Prev Chapter 1 Chronicles 27 Next Chapter
1
Inilah
 
 
daftar
3Mrpoml
<4557>
keturunan
1ynbw
<1121>
Israel
2larvy
<3478>
para
 
 
kepala
4ysar
<7218>
kaum keluarga
5twbah
<1>
pemimpin
6yrvw
<8269>
pasukan seribu
7Myplah
<505>
dan
 
 
pasukan seratus
8twamhw
<3967>
dan para
 
 
pengatur
9Mhyrjsw
<7860>
yang
 
 
melayani
10Mytrsmh
<8334>
 
11ta
<853>
raja
12Klmh
<4428>
dalam
 
 
semua
13lkl
<3605>
urusan
14rbd
<1697>
yaitu
 
 
kelompok
15twqlxmh
<4256>
yang
 
 
bertugas
16habh
<935>
dan yang
 
 
bebas
17tauyhw
<3318>
tugas
 
 
bulan
18sdx
<2320>
demi
 
 
bulan
19sdxb
<2320>
sepanjang
20lkl
<3605>
 
21ysdx
<2320>
tahun
22hnsh
<8141>
Setiap
 
 
kelompok
23tqlxmh
<4256>
terdiri
24txah
<259>
dari
 
 
24.000
27Pla 26hebraw 25Myrve
<505> <702> <6242>
orang
28o
<0>
2
Kepala
1le
<5921>
kelompok
2tqlxmh
<4256>
pertama
3hnwsarh
<7223>
pada
 
 
bulan
4sdxl
<2320>
pertama
5Nwsarh
<7223>
adalah
 
 
Yasobam
6Mebsy
<3434>
anak
7Nb
<1121>
Zabdiel
8laydbz
<2068>
Kelompoknya
10wtqlxm
<4256>
terdiri
 
 
dari
9lew
<5921>
24.000
13Pla 12hebraw 11Myrve
<505> <702> <6242>
orang
 
 
3
Dia adalah
 
 
keturunan
2ynb
<1121>
Peres
3Urp
<6557>
dan
 
 
kepala
4sarh
<7218>
dari
1Nm
<4480>
semua
5lkl
<3605>
panglima
6yrv
<8269>
tentara
7twabuh
<6635>
pada
 
 
bulan
8sdxl
<2320>
pertama
9Nwsarh
<7223>
4
Kepala
1lew
<5921>
kelompok
2tqlxm
<4256>
untuk
 
 
bulan
3sdxh
<2320>
kedua
4ynsh
<8145>
adalah
 
 
Dodai
5ydwd
<1737>
orang
 
 
Ahohi
6yxwxah
<266>
sedangkan
7wtqlxmw
<4256>
Miklot
8twlqmw
<4732>
menjadi
 
 
pemimpin
9dygnh
<5057>
Dalam
10lew
<5921>
kelompoknya
11wtqlxm
<4256>
terdapat
 
 
24.000
14Pla 13hebraw 12Myrve
<505> <702> <6242>
orang
15o
<0>
5
Panglima
1rv
<8269>
perang
2abuh
<6635>
ketiga
3ysylsh
<7992>
untuk
 
 
bulan
4sdxl
<2320>
ketiga
5ysylsh
<7992>
adalah
 
 
Benaya
6whynb
<1141>
anak
7Nb
<1121>
Yoyada
8edywhy
<3077>
imam
9Nhkh
<3548>
kepala
10sar
<7218>
Dalam
11lew
<5921>
kelompoknya
12wtqlxm
<4256>
terdapat
 
 
24.000
15Pla 14hebraw 13Myrve
<505> <702> <6242>
orang
 
 
6
Benaya
2whynb
<1141>
adalah
1awh
<1931>
salah seorang dari
 
 
tiga puluh
4Myslsh
<7970>
pahlawan
3rwbg
<1368>
dan kepala
 
 
atas
5lew
<5921>
tiga puluh
6Myslsh
<7970>
orang itu Yang menjadi kepala
 
 
kelompok
7wtqlxmw
<4256>
adalah
 
 
Amizabad
8dbzyme
<5990>
anaknya
9wnb
<1121>
 
10o
<0>
7
Orang
 
 
keempat
1yeybrh
<7243>
untuk
 
 
bulan
2sdxl
<2320>
keempat
3yeybrh
<7243>
adalah
4hve
<0>
Asael
5la
<6214>
saudara
6yxa
<251>
Yoab
7bawy
<3097>
Zebaja
8hydbzw
<2069>
anaknya
9wnb
<1121>
kemudian
10wyrxa
<310>
menggantikan dia
 
