Prev Chapter 2 Chronicles 18 Next Chapter
1
Ketika
1yhyw
<1961>
Yosafat
2jpswhyl
<3092>
sudah
 
 
berlimpah
5brl
<7230>
kekayaan
3rse
<6239>
dan
 
 
kehormatan
4dwbkw
<3519>
dia
 
 
menjadi besan
6Ntxtyw
<2859>
Ahab
7baxal
<256>
2
 
1dryw
<3381>
Beberapa
2Uql
<7093>
tahun
3Myns
<8141>
kemudian dia pergi
 
 
menemui
4la
<413>
Ahab
5baxa
<256>
di
 
 
Samaria
6Nwrmsl
<8111>
 
8wl
<0>
Ahab
9baxa
<256>
menyembelih
7xbzyw
<2076>
banyak
12brl
<7230>
domba
10Nau
<6629>
dan
 
 
sapi
11rqbw
<1241>
untuk dia dan untuk rombongan
13Melw
<5971>
yang
14rsa
<834>
menyertainya
15wme
<5973>
dan
 
 
membujuk
16whtyoyw
<5496>
dia untuk
 
 
menyerang
17twlel
<5927>
 
18la
<413>
Ramot-Gilead
20delg 19twmr
<1568> <7433>
3
Ahab
2baxa
<256>
raja
3Klm
<4428>
Israel
4larvy
<3478>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
5la
<413>
Yosafat
6jpswhy
<3092>
raja
7Klm
<4428>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
Maukah engkau
 
 
pergi
9Klth
<1980>
bersamaku
10yme
<5973>
ke
 
 
Ramot
11tmr
<7433>
Gilead
12delg
<1568>
Dia
 
 
menjawab
13rmayw
<559>
Aku
14wl
<0>
sama
 
 
sepertimu
15ynwmk
<3644>
dan
 
 
rakyatku
18yme
<5971>
seperti
16Kwmk
<3644>
rakyatmu
17Kmekw
<5971>
Kami akan
 
 
bersamamu
19Kmew
<5973>
dalam
 
 
peperangan
20hmxlmb
<4421>
4
Lalu
 
 
Yosafat
2jpswhy
<3092>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
raja
4Klm
<4428>
Israel
5larvy
<3478>
Mari
 
 
mencari
6srd
<1875>
petunjuk
10rbd 9ta 8Mwyk 7an
<1697> <853> <3117> <4994>
Allah
11hwhy
<3068>
terlebih dahulu
 
 
5
Raja
2Klm
<4428>
Israel
3larvy
<3478>
mengumpulkan
1Ubqyw
<6908>
para
4ta
<853>
nabi
5Myabnh
<5030>
sebanyak
 
 
empat
6ebra
<702>
ratus
7twam
<3967>
orang
8sya
<376>
dan
 
 
bertanya
9rmayw
<559>
kepada
10Mhla
<413>
mereka Haruskah kami
 
 
pergi
11Klnh
<1980>
berperang
15hmxlml
<4421>
melawan
12la
<413>
Ramot-Gilead
14delg 13tmr
<1568> <7433>
atau
16Ma
<518>
haruskah aku
 
 
membatalkannya
17ldxa
<2308>
Mereka
 
 
menjawab
18wrmayw
<559>
Majulah
19hle
<5927>
 
20Ntyw
<5414>
Allah
21Myhlah
<430>
akan menyerahkannya ke dalam
 
 
tangan
22dyb
<3027>
Raja
23Klmh
<4428>
6
Yosafat
2jpswhy
<3092>
bertanya
1rmayw
<559>
Tidak ada
3Nyah
<369>
lagikah
7dwe
<5750>
seorang
4hp
<6311>
nabi
5aybn
<5030>
TUHAN
6hwhyl
<3068>
untuk
 
 
meminta petunjuk
8hsrdnw
<1875>
melalui dia
9wtam
<853>
7
Raja
2Klm
<4428>
Israel
3larvy
<3478>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
4la
<413>
Yosafat
5jpswhy
<3092>
Masih
6dwe
<5750>
ada
 
 
seorang
7sya
<376>
lagi yang melaluinya kita dapat meminta
8dxa
<259>
petunjuk
9swrdl
<1875>
 
