Prev Chapter Psalms 55 Next Chapter
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Dengan alat musik petik
2tnygnb
<5058>
Nyanyian perenungan
3lykvm
<4905>
Daud
4dwdl
<1732>
Dengarlah
5hnyzah
<238>
doaku
7ytlpt
<8605>
ya
 
 
Allah
6Myhla
<430>
dan
 
 
jangan
8law
<408>
menyembunyikan
9Mlett
<5956>
diri dari
 
 
permohonanku
10ytnxtm
<8467>
2
Perhatikan
1hbysqh
<7181>
aku dan
2yl
<0>
jawab
3ynnew
<6030>
aku Aku
 
 
merana
4dyra
<7300>
dalam
 
 
keluhanku
5yxyvb
<7879>
dan
 
 
merintih
6hmyhaw
<1949>
3
oleh karena
 
 
suara
1lwqm
<6963>
musuh
2bywa
<341>
oleh
 
 
karena
3ynpm
<6440>
penindasan
4tqe
<6125>
orang fasik
5esr
<7563>
Sebab
6yk
<3588>
mereka
 
 
menimpakan
7wjymy
<4131>
 
8yle
<5921>
kesusahan
9Nwa
<205>
kepadaku dan dengan
 
 
murka
10Pabw
<639>
mereka
 
 
memusuhiku
11ynwmjvy
<7852>
4
Hatiku
1ybl
<3820>
gemetar
2lyxy
<2342>
di
3ybrqb
<7130>
dalamku dan
 
 
kengerian
4twmyaw
<367>
maut
5twm
<4194>
 
6wlpn
<5307>
menimpa
7yle
<5921>
diriku
 
 
5
Takut
1hary
<3374>
dan
 
 
gentar
2derw
<7461>
menghampiriku
3aby
<935>
gemetar
6twulp
<6427>
 
4yb
<0>
menyelimuti
5ynoktw
<3680>
aku
 
 
6
Kataku
1rmaw
<559>
Oh
 
 
seandainya
2ym
<4310>
aku
 
 
diberi
3Nty
<5414>
 
4yl
<0>
sayap
5rba
<83>
seperti
 
 
merpati
6hnwyk
<3123>
Aku akan
 
 
terbang
7hpwea
<5774>
dan
 
 
tinggal diam
8hnksaw
<7931>
7
Lihatlah
1hnh
<2009>
aku akan
 
 
melarikan diri
3ddn
<5074>
jauh-jauh
2qyxra
<7368>
dan
 
 
bermalam
4Nyla
<3885>
di
 
 
padang gurun
5rbdmb
<4057>
Sela
6hlo
<5542>
8
Aku akan
 
 
bergegas
1hsyxa
<2363>
ke
 
 
tempat perlindunganku
2jlpm
<4655>
dari
3yl
<0>
angin
4xwrm
<7307>
ribut
5heo
<5584>
dan
 
 
badai
6reom
<5591>
9
Telanlah
1elb
<1104>
ya
 
 
Tuhan
2ynda
<136>
belahlah
3glp
<6385>
lidah-lidah
4Mnwsl
<3956>
mereka
 
 
Sebab
5yk
<3588>
aku
 
 
melihat
6ytyar
<7200>
kekerasan
7omx
<2555>
dan
 
 
perselisihan
8byrw
<7379>
di dalam
 
 
kota
9ryeb
<5892>
10
Siang
1Mmwy
<3119>
dan
 
 
malam
2hlylw
<3915>
mereka
 
 
mengelilingi
3hbbwoy
<5437>
kota itu di
 
 
atas
4le
<5921>
tembok-temboknya
5hytmwx
<2346>
sementara itu
 
 
kejahatan
6Nwaw
<205>
dan
 
 
kesusahan
7lmew
<5999>
ada di
 
 
dalamnya
8hbrqb
<7130>
11
Penghancuran
1twwh
<1942>
ada
 
 
di tengah-tengahnya
2hbrqb
<7130>
penindasan
6Kt
<8496>
dan
 
 
tipu daya
7hmrmw
<4820>
tidak
3alw
<3808>
hilang
4symy
<4185>
dari
 
 
tempat-tempat umumnya
5hbxrm
<7339>
12
Sebab
1yk
<3588>
bukan
2al
<3808>
musuh
3bywa
<341>
yang
4ynprxy
<2778>
mengejekku aku dapat menanggungnya
5avaw
<5375>
Bukan
6al
<3808>
juga orang yang
 
 
membenci
7yanvm
<8130>
aku yang
8yle
<5921>
membesarkan
9lydgh
<1431>
dirinya melawan aku aku dapat
 
