Prev Chapter 2 Chronicles 4 Next Chapter
1
Salomo
 
 
membuat
1veyw
<6213>
mazbah
2xbzm
<4196>
tembaga
3tsxn
<5178>
yang
 
 
panjangnya
6wkra
<753>
20
4Myrve
<6242>
hasta
5hma
<520>
lebarnya
9wbxr
<7341>
20
7Myrvew
<6242>
hasta
8hma
<520>
dan
 
 
tingginya
12wtmwq
<6967>
10
10rvew
<6235>
hasta
11twma
<520>
 
13o
<0>
2
Dia juga
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
laut
3Myh
<3220>
tuangan
4quwm
<3332>
berbentuk bulat
 
 
berkeliling
11bybo
<5439>
Ukurannya
 
 
10
5rve
<6235>
hasta
6hmab
<520>
dari
 
 
tepi
7wtpvm
<8193>
ke
8la
<413>
tepi
10lwge 9wtpv
<5696> <8193>
dan
 
 
tingginya
14wtmwq
<6967>
5
12smxw
<2568>
hasta
13hmab
<520>
Tali pengukur
15wqw
<6957>
sepanjang
 
 
30
16Mysls
<7970>
hasta
17hmab
<520>
dapat
 
 
melilitnya
18boy
<5437>
 
19wta
<853>
berkeliling
20bybo
<5439>
3
Di bagian
 
 
bawahnya
3txt
<8478>
ada
 
 
gambar
1twmdw
<1823>
sapi-sapi
2Myrqb
<1241>
yang
4wl
<0>
memutar
6bybo 5bybo
<5439> <5439>
mengelilinginya
7Mybbwo
<5437>
 
8wta
<853>
sepuluh
9rve
<6235>
ekor dalam
 
 
sehasta
10hmab
<520>
yang
 
 
merangkum
11Mypyqm
<5362>
 
12ta
<853>
laut
13Myh
<3220>
itu
 
 
berkeliling
14bybo
<5439>
Sapi-sapi
17rqbh
<1241>
itu dibuat sebanyak

dua
15Myns
<8147>
deret
16Myrwj
<2905>
setuangan
18Myqwuy
<3332>
dengan
 
 
bejana
19wtqumb
<4166>
itu
 
 
4
Laut itu
 
 
berdiri
1dmwe
<5975>
di atas
2le
<5921>
dua
3Myns
<8147>
belas
4rve
<6240>
sapi
5rqb
<1241>
Tiga
6hsls
<7969>
menghadap
7Mynp
<6437>
ke
 
 
utara
8hnwpu
<6828>
tiga
9hswlsw
<7969>
menghadap
10Mynp
<6437>
ke
 
 
barat
11hmy
<3220>
tiga
12hslsw
<7969>
menghadap
13Mynp
<6437>
ke
 
 
selatan
14hbgn
<5045>
dan
 
 
tiga
15hslsw
<7969>
menghadap
16Mynp
<6437>
ke
 
 
timur
17hxrzm
<4217>
laut
18Myhw
<3220>
itu ditumpangkan
 
 
di
19Mhyle
<5921>
atasnya
20hlemlm
<4605>
sementara
 
 
semua
21lkw
<3605>
ekor sapi itu menghadap ke dalam
23htyb 22Mhyrxa
<1004> <268>
5
Tebalnya
1wybew
<5672>
setapak tangan
2xpj
<2947>
dan
 
 
tepinya
3wtpvw
<8193>
serupa
4hvemk
<4639>
tepi
5tpv
<8193>
piala
6owk
<3563>
seperti
 
 
bunga
7xrp
<6525>
bakung
8hnsws
<7799>
yang
 
 
mengembang
9qyzxm
<2388>
dan dapat
 
 
menampung
13lyky
<3557>
tiga
11tsls
<7969>
ribu
12Mypla
<505>
bat air
10Mytb
<1324>
 
14o
<0>
6
Salomo juga

membuat
1veyw
<6213>
sepuluh
3hrve
<6235>
bejana pembasuhan
2Myrwyk
<3595>
Dia
 
 
meletakkan
4Ntyw
<5414>
lima
5hsmx
<2568>
bejana di

sebelah kanan
6Nymym
<3225>
dan
 
 
lima
7hsmxw
<2568>
bejana di

sebelah kiri
8lwamvm
<8040>
sebagai
 
 
tempat pembasuhan
9huxrl
<7364>
yaitu untuk
 
 
membasuh
14wxydy
<1740>
 
11ta 10Mhb
<853> <0>
apa saja yang dipakai
12hvem
<4639>
sebagai
 
 
kurban bakaran
13hlweh
<5930>
Sedangkan
15Mb
<0>
laut
16Myhw
<3220>
itu adalah tempat
 
 
pembasuhan
17huxrl
<7364>
bagi para
 
 
imam
18Mynhkl
<3548>
 
20o 19wb
<0> <0>
7
Dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
sepuluh
5rve
<6235>
 
