangsa
6Mywgh
<1471>
yang
7rsa
<834>
telah
 
 
dihalau
8syrwh
<3423>
oleh
 
 
TUHAN
9hwhy
<3068>
dari
 
 
hadapan
10ynpm
<6440>
keturunan
11ynb
<1121>
Israel
12larvy
<3478>
3
Sebab dia
 
 
membangun
2Nbyw
<1129>
kembali
1bsyw
<7725>
 
3ta
<853>
bukit-bukit pengurbanan
4twmbh
<1116>
yang
5rsa
<834>
telah
 
 
dihancurkan
6dba
<6>
Hizkia
7whyqzx
<2396>
ayahnya
8wyba
<1>
Dia
 
 
membangun
9Mqyw
<6965>
mazbah-mazbah
10txbzm
<4196>
untuk
 
 
Baal
11lebl
<1168>
dan
 
 
membuat
12veyw
<6213>
patung Asyera
13hrsa
<842>
seperti
 
 
yang
14rsak
<834>
dilakukan
15hve
<6213>
Ahab
16baxa
<256>
raja
17Klm
<4428>
Israel
18larvy
<3478>
serta
 
 
sujud menyembah
19wxtsyw
<7812>
kepada
 
 
segenap
20lkl
<3605>
tentara
21abu
<6635>
langit
22Mymsh
<8064>
dan
 
 
beribadah
23dbeyw
<5647>
kepadanya
24Mta
<853>
4
Dia
 
 
mendirikan
1hnbw
<1129>
mazbah-mazbah
2txbzm
<4196>
di
 
 
Bait
3tybb
<1004>
TUHAN
4hwhy
<3068>
padahal
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
telah
5rsa
<834>
berfirman
6rma
<559>
Aku akan
 
 
menempatkan
9Myva
<7760>
 
10ta
<853>
nama-Ku
11yms
<8034>
di
 
 
Yerusalem
8Mlswryb
<3389>
5
Dia juga
 
 
mendirikan
1Nbyw
<1129>
mazbah-mazbah
2twxbzm
<4196>
bagi
 
 
segenap
3lkl
<3605>
tentara
4abu
<6635>
langit
5Mymsh
<8064>
pada
 
 
dua
6ytsb
<8147>
pelataran
7twrux
<2691>
di
 
 
Bait
8tyb
<1004>
TUHAN
9hwhy
<3068>
6
Bahkan dia membuat
2ta
<853>
anaknya
3wnb
<1121>
sendiri
 
 
melewati
1rybehw
<5674>
api
4sab
<784>
menggunakan ramalan
5Nnwew
<6049>
dan
 
 
telaah
6sxnw
<5172>
serta
 
 
berhubungan
7hvew
<6213>
dengan para
 
 
pemanggil arwah
8bwa
<178>
dan
 
 
pemanggil roh peramal
9Mynedyw
<3049>
Dia
 
 
melakukan
11twvel
<6213>
banyak
10hbrh
<7235>
perbuatan yang jahat
12erh
<7451>
di
 
 
mata
13ynyeb
<5869>
TUHAN
14hwhy
<3068>
sehingga
 
 
menimbulkan murka-Nya
15oyekhl
<3707>
7
Lalu dia
 
 
menempatkan
1Mvyw
<7760>
 
2ta
<853>
patung
3lop
<6459>
Asyera
4hrsah
<842>
yang
5rsa
<834>
dibuatnya
6hve
<6213>
dalam
 
 
Bait
7tybb
<1004>
padahal
 
 
TUHAN
10hwhy
<3068>
telah
8rsa
<834>
berkata
9rma
<559>
kepada
11la
<413>
Daud
12dwd
<1732>
dan
 
 
kepada
13law
<413>
Salomo
14hmls
<8010>
anaknya
15wnb
<1121>
Dalam
 
 
Bait
16tybb
<1004>
ini
17hzh
<2088>
dan di
 
 
Yerusalem
18Mlswrybw
<3389>
yang
19rsa
<834>
telah Aku
 
 
pilih
20ytrxb
<977>
dari antara
 
 
segala
21lkm
<3605>
suku
22yjbs
<7626>
Israel
23larvy
<3478>
Aku akan
 
 
menempatkan
24Myva
<7760>
 
25ta
<853>
nama-Ku
26yms
<8034>
untuk
 
 
selama-lamanya
27Mlwel
<5769>
8
Aku
 
 
tidak
1alw
<3808>
akan
 
 
lagi
2Pyoa
<3254>
membuat
3dynhl
<5110> ==>
kaki
4lgr
<7272>
orang
 
 
Israel
5larvy
<3478>
keluar
3dynhl
<== <5110>
dari
6Nm
<4480>
tanah
7hmdah
<127>
yang
8rsa
<834>
sudah Aku
 