 
Dalam
11lew
<5921>
kelompoknya
12wtqlxm
<4256>
terdapat
 
 
24.000
15Pla 14hebraw 13Myrve
<505> <702> <6242>
orang
16o
<0>
8
Orang
 
 
kelima
1ysymxh
<2549>
untuk
 
 
bulan
2sdxl
<2320>
kelima
3ysymxh
<2549>
adalah
 
 
Panglima
4rvh
<8269>
Samhut
5twhms
<8049>
orang
 
 
Yizrah
6xrzyh
<3155>
Dalam
7lew
<5921>
kelompoknya
8wtqlxm
<4256>
terdapat
 
 
24.000
11Pla 10hebraw 9Myrve
<505> <702> <6242>
orang
12o
<0>
9
Orang
 
 
keenam
1yssh
<8345>
untuk
 
 
bulan
2sdxl
<2320>
keenam
3yssh
<8345>
adalah
 
 
Ira
4arye
<5896>
anak
5Nb
<1121>
Ikesh
6sqe
<6142>
orang Tekoa
7yewqth
<8621>
Dalam
8lew
<5921>
kelompoknya
9wtqlxm
<4256>
terdapat
 
 
24.000
12Pla 11hebraw 10Myrve
<505> <702> <6242>
orang
13o
<0>
10
Orang
 
 
ketujuh
1yeybsh
<7637>
untuk
 
 
bulan
2sdxl
<2320>
ketujuh
3yeybsh
<7637>
adalah
 
 
Heles
4Ulx
<2503>
orang
 
 
Peloni
5ynwlph
<6397>
 
6Nm
<4480>
keturunan
7ynb
<1121>
Efraim
8Myrpa
<669>
Dalam
9lew
<5921>
kelompoknya
10wtqlxm
<4256>
terdapat
 
 
24.000
13Pla 12hebraw 11Myrve
<505> <702> <6242>
orang
14o
<0>
11
Orang
 
 
kedelapan
1ynymsh
<8066>
untuk
 
 
bulan
2sdxl
<2320>
kedelapan
3ynymsh
<8066>
adalah
 
 
Sibkhai
4ykbo
<5444>
orang
 
 
Husa
5ytsxh
<2843>
keturunan
 
 
Zerah
6yxrzl
<2227>
Dalam
7lew
<5921>
kelompoknya
8wtqlxm
<4256>
terdapat
 
 
24.000
11Pla 10hebraw 9Myrve
<505> <702> <6242>
orang
12o
<0>
12
Orang
 
 
kesembilan
1yeysth
<8671>
untuk
 
 
bulan
2sdxl
<2320>
kesembilan
3yeysth
<8671>
adalah
 
 
Abiezer
4rzeyba
<44>
orang
 
 
Anatot
5yttneh
<6069>
keturunan
 
 
Benyamin
6ynymy *Nbl {ynymynbl}
<1145>
Dalam
7lew
<5921>
kelompoknya
8wtqlxm
<4256>
terdapat
 
 
24.000
11Pla 10hebraw 9Myrve
<505> <702> <6242>
orang
12o
<0>
13
Orang
 
 
kesepuluh
1yryveh
<6224>
untuk
 
 
bulan
2sdxl
<2320>
kesepuluh
3yryveh
<6224>
adalah
 
 
Maharai
4yrhm
<4121>
orang Netofa
5ytpwjnh
<5200>
keturunan
 
 
Zerah
6yxrzl
<2227>
Dalam
7lew
<5921>
kelompoknya
8wtqlxm
<4256>
terdapat
 
 
24.000
11Pla 10hebraw 9Myrve
<505> <702> <6242>
orang
12o
<0>
14
Orang
 
 
kesebelas
2rve 1ytse
<6240> <6249>
untuk
 
 
bulan
5sdxh
<2320>
kesebelas
4rve 3ytsel
<6240> <6249>
adalah
 
 
Benaya
6hynb
<1141>
orang Piraton
7ynwterph
<6553>
 
8Nm
<4480>
keturunan
9ynb
<1121>
Efraim
10Myrpa
<669>
Dalam
11lew
<5921>
kelompoknya
12wtqlxm
<4256>
terdapat
 
 
24.000
15Pla 14hebraw 13Myrve
<505> <702> <6242>
orang
16o
<0>
15
Orang
 
 
kedua
1Mynsh
<8147>
belas
4rve
<6240>
untuk
 
 
bulan
5sdxh
<2320>
kedua
3Mynsl
<8147>
belas
2rve
<6240>
adalah
 
 
Heldai
6ydlx
<2469>
orang Netofa
7ytpwjnh
<5200>
keturunan
 
 
Otniel
8layntel
<6274>
Dalam
9lew
<5921>
kelompoknya
10wtqlxm
<4256>
terdapat
 
 
24.000
13Pla 12hebraw 11Myrve
<505> <702> <6242>
orang
14P
<0>
16
Inilah orang-orang yang
 
 
mengepalai
1lew
<5921>
suku-suku
2yjbs
<7626>
Israel
3larvy
<3478>
Kepala
5dygn
<5057>
suku Ruben
4ynbwarl
<7206>
Eliezer
6rzeyla
<461>
anak
7Nb
<1121>
Zikhri
8yrkz
<2147>
atas suku
 
