Prev Chapter Exodus 39 Next Chapter
1
Dari
1Nmw
<4480>
kain
 
 
biru
2tlkth
<8504>
dan kain
 
 
ungu
3Nmgrahw
<713>
dan kain
 
 
kirmizi
5ynsh 4telwtw
<8144> <8438>
mereka
 
 
membuat
6wve
<6213>
pakaian
7ydgb
<899>
yang
 
 
dipintal
8drv
<8278>
untuk
 
 
melakukan pelayanan
9trsl
<8334>
di
 
 
tempat kudus
10sdqb
<6944>
dan
 
 
membuat
11wveyw
<6213>
 
12ta
<853>
pakaian
13ydgb
<899>
kudus
14sdqh
<6944>
untuk
15rsa
<834>
Harun
16Nrhal
<175>
sebagaimana
17rsak
<834>
yang
 
 
TUHAN
19hwhy
<3068>
perintahkan
18hwu
<6680>
kepada
20ta
<853>
Musa
21hsm
<4872>
 
22P
<0>
2
Bezaleel
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
baju efod
3dpah
<646>
dari
 
 
emas
4bhz
<2091>
dan dari kain
 
 
biru
5tlkt
<8504>
kain
 
 
ungu
6Nmgraw
<713>
kain
 
 
kirmizi
8yns 7telwtw
<8144> <8438>
dan
 
 
linen halus
9ssw
<8336>
yang
 
 
dipintal
10rzsm
<7806>
3
Kemudian mereka
 
 
menempa
1weqryw
<7554>
emas menjadi
2ta
<854>
lembaran-lembaran
3yxp
<6341>
emas
4bhzh
<2091>
dan
 
 
memotong-motongnya
5Uuqw
<7112>
menjadi
 
 
benang
6Mlytp
<6616>
untuk
 
 
disulamkan
7twvel
<6213>
pada kain
8Kwtb
<8432>
biru
9tlkth
<8504>
dan kain
10Kwtbw
<8432>
ungu
11Nmgrah
<713>
dan kain
12Kwtbw
<8432>
kirmizi
14ynsh 13telwt
<8144> <8438>
dan
15Kwtbw
<8432>
linen halus
16ssh
<8336>
buatan
17hvem
<4639>
ahli tenun
18bsx
<2803>
4
Mereka
 
 
membuat
2wve
<6213>
penutup bahu
1tptk
<3802>
untuk baju efod itu dan
3wl
<0>
menyambungnya menjadi satu
4trbx
<2266>
dengan
 
 
menyatukannya
8rbx
<2266>
pada
5le
<5921>
dua
6yns
<8147>
ujungnya
7*wytwuq {wtwwuq}
<7118>
5
Ikat pinggang yang ditenun dengan terampil
1bsxw
<2805>
 
2wtdpa
<642>
yang
3rsa
<834>
terdapat padanya dibuat
4wyle
<5921>
dari
5wnmm
<4480>
bahan yang sama menurut
 
 
pengerjaannya
7whvemk
<4639>
yaitu
6awh
<1931>
dari
 
 
emas
8bhz
<2091>
dan kain
 
 
biru
9tlkt
<8504>
dan kain
 
 
ungu
10Nmgraw
<713>
dan kain
 
 
kirmizi
12yns 11telwtw
<8144> <8438>
dan
 
 
linen halus
13ssw
<8336>
yang
 
 
dipintal
14rzsm
<7806>
sebagaimana
15rsak
<834>
yang telah
 
 
diperintahkan
16hwu
<6680>
TUHAN
17hwhy
<3068>
kepada
18ta
<853>
Musa
19hsm
<4872>
6
Mereka
 
 
mengerjakan
1wveyw
<6213>
 
2ta
<853>
permata-permata
3ynba
<68>
krisopras
4Mhsh
<7718>
yang
 
 
dililit
5tbom
<4142>
dengan
 
 
ikatan
6tubsm
<4865>
emas
7bhz
<2091>
lalu
 
 
diukir
8txtpm
<6605>
seperti
 
 
ukiran
9yxwtp
<6605>
meterai
10Mtwx
<2368>
dengan
11le
<5921>
nama-nama
12twms
<8034>
anak
13ynb
<1121>
Israel
14larvy
<3478>
7
Mereka
 
