Prev Chapter Job 38 Next Chapter
1
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<0>
Ayub
4bwya
<347>
dari dalam
 
 
badai
5*hreoh {hreoh} Nm {Nm}
<5591>
kata-Nya
6rmayw
<559>
2
Siapakah
1ym
<4310>
yang
2hz
<2088>
menggelapkan
3Kysxm
<2821>
nasihat
4hue
<6098>
dengan
 
 
kata-kata
5Nylmb
<4405>
tanpa
6ylb
<1097>
pengetahuan
7ted
<1847>
ini
 
 
3
Bersiaplah
1rza
<247>
seperti
2an
<4994>
seorang laki-laki
3rbgk
<1397>
Aku akan
4Kyulx
<2504>
menanyaimu
5Klasaw
<7592>
dan kamu akan
 
 
memberi tahu
6yneydwhw
<3045>
Aku
 
 
4
Di
 
 
manakah
1hpya
<375>
kamu
 
 
ketika
2tyyh
<1961>
Aku
 
 
meletakkan dasar
3ydoyb
<3245>
bumi
4Ura
<776>
Katakanlah
5dgh
<5046>
kepada-Ku
 
 
jika
6Ma
<518>
kamu
 
 
memiliki
7tedy
<3045>
pengertian
8hnyb
<998>
5
Siapakah
1ym
<4310>
yang
 
 
menentukan
2Mv
<7760>
ukuran-ukurannya
3hydmm
<4461>
Tentu
4yk
<3588>
kamu
 
 
mengetahuinya
5edt
<3045>
Atau
6wa
<176>
siapakah
7ym
<4310>
yang
 
 
merentangkan
8hjn
<5186>
tali pengukur
10wq
<6957>
di atasnya
9hyle
<5921>
6
Di atas
1le
<5921>
apakah
2hm
<4100>
alas-alasnya
3hynda
<134>
ditanamkan
4webjh
<2883>
Atau
5wa
<176>
siapakah
6ym
<4310>
yang
 
 
meletakkan
7hry
<3384>
batu
8Nba
<68>
penjurunya
9htnp
<6438>
7
ketika
 
 
bintang-bintang
3ybkwk
<3556>
fajar
4rqb
<1242>
bernyanyi
5weyryw 1Nrb
<7321> <7442>
bersama
2dxy
<3162>
dan
 
 
semua
6lk
<3605>
anak
7ynb
<1121>
Allah
8Myhla
<430>
bersorak-sorai
 
 
8
Atau siapakah yang menutup
 
 
lautan
3My
<3220>
dengan
1Koyw
<5526>
pintu-pintu
2Mytldb
<1817>
ketika ia menyembur
 
 
keluar
4wxygb
<1518>
dari dalam
 
 
kandungan
5Mxrm
<7358>
 
6auy
<3318>
9
ketika Aku
 
 
membuat
1ymwvb
<7760>
awan-awan
2Nne
<6051>
menjadi
 
 
pakaiannya
3wsbl
<3830>
dan
 
 
kegelapan pekat
4lprew
<6205>
menjadi
 
 
bedungnya
5wtltx
<2854>
10
saat Aku menetapkan
2wyle 1rbsaw
<5921> <7665>
batas-batasnya
3yqx
<2706>
serta
 
 
memasang
4Myvaw
<7760>
palang-palang
5xyrb
<1280>
dan
 
 
pintu-pintunya
6Mytldw
<1817>
11
saat Aku
 
 
berfirman
1rmaw
<559>
Sejauh
2de
<5704>
inilah
3hp
<6311>
kamu boleh
 
 
datang
4awbt
<935>
tetapi
 
 
jangan
5alw
<3808>
lebih jauh
6Pyot
<3254>
di sinilah
7apw
<6311>
gelombang-gelombang
10Kylg
<1530>
kebanggaanmu
9Nwagb
<1347>
dihentikan
8tysy
<7896>
12
Pernahkah dalam hidupmu kamu
1Kymymh
<3117>
memerintah
2tywu
<6680>
pagi
3rqb
<1242>
atau
4*htedy {htedy}
<3045>
menunjukkan
 
 
fajar
5*rxsh {rxs}
<7837>
tempatnya
6wmqm
<4725>
13
sehingga
1zxal
<270>
ia dapat menggenggam
 
 
ujung-ujung
2twpnkb
<3671>
bumi
3Urah
<776>
dan
 
 
mencampakkan
4wrenyw
<5287>
orang-orang fasik
5Myesr
<7563>
keluar
 
 
dari
6hnmm
<4480>
padanya
 
 
14
Bumi
 
 
berubah
1Kphtt
<2015>
seperti
 
 
tanah liat
2rmxk
<2563>
yang
 
 
dimeteraikan
3Mtwx
<2368>
dan bagian-bagiannya
 
 
menonjol
4wbuytyw
<3320>
seperti
5wmk
<3644>
pakaian
6swbl
<3830>
15
Dari
 
 
orang-orang fasik
2Myesrm
<7563>
terang
3Mrwa
<216>
disembunyikan
1enmyw
<4513>
dan
 