10ta
<853>
TUHAN
11hwhy
<3069>
Namun
12wtam
<853>
aku
13ynaw
<589>
membencinya
14whytanv
<8130>
sebab
15yk
<3588>
dia
 
 
tidak
16wnnya
<369>
pernah
 
 
menubuatkan
17abntm
<5012>
yang
18yle
<5921>
baik
19hbwjl
<2896>
tentang aku
 
 
melainkan
20yk
<3588>
selalu yang
22wymy 21lk
<3117> <3605>
buruk
23herl
<7451>
Dia
24awh
<1931>
adalah
 
 
Mikha
25whykym
<4321>
anak
26Nb
<1121>
Yimla
27almy
<3229>
Yosafat
29jpswhy
<3092>
berkata
28rmayw
<559>
Raja
32Klmh
<4428>
jangan
30la
<408>
berkata
31rmay
<559>
begitu
33Nk
<3651>
8
Lalu
 
 
raja
2Klm
<4428>
Israel
3larvy
<3478>
memanggil
1arqyw
<7121>
seorang
6dxa
<259>
 
4la
<413>
pegawai istana
5oyro
<5631>
dan
 
 
berkata
7rmayw
<559>
Jemputlah
8rhm
<4116> ==>
Mikha
9*whykym {whkym}
<4318>
anak
10Nb
<1121>
Yimla
11almy
<3229>
secepatnya
8rhm
<== <4116>
9
Raja
1Klmw
<4428>
Israel
2larvy
<3478>
dan
 
 
Yosafat
3jpswhyw
<3092>
raja
4Klm
<4428>
Yehuda
5hdwhy
<3063>
masing-masing
7sya
<376>
duduk
6Mybswy
<3427>
di
 
 
atas
8le
<5921>
takhtanya
9waok
<3678>
dengan
 
 
mengenakan
10Mysblm
<3847>
pakaian
11Mydgb
<899>
kebesaran Mereka
 
 
duduk
12Mybsyw
<3427>
di suatu
 
 
tempat pengirikan
13Nrgb
<1637>
di depan
 
 
pintu gerbang
15res 14xtp
<8179> <6607>
Samaria
16Nwrms
<8111>
sementara
 
 
semua
17lkw
<3605>
nabi
18Myaybnh
<5030>
bernubuat
19Myabntm
<5012>
di hadapan
 
 
mereka
20Mhynpl
<6440>
10
 
2wl 1veyw
<0> <6213>
Zedekia
3whyqdu
<6667>
anak
4Nb
<1121>
Kenaana
5hnenk
<3668>
membuat
 
 
tanduk-tanduk
6ynrq
<7161>
besi
7lzrb
<1270>
bagi dirinya dan
 
 
berkata
8rmayw
<559>
Inilah
9hk
<3541>
firman
10rma
<559>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Dengan
 
 
ini
12hlab
<428>
kamu akan
 
 
menanduk
13xgnt
<5055>
 
14ta
<853>
Aram
15Mra
<758>
sampai
16de
<5704>
hancur
17Mtwlk
<3615>
11
Semua
1lkw
<3605>
nabi
2Myabnh
<5030>
itu
 
 
menubuatkan
3Myabn
<5012>
hal yang sama dengan
4Nk
<3651>
berkata
5rmal
<559>
Majulah
6hle
<5927>
ke
 