 
berikan
9yttn
<5414>
kepada
 
 
nenek moyang
10Mtwbal
<1>
mereka
11qr
<7535>
jika
12Ma
<518>
mereka
 
 
tetap
13wrmsy
<8104>
melakukan
14twvel
<6213>
seperti
15lkk
<3605>
yang
16rsa
<834>
telah Aku
 
 
perintahkan
17Mytywu
<6680>
kepada mereka dan menuruti
18lklw
<3605>
hukum
19hrwth
<8451>
yang
20rsa
<834>
telah
 
 
diperintahkan
21hwu
<6680>
kepada
22Mta
<853>
mereka oleh
 
 
hamba-Ku
23ydbe
<5650>
Musa
24hsm
<4872>
9
Namun mereka
 
 
tidak
1alw
<3808>
mau
 
 
mendengarkan
2wems
<8085>
dan
 
 
Manasye
4hsnm
<4519>
menyesatkan
3Metyw
<8582>
mereka sehingga mereka
 
 
melakukan
5twvel
<6213>
 
6ta
<853>
kejahatan
7erh
<7451>
yang melebihi
8Nm
<4480>
bangsa-bangsa
9Mywgh
<1471>
yang
10rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
12hwhy
<3068>
musnahkan
11dymsh
<8045>
dari
 
 
hadapan
13ynpm
<6440>
 
14ynb
<1121>
Israel
15larvy
<3478>
10
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
melalui
3dyb
<3027>
hamba-hamba-Nya
4wydbe
<5650>
yaitu para
 
 
nabi
5Myaybnh
<5030>
bunyinya
6rmal
<559>
11
Oleh
 
 
karena
1Ney
<3282>
Manasye
4hsnm
<4519>
raja
5Klm
<4428>
Yehuda
6hdwhy
<3063>
telah
2rsa
<834>
melakukan
3hve
<6213>
kekejian-kekejian
7twbeth
<8441>
ini
8hlah
<428>
dan melakukan
 
 
kejahatan
9erh
<7489>
melebihi
 
 
semua
10lkm
<3605>
yang
11rsa
<834>
dilakukan
12wve
<6213>
oleh
 
 
orang Amori
13yrmah
<567>
yang
14rsa
<834>
ada
 
 
sebelum
15wynpl
<6440>
dia serta telah membuat orang
18ta
<853>
Yehuda
19hdwhy
<3063>
berdosa
16ajxyw
<2398>
juga
17Mg
<1571>
dengan
 
 
berhala-berhalanya
20wylwlgb
<1544>
 
21P
<0>
12
maka
1Nkl
<3651>
inilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Allah
5yhla
<430>
Israel
6larvy
<3478>
Ketahuilah
7ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
mendatangkan
8aybm
<935>
malapetaka
9her
<7451>
atas
10le
<5921>
Yerusalem
11Mlswry
<3389>
dan
 
