Prev Chapter Job 6 Next Chapter
1
Kemudian
 
 
Ayub
2bwya
<347>
menjawab
1Neyw
<6030>
katanya
3rmayw
<559>
2
Ah
 
 
seandainya
1wl
<3863>
kesusahanku
4yvek
<3708>
ditimbang
3lqsy 2lwqs
<8254> <8254>
dan semua
 
 
kesengsaraanku
5*ytwhw {ytyhw}
<1962>
diletakkan
7wavy
<5375>
di atas
 
 
timbangan
6Mynzamb
<3976>
 
8dxy
<3162>
3
Sebab
2hte 1yk
<6258> <3588>
beratnya akan
 
 
melebihi
5dbky
<3513>
pasir
3lwxm
<2344>
di
 
 
laut
4Mymy
<3220>
Karena itu
7Nk 6le
<3651> <5921>
kata-kataku
8yrbd
<1697>
menjadi gegabah
9wel
<3886>
4
Sebab
1yk
<3588>
anak panah
2yux
<2671>
Yang Mahakuasa
3yds
<7706>
ada
 
 
di dalam tubuhku
4ydme
<5978>
rohku
8yxwr
<7307>
meminum
7hts
<8354>
 
5rsa
<834>
racunnya
6Mtmx
<2534>
kengerian
9ytweb
<1161>
Allah
10hwla
<433>
berbaris
11ynwkrey
<6186>
melawan aku
 
 
5
Apakah
 
 
keledai liar
2arp
<6501>
meringkik
1qhnyh
<5101>
saat ada
 
 
di atas
3yle
<5921>
rumput muda
4asd
<1877>
Atau
5Ma
<518>
apakah
 
 
sapi
7rws
<7794>
melenguh
6hegy
<1600>
saat ada
 
 
di atas
8le
<5921>
makanannya
9wlylb
<1098>
6
Dapatkah
 
 
makanan yang hambar
2lpt
<8602>
dimakan
1lkayh
<398>
tanpa
3ylbm
<1097>
garam
4xlm
<4417>
Atau
5Ma
<518>
apakah
6sy
<3426>
putih
8ryrb
<7388>
telur
9twmlx
<2495>
ada
 
 
rasanya
7Mej
<2940>
7
Jiwaku
3yspn
<5315>
menolak
1hnam
<3985>
menyentuhnya
2ewgnl
<5060>
semua
4hmh
<1992>
itu
 
 
makanan
6ymxl
<3899>
yang
 
 
menjijikkan
5ywdk
<1741>
bagiku
 
 
8
Ah
1ym
<4310>
seandainya
2Nty
<5414>
aku boleh
 
 
mengajukan
3awbt
<935>
permintaan
4ytlas
<7596>
dan
 
 
Allah
7hwla
<433>
berkenan memenuhi
6Nty
<5414>
harapanku
5ytwqtw
<8615>
9
Kiranya
 
 
Allah
2hwla
<433>
berkenan
1layw
<2974>
meremukkanku
3ynakdyw
<1792>
kiranya Dia
 
 
melepaskan
4rty
<5425>
tangan-Nya
5wdy
<3027>
dan
 
 
membunuhku
6yneubyw
<1214>
10
Ini akan
 
 
menjadi
1yhtw
<1961>
 
2dwe
<5750>
penghiburanku
3ytmxn
<5165>
bahkan aku akan
 
 
bersukaria
4hdloaw
<5539>
dalam
 
 
penderitaan
5hlyxb
<2427>
yang
 
 
tidak
6al
<3808>
tertanggungkan
7lwmxy
<2550>
karena
8yk
<3588>
aku
 
 
tidak pernah
9al
<3808>
menyangkali
10ytdxk
<3582>
firman
11yrma
<561>
Yang Mahakudus
12swdq
<6918>
11
Apakah
1hm
<4100>
kekuatanku
2yxk
<3581>
sehingga
3yk
<3588>
aku harus
 
 
berharap
4lxya
<3176>
Apakah
5hmw
<4100>
akhir
6yuq
<7093>
hidupku
9yspn
<5315>
sehingga
7yk
<3588>
aku harus
 
 
bersabar
8Kyraa
<748>
12
Apakah
1Ma
<518>
kekuatanku
2xk
<3581>
adalah
 
 
kekuatan
4yxk
<3581>
dari
 
 
batu
3Mynba
<68>
Atau
5Ma
<518>
apakah
 
 
dagingku
6yrvb
<1320>
dari
 
 
tembaga
7swxn
<5153>
13
Bukankah
1Mah
<518>
tidak ada
2Nya
<369>
pertolongan
3ytrze
<5833>
dalam diriku dan
4yb
<0>
hikmat
5hystw
<8454>
telah
 
 
undur
6hxdn
<5080>
dariku
7ynmm
<4480>
14
Orang yang sedang
 
 
berputus asa
1oml
<4523>
seharusnya
 
 
dikasihani
3dox
<2617>
oleh
 
 
kawannya
2wherm
<7453>
meskipun sudah
 
 
ditinggalkannya
6bwzey
<5800>
rasa takut
4taryw
<3374>
akan
 
 
Yang Mahakuasa
5yds
<7706>
15
Saudara-saudaraku
1yxa
<251>
telah
 
 
berbuat dengan tidak jujur
2wdgb
<898>
seperti
3wmk
<3644>
anak sungai
4lxn
<5158>
seperti
 