2ta
<853>
kandil
3twrnm
<4501>
emas
4bhzh
<2091>
sesuai dengan
 
 
rancangannya
6Mjpsmk
<4941>
dan
 
 
meletakkannya
7Ntyw
<5414>
di dalam
 
 
bait
8lkyhb
<1964>
lima
9smx
<2568>
kandil di

sebelah kanan
10Nymym
<3225>
dan
 
 
lima
11smxw
<2568>
kandil di

sebelah kiri
12lwamvm
<8040>
 
13o
<0>
8
Dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
sepuluh
3hrve
<6235>
meja
2twnxls
<7979>
dan
 
 
meletakkannya
4xnyw
<3240>
di dalam
 
 
bait
5lkyhb
<1964>
lima
6hsmx
<2568>
meja di
 
 
sebelah kanan
7Nymym
<3225>
dan
 
 
lima
8hsmxw
<2568>
meja di
 
 
sebelah kiri
9lwamvm
<8040>
Dia juga
 
 
membuat
10veyw
<6213>
seratus
13ham
<3967>
bokor
11yqrzm
<4219>
dari
 
 
emas
12bhz
<2091>
9
Kemudian dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
pelataran
2rux
<2691>
para
 
 
imam
3Mynhkh
<3548>
halaman
4hrzehw
<5835>
besar
5hlwdgh
<1419>
dan
 
 
pintu-pintu
6twtldw
<1817>
halaman
7hrzel
<5835>
itu lalu
 
 
melapisi
9hpu
<6823>
pintu-pintu
8Mhytwtldw
<1817>
itu dengan
 
 
tembaga
10tsxn
<5178>
10
 
1taw
<853>
Laut
2Myh
<3220>
itu dia
 
 
tempatkan
3Ntn
<5414>
di
 
 
sebelah
4Ptkm
<3802>
kanan
5tynmyh
<3233>
bait
 
 
menghadap ke arah
7lwmm
<4136>
tenggara
8hbgn 6hmdq
<5045> <6924>
11
 
1veyw
<6213>
Huram
2Mrwx
<2361>
juga membuat
3ta
<853>
kuali-kuali
4twryoh
<5518>
 
5taw
<853>
penyodok-penyodok
6Myeyh
<3257>
dan
7taw
<853>
bokor-bokor
8twqrzmh
<4219>
Demikianlah
9lkyw o
<3615>
Huram
10*Mrwx {Mryx}
<2438>
menyelesaikan
11twvel
<6213>
seluruh
12ta
<853>
pekerjaan
13hkalmh
<4399>
yang
14rsa
<834>
harus dia
 
 
lakukan
15hve
<6213>
bagi
 
 
Raja
16Klml
<4428>
Salomo
17hmls
<8010>
di
 
 
bait
18tybb
<1004>
Allah
19Myhlah
<430>
12
dua
2Myns
<8147>
pilar
1Mydwme
<5982>
mangkuk-mangkuk
3twlghw
<1543>
dan
 
 
dua
8Myts
<8147>
mahkota pilar
4twrtkhw
<3805>
di
5le
<5921>
puncak
6sar
<7218>
pilar-pilar
7Mydwmeh
<5982>
itu
 
 
dua
10Myts
<8147>
jaring
9twkbvhw
<7639>
yang
 
 
menudungi
11twokl
<3680>
 
12ta
<853>
dua
13yts
<8147>
mahkota
14twlg
<1543>
pilar
15twrtkh
<3805>
itu
 
 
yang
16rsa
<834>
berada
 
 
di
17le
<5921>
puncak
18sar
<7218>
pilar-pilar
19Mydwmeh
<5982>
13
empat
3ebra
<702>
ratus
4twam
<3967>
 
1taw
<853>
buah delima
2Mynwmrh
<7416>
untuk
 
 
dua
5ytsl
<8147>
jaring
6twkbvh
<7639>
itu dan
 
 
dua
7Myns
<8147>
deret
8Myrwj
<2905>
buah delima
9Mynwmr
<7416>
untuk
 
 
setiap
11txah
<259>
jaring
10hkbvl
<7639>
yang
 
 
menutupi
12twokl
<3680>
 
13ta
<853>
dua
14yts
<8147>
mangkuk
15twlg
<1543>
mahkota pilar
16twrtkh
<3805>
 
17rsa
<834>
di atas
18le
<5921>
 
19ynp
<6440>
pilar-pilar
20Mydwmeh
<5982>
itu
 
 
14
Dia juga membuat
1taw
<853>
landasan
2twnkmh
<4350>
dan
 
 
membuat
3hve
<6213>
 
4taw
<853>
bejana-bejana pembasuhan
5twrykh
<3595>
di
6hve
<6213>
atas
7le
<5921>
landasan
8twnkmh
<4350>
itu
 