 
Yehuda
12hdwhyw
<3063>
sehingga
13rsa
<834>
siapa pun
14lk
<3605>
yang
 
 
mendengarnya
15*hems {wyems}
<8085>
akan menjadi
 
 
bising
16hnlut
<6750>
kedua
17yts
<8147>
telinganya
18wynza
<241>
13
Aku akan
 
 
merentangkan
1ytyjnw
<5186>
atas
2le
<5921>
Yerusalem
3Mlswry
<3389>
 
4ta
<853>
tali pengukur
5wq
<6957>
untuk
 
 
Samaria
6Nwrms
<8111>
serta
7taw
<853>
unting-unting
8tlqsm
<4949>
atas
 
 
keluarga
9tyb
<1004>
Ahab
10baxa
<256>
dan Aku akan
 
 
menghapuskan
11ytyxmw
<4229>
 
12ta
<853>
Yerusalem
13Mlswry
<3389>
seperti
14rsak
<834>
seseorang
 
 
membersihkan
15hxmy
<4229>
 
16ta
<853>
pinggan
17txluh
<6747>
yaitu
 
 
menghapusnya
18hxm
<4229>
dan
 
 
membalikkan
19Kphw
<2015>
permukaannya
21hynp 20le
<6440> <5921>
14
Aku akan
 
 
meninggalkan
1ytsjnw
<5203>
 
2ta
<853>
sisa
3tyras
<7611>
milik pusaka-Ku
4ytlxn
<5159>
dan akan
 
 
menyerahkan
5Myttnw
<5414>
mereka ke dalam
 
 
tangan
6dyb
<3027>
musuh-musuh
7Mhybya
<341>
mereka sehingga mereka
 
 
menjadi
8wyhw
<1961>
mangsa
9zbl
<957>
dan
 
 
rampasan
10hosmlw
<4933>
bagi
 
 
semua
11lkl
<3605>
musuh-musuh
12Mhybya
<341>
mereka
 
 
15
karena
1Ney
<3282>
mereka telah
2rsa
<834>
melakukan
3wve
<6213>
apa yang
4ta
<853>
jahat
5erh
<7451>
di
 
 
mata-Ku
6ynyeb
<5869>
dan telah
7wyhyw
<1961>
menimbulkan sakit hati-Ku
8Myoekm
<3707>
 
9yta
<853>
sejak
10Nm
<4480>
saat
11Mwyh
<3117>
nenek moyang
14Mtwba
<1>
mereka
12rsa
<834>
keluar
13wauy
<3318>
dari
 
 
Mesir
15Myrumm
<4714>
bahkan
 
 
sampai
16dew
<5704>
pada
 
 
hari
17Mwyh
<3117>
ini
18hzh
<2088>
16
Terlebih
 
 
lagi
1Mgw
<1571>
Manasye
5hsnm
<4519>
telah
 
 
amat
7dam
<3966>
banyak
6hbrh
<7235>
menumpahkan
4Kps
<8210>
darah
2Md
<1818>
orang yang tidak bersalah
3yqn
<5355>
sehingga
8de
<5704>
 
11ta
<853>
Yerusalem
12Mlswry
<3389>
 
9rsa
<834>
dipenuhi
10alm
<4390>
darah dari

ujung
13hp
<6310>
ke
 
 
ujung
14hpl
<6310>
selain
15dbl
<905>
dari
 
 
dosanya
16wtajxm
<2403>
yang
17rsa
<834>
telah membuat orang
19ta
<853>
Yehuda
20hdwhy
<3063>
berdosa
18ayjxh
<2398>
dengan
 
 
melakukan
21twvel
<6213>
apa yang
 
 
jahat
22erh
<7451>
di
 
 
mata
23ynyeb
<5869>
TUHAN
24hwhy
<3068>
17
Selebihnya
1rtyw
<3499>
dari
 
 
riwayat-riwayat
2yrbd
<1697>
Manasye
3hsnm
<4519>
semua
4lkw
<3605>
yang
5rsa
<834>
diperbuatnya serta segala
6hve
<6213>
dosa
7wtajxw
<2403>
yang
8rsa
<834>
dilakukannya
9ajx
<2398>
apakah semuanya itu
 
 
tidak
10alh
<3808>
 
11Mh
<1992>
dituliskan
12Mybwtk
<3789>
dalam
13le
<5921>
kitab
14rpo
<5612>
riwayat-riwayat
15yrbd
<1697>
zaman
16Mymyh
<3117>
raja-raja
17yklml
<4428>
Yehuda
18hdwhy
<3063>
18
Lalu
 
 
Manasye
2hsnm
<4519>
dibaringkan
1bksyw
<7901>
beserta
3Me
<5973>
nenek moyangnya
4wytba
<1>
dan
 
 
dikuburkan
5rbqyw
<6912>
di
 
 
taman
6Ngb
<1588>
istananya
7wtyb
<1004>
yaitu di
 
 
taman
8Ngb
<1588>
Uza
9aze
<5798>
Kemudian
 
 
Amon
11Nwma
<526>
anaknya
12wnb
<1121>
menjadi raja
10Klmyw
<4427>
sebagai
13wytxt
<8478>
penggantinya
14P
<0>
19
Amon
5Nwma
<526>
berumur
1Nb
<1121>
22
3Mytsw 2Myrve
<8147> <6242>
tahun
4hns
<8141>
ketika dia
 