 
Simeon
9ynwemsl o
<8099>
Sefaca
10whyjps
<8203>
anak
11Nb
<1121>
Maakha
12hkem
<4601>
 
13o
<0>
17
atas
 
 
suku Lewi
1ywll
<3881>
Hasabya
2hybsx
<2811>
anak
3Nb
<1121>
Kemuel
4lawmq
<7055>
atas keturunan
 
 
Harun
5Nrhal
<175>
Zadok
6qwdu
<6659>
 
7o
<0>
18
atas suku
 
 
Yehuda
1hdwhyl
<3063>
Elihu
2whyla
<453>
saudara
3yxam
<251>
Daud
4dywd
<1732>
atas suku
 
 
Isakhar
5rsvyl
<3485>
Omri
6yrme
<6018>
anak
7Nb
<1121>
Mikhael
8lakym
<4317>
 
9o
<0>
19
atas suku
 
 
Zebulon
1Nlwbzl
<2074>
Yismaya
2whyemsy
<3460>
anak
3Nb
<1121>
Obaja
4whydbe
<5662>
atas suku
 
 
Naftali
5yltpnl
<5321>
Yerimot
6twmyry
<3406>
anak
7Nb
<1121>
Azriel
8layrze
<5837>
 
9o
<0>
20
atas
 
 
suku
1ynbl
<1121>
Efraim
2Myrpa
<669>
Hosea
3eswh
<1954>
anak
4Nb
<1121>
Azazya
5whyzze
<5812>
atas
 
 
setengah
6yuxl
<2677>
suku
7jbs
<7626>
Manasye
8hsnm
<4519>
Yoel
9lawy
<3100>
anak
10Nb
<1121>
Pedaya
11whydp
<6305>
 
12o
<0>
21
atas
 
 
setengah
1yuxl
<2677>
suku
 
 
Manasye
2hsnmh
<4519>
di
 
 
Gilead
3hdelg
<1568>
Yido
4wdy
<3035>
anak
5Nb
<1121>
Zakharia
6whyrkz
<2148>
atas suku
 
 
Benyamin
7Nmynbl o
<1144>
Yaasiel
8layvey
<3300>
anak
9Nb
<1121>
Abner
10rnba
<74>
 
11o
<0>
22
atas suku
 
 
Dan
1Ndl
<1835>
Azareel
2larze
<5832>
anak
3Nb
<1121>
Yeroham
4Mxry
<3395>
Itulah
5hla
<428>
para
 
 
pemimpin
6yrv
<8269>
suku-suku
7yjbs
<7626>
Israel
8larvy
<3478>
23
Daud
3dywd
<1732>
tidak
1alw
<3808>
menghitung
2avn
<5375>
jumlah
4Mrpom
<4557>
orang yang
 
 
berusia
5Nbml
<1121>
dua puluh
6Myrve
<6242>
tahun
7hns
<8141>
ke bawah
8hjmlw
<4295>
sebab
9yk
<3588>
TUHAN
11hwhy
<3069>
telah
 
 
berfirman
10rma
<559>
akan membuat
 
 
jumlah
12twbrhl
<7235>
orang
13ta
<853>
Israel
14larvy
<3478>
seperti
 
 
bintang-bintang
15ybkwkk
<3556>
di
 
 
langit
16Mymsh
<8064>
24
Yoab
1bawy
<3097>
anak
2Nb
<1121>
Zeruya
3hywru
<6870>
mulai
4lxh
<2490>
menghitung
5twnml
<4487>
tetapi
 
 
tidak
6alw
<3808>
menyelesaikannya
7hlk
<3615>
sebab
11le
<5921>
hal
 
 
itu
9tazb
<2063>
membuat orang
 
 
Israel
12larvy
<3478>
ditimpa
8yhyw
<1961>
murka
10Puq
<7110>
 
14hle
<5927>
Jumlah
15rpomh
<4557>
mereka juga
 
 
tidak
13alw
<3808>
dicantumkan
16rpomb
<4557>
dalam
 
 
kitab
17yrbd
<1697>
Sejarah
18Mymyh
<3117>
Raja
19Klml
<4428>
Daud
20dywd
<1732>
 
21o
<0>
25
Pengawas
1lew
<5921>
perbendaharaan
2twrua
<214>
raja
3Klmh
<4428>
adalah
 
