Prev Chapter 2 Chronicles 1 Next Chapter
1
 
1qzxtyw
<2388>
Salomo
2hmls
<8010>
anak
3Nb
<1121>
Daud
4dywd
<1732>
memperkuat kedudukannya
 
 
atas
5le
<5921>
kerajaannya
6wtwklm
<4438>
TUHAN
7hwhyw
<3068>
Allahnya
8wyhla
<430>
menyertai
9wme
<5973>
dia dan menjadikannya sangat
10whldgyw
<1431>
besar
11hleml
<4605>
2
 
1rmayw
<559>
Salomo
2hmls
<8010>
berbicara kepada
 
 
seluruh
3lkl
<3605>
Israel
4larvy
<3478>
kepada
 
 
pemimpin-pemimpin
5yrvl
<8269>
pasukan
 
 
seribu
6Myplah
<505>
dan pasukan
 
 
seratus
7twamhw
<3967>
kepada para
 
 
hakim
8Myjpslw
<8199>
dan kepada
 
 
setiap
9lklw
<3605>
pemimpin
10ayvn
<5387>
di
 
 
seluruh
11lkl
<3605>
Israel
12larvy
<3478>
yakni para
 
 
kepala
13ysar
<7218>
kaum
14twbah
<1>
keluarga
 
 
3
Kemudian
 
 
Salomo
2hmls
<8010>
dan
 
 
seluruh
3lkw
<3605>
jemaat
4lhqh
<6951>
itu
 
 
pergi
1wklyw
<1980>
ke
5wme
<5973>
bukit pengurbanan
6hmbl
<1116>
di
7rsa
<834>
Gibeon
8Nwebgb
<1391>
karena
9yk
<3588>
di sana
10Ms
<8033>
ada
11hyh
<1961>
Tenda
12lha
<168>
Pertemuan
13dewm
<4150>
yang
15rsa 14Myhlah
<834> <430>
dibuat
16hve
<6213>
oleh
 
 
Musa
17hsm
<4872>
hamba
18dbe
<5650>
TUHAN
19hwhy
<3068>
itu di
 
 
padang belantara
20rbdmb
<4057>
4
Daud
5dywd
<1732>
telah
 
 
mengangkut
4hleh
<5927>
 
1lba
<61>
Tabut Perjanjian
2Nwra
<727>
Allah
3Myhlah
<430>
dari
6tyrqm
<0>
Kiryat-Yearim
7Myrey
<7157>

10dywd 9wl 8Nykhb
<1732> <0> <3559>
karena
11yk
<3588>
dia telah
 
 
mendirikan
12hjn
<5186>
 
13wl
<0>
tenda
14lha
<168>
untuk tabut itu di

Yerusalem
15Mlswryb
<3389>
5
Namun
 
 
mazbah
1xbzmw
<4196>
tembaga
2tsxnh
<5178>
yang
3rsa
<834>
dibuat
4hve
<6213>
oleh
 
 
Bezaleel
5lalub
<1212>
anak
6Nb
<1121>
Uri
7yrwa
<221>
anak
8Nb
<1121>
Hur
9rwx
<2354>
diletakkan
 
 
di
10Mv
<7760>
depan
11ynpl
<6440>
Tenda Suci
12Nksm
<4908>
Jadi
 
 
Salomo
15hmls
<8010>
dan
 
 
umat
16lhqhw
<6951>
itu pergi ke sana untuk meminta
 
 
petunjuk
14whsrdyw
<1875>
TUHAN
13hwhy
<3068>
6
Di sana di
 
 
hadapan
7ynpl
<6440>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Salomo
2hmls
<8010>
mempersembahkan
1leyw
<5927>
seribu
15Pla
<505>
 
13wyle 12leyw
<5921> <5927>
kurban bakaran
14twle
<5930>
di
3Ms
<8033>
atas
4le
<5921>
mazbah
5xbzm
<4196>
tembaga
6tsxnh
<5178>
yang
9rsa
<834>
ada di depan
 