 
Ramot-Gilead
8delg 7tmr
<1568> <7433>
dan engkau akan
 
 
berhasil
9xluhw
<6743>
 
10Ntnw
<5414>
TUHAN
11hwhy
<3068>
akan menyerahkannya ke dalam
 
 
tangan
12dyb
<3027>
Raja
13Klmh
<4428>
12
Utusan
1Kalmhw
<4397>
yang
2rsa
<834>
pergi
3Klh
<1980>
memanggil
4arql
<7121>
Mikha
5whykyml
<4321>
itu
 
 
berkata
6rbd
<1696>
kepadanya
7wyla
<413>
 
8rmal
<559>
Lihat
9hnh
<2009>
 
10yrbd
<1697>
nabi-nabi
11Myabnh
<5030>
itu telah
 
 
sepakat
12hp
<6310>
meramalkan yang
13dxa
<259>
baik
14bwj
<2896>
bagi
15la
<413>
raja
16Klmh
<4428>
 
17yhyw
<1961>
Biarlah
18an
<4994>
perkataanmu sama seperti
 
 
perkataan
19Krbd
<1697>
salah
 
 
seorang
20dxak
<259>
dari
 
 
mereka
21Mhm
<1992>
Katakanlah
22trbdw
<1696>
hal yang
 
 
baik
23bwj
<2896>
13
Mikha
2whykym
<4321>
menjawab
1rmayw
<559>
Demi
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
yang
 
 
hidup
3yx
<2416>
apa
6ta 5yk
<853> <3588>
yang
7rsa
<834>
Allahku
9yhla
<430>
firmankan
8rmay
<559>
itulah yang akan
10wta
<853>
kukatakan
11rbda
<1696>
14
Ketika Mikha
 
 
sampai
1abyw
<935>
kepada
2la
<413>
raja
3Klmh
<4428>
raja
5Klmh
<4428>
bertanya
4rmayw
<559>
kepadanya
6wyla
<413>
Mikha
7hkym
<4318>
haruskah kami
 
 
pergi
8Klnh
<1980>
berperang
12hmxlml
<4421>
ke
9la
<413>
Ramot-Gilead
11delg 10tmr
<1568> <7433>
atau
13Ma
<518>
haruskah aku
 
 
membatalkannya
14ldxa
<2308>
Dia
 
 
menjawab
15rmayw
<559>
Majulah
16wle
<5927>
dan engkau akan
 
 
berhasil
17wxyluhw
<6743>
Mereka akan
 
 
diserahkan
18wntnyw
<5414>
ke dalam
 
 
tanganmu
19Mkdyb
<3027>
15
Raja
3Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Sampai
4de
<5704>
berapa
5hmk
<4100>
kali
6Mymep
<6471>
aku
7yna
<589>
harus menyuruhmu
 
 
bersumpah
8Keybsm
<7650>
dalam
 
 
nama
15Msb
<8034>
TUHAN
16hwhy
<3068>
supaya
 
 
kamu
9rsa
<834>
tidak
10al
<3808>
mengatakan
11rbdt
<1696>
apa pun
 
 
kepadaku
12yla
<413>
selain
13qr
<7535>
kebenaran
14tma
<571>
16
Mikha
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
Aku
 
 
melihat
2ytyar
<7200>
 
3ta
<853>
seluruh
4lk
<3605>
Israel
5larvy
<3478>
tercerai berai
6Myuwpn
<6327>
di
7le
<5921>
gunung-gunung
8Myrhh
<2022>
seperti
 
 
domba-domba
9Nauk
<6629>
yang
10rsa
<834>
tidak
11Nya
<369>
 
12Nhl
<0>
bergembala
13her
<7462>
Lalu
 
 
TUHAN
15hwhy
<3068>
berfirman
14rmayw
<559>
Mereka
 
 
ini
18hlal
<428>
tidak
16al
<3808>
bertuan
17Mynda
<113>
biarlah
 
 
masing-masing
20sya
<376>
pulang
19wbwsy
<7725>
ke
 
 
rumahnya
21wtybl
<1004>
dengan
 
 
selamat
22Mwlsb
<7965>
17
Raja
2Klm
<4428>
Israel
3larvy
<3478>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
4la
<413>
Yosafat
5jpswhy
<3092>
Bukankah
6alh
<3808>
telah
 