 
15
dan
 
 
satu
3dxa
<259>
 
1ta
<853>
laut
2Myh
<3220>
dengan
 
 
dua
6Myns
<8147>
belas
7rve
<6240>
 
4taw
<853>
sapi
5rqbh
<1241>
di
 
 
bawahnya
8wytxt
<8478>
16
 
1taw
<853>
Kuali-kuali
2twryoh
<5518>
 
3taw
<853>
penyodok-penyodok
4Myeyh
<3257>
 
5taw
<853>
garpu-garpu
6twglzmh
<4207>
dan
7taw
<853>
semua
8lk
<3605>
perlengkapan
9Mhylk
<3627>
lain yang
 
 
dibuat
10hve
<6213>
oleh
 
 
Huram-Abi
12wyba 11Mrwx
<1> <2361>
bagi
 
 
Raja
13Klml
<4428>
Salomo
14hmls
<8010>
untuk
 
 
bait
15tybl
<1004>
TUHAN
16hwhy
<3069>
dibuat dari
 
 
tembaga
17tsxn
<5178>
yang
 
 
dikilapkan
18qwrm
<4838>
17
Raja
4Klmh
<4428>
menuang
3Mquy
<3332>
semuanya itu di
 
 
Lembah
1rkkb
<3603>
Yordan
2Ndryh
<3383>
di dalam
 
 
tanah
6hmdah
<127>
liat
5ybeb
<5645>
antara
7Nyb
<996>
Sukot
8twko
<5523>
dan
9Nybw
<996>
Zereda
10htdru
<6868>
18
Semua
3lk
<3605>
perlengkapan
4Mylkh
<3627>
itu
5hlah
<428>
dibuat
1veyw
<6213>
oleh
 
 
Salomo
2hmls
<8010>
dalam
 
 
jumlah
6brl
<7230>
yang
 
 
sangat
7dam
<3966>
besar
 
 
sehingga
8yk
<3588>
berat
11lqsm
<4948>
tembaga
12tsxnh
<5178>
itu
 
 
tidak
9al
<3808>
terhitung
10rqxn
<2713>
 
13P
<0>
19
 
1veyw
<6213>
Salomo
2hmls
<8010>
juga membuat
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
perlengkapan
5Mylkh
<3627>
yang
6rsa
<834>
ada di
 
 
bait
7tyb
<1004>
Allah
8Myhlah
<430>
yaitu
9taw
<853>
mazbah
10xbzm
<4196>
dari
 
 
emas
11bhzh
<2091>
dan
12taw
<853>
meja-meja
13twnxlsh
<7979>
tempat hidangan
14Mhylew
<5921>
roti
15Mxl
<3899>
sajian
16Mynph
<6440>
20
 
1taw
<853>
kandil-kandil
2twrnmh
<4501>
dengan
 
 
pelita-pelitanya
3Mhytrnw
<5216>
yang terbuat dari
 
 
emas
8bhz
<2091>
murni
9rwgo
<5462>
untuk
 
 
dinyalakan
4Mrebl
<1197>
di depan
6ynpl
<6440>
ruang belakang
7rybdh
<1687>
sesuai dengan
 
 
peraturan
5jpsmk
<4941>
21
bunga-bunganya
1xrphw
<6525>
pelita-pelitanya
2twrnhw
<5216>
serta
 
 
penjepit-penjepitnya
3Myxqlmhw
<4457>
yang terbuat dari
 
 
emas
4bhz
<2091>
yaitu
5awh
<1931>
emas
7bhz
<2091>
murni
6twlkm
<4357>
22
alat-alat pemadam lilin
1twrmzmhw
<4212>
bokor-bokor
2twqrzmhw
<4219>
cawan-cawan
3twpkhw
<3709>
dan
 
 
perbaraan-perbaraannya
4twtxmhw
<4289>
yang terbuat dari

emas
5bhz
<2091>
murni
6rwgo
<5462>
pintu masuk
7xtpw
<6607>
bait
8tybh
<1004>
itu
 
 
pintu-pintu
9wytwtld
<1817>
yang terdapat di
 
 
bagian dalam
10twymynph
<6442>
ruang mahakudus
12Mysdqh 11sdql
<6944> <6944>
serta
 
 
pintu-pintu
13ytldw
<1817>
ke
 
 
ruang besar
14tybh
<1004>
bait
15lkyhl
<1964>
itu yang terbuat dari
 
 
emas
16bhz
<2091>