 
Tenda
10lhal
<168>
Pertemuan
11dewm
<4150>
7
Pada
 
 
malam
1hlylb
<3915>
itu
2awhh
<1931>
Allah
4Myhla
<430>
menampakkan
3harn
<7200>
diri kepada
 
 
Salomo
5hmlsl
<8010>
dan
 
 
berfirman
6rmayw
<559>
 
7wl
<0>
Mintalah
8las
<7592>
apa
9hm
<4100>
yang harus Aku
 
 
berikan
10Nta
<5414>
kepadamu
11Kl
<0>
8
Salomo
2hmls
<8010>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Allah
3Myhlal
<430>
Engkau
4hta
<859>
telah
5tyve
<6213>
menunjukkan
 
 
kasih setia
9dox
<2617>
yang
 
 
besar
10lwdg
<1419>
kepada
6Me
<5973>
Daud
7dywd
<1732>
ayahku
8yba
<1>
dan Engkau telah mengangkatku
 
 
menjadi raja
11yntklmhw
<4427>
menggantikan
12wytxt
<8478>
dia
 
 
9
Sekarang
1hte
<6258>
ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3069>
Allah
3Myhla
<430>
kiranya
 
 
janji-Mu
5Krbd
<1697>
kepada
6Me
<5973>
Daud
7dywd
<1732>
ayahku
8yba
<1>
dipenuhi
4Nmay
<539>
karena
9yk
<3588>
Engkau
10hta
<859>
telah
 
 
mengangkatku menjadi raja
11yntklmh
<4427>
atas
12le
<5921>
suatu
 
 
bangsa
13Me
<5971>
yang
 
 
banyaknya
14br
<7227>
seperti
 
 
debu
15rpek
<6083>
tanah
16Urah
<776>
10
Sekarang
1hte
<6258>
berikanlah
4Nt
<5414>
kepadaku
5yl
<0>
hikmat
2hmkx
<2451>
dan
 
 
pengetahuan
3edmw
<4093>
supaya aku dapat
 
 
keluar
6hauaw
<3318>
dan masuk sebagai pemimpin di
 
 
depan
7ynpl
<6440>
bangsa
8Meh
<5971>
ini
9hzh
<2088>
 
10hawbaw
<935>
Sebab
11yk
<3588>
siapakah
12ym
<4310>
yang dapat
 
 
memerintah
13jpsy
<8199>
 
14ta
<853>
umat-Mu
15Kme
<5971>
yang
16hzh
<2088>
besar
17lwdgh
<1419>
ini
18o
<0>
11
Allah
2Myhla
<430>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Salomo
3hmlsl
<8010>
Oleh
 
 
karena
4Ney
<3282>
ini
7taz
<2063>
yang
5rsa
<834>
ada
6htyh
<1961>
dalam
8Me
<5973>
hatimu
9Kbbl
<3824>
dan kamu
 
 
tidak
10alw
<3808>
meminta
11tlas
<7592>
kekayaan
12rse
<6239>
harta
13Myokn
<5233>
benda
 
 
kemuliaan
14dwbkw
<3519>
 
15taw
<853>
nyawa
16spn
<5315>
orang yang
 
 
membencimu
17Kyanv
<8130>
dan atau
18Mgw
<1571>
umur
19Mymy
<3117>
panjang
20Mybr
<7227>
tetapi
21al
<3808>
meminta
22tlas
<7592>

24Kl 23lastw
<0> <7592>
hikmat
25hmkx
<2451>
dan
 
 
pengetahuan
26edmw
<4093>
supaya
27rsa
<834>
dapat
 
 
memerintah
28jwpst
<8199>
 
29ta
<853>
umat-Ku
30yme
<5971>
yang
31rsa
<834>
atasnya
33wyle
<5921>
kamu telah
 
 
Kuangkat menjadi raja
32Kytklmh
<4427>
12
maka
 
 
hikmat
1hmkxh
<2451>
dan
 
 
pengetahuan
2edmhw
<4093>
itu
 
 
Kuberikan
3Nwtn
<5414>
kepadamu
4Kl
<0>
Selain itu Aku akan memberikan
 
 
kekayaan
5rsew
<6239>
harta
6Myoknw
<5233>
benda dan
 
 
kemuliaan
7dwbkw
<3519>
 
9Kl 8Nta
<0> <5414>
yang
10rsa
<834>
belum
11al
<3808>
pernah dimiliki
13Nk 12hyh
<3651> <1961>
raja-raja
14Myklml
<4428>
 