 
aliran
5qypak
<650>
sungai
6Mylxn
<5158>
yang
 
 
mengalir pergi
7wrbey
<5674>
16
yang
 
 
gelap
1Myrdqh
<6937>
karena
2ynm
<4480>
es
3xrq
<7140>
tempat
 
 
salju
6gls
<7950>
menyembunyikan
5Mlety
<5956>
diri di
 
 
dalamnya
4wmyle
<5921>
17
Saat
1teb
<6256>
meleleh
2wbrzy
<2215>
mereka
 
 
lenyap
3wtmun
<6789>
ketika
 
 
panas
4wmxb
<2527>
mereka akan
 
 
lenyap
5wkedn
<1846>
dari
 
 
tempatnya
6Mmwqmm
<4725>
18
Kafilah-kafilah
2twxra
<734>
akan
 
 
menyimpang
1wtply
<3943>
dari
 
 
jalannya
3Mkrd
<1870>
mereka
 
 
pergi
4wley
<5927>
ke
 
 
gurun
5whtb
<8414>
lalu
 
 
binasa
6wdbayw
<6>
19
Kafilah-kafilah
2twxra
<734>
dari
 
 
Tema
3amt
<8485>
melihat
1wjybh
<5027>
pengembara
4tkylh
<1979>
dari
 
 
Syeba
5abs
<7614>
mengharapkan
6wwq
<6960>
mereka
7wml
<0>
20
Mereka
 
 
malu
1wsb
<954>
karena
2yk
<3588>
mereka
 
 
percaya diri
3xjb
<982>
mereka
 
 
tiba
4wab
<935>
di sana
5hyde
<5704>
dan mereka
 
 
kecewa
6wrpxyw
<2659>
21
 
1yk
<3588>
Sekarang
2hte
<6258>
kamu telah
 
 
menjadi
3Mtyyh
<1961>
seperti itu kamu
4*wl {al}
<3808>
melihat
5wart
<7200>
kengerian
6ttx
<2866>
dan
 
 
menjadi takut
7warytw
<3372>
22
Pernahkah aku
1ykh
<3588>
berkata
2ytrma
<559>
Berilah
3wbh
<3051>
aku sesuatu atau

Berilah
6wdxs
<7809> ==>
aku
 
 
uang suap
6wdxs
<== <7809>
dari
4yl
<0>
hartamu
5Mkxkmw
<3581>
 
7ydeb
<1157>
23
atau
 
 
Lepaskan
1ynwjlmw
<4422>
aku dari
 
 
tangan
2dym
<3027>
musuh
3ru
<6862>
atau
 
 
Tebuslah
6ynwdpt
<6299>
aku dari
 
 
tangan
4dymw
<3027>
para
 
 
penindas
5Myuyre
<6184>
24
Ajarilah
1ynwrwh
<3384>
aku
2ynaw
<589>
maka aku akan
 
 
diam
3syrxa
<2790>
Buatlah aku
 
 
mengerti
6wnybh
<995>
bagaimana
4hmw
<4100>
aku telah
 
 
tersesat
5ytygs
<7686>
 
7yl
<0>
25
Betapa
1hm
<4100>
kuatnya
2wurmn
<4834>
perkataan
3yrma
<561>
yang
 
 
jujur
4rsy
<3476>
Akan tetapi
 
 
apa
5hmw
<4100>
yang
 
 
dibuktikan
7xkwh 6xykwy
<3198> <3198> ==>
oleh
8Mkm
<4480>
teguranmu
7xkwh 6xykwy
<== <3198> <3198>
26
Apakah kamu
 
 
bermaksud
3wbsxt
<2803>
menegur
1xkwhlh
<3198>
perkataanku
2Mylm
<4405>
dan menganggap

perkataan
5yrma
<561>
orang yang
 
 
putus asa
6san
<2976>
seperti
 
 
angin
4xwrlw
<7307>
27
Ya
 
 
bahkan
1Pa
<637>
kamu membuang
 
 
undi
4wlypt
<5307>
atas
2le
<5921>
anak yatim
3Mwty
<3490>
dan
 
 
memperdagangkan
5wrktw
<3738>
 
6le
<5921>
sahabatmu
7Mkeyr
<7453>
28
Namun
 
 
sekarang
1htew
<6258>
 
2wlyawh
<2974>
lihatlah
3wnp
<6437>
aku
4yb
<0>
karena
5lew
<5921>
aku
 
 
tidak
7Ma
<518>
akan
 
 
berbohong
8bzka
<3576>
di hadapanmu
6Mkynp
<6440>
29
Mari
 
 
berbaliklah
1wbs
<7725>
 
2an
<4994>
jangan
3la
<408>
biarkan
4yht
<1961>
ketidakadilan
5hlwe
<5766>
terjadi Berpalinglah sekarang
7dwe 6*wbwsw {ybsw}
<5750> <7725>
kebenaranku
8yqdu
<6664>
ada dalam bahaya
9hb
<0>
30
Adakah
1syh
<3426>
kesalahan
3hlwe
<5766>
pada
 
 
lidahku
2ynwslb
<3956>
Tidak
6al
<3808>
bisakah
4Ma
<518>
mulutku
5ykx
<2441>
membedakan
7Nyby
<995>
penyebab malapetaka
8twwh
<1942>