Prev Chapter Exodus 2 Next Chapter
1
Ada
1Klyw
<1980>
seorang laki-laki
2sya
<376>
dari
 
 
suku
3tybm
<1004>
Lewi
4ywl
<3878>
yang
 
 
memperistri
5xqyw
<3947>
 
6ta
<853>
seorang perempuan
7tb
<1323>
keturunan Lewi
8ywl
<3878>
2
Perempuan
2hsah
<802>
itu
 
 
mengandung
1rhtw
<2029>
dan
 
 
melahirkan
3dltw
<3205>
seorang
 
 
bayi laki-laki
4Nb
<1121>
Ketika perempuan itu
 
 
melihat
5artw
<7200>
 
6wta
<853>
bahwa
7yk
<3588>
bayi itu
 
 
elok
8bwj
<2896>
dia
9awh
<1931>
menyembunyikannya
10whnputw
<6845>
selama
 
 
tiga
11hsls
<7969>
bulan
12Myxry
<3391>
3
Ketika dia
 
 
tidak
1alw
<3808>
dapat
2hlky
<3201>
menyembunyikannya
4wnypuh
<6845>
lebih
3dwe
<5750> ==>
lama
 
 
lagi
3dwe
<== <5750>
dia
 
 
mengambil
5xqtw
<3947>
sebuah
6wl
<0>
keranjang
7tbt
<8392>
yang terbuat dari
 
 
papirus
8amg
<1573>
dan
 
 
melapisinya
9hrmxtw
<2560>
dengan
 
 
ter
11tpzbw
<2203>
cair
10rmxb
<2564>
lalu
 
 
memasukkan
12Mvtw
<7760>
 
14ta 13hb
<853> <0>
bayi
15dlyh
<3206>
itu ke dalamnya dan dia
 
 
meletakkannya
16Mvtw
<7760>
di antara
 
 
alang-alang
17Pwob
<5488>
di
18le
<5921>
tepi
19tpv
<8193>
sungai
20rayh
<2975>
4
Kakak perempuan
2wtxa
<269>
bayi itu
 
 
berdiri
1buttw
<3320>
agak jauh
3qxrm
<7350>
untuk
 
 
mengetahui
4hedl
<3045>
yang akan
5hm
<4100>
terjadi
6hvey
<6213>
kepadanya
7wl
<0>
5
Lalu
 
 
datanglah
1drtw
<3381>
putri
2tb
<1323>
Firaun
3herp
<6547>
untuk
 
 
mandi
4Uxrl
<7364>
di
5le
<5921>
sungai
6rayh
<2975>
sementara
 
 
dayang-dayangnya
7hytrenw
<5291>
menyusuri
8tklh
<1980>
 
9le
<5921>
tepi
10dy
<3027>
sungai
11rayh
<2975>
Ketika dia
 
 
melihat
12artw
<7200>
 
13ta
<853>
keranjang
14hbth
<8392>
itu
 
 
di antara
15Kwtb
<8432>
alang-alang
16Pwoh
<5488>
dia
 
 
menyuruh
17xlstw
<7971>
salah satu
18ta
<853>
dayangnya
19htma
<519>
untuk
 
 
mengambilnya
20hxqtw
<3947>
6
Sewaktu dia
 
 
membukanya
1xtptw
<6605>
dia
 
 
melihat
2whartw
<7200>
 
3ta
<853>
bayi
4dlyh
<3206>
itu dan
 
 
lihatlah
5hnhw
<2009>
bayi
6ren
<5288>
itu
 
 
menangis
7hkb
<1058>
Dia pun
 
 
berbelaskasihan
8lmxtw
<2550>
kepadanya dan
9wyle
<5921>
berkata
10rmatw
<559>
Ini
13hz
<2088>
pasti salah satu
 
 
anak
11ydlym
<3206>
orang Ibrani
12Myrbeh
<5680>
7
Kakak
2wtxa
<269>
bayi itu
 
 
berkata
1rmatw
<559>
kepada
3la
<413>
putri
4tb
<1323>
Firaun
5herp
<6547>
Bolehkah aku
 
 
pergi
6Klah
<1980>
dan
 
 
memanggil
7ytarqw
<7121>
 
9hsa 8Kl
<802> <0>
pengasuh
10tqnym
<3243>
dari
11Nm
<4480>
perempuan Ibrani
12tyrbeh
<5680>
untuk
 
 
menyusui
13qnytw
<3243>
 
15ta 14Kl
<853> <0>
bayi
16dlyh
<3206>
itu bagi engkau
 
 
8
 
2hl
<0>
Putri
3tb
<1323>
Firaun
4herp
<6547>
berkata
1rmatw
<559>
kepadanya Ya
 
 
pergilah
5ykl
<1980>
Lalu
 
 
gadis
7hmleh
<5959>
itu
 
 
pergi
6Kltw
<1980>
dan
 
 
memanggil
8arqtw
<7121>
 
9ta
<853>
ibu
10Ma
<517>
bayi
11dlyh
<3206>
itu
 
 
9
 
2hl
<0>
Putri
3tb
<1323>
Firaun
4herp
<6547>
berkata
1rmatw
<559>
kepada ibu
6ta
<853>
bayi
7dlyh
<3206>
itu
 
 
Bawalah
5ykylyh
<1980>
bayi
 
 
ini
8hzh
<2088>
dan
 
 
susuilah
9whqnyhw
<3243>
dia bagiku
10yl
<0>
Aku
11ynaw
<589>
akan
 
 
memberikan
12Nta
<5414>
 
13ta
<853>
upahmu
14Krkv
<7939>
kepadamu Lalu
 
 
perempuan
16hsah
<802>
itu
 
 
mengambil
15xqtw
<3947>
bayi
17dlyh
<3206>
itu dan
 
 
menyusuinya
18whqyntw
<5134>
10
Setelah
 
 
anak
2dlyh
<3206>
itu bertambah
 
 
besar
1ldgyw
<1431>
ibunya
 
 
membawa
3whabtw
<935>
dia kepada
 
 
putri
4tbl
<1323>
Firaun
5herp
<6547>
dan anak itu
 
 
menjadi
6yhyw
<1961>
 
7hl
<0>
anaknya
8Nbl
<1121>
Dia
9arqtw
<7121>
menamainya
10wms
<8034>
Musa
11hsm
<4872>
katanya
12rmatw
<559>
Sebab
13yk
<3588>
aku telah
 
 
menariknya keluar
16whtysm
<4871>
dari
14Nm
<4480>
air
15Mymh
<4325>
11
Pada
1yhyw
<1961>
suatu
 
 
hari
2Mymyb
<3117>
ketika
 
 
Musa
5hsm
<4872>
sudah
3Mhh
<1992>
dewasa
4ldgyw
<1431>
dia
 
 
pergi
6auyw
<3318>
kepada
7la
<413>
saudara-saudaranya
8wyxa
<251>
dan
 
 
melihat
9aryw
<7200>
kerja paksa
10Mtlbob
<5450>
mereka Lalu dia
 
 
melihat
11aryw
<7200>
seorang
12sya
<376>
Mesir
13yrum
<4713>
sedang
 
 
memukuli
14hkm
<5221>
seorang
15sya
<376>
Ibrani
16yrbe
<5680>
salah satu dari
 
 
saudara-saudaranya
17wyxam
<251>
itu
 
 
12
Dia
 
 
menoleh
1Npyw
<6437>
ke sana
2hk
<3541>
kemari
3hkw
<3541>
dan ketika dia
 
 
melihat
4aryw
<7200>
bahwa
5yk
<3588>
di situ
 
 
tidak ada
6Nya
<369>
orang
7sya
<376>
dia pun
 
 
membunuh
8Kyw
<5221>
 
9ta
<853>
orang Mesir
10yrumh
<4713>
itu dan
 
 
menyembunyikannya
11whnmjyw
<2934>
di dalam
 
 
pasir
12lwxb
<2344>
13
Keesokan
3ynsh
<8145>
harinya
2Mwyb
<3117>
ketika dia
 
 
keluar
1auyw
<3318>
lihatlah
4hnhw
<2009>
ada
 
 
dua
5yns
<8147>
orang
6Mysna
<376>
Ibrani
7Myrbe
<5680>
saling
 
 
berkelahi
8Myun
<5327>
Dia
 
 
bertanya
9rmayw
<559>
kepada
 
 
orang yang bersalah
10esrl
<7563>
Mengapa
11hml
<4100>
kamu
 
 
memukul
12hkt
<5221>
temanmu
13Ker
<7453>
14
Orang itu
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
Siapa
2ym
<4310>
yang
 
 
mengangkatmu
3Kmv
<7760>
menjadi
4syal
<376>
pemimpin
5rv
<8269>
dan
 
 
hakim
6jpsw
<8199>
atas
7wnyle
<5921>
kami Apa engkau akan
 
 
membunuhku
8yngrhlh
<2026>
seperti
 
 
engkau
9hta
<859>

11rsak 10rma
<834> <559>
membunuh
12tgrh
<2026>
 
13ta
<853>
orang Mesir
14yrumh
<4713>
itu
 
 
Musa
16hsm
<4872>
menjadi
 
 
takut
15aryyw
<3372>
dan
 
 
berpikir
17rmayw
<559>
Pasti
18Nka
<403>
hal itu
20rbdh
<1697>
sudah
 
 
ketahuan
19edwn
<3045>
15
Ketika
 
 
Firaun
2herp
<6547>
mendengar
1emsyw
<8085>
tentang
3ta
<853>
hal
4rbdh
<1697>
itu
5hzh
<2088>
dia
 
 
berusaha
6sqbyw
<1245>
untuk
 
 
membunuh
7grhl
<2026>
 
8ta
<853>
Musa
9hsm
<4872>
Namun
 
 
Musa
11hsm
<4872>
telah
 
 
melarikan
10xrbyw
<1272>
diri
12ynpm
<6440>
dari
 
 
Firaun
13herp
<6547>
dan
 
 
tinggal
14bsyw
<3427>
di
 
 
tanah
15Urab
<776>
Midian
16Nydm
<4080>
Dia
 
 
duduk
17bsyw
<3427>
di
 
 
tepi
18le
<5921>
sebuah
 
 
sumur
19rabh
<875>
16
Imam
1Nhklw
<3548>
dari
 
 
Midian
2Nydm
<4080>
memiliki
 
 
tujuh
3ebs
<7651>
anak perempuan
4twnb
<1323>
Mereka
 
 
datang
5hnabtw
<935>
untuk
 
 
menimba air
6hnldtw
<1802>
dan
 
 
mengisi
7hnalmtw
<4390>
 
8ta
<853>
palungan-palungan
9Myjhrh
<7298>
untuk
 
 
memberi minum
10twqshl
<8248>
kawanan domba
11Nau
<6629>
ayahnya
12Nhyba
<1>
17
Para
 
 
gembala
2Myerh
<7462>
datang
1wabyw
<935>
dan
 
 
mengusir
3Mwsrgyw
<1644>
mereka tetapi
 
 
Musa
5hsm
<4872>
bangkit
4Mqyw
<6965>
untuk
 
 
menolong
6Neswyw
<3467>
mereka dan
 
 
memberi minum
7qsyw
<8248>
 
8ta
<853>
kawanan
9Mnau
<6629>
domba mereka
 
 
18
Ketika mereka
 
 
kembali
1hnabtw
<935>
kepada
2la
<413>
Rehuel
3lawer
<7467>
ayah
4Nhyba
<1>
mereka dia
 
 
bertanya
5rmayw
<559>
Mengapa
6ewdm
<4069>
hari ini kalian
 
 
cepat
7Ntrhm
<4116>
sekali pulang
9Mwyh 8ab
<3117> <935>
19
Mereka
 
 
menjawab
1Nrmatw
<559>
Ada
 
 
orang
2sya
<376>
Mesir
3yrum
<4713>
yang
 
 
melepaskan
4wnlyuh
<5337>
kami dari
 
 
tangan
5dym
<3027>
para
 
 
gembala
6Myerh
<7462>
bahkan
7Mgw
<1571>
dia
 
 
menimbakan air
9hld 8hld
<1802> <1802>
untuk kami dan
10wnl
<0>
memberi minum
11qsyw
<8248>
 
12ta
<853>
kawanan domba
13Nauh
<6629>
kami
 
 
20
Dia
 
 
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
2la
<413>
anak-anaknya
3wytnb
<1323>
Lalu
 
 
mana
4wyaw
<346>
dia
 
 
Mengapa
5hml
<4100>
kamu
6hz
<2088>
meninggalkan
7Ntbze
<5800>
 
8ta
<853>
orang
9syah
<376>
itu
 
 
Panggillah
10Narq
<7121>
dia ajak dia untuk
11wl
<0>
makan
12lkayw
<398>
roti
13Mxl
<3899>
21
Musa
2hsm
<4872>
sepakat
1lawyw
<2974>
untuk
 
 
tinggal
3tbsl
<3427>
bersama
4ta
<854>
orang
5syah
<376>
itu dan dia
 
 
memberikan
6Ntyw
<5414>
 
7ta
<853>
Zipora
8hrpu
<6855>
anaknya
9wtb
<1323>
kepada
 
 
Musa
10hsml
<4872>
22
Kemudian perempuan itu

melahirkan
1dltw
<3205>
seorang
 
 
anak laki-laki
2Nb
<1121>
dan Musa
4ta
<853>
menamainya
5wms 3arqyw
<8034> <7121>
Gersom
6Msrg
<1647>
sebab
7yk
<3588>
katanya
8rma
<559>
Aku telah
 
 
menjadi
10ytyyh
<1961>
seorang pendatang
9rg
<1616>
di
 
 
negeri
11Urab
<776>
asing
12hyrkn
<5237>
 
13P
<0>
23
Beberapa
 
 
lama
3Mybrh
<7227>
berselang
2Mymyb 1yhyw
<3117> <1961>
Raja
6Klm
<4428>
Mesir
7Myrum
<4714>
pun
4Mhh
<1992>
mati
5tmyw
<4191>
Namun
 
 
keturunan
9ynb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
masih
 
 
mengerang
8wxnayw
<584>
karena
11Nm
<4480>
perbudakan
12hdbeh
<5656>
lalu mereka pun
 
 
berseru-seru
13wqezyw
<2199>
dan
 
 
seruan
15Mtews
<7775>
mereka
 
 
karena
18Nm
<4480>
perbudakan
19hdbeh
<5656>
itu
 
 
naik
14letw
<5927>
kepada
16la
<413>
Allah
17Myhlah
<430>
24
Allah
2Myhla
<430>
mendengar
1emsyw
<8085>
 
3ta
<853>
erangan
4Mtqan
<5009>
mereka dan
 
 
Allah
6Myhla
<430>
ingat
5rkzyw
<2142>
akan
7ta
<853>
perjanjian-Nya
8wtyrb
<1285>
dengan
9ta
<854>
Abraham
10Mhrba
<85>
dengan
11ta
<854>
Ishak
12qxuy
<3327>
dan
 
 
dengan
13taw
<854>
Yakub
14bqey
<3290>
25
Allah
2Myhla
<430>
melihat
1aryw
<7200>
 
3ta
<853>
keturunan
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
dan
6edyw
<3045>
Allah
7Myhla
<430>
memperhatikan
 
 
mereka
8o
<0>