 
kukatakan
7ytrma
<559>
kepadamu
8Kyla
<413>
bahwa dia
 
 
tidak
9al
<3808>
pernah
 
 
menubuatkan
10abnty
<5012>
hal yang
11yle
<5921>
baik
12bwj
<2896>
tentang aku
 
 
kecuali
13yk
<3588>
hanya
14Ma
<518>
malapetaka
15erl
<7451>
 
16o
<0>
18
Mikha
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Oleh sebab
 
 
itu
2Nkl
<3651>
dengarlah
3wems
<8085>
firman
4rbd
<1697>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Aku
 
 
melihat
6ytyar
<7200>
 
7ta
<853>
TUHAN
8hwhy
<3068>
duduk
9bswy
<3427>
di
 
 
atas
10le
<5921>
takhta-Nya
11waok
<3678>
dengan
 
 
seluruh
12lkw
<3605>
tentara
13abu
<6635>
surga
14Mymsh
<8064>
berdiri
15Mydme
<5975>
di
16le
<5921>
sebelah kanan
17wnymy
<3225>
dan
 
 
kiri-Nya
18wlamvw
<8040>
19
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
Siapa
3ym
<4310>
yang akan
 
 
membujuk
4htpy
<6601>
 
5ta
<853>
Ahab
6baxa
<256>
raja
7Klm
<4428>
Israel
8larvy
<3478>
supaya dia
 
 
maju
9leyw
<5927>
berperang dan
 
 
tewas
10lpyw
<5307>
di
 
 
Ramot-Gilead
12delg 11twmrb
<1568> <7433>
Yang
13rmayw
<559>
satu
14hz
<2088>
berkata
15rma
<559>
begini
16hkk
<3602>
dan yang
 
 
lain
17hzw
<2088>
berkata
18rma
<559>
begitu
19hkk
<3602>
20
Lalu satu
 
 
roh
2xwrh
<7307>
tampil
1auyw
<3318>
ke depan serta
 
 
berdiri
3dmeyw
<5975>
di hadapan
4ynpl
<6440>
TUHAN
5hwhy
<3068>
dan
 
 
berkata
6rmayw
<559>
Aku
7yna
<589>
akan
 
 
membujuknya
8wntpa
<6601>
TUHAN
10hwhy
<3068>
bertanya
9rmayw
<559>
Dengan
11wyla
<413>
apa
12hmb
<4100>
21
Dia
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
Aku akan
 
 
keluar
2aua
<3318>
dan
 
 
menjadi
3ytyyhw
<1961>
roh
4xwrl
<7307>
dusta
5rqs
<8267>
di dalam
 
 
mulut
6ypb
<6310>
semua
7lk
<3605>
nabinya
8wyaybn
<5030>
Firman-Nya
9rmayw
<559>
Bujuklah
10htpt
<6601>
dia
 
 
dan
11Mgw
<1571>
kamu akan
 
 
berhasil
12lkwt
<3201>
Pergilah
13au
<3318>
dan
 
 
perbuatlah
14hvew
<6213>
demikian
15Nk
<3651>
22
Jadi
1htew
<6258>
sesungguhnya
2hnh
<2009>
 
3Ntn
<5414>
TUHANlah
4hwhy
<3068>
yang meletakkan
 
 
roh-roh
5xwr
<7307>
dusta
6rqs
<8267>
ke dalam
 
 
mulut
7ypb
<6310>
nabi-nabimu
8Kyaybn
<5030>
itu
9hla
<428>
sebab
 
 
TUHAN
10hwhyw
<3068>
telah
11rbd
<1696>
memfirmankan yang
12Kyle
<5921>
jahat
13her
<7451>
kepadamu
14o
<0>
23
Zedekia
2whyqdu
<6667>
anak
3Nb
<1121>
Kenaana
4hnenk
<3668>
mendekat
1sgyw
<5066>
dan
 