15rsa
<834>
sebelum
16Kynpl
<6440>
kamu dan
17Kyrxaw
<310>
tidak
18al
<3808>
akan dimiliki oleh seorang pun
 
 
sesudah
19hyhy
<1961>
kamu
20Nk
<3651>
13
Kemudian dari
 
 
bukit pengurbanan
3hmbl
<1116>
di
4rsa
<834>
Gibeon
5Nwebgb
<1391>
Salomo
2hmls
<8010>
datang
1abyw
<935>
ke
 
 
Yerusalem
6Mlswry
<3389>
Dan dari
 
 
depan
7ynplm
<6440>
Tenda
8lha
<168>
Pertemuan
9dewm
<4150>
dia
 
 
memerintah
10Klmyw
<4427>
atas
11le
<5921>
Israel
12larvy
<3478>
 
13P
<0>
14
Salomo
2hmls
<8010>
mengumpulkan
1Poayw
<622>
kereta
3bkr
<7393>
dan
 
 
pasukan berkuda
4Mysrpw
<6571>
Dia
 
 
mempunyai
5yhyw
<1961>
 
6wl
<0>
1.400
9twam 8ebraw 7Pla
<3967> <702> <505>
kereta perang
10bkr
<7393>
dan
 
 
12.000
13Pla 12rve 11Mynsw
<505> <6240> <8147>
pasukan berkuda
14Mysrp
<6571>
yang dia
 
 
tempatkan
15Mxynyw
<3240>
di
 
 
kota-kota
16yreb
<5892>
kereta
17bkrh
<7393>
dan di
 
 
Yerusalem
20Mlswryb
<3389>
bersama
18Mew
<5973>
raja
19Klmh
<4428>
15
Raja
2Klmh
<4428>
membuat
1Ntyw
<5414>
 
5taw
<853>
emas
6bhzh
<2091>
dan
3ta
<853>
perak
4Pokh
<3701>
di
 
 
Yerusalem
7Mlswryb
<3389>
seperti banyaknya
 
 
batu-batu
8Mynbak
<68>
dan
 
 
membuat
11Ntn
<5414>
 
9taw
<853>
pohon aras
10Myzrah
<730>
sebanyak
15brl
<7230>
pohon ara
12Mymqsk
<8256>
yang
13rsa
<834>
ada di
 
 
dataran rendah
14hlpsb
<8219>
16
Kuda-kuda
2Myowoh
<5483>
untuk
3rsa
<834>
Salomo
4hmlsl
<8010>
dibawa
1auwmw
<4161>
dari
 
 
Mesir
5Myrumm
<4714>
dan dari
 
 
Kewe
6awqmw
<4723>
Para
 
 
pedagang
7yrxo
<5503>
raja
8Klmh
<4428>
membelinya
10wxqy
<3947>
di
 
 
Kewe
9awqm
<4723>
dengan
 
 
harga pasar
11ryxmb
<4242>
17
Mereka
 
 
pergi
1wleyw
<5927>
dan
 
 
membawa
2wayuwyw
<3318>
sebuah
 
 
kereta
4hbkrm
<4818>
dari
 
 
Mesir
3Myrumm
<4714>
seharga
 
 
600
6twam 5ssb
<3967> <8337>
syikal
 
 
perak
7Pok
<3701>
dan seekor
 
 
kuda
8owow
<5483>
seharga
 
 
150
10hamw 9Mysmxb
<3967> <2572>
syikal perak
 
 
Begitu
11Nkw
<3651>
pula melalui mereka kuda dan kereta itu
17Mdyb
<3027>
dibawa
18wayuwy
<3318>
kepada
 
 
semua
12lkl
<3605>
raja
13yklm
<4428>
orang Het
14Mytxh
<2850>
dan kepada
 
 
raja-raja
15yklmw
<4428>
Aram
16Mra
<758>