 
menempatkannya
1Mvyw
<7760>
 
2Mta
<853>
pada
3le
<5921>
penutup bahu
4tptk
<3802>
efod
5dpah
<646>
sebagai
 
 
permata
6ynba
<68>
peringatan
7Nwrkz
<2146>
akan
 
 
anak-anak
8ynbl
<1121>
Israel
9larvy
<3478>
seperti
 
 
yang
10rsak
<834>
telah
 
 
diperintahkan
11hwu
<6680>
TUHAN
12hwhy
<3068>
kepada
13ta
<853>
Musa
14hsm
<4872>
 
15P
<0>
8
Kemudian Bezaleel
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
tutup dada
3Nsxh
<2833>
buatan
4hvem
<4639>
seorang ahli
5bsx
<2803>
seperti
 
 
pengerjaan
6hvemk
<4639>
untuk
 
 
baju efod
7dpa
<646>
dari
 
 
emas
8bhz
<2091>
kain biru
9tlkt
<8504>
kain ungu
10Nmgraw
<713>
kain kirmizi
12yns 11telwtw
<8144> <8438>
dan
 
 
linen halus
13ssw
<8336>
yang
 
 
dipintal
14rzsm
<7806>
9
Bentuknya persegi
1ewbr
<7251>
mereka
 
 
membuat
4wve
<6213>
 
5ta
<853>
tutup dada
6Nsxh
<2833>
itu
2hyh
<1961>
dilipat dua
3lwpk
<3717>
sejengkal
7trz
<2239>
panjangnya
8wkra
<753>
dan
 
 
sejengkal
9trzw
<2239>
lebarnya
10wbxr
<7341>
 
11lwpk
<3717>
10
Lalu mereka
 
 
memasang
1walmyw
<4390>
 
2wb
<0>
empat
3hebra
<702>
baris
4yrwj
<2905>
batu permata
5Nba
<68>
pada baju efod itu
 
 
Baris pertama
6rwj
<2905>
permata yaspis merah
7Mda
<124>
krisolit
8hdjp
<6357>
dan
 
 
malakit
9tqrbw
<1304>
itulah
 
 
baris
10rwjh
<2905>
pertama
11dxah
<259>
11
Baris
1rwjhw
<2905>
kedua
2ynsh
<8145>
permata batu darah
3Kpn
<5306>
lazurit
4rypo
<5601>
dan
 
 
yaspis hijau
5Mlhyw
<3095>
12
Baris
1rwjhw
<2905>
ketiga
2ysylsh
<7992>
permata ambar
3Msl
<3958>
akik
4wbs
<7618>
dan
 
 
kecubung
5hmlxaw
<306>
13
Baris
1rwjhw
<2905>
keempat
2yeybrh
<7243>
permata pirus
3sysrt
<8658>
krisopras
4Mhs
<7718>
dan
 
 
nefrit
5hpsyw
<3471>
Semua
 
 
dililit
6tbowm
<4142>
dengan
 
 
ikatan
7twubsm
<4865>
emas
8bhz
<2091>
ketika mereka
 
 
memasangnya
9Mtalmb
<4396>
14
Batu-batu
1Mynbahw
<68>
permata itu sesuai

dengan
2le
<5921>
nama
3tms
<8034>
anak-anak
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
yaitu
6hnh
<2007>
dua
7Myts
<8147>
belas
8hrve
<6240>
yang diukir seperti
10Mtms 9le
<8034> <5921>
ukuran
11yxwtp
<6603>
meterai
12Mtx
<2368>
masing-masing
13sya
<376>
dengan
14le
<5921>
namanya
15wms
<8034>
untuk
 
 
dua
16Mynsl
<8147>
belas
17rve
<6240>
suku
18jbs
<7626>
15
Pada
2le
<5921>
tutup dada
3Nsxh
<2833>
itu mereka
 