 
menyembunyikan
10rtoaw
<5641>
diri
 
 
darinya
11wnmm
<4480>
13
Akan tetapi
 
 
kamulah
1htaw
<859>
orang
2swna
<582>
yang seperti aku
3ykrek
<6187>
sahabatku
4ypwla
<441>
seseorang yang
 
 
kukenal
5yedymw
<3045>
14
Kami
1rsa
<834>
saling
2wdxy
<3162>
memberi
 
 
nasihat
4dwo
<5475>
yang
 
 
manis
3qytmn
<4985>
di dalam
 
 
rumah
5tybb
<1004>
Allah
6Myhla
<430>
kami
 
 
berjalan
7Klhn
<1980>
di tengah
 
 
kerumunan
8sgrb
<7285>
15
Biarlah
 
 
maut memperdaya
1twm *ysy {twmysy}
<3451>
mereka biarlah mereka
2wmyle
<5921>
turun ke
3wdry
<3381>
dunia orang mati
4lwas
<7585>
hidup-hidup
5Myyx
<2416>
Sebab
6yk
<3588>
kejahatan
7twer
<7451>
ada di dalam
 
 
kediaman
8Mrwgmb
<4033>
mereka dan
 
 
di tengah-tengah
9Mbrqb
<7130>
mereka
 
 
16
Namun
 
 
aku
1yna
<589>
memanggil
2la
<413>
Allah
3Myhla
<430>
dan
4arqa
<7121>
TUHAN
5hwhyw
<3068>
akan
 
 
menyelamatkan
6yneyswy
<3467>
aku
 
 
17
Pada waktu
 
 
malam
1bre
<6153>
pagi
2rqbw
<1242>
dan
 
 
siang hari
3Myrhuw
<6672>
aku
 
 
menyatakan keluhan
4hxyva
<7878>
dan
 
 
rintihanku
5hmhaw
<1993>
lalu Dia
 
 
mendengar
6emsyw
<8085>
suaraku
7ylwq
<6963>
18
Dia
 
 
menebusku
1hdp
<6299>
dalam
 
 
damai
2Mwlsb
<7965>
dari
3yspn
<5315>
serangan
4brqm
<7128>
terhadap aku
5yl
<0>
sebab
6yk
<3588>
banyak
7Mybrb
<7227>
orang
8wyh
<1961>
melawan aku
9ydme
<5978>
19
Allah
2la
<410>
akan
 
 
mendengar
1emsy
<8085>
dan menjawab mereka Dia yang
3Mneyw
<6031>
diam
4bsyw
<3427>
sejak dahulu
5Mdq
<6924>
Sela
6hlo
<5542>
Sebab
7rsa
<834>
mereka
 
 
tidak
8Nya
<369>
berubah
9twpylx
<2487>
dan
10wml
<0>
tidak
11alw
<3808>
takut
12wary
<3372>
akan
 
 
Allah
13Myhla
<430>
20
Dia
 
 
mengacungkan
1xls
<7971>
tangannya
2wydy
<3027>
melawan orang yang hidup
 
 
damai
3wymlsb
<7965>
dengannya dia
 
 
mencemari
4llx
<2490>
perjanjiannya
5wtyrb
<1285>
21
Ucapannya
3wyp
<6310>
lebih lembut
1wqlx
<2505>
dari
 
 
mentega
2tamxm
<4260>
tetapi
 
 
hatinya
5wbl
<3820>
berperang
4brqw
<7128>
Kata-katanya
7wyrbd
<1697>
lebih lembut
6wkr
<7401>
dari
 
 
minyak
8Nmsm
<8081>
tetapi tajam seperti
9hmhw
<1992>
pedang yang terhunus
10twxtp
<6609>
22
Lemparlah
1Klsh
<7993>
bebanmu
4Kbhy
<3053>
kepada
2le
<5921>
TUHAN
3hwhy
<3068>
dan Dia akan
 
 
memeliharamu
6Klklky
<3557>
Dia
5awhw
<1931>
takkan
7al
<3808>
membiarkan
8Nty
<5414>
orang
 
 
benar
11qydul
<6662>
terguncang
10jwm
<4131>
selama-lamanya
9Mlwel
<5769>
23
Namun
 
 
Engkau
1htaw
<859>
ya
 
 
Allah
2Myhla
<430>
akan
 
 
membawa
3Mdrwt
<3381> ==>
mereka
 
 
turun
3Mdrwt
<== <3381>
ke
 
 
sumur
4rabl
<875>
lubang kubur
5txs
<7845>
para
6ysna
<582>
penumpah darah
7Mymd
<1818>
dan
 
 
penipu
8hmrmw
<4820>
takkan
9al
<3808>
sampai
 
 
setengah
10wuxy
<2673>
umurnya
11Mhymy
<3117>
Namun
 
 
aku
12ynaw
<589>
memercayai-Mu
13xjba
<982>
 
14Kb
<0>