 
menampar
5Kyw
<5221>
 
8le
<5921>
pipi
9yxlh
<3895>
 
6ta
<853>
Mikha
7whykym
<4321>
Dia
 
 
berkata
10rmayw
<559>
Bagaimana
11ya
<335>
mungkin
 
 
Roh
15xwr
<7307>
TUHAN
16hwhy
<3068>
 
12hz
<2088>
berpindah
14rbe 13Krdh
<5674> <1870>
dariku untuk
17ytam
<853>
berbicara
18rbdl
<1696>
kepadamu
19Kta
<854>
24
Mikha
2whykym
<4321>
menjawab
1rmayw
<559>
Sesungguhnya
3Knh
<2005>
engkau akan
 
 
mengetahuinya
4har
<7200>
pada
 
 
hari
5Mwyb
<3117>
itu
6awhh
<1931>
ketika
7rsa
<834>
engkau
 
 
pergi
8awbt
<935>
dari satu
 
 
kamar
9rdx
<2315>
ke
 
 
kamar
10rdxb
<2315>
lain untuk
 
 
bersembunyi
11abxhl
<2244>
25
Raja
2Klm
<4428>
Israel
3larvy
<3478>
berkata
1rmayw
<559>
Tangkap
4wxq
<3947>
 
5ta
<853>
Mikha
6whykym
<4321>
dan
 
 
bawa
7whbyshw
<7725>
dia
 
 
kepada
8la
<413>
Amon
9Nwma
<526>
penguasa
10rv
<8269>
kota
11ryeh
<5892>
dan
 
 
kepada
12law
<413>
Yoas
13sawy
<3101>
anak
14Nb
<1121>
raja
15Klmh
<4428>
26
Katakan
1Mtrmaw
<559>
Inilah
2hk
<3541>
perintah
3rma
<559>
raja
4Klmh
<4428>
Masukkan
5wmyv
<7760>
orang
 
 
ini
6hz
<2088>
ke dalam
 
 
penjara
8alkh 7tyb
<3608> <1004>
dan
 
 
beri
9whlkahw
<398>
dia
 
 
roti
10Mxl
<3899>
kesengsaraan
11Uxl
<3906>
serta
 
 
air
12Mymw
<4325>
kesengsaraan
13Uxl
<3906>
sampai
14de
<5704>
aku
 
 
pulang
15ybws
<7725>
dengan
 
 
selamat
16Mwlsb
<7965>
27
Mikha
2whykym
<4321>
menjawab
1rmayw
<559>
Jika
3Ma
<518>
engkau benar-benar
4bws
<7725>
pulang
5bwst
<7725>
dengan
 
 
selamat
6Mwlsb
<7965>
berarti
 
 
TUHAN
9hwhy
<3068>
tidak
7al
<3808>
berfirman
8rbd
<1696>
melalui
 
 
aku
10yb
<0>
Lalu dia
 
 
berkata
11rmayw
<559>
Camkan itu hai kamu sekalian
15P 14Mlk 13Myme 12wems
<0> <3605> <5971> <8085>
28
Sesudah itu
 
 
raja
2Klm
<4428>
Israel
3larvy
<3478>
dan
 
 
Yosafat
4jpswhyw
<3092>
raja
5Klm
<4428>
Yehuda
6hdwhy
<3063>
maju
1leyw
<5927>
ke
7la
<413>
Ramot-Gilead
9delg 8tmr
<1568> <7433>
29
Raja
2Klm
<4428>
Israel
3larvy
<3478>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
4la
<413>
Yosafat
5jpswhy
<3092>
Aku akan
 
 
menyamar
6vpxth
<2664>
dan
 
 
masuk
7awbw
<935>
ke dalam
 
 
pertempuran
8hmxlmb
<4421>
Namun
 
 
engkau
9htaw
<859>
pakailah
10sbl
<3847>
pakaian
11Kydgb
<899>
kebesaranmu
12vpxtyw
<2664>
Raja
13Klm
<4428>
Israel
14larvy
<3478>
menyamarkan dirinya dan
 