 
lengan
4ewrzw
<2220>
mereka yang
 
 
terangkat
5hmr
<7311>
dipatahkan
6rbst
<7665>
16
Pernahkah kamu
 
 
masuk
1tabh
<935>
sampai
2de
<5704>
ke dalam
 
 
sumber-sumber
3ykbn
<5033>
laut
4My
<3220>
atau
 
 
berjalan
7tklhth
<1980>
di
 
 
relung-relung
5rqxbw
<2714>
di
 
 
samudra raya
6Mwht
<8415>
17
Pernahkah
2Kl
<0>
pintu-pintu gerbang
3yres
<8179>
kematian
4twm
<4194>
disingkapkan
1wlgnh
<1540>
bagimu Atau pernahkah kamu
 
 
melihat
7hart
<7200>
pintu gerbang
5yresw
<8179>
dari
 
 
bayang-bayang kematian
6twmlu
<6757>
18
Sudahkah kamu
 
 
memahami
1tnnbth
<995>
 
2de
<5704>
luasnya
3ybxr
<7338>
bumi
4Ura
<776>
Katakanlah
5dgh
<5046>
kepada-Ku
 
 
jika
6Ma
<518>
kamu
 
 
mengetahui
7tedy
<3045>
semua
8hlk
<3605>
itu
 
 
19
Di manakah
1ya
<335>
 
2hz
<2088>
jalan
3Krdh
<1870>
menuju
 
 
tempat berdiamnya
4Nksy
<7931>
terang
5rwa
<216>
Lalu
 
 
di manakah
7ya
<335>
 
8hz
<2088>
tempat berdiamnya
9wmqm
<4725>
kegelapan
6Ksxw
<2822>
20
sehingga
1yk
<3588>
kamu dapat
 
 
membawanya
2wnxqt
<3947>
ke
3la
<413>
wilayahnya
4wlwbg
<1366>
dan
5ykw
<3588>
memahami
6Nybt
<995>
jalan-jalan
7twbytn
<5410>
menuju ke
 
 
rumahnya
8wtyb
<1004>
21
Tentu kamu
 
 
tahu
1tedy
<3045>
karena
2yk
<3588>
kamu sudah
3za
<227>
lahir
4dlwt
<3205>
saat itu dan
 
 
jumlah
5rpomw
<4557>
harimu sudah
6Kymy
<3117>
banyak
7Mybr
<7227>
22
Sudahkah kamu
 
 
masuk
1tabh
<935>
ke
2la
<413>
gudang penyimpanan
3twrua
<214>
salju
4gls
<7950>
atau
 
 
melihat
7hart
<7200>
gudang penyimpanan
5twruaw
<214>
rambun
6drb
<1259>
23
yang
1rsa
<834>
Aku
 
 
simpan
2ytkvx
<2820>
untuk
 
 
masa
3tel
<6256>
kesusahan
4ru
<6862>
untuk
 
 
masa
5Mwyl
<3117>
peperangan
6brq
<7128>
dan
 
 
pertempuran
7hmxlmw
<4421>
24
Di manakah
1ya
<335>
 
2hz
<2088>
jalan
3Krdh
<1870>
tempat
 
 
terang
5rwa
<216>
disebarkan
4qlxy
<2505>
atau
 
 
angin timur
7Mydq
<6921>
dipencarkan
6Upy
<6327>
di atas
8yle
<5921>
bumi
9Ura
<776>
25
Siapa
1ym
<4310>
yang
 
 
menggali
2glp
<6385>
saluran
4hlet
<8585>
untuk
 
 
hujan deras
3Pjsl
<7858>
dan
 
 
jalan
5Krdw
<1870>
untuk
 
 
gemuruh
7twlq
<6963>
kilat
6zyzxl
<2385>
26
untuk menurunkan
 
 
hujan
1ryjmhl
<4305>
ke
 
 
atas
2le
<5921>
tanah
3Ura
<776>
yang
 
 
tidak
4al
<3808>
berpenghuni dan
5sya
<376>
padang belantara
6rbdm
<4057>
yang
 
 
tidak
7al
<3808>
didiami
9wb 8Mda
<0> <120>
27
untuk
 
 
membasahi
1eybvhl
<7646>
tanah yang
2has
<7722> ==>
rusak
3hasmw
<4875>
dan
 
 
tandus
2has
<== <7722>
dan
 
 
menumbuhkannya
4xymuhlw
<6779>
dengan
 
 
tunas
5aum
<4161>
rumput-rumput muda
6asd
<1877>
28
Apakah
1syh
<3426> ==>
hujan
2rjml
<4306>
memiliki
1syh
<== <3426>
ayah
3ba
<1>
 