 
membuat
1wveyw
<6213>
rantai
4trsrs
<8333>
dari
 
 
emas
8bhz
<2091>
murni
9rwhj
<2889>
yang
5tlbg
<1383>
dijalin
6hvem
<4639>
seperti
 
 
tali
7tbe
<5688>
16
Mereka
 
 
membuat
1wveyw
<6213>
dua
2yts
<8147>
sulaman
3tubsm
<4865>
emas
4bhz
<2091>
dan
 
 
dua
5ytsw
<8147>
gelang
6tebj
<2885>
emas
7bhz
<2091>
lalu
 
 
memasang
8wntyw
<5414>
 
9ta
<853>
dua
10yts
<8147>
gelang
11tebjh
<2885>
itu
 
 
pada
12le
<5921>
kedua
13yns
<8147>
ujung
14twuq
<7098>
tutup dada
15Nsxh
<2833>
17
Mereka
 
 
memasukkan
1wntyw
<5414>
dua
2yts
<8147>
rantai
3ttbeh
<5688>
emas
4bhzh
<2091>
itu
 
 
ke dalam
5le
<5921>
dua
6yts
<8147>
gelang
7tebjh
<2885>
yang ada
 
 
pada
8le
<5921>
kedua
 
 
ujung
9twuq
<7098>
tutup dada
10Nsxh
<2833>
18
Lalu
1taw
<853>
dua
2yts
<8147>
ujung
3twuq
<7098>
dari
 
 
dua
4yts
<8147>
rantai
5ttbeh
<5688>
emas itu mereka

sambungkan
6wntn
<5414>
dengan
7le
<5921>
dua
8yts
<8147>
sulaman emas
9tubsmh
<4865>
dan
 
 
dipasang
10Mntyw
<5414>
pada
11le
<5921>
penutup bahu
12tptk
<3802>
baju efod
13dpah
<646>
di
14la
<413>
bagian
15lwm
<4136>
depannya
16wynp
<6440>
19
Setelah itu mereka
 
 
membuat
1wveyw
<6213>
dua
2yts
<8147>
gelang
3tebj
<2885>
emas
4bhz
<2091>
dan
 
 
memasangnya
5wmyvyw
<7760>
pada
6le
<5921>
dua
7yns
<8147>
ujung
8twuq
<7098>
tutup dada
9Nsxh
<2833>
yaitu
 
 
di
10le
<5921>
pinggirannya
11wtpv
<8193>
yang
12rsa
<834>
ada
 
 
di
13la
<413>
sisi
14rbe
<5676>
sebelah dalam
16htyb
<1004>
baju efod
15dpah
<646>
20
Lalu mereka
 
 
membuat
1wveyw
<6213>
lagi
 
 
dua
2yts
<8147>
gelang
3tebj
<2885>
emas
4bhz
<2091>
dan
 
 
menempatkannya
5Mntyw
<5414>
di bawah
10hjmlm
<4295>

7yts 6le
<8147> <5921>
penutup bahu
8tptk
<3802>
baju efod
9dpah
<646>
bagian
11lwmm
<4136>
depan
12wynp
<6440>
di dekat
13tmel
<5980>
sambungannya
14wtrbxm
<4225>
di atas
15lemm
<4605>
ikat pinggang
16bsxl
<2805>
baju efod
17dpah
<646>
21
Mereka
 
 
mengikat
1wokryw
<7405>
 
2ta
<853>
tutup dada
3Nsxh
<2833>
itu dari
 
 
gelang-gelangnya
4wytebjm
<2885>
ke
5la
<413>
gelang-gelang
6tebj
<2885>
baju efod
7dpah
<646>
dengan
 
 
tali
8lytpb
<6616>
biru
9tlkt
<8504>
agar
 
 
berada
10tyhl
<1961>
di
11le
<5921>
ikat pinggang
12bsx
<2805>
baju efod
13dpah
<646>
dan agar
 
 
tutup dada
16Nsxh
<2833>
itu
 
 
tidak
14alw
<3808>
lepas
15xzy
<2118>
dari
17lem
<5921>
baju efod
18dpah
<646>
sebagaimana
19rsak
<834>
yang telah
 
 
diperintahkan
20hwu
<6680>
TUHAN
21hwhy
<3068>
kepada
22ta
<853>
Musa
23hsm
<4872>
22
Bezaleel
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
jubah efod
4dpah 3lyem
<646> <4598>
karya
5hvem
<4639>
seorang
 
 
ahli tenun
6gra
<707>
semuanya
7lylk
<3632>
dari kain
 
 
biru
8tlkt
<8504>
23
dan ada satu
 
 
lubang
1ypw
<6310>
di
 
 
tengah-tengah
3wkwtb
<8432>
jubah
2lyemh
<4598>
itu seperti
 
 
lubang
4ypk
<6310>
untuk
 
 
baju zirah
5arxt
<8473>
dengan
 
 
pinggiran
7wypl 6hpv
<6310> <8193>
di sekelilingnya
8bybo
<5439>
agar
 
 
tidak
9al
<3808>
mudah
 
 
koyak
10erqy
<7167>
24
Mereka
 
 
membuat
1wveyw
<6213>
hiasan delima
5ynwmr
<7416>
dari kain
 
 
biru
6tlkt
<8504>
kain
 
 
ungu
7Nmgraw
<713>
dan kain
 
 
kirmizi
9yns 8telwtw
<8144> <8438>
dan dari linen halus yang
 
 
dipintal
10rzsm
<7806>
untuk
2le
<5921>
tepi bawah
3ylws
<7757>
jubah
4lyemh
<4598>
itu
 
 
25
Mereka juga
 
 
membuat
1wveyw
<6213>
beberapa
 
 
kerincing
2ynmep
<6472>
dari
 
 
emas
3bhz
<2091>
murni
4rwhj
<2889>
dan
 
 
memasang
5wntyw
<5414>
 
6ta
<853>
kerincing-kerincing
7Mynmeph
<6472>
itu
 
 
di antara
8Kwtb
<8432>
hiasan delima
9Mynmrh
<7416>
di
10le
<5921>
sekeliling
13bybo
<5439>
tepi
11ylws
<7757>
jubah
12lyemh
<4598>
itu
15Mynmrh 14Kwtb
<7416> <8432>
26
satu
 
 
kerincing
1Nmep
<6472>
satu
 
 
delima
2Nmrw
<7416>
satu
 
 
kerincing
3Nmep
<6472>
satu
 
 
delima
4Nmrw
<7416>
di
5le
<5921>
sekeliling
8bybo
<5439>
tepi bawah
6ylws
<7757>
jubah
7lyemh
<4598>
yang dipakai untuk
 
 
melayani
9trsl
<8334>
sebagaimana
10rsak
<834>
yang telah
 
 
diperintahkan
11hwu
<6680>
TUHAN
12hwhy
<3068>
kepada
13ta
<853>
Musa
14hsm
<4872>
 
15o
<0>
27
Mereka juga
 
 
membuat
1wveyw
<6213>
 
2ta
<853>
baju panjang
3tntkh
<3801>
dari
 
 
linen halus
4ss
<8336>
karya
5hvem
<4639>
seorang
 
 
ahli tenun
6gra
<707>
untuk
 
 
Harun
7Nrhal
<175>
dan
 
 
anak-anaknya
8wynblw
<1121>
28
dan
1taw
<853>
serban
2tpnumh
<4701>
dari
 
 
linen halus
3ss
<8336>
dan
4taw
<853>
ikat-ikat kepala
6tebgmh 5yrap
<4021> <6287>
dari
 
 
linen halus
7ss
<8336>
dan
8taw
<853>
pakaian dalam
9yonkm
<4370>
dari
10dbh
<906>
linen halus
11ss
<8336>
yang
 
 
dipintal
12rzsm
<7806>
29
 
1taw
<853>
ikat-ikat pinggang
2jnbah
<73>
dari
 
 
linen halus
3ss
<8336>
dan dari kain
4rzsm
<7806>
biru
5tlktw
<8504>
kain
 
 
ungu
6Nmgraw
<713>
dan kain
 
 
kirmizi
8yns 7telwtw
<8144> <8438>
buatan
9hvem
<4639>
seorang penenun
10Mqr
<7551>
sebagaimana
 
 
yang
11rsak
<834>
telah
 
 
diperintahkan
12hwu
<6680>
TUHAN
13hwhy
<3068>
kepada
14ta
<853>
Musa
15hsm
<4872>
 
16o
<0>
30
Mereka
 
 
membuat
1wveyw
<6213>
 
2ta
<853>
hiasan
3Uyu
<6731>
mahkota
4rzn
<5145>
kudus
5sdqh
<6944>
dari
 
 
emas
6bhz
<2091>
murni
7rwhj
<2889>
dan
 
 
menulis
8wbtkyw
<3789>
tulisan
10btkm
<4385>
di atasnya
9wyle
<5921>
seperti
 
 
ukiran
11yxwtp
<6603>
meterai
12Mtwx
<2368>
Kudus
13sdq
<6944>
bagi
 
 
TUHAN
14hwhyl
<3068>
31
Mereka
 
 
memasang
1wntyw
<5414>
 
2wyle
<5921>
seutas tali
3lytp
<6616>
biru
4tlkt
<8504>
pada hiasan itu untuk

mengikatnya
5ttl
<5414>
dengan
6le
<5921>
serban
7tpnumh
<4701>
di bagian atas
8hlemlm
<4605>
sebagaimana
 
 
yang
9rsak
<834>
telah
 
 
diperintahkan
10hwu
<6680>
TUHAN
11hwhy
<3068>
kepada
12ta
<853>
Musa
13hsm
<4872>
 
14o
<0>
32
Demikianlah
 
 
semua
2lk
<3605>
pengerjaan
3tdbe
<5656>
Tenda Suci
4Nksm
<4908>
tenda
5lha
<168>
pertemuan
6dewm
<4150>
itu
 
 
selesai
1lktw
<3615>
Seluruh
 
 
keturunan
8ynb
<1121>
Israel
9larvy
<3478>
melaksanakannya
7wveyw
<6213>
sesuai dengan
 
 
semua
10lkk
<3605>
yang
11rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
13hwhy
<3068>
perintahkan
12hwu
<6680>
kepada
14ta
<853>
Musa
15hsm
<4872>
demikianlah
16Nk
<3651>
mereka
 
 
melaksanakannya
17wve
<6213>
 
18P
<0>
33
Mereka
 
 
membawa
1waybyw
<935>
 
2ta
<853>
Tenda Suci
3Nksmh
<4908>
itu
 
 
kepada
4la
<413>
Musa
5hsm
<4872>
yaitu
6ta
<853>
tenda
7lhah
<168>
dengan
8taw
<853>
segala
9lk
<3605>
perlengkapannya
10wylk
<3627>
kait-kaitnya
11wyorq
<7165>
papan-papannya
12wysrq
<7175>
palang-palangnya
13*wyxyrb {wxyrb}
<1280>
dan
14wydmew
<5982>
alas-alasnya
15wyndaw
<134>
34
dan
1taw
<853>
tudung
2hokm
<4372>
dari
 
 
kulit
3trwe
<5785>
domba jantan
4Mlyah
<352>
yang
 
 
dicelup merah
5Mymdamh
<119>
 
6taw
<853>
tudung
7hokm
<4372>
dari
 
 
kulit
8tre
<5785>
lumba-lumba
9Mysxth
<8476>
dan
10taw
<853>
tirai
11tkrp
<6532>
untuk
 
 
tudung
12Komh
<4539>
itu
 
 
35
 
1ta
<853>
tabut
2Nra
<727>
kesaksian
3tdeh
<5715>
dan
4taw
<853>
tongkat-tongkat pengusungnya
5wydb
<905>
dan
6taw
<853>
tutup pendamaian
7trpkh
<3727>
36
 
1ta
<853>
meja
2Nxlsh
<7979>
dengan
3ta
<853>
segala
4lk
<3605>
perlengkapannya
5wylk
<3627>
dan
6taw
<853>
roti
7Mxl
<3899>
sajian
8Mynph
<6440>
37
 
1ta
<853>
kaki dian
2hrnmh
<4501>
dari
 
 
emas murni
3hrhjh
<2889>
dengan
4ta
<853>
pelita-pelitanya
5hytrn
<5216>
pelita
6trn
<5216>
yang
 
 
diatur sesuai susunannya
7hkremh
<4634>
dan
8taw
<853>
segala
9lk
<3605>
perlengkapannya
10hylk
<3627>
dan
11taw
<853>
minyak
12Nms
<8081>
untuk
 
 
penerangan
13rwamh
<3974>
38
dan
1taw
<853>
mazbah
2xbzm
<4196>
emas
3bhzh
<2091>
dan
4taw
<853>
minyak
5Nms
<8081>
urapan
6hxsmh
<4888>
dan
7taw
<853>
dupa
8trjq
<7004>
yang
 
 
harum
9Mymoh
<5561>
dan
10taw
<853>
tirai
11Kom
<4539>
untuk
 
 
pintu
12xtp
<6607>
Tenda
13lhah
<168>
Suci
 
 
39
 
1ta
<853>
mazbah
2xbzm
<4196>
perunggu
3tsxnh
<5178>
dan
4taw
<853>
jala-jala
5rbkm
<4345>
perunggunya
6tsxnh
<5178>
 
9ta 8wl 7rsa
<853> <0> <834>
kayu-kayu pengusungnya
10wydb
<905>
dan
11taw
<853>
segala
12lk
<3605>
perlengkapannya
13wylk
<3627>
 
14ta
<853>
bejana
15rykh
<3595>
dan
16taw
<853>
alasnya
17wnk
<3653>
40
 
1ta
<853>
tirai-tirai
2yelq
<7050>
untuk
 
 
pelataran
3ruxh
<2691>
 
4ta
<853>
tiang-tiang
5hydme
<5982>
dan
6taw
<853>
alas-alasnya
7hynda
<134>
 
8taw
<853>
tirai
9Komh
<4539>
untuk
 
 
gerbang
10resl
<8179>
pelataran
11ruxh
<2691>
 
12ta
<853>
tali-talinya
13wyrtym
<4340>
patok-patoknya
14hytdtyw
<3489>
dan
15taw
<853>
segala
16lk
<3605>
perlengkapan
17ylk
<3627>
untuk
 
 
pelayanan
18tdbe
<5656>
Tenda Suci
19Nksmh
<4908>
untuk
 
 
tenda
20lhal
<168>
pertemuan
21dewm
<4150>
itu
 
 
41
 
1ta
<853>
pakaian
2ydgb
<899>
yang
 
 
dipintal
3drvh
<8278>
untuk
 
 
melayani
4trsl
<8334>
di
 
 
tempat kudus
5sdqb
<6944>
 
6ta
<853>
pakaian
7ydgb
<899>
kudus
8sdqh
<6944>
untuk
 
 
Imam
10Nhkh
<3548>
Harun
9Nrhal
<175>
dan untuk
12ydgb 11taw
<899> <853>
anak-anaknya
13wynb
<1121>
saat
 
 
melayani sebagai imam
14Nhkl
<3547>
42
Keturunan
9ynb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
melaksanakan
8wve
<6213>
 
11ta
<853>
segala
12lk
<3605>
pekerjaan
13hdbeh
<5656>
itu
 
 
sesuai dengan
7Nk
<3651>
 
1lkk
<3605>
yang
2rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
perintahkan
3hwu
<6680>
kepada
5ta
<853>
Musa
6hsm
<4872>
43
Musa
2hsm
<4872>
memeriksa
1aryw
<7200>
 
3ta
<853>
segala
4lk
<3605>
pekerjaan
5hkalmh
<4399>
itu dan
 
 
lihatlah
6hnhw
<2009>
mereka
 
 
melakukannya
7wve
<6213>
sesuai dengan
8hta
<853>
yang
9rsak
<834>
telah
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
perintahkan
10hwu
<6680>
demikianlah
12Nk
<3651>
mereka
 
 
melaksanakannya
13wve
<6213>
lalu
15Mta
<853>
Musa
16hsm
<4872>
memberkati
14Krbyw
<1288>
mereka
17P
<0>