 
menjadi raja
6wklmb
<4427>
dan selama
 
 
dua
7Mytsw
<8147>
tahun
8Myns
<8141>
dia
 
 
memerintah
9Klm
<4427>
di
 
 
Yerusalem
10Mlswryb
<3389>
Nama
11Msw
<8034>
ibunya
12wma
<517>
adalah
 
 
Mesulemet
13tmlsm
<4922>
anak perempuan
14tb
<1323>
Harus
15Uwrx
<2743>
dari
16Nm
<4480>
Yotba
17hbjy
<3192>
20
Dia
 
 
melakukan
1veyw
<6213>
apa yang
 
 
jahat
2erh
<7451>
di
 
 
mata
3ynyeb
<5869>
TUHAN
4hwhy
<3068>
seperti
 
 
yang
5rsak
<834>
dilakukan
6hve
<6213>
Manasye
7hsnm
<4519>
ayahnya
8wyba
<1>
21
Dia
 
 
hidup
1Klyw
<1980>
sesuai dengan
 
 
semua
2lkb
<3605>
jalan
3Krdh
<1870>
 
4rsa
<834>
hidup
5Klh
<1980>
ayahnya
6wyba
<1>
yakni dengan
 
 
beribadah
7dbeyw
<5647>
kepada
8ta
<853>
berhala-berhala
9Myllgh
<1544>
yang
10rsa
<834>
disembah
11dbe
<5647>
ayahnya
12wyba
<1>
dan sujud
 
 
menyembah
13wxtsyw
<7812>
mereka
14Mhl
<0>
22
Dia
 
 
meninggalkan
1bzeyw
<5800>
 
2ta
<853>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allah
4yhla
<430>
dari
 
 
nenek moyangnya
5wytba
<1>
dan
 
 
tidak
6alw
<3808>
hidup
7Klh
<1980>
menurut
 
 
jalan
8Krdb
<1870>
TUHAN
9hwhy
<3068>
23
Para
 
 
pegawai
2ydbe
<5650>
Amon
3Nwma
<526>
mengadakan
1wrsqyw
<7194>
persepakatan
 
 
untuk
4wyle
<5921>
melawannya dan
 
 
membunuh
5wtymyw
<4191>
 
6ta
<853>
raja
7Klmh
<4428>
di
 
 
istananya
8wtybb
<1004>
24
Namun
 
 
rakyat
2Me
<5971>
negeri
3Urah
<776>
itu
 
 
membunuh
1Kyw
<5221>
 
4ta
<853>
semua
5lk
<3605>
yang
 
 
mengadakan
6Myrsqh
<7194>
persepakatan
 
 
melawan
7le
<5921>
raja
8Klmh
<4428>
Amon
9Nwma
<526>
Lalu
 
 
rakyat
11Me
<5971>
negeri
12Urah
<776>
itu mengangkat
13ta
<853>
Yosia
14whysay
<2977>
anaknya
15wnb
<1121>
menjadi raja
10wkylmyw
<4427>
sebagai
 
 
penggantinya
16wytxt
<8478>
25
Selebihnya
1rtyw
<3499>
dari
 
 
riwayat-riwayat
2yrbd
<1697>
Amon
3Nwma
<526>
dan apa
 
 
yang
4rsa
<834>
diperbuatnya apakah
 
 
semuanya
5hve
<6213>
itu
 
 
tidak
6alh
<3808>
 
7Mh
<1992>
dituliskan
8Mybwtk
<3789>
dalam
9le
<5921>
kitab
10rpo
<5612>
riwayat-riwayat
11yrbd
<1697>
zaman
12Mymyh
<3117>
raja-raja
13yklml
<4428>
Yehuda
14hdwhy
<3063>
26
Kemudian Amon
 
 
dikuburkan
1rbqyw
<6912>
dalam
2wta
<853>
kuburnya
3wtrbqb
<6900>
di
 
 
taman
4Ngb
<1588>
Uza
5aze
<5798>
Lalu
 
 
Yosia
7whysay
<2977>
anaknya
8wnb
<1121>
menjadi raja
6Klmyw
<4427>
sebagai
9wytxt
<8478>
penggantinya
10P
<0>