4wa
<176>
Siapakah
5ym
<4310>
yang
 
 
melahirkan
6dylwh
<3205>
tetes-tetes
7ylga
<96>
embun
8lj
<2919>
29
Dari
 
 
rahim
1Njbm
<990>
siapakah
2ym
<4310>
 
3auy
<3318>
es
4xrqh
<7140>
dilahirkan
 
 
Siapakah
7ym
<4310>
yang
 
 
melahirkan
8wdly
<3205>
embun
5rpkw
<3713>
beku dari
 
 
langit
6Myms
<8064>
30
Air
2Mym
<4325>
menjadi keras
3wabxty
<2244>
seperti
 
 
batu
1Nbak
<68>
dan
 
 
permukaan
4ynpw
<6440>
samudra
5Mwht
<8415>
membeku
6wdklty
<3920>
31
Dapatkah kamu
 
 
mengikat
1rsqth
<7194>
rangkaian
2twndem
<4575>
bintang Kartika
3hmyk
<3598>
atau
4wa
<176>
melepas
7xtpt
<6605>
belenggu
5twksm
<4189>
bintang Belantik
6lyok
<3685>
32
Dapatkah kamu
 
 
menerbitkan
1ayuth
<3318>
rasi-rasi bintang
2twrzm
<4216>
pada
5le
<5921>
musimnya
3wteb
<6256>
atau
 
 
menuntun
7Mxnt
<5148>
bintang Biduk
4syew
<5906>
beserta
 
 
pengiring-pengiringnya
6hynb
<1121>
33
Tahukah
1tedyh
<3045>
kamu
 
 
ketetapan-ketetapan
2twqx
<2708>
langit
3Myms
<8064>
Dapatkah
4Ma
<518>
kamu
 
 
menentukan
5Myvt
<7760>
kekuasaan
6wrjsm
<4896> ==>
mereka
 
 
atas
6wrjsm
<== <4896>
bumi
7Urab
<776>
34
Dapatkah kamu
 
 
mengangkat
1Myrth
<7311>
suaramu
3Klwq
<6963>
sampai ke
 
 
awan-awan
2bel
<5645>
sehingga
 
 
banjir
5Mym 4tepsw
<4325> <8229>
melingkupimu
6Kokt
<3680>
35
Dapatkah kamu
 
 
melepaskan
1xlsth
<7971>
kilat
2Myqrb
<1300>
sehingga mereka
 
 
pergi
3wklyw
<1980>
dan
 
 
berkata
4wrmayw
<559>
kepadamu
5Kl
<0>
Inilah
6wnnh
<2005>
kami
 
 
36
Siapakah
1ym
<4310>
yang
 
 
menaruh
2ts
<7896>
hikmat
4hmkx
<2451>
dalam batin
3twxjb
<2910>
atau
5wa
<176>
 
6ym
<4310>
memberikan
7Ntn
<5414>
pengertian
9hnyb
<998>
kepada
 
 
pikiran
8ywkvl
<7907>
37
Siapakah
1ym
<4310>
yang dapat
 
 
menghitung
2rpoy
<5608>
awan
3Myqxs
<7834>
dengan
 
 
hikmat
4hmkxb
<2451>
Atau
 
 
siapakah
7ym
<4310>
yang dapat
 
 
mencurahkan
8byksy
<7901>
kendi-kendi
5ylbnw
<5035>
langit
6Myms
<8064>
38
ketika
 
 
debu-debu
2rpe
<6083>
mengeras
1tqub
<3332>
menjadi
 
 
logam tuangan
3quwml
<4165>
dan
 
 
gumpalan-gumpalan tanahnya
4Mybgrw
<7263>
saling
 
 
melekat
5wqbdy
<1692>
39
Dapatkah kamu
 
 
memburu
1dwuth
<6679>
mangsa
3Prj
<2964>
bagi
 
 
singa betina
2aybll
<3833>
atau
 
 
memuaskan
6almt
<4390>
nafsu makan
4tyxw
<2416>
singa-singa muda
5Myrypk
<3715>
40
ketika
1yk
<3588>
mereka
 
 
meringkuk
2wxsy
<7817>
di dalam
 
 
sarang
3twnwemb
<4585>
mereka atau
6wml
<3926>
mengintai
7bra
<695>
dari
 
 
tempat
4wbsy
<3427>
persembunyian
5hkob
<5521>
mereka
 
 
41
Siapakah
1ym
<4310>
yang
 
 
menyediakan
2Nyky
<3559>
makanan
4wdyu
<6718>
bagi
 
 
burung gagak
3brel
<6158>
ketika
5yk
<3588>
anak-anaknya
6*wydly {wdly}
<3206>
berseru
9wewsy
<7768>
kepada
8la
<413>
Allah
7la
<410>
dan
 
 
berkeliaran
10wety
<8582>
karena
 
 
kekurangan
11ylbl
<1097>
makanan
12lka
<400>