 
Azmawet
4twmze
<5820>
anak
5Nb
<1121>
Adiel
6layde
<5717>
Pengawas
7lew o
<5921>
persediaan
8twruah
<214>
di
 
 
luar kota
9hdvb
<7704>
di
 
 
kota-kota
10Myreb
<5892>
di
 
 
desa-desa
11Myrpkbw
<3723>
dan di
 
 
menara-menara
12twldgmbw
<4026>
adalah
 
 
Yonatan
13Ntnwhy
<3083>
anak
14Nb
<1121>
Uzia
15whyze
<5818>
 
16o
<0>
26
Pengawas
1lew
<5921>
para
 
 
pekerja
3tkalm 2yve
<4399> <6213>
di
 
 
ladang
4hdvh
<7704>
yang harus
 
 
mengolah
5tdbel
<5656>
tanah
6hmdah
<127>
adalah
 
 
Ezri
7yrze
<5836>
anak
8Nb
<1121>
Kelub
9bwlk
<3620>
27
Pengawas
1lew
<5921>
kebun-kebun anggur
2Mymrkh
<3754>
adalah
 
 
Simei
3yems
<8096>
dari
 
 
Rama
4ytmrh
<7435>
pengawas
5lew
<5921>
hasil
 
 
kebun anggur
6Mymrkbs
<3754>
untuk
 
 
persediaan
7twrual
<214>
air anggur
8Nyyh
<3196>
adalah
 
 
Zabdi
9ydbz
<2067>
orang Syifmi
10ympsh
<8225>
 
11o
<0>
28
Pengawas
1lew
<5921>
pohon-pohon zaitun
2Mytyzh
<2132>
dan
 
 
pohon-pohon ara
3Mymqshw
<8256>
di
4rsa
<834>
daerah lembah
5hlpsb
<8219>
adalah
6leb
<0>
Baal-Hanan
7Nnx
<1177>
orang
 
 
Geder
8yrdgh
<1451>
pengawas
9lew o
<5921>
persediaan
10twrua
<214>
minyak
11Nmsh
<8081>
adalah
 
 
Yoas
12sewy
<3135>
 
13o
<0>
29
Pengawas
1lew
<5921>
sapi-sapi
2rqbh
<1241>
yang
 
 
digembalakan
3Myerh
<7462>
di tanah
 
 
Saron
4Nwrsb
<8289>
adalah
 
 
Sitrai
5*yjrs {yrjs}
<7861>
orang
 
 
Saron
6ynwrsh
<8290>
pengawas
7lew
<5921>
sapi-sapi
8rqbh
<1241>
di
 
 
lembah-lembah
9Myqmeb
<6010>
adalah
 
 
Safat
10jps
<8202>
anak
11Nb
<1121>
Adlai
12ylde
<5724>
 
13o
<0>
30
Pengawas
1lew
<5921>
unta-unta
2Mylmgh
<1581>
adalah
 
 
Obil
3lybwa
<179>
orang Ismael
4ylemsyh
<3459>
pengawas
5lew
<5921>
keledai-keledai betina
6twntah
<860>
adalah
 
 
Yehdeya
7whydxy
<3165>
orang
 
 
Meronot
8ytnrmh
<4824>
 
9o
<0>
31
Pengawas
1lew
<5921>
kawanan domba
2Nauh
<6629>
adalah
 
 
Yazis
3zyzy
<3151>
orang Hagri
4yrghh
<1905>
Semua
5lk
<3605>
itu
6hla
<428>
adalah
 
 
pengawas
7yrv
<8269>
harta milik
8swkrh
<7399>
 
9rsa
<834>
Raja
10Klml
<4428>
Daud
11dywd
<1732>
32
Yonatan
1Ntnwhyw
<3083>
paman
2dwd
<1730>
Daud
3dywd
<1732>
adalah
 
 
penasihat
4Uewy
<3289>
orang
5sya
<376>
bijak
6Nybm
<995>
dan
 
 
juru tulis
7rpwow
<5608>
 
8awh
<1931>
Yehiel
9layxyw
<3171>
anak
10Nb
<1121>
Hakhmoni
11ynwmkx
<2453>
melayani
12Me
<5973>
anak-anak
13ynb
<1121>
raja
14Klmh
<4428>
33
Ahitofel
1lptyxaw
<302>
adalah
 
 
penasihat
2Uewy
<3289>
raja
3Klml
<4428>
Husai
4yswxw o
<2365>
orang
 
 
Arki
5ykrah
<757>
adalah
 
 
sahabat
6er
<7453>
raja
7Klmh
<4428>
34
Ahitofel
2lptyxa
<302>
digantikan
 
 
oleh
1yrxaw
<310>
Yoyada
3edywhy
<3077>
anak
4Nb
<1121>
Benaya
5whynb
<1141>
dan
 
 
Abyatar
6rtybaw
<54>
Yoab
10bawy
<3097>
adalah
 
 
panglima
7rvw
<8269>
tentara
8abu
<6635>
raja
9Klml
<4428>
 
11P
<0>