 
masuk
15wabyw
<935>
ke dalam
 
 
pertempuran
16hmxlmb
<4421>
30
Sementara itu
 
 
raja
1Klmw
<4428>
Aram
2Mra
<758>
telah
 
 
memerintahkan
3hwu
<6680>
kepada
4ta
<853>
panglima
5yrv
<8269>
pasukan
 
 
keretanya
6bkrh
<7393>
 
8wl 7rsa
<0> <834>
demikian
9rmal
<559>
Janganlah
10al
<3808>
berperang
11wmxlt
<3898>
melawan
12ta
<854>
yang
 
 
kecil
13Njqh
<6996>
ataupun
17Ma
<518>
yang
14ta
<854>
besar
15lwdgh
<1419>
tetapi
16yk
<3588>
lawan
18ta
<854>
saja
21wdbl
<905>
raja
19Klm
<4428>
Israel
20larvy
<3478>
31
Ketika
1yhyw
<1961>
para
 
 
panglima
3yrv
<8269>
pasukan
 
 
kereta
4bkrh
<7393>
itu
 
 
melihat
2twark
<7200>
 
5ta
<853>
Yosafat
6jpswhy
<3092>
mereka
7hmhw
<1992>
berkata
8wrma
<559>
Itu
11awh
<1931>
raja
9Klm
<4428>
Israel
10larvy
<3478>
Mereka
 
 
berbalik
12wboyw
<5437>
untuk
13wyle
<5921>
menyerang
14Mxlhl
<3898>
diatetapi
 
 
Yosafat
16jpswhy
<3092>
berseru
15qezyw
<2199>
dan
 
 
TUHAN
17hwhyw
<3068>
menolongnya
18wrze
<5826>
Allah
20Myhla
<430>
menggerakkan
19Mtyoyw
<5496>
mereka untuk pergi
 
 
menjauhinya
21wnmm
<4480>
32
Ketika
1yhyw
<1961>
para
 
 
panglima
3yrv
<8269>
pasukan
 
 
kereta
4bkrh
<7393>
itu
 
 
melihat
2twark
<7200>
bahwa
5yk
<3588>
dia
 
 
bukan
6al
<3808>
 
7hyh
<1961>
raja
8Klm
<4428>
Israel
9larvy
<3478>
mereka
 
 
berhenti
10wbsyw
<7725>
mengejar
 
 
dia
11wyrxam
<310>
33
Ada
 
 
seseorang
1syaw
<376>
yang
 
 
menarik
2Ksm
<4900>
anak panahnya
3tsqb
<7198>
dengan sembarangan
4wmtl
<8537>
dan
 
 
mengenai
5Kyw
<5221>
 
6ta
<853>
raja
7Klm
<4428>
Israel
8larvy
<3478>
di antara
9Nyb
<996>
sambungan
10Myqbdh
<1694>
 
11Nybw
<996>
baju zirahnya
12Nyrsh
<8302>
Lalu dia
 
 
berkata
13rmayw
<559>
kepada
 
 
pengemudi keretanya
14bkrl
<7395>
Putar arah
16*Kdy {Kydy} 15Kph
<3027> <2015>
dan
 
 
bawa
17yntauwhw
<3318> ==>
aku
 
 
keluar
17yntauwhw
<== <3318>
dari
18Nm
<4480>
pertempuran
19hnxmh
<4264>
Aku
20yk
<3588>
terluka
21ytylxh
<2470>
34
 
1letw
<5927>
Pertempuran
2hmxlmh
<4421>
itu bertambah sengit pada
 
 
hari
3Mwyb
<3117>
itu
4awhh
<1931>
Raja
5Klmw
<4428>
Israel
6larvy
<3478>
tetap
7hyh
<1961>
berdiri
8dymem
<5975>
di dalam
 
 
keretanya
9hbkrmb
<4818>
dan
 
 
berhadapan
10xkn
<5227>
dengan orang-orang
 
 
Aram
11Mra
<758>
itu
 
 
sampai
12de
<5704>
petang
13breh
<6153>
Dia
 
 
mati
14tmyw
<4191>
saat
15tel
<6256>
 
16awb
<935>
matahari
17smsh
<